MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

V01-V09

Poranenie chodca pri dopravnej nehode

V10-V19

Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode

V20-V29

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V30-V39

Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode

V40-V49

Poranenia člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode

V50-V59

Poranenia člena posádky nákladného alebo dodávkového auta pri dopravnej nehode

V60-V69

Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode

V70-V79

Poranenia člena posádky autobusu pri dopravnej nehode

V80-V89

Dopravné nehody pri použití iných suchozemských dopravných prostriedkov

V90-V94

Dopravné nehody pri vodnej doprave

V95-V97

Nehody pri preprave vzduchom a vesmírnym priestorom

V98-V99

Iné a bližšie neurčené dopravné nehody

W00-W19

Pády

W20-W49

Vystavenie účinkom neživých mechanických síl

W50-W64

Vystavenie účinkom živých mechanických síl

W65-W74

Náhodné utopenie a topenie

W75-W84

Iné náhodné udusenia

W85-W99

Vystavenie elektrickému prúdu, žiareniu, extrémnej teplote a tlaku okolitého vzduchu

X00-X09

Vystavenie dymu, ohňu a plameňom

X10-X19

Kontakt s horúčavou a horúcimi látkami

X20-X29

Kontakt s jedovatými živočíchmi a rastlinami ako príčina otravy alebo toxickej reakcie

X30-X39

Vystavenie účinkom prírodných síl

X30

Vystavenie nadmernej prirodzenej horúčave

X30.0

Poškodenie nadmernou prirodzenou horúčavou - MU: Domov

X30.1

Poškodenie nadmernou prirodzenou horúčavou - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X30.2

Poškodenie nadmernou prirodzenou horúčavou - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X30.3

Poškodenie nadmernou prirodzenou horúčavou - MU: Športové a atletické priestranstvo

X30.4

Poškodenie nadmernou prirodzenou horúčavou - MU: Ulica a cesta

X30.5

Poškodenie nadmernou prirodzenou horúčavou - MU: Obchod a služby

X30.6

Poškodenie nadmernou prirodzenou horúčavou - MU: Priemyselné objekty

X30.7

Poškodenie nadmernou prirodzenou horúčavou - MU: Poľnohospodárske

X30.8

Poškodenie nadmernou prirodzenou horúčavou - MU: Iné špecifikované miesta

X30.9

Poškodenie nadmernou prirodzenou horúčavou - MU: Nešpecifikované miesto

X31

Vystavenie nadmernému prirodzenému chladu

X31.0

Poškodenie nadmerným prirodzeným chladom - MU: Domov

X31.1

Poškodenie nadmerným prirodzeným chladom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X31.2

Poškodenie nadmerným prirodzeným chladom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X31.3

Poškodenie nadmerným prirodzeným chladom - MU: Športové a atletické priestranstvo

X31.4

Poškodenie nadmerným prirodzeným chladom - MU: Ulica a cesta

X31.5

Poškodenie nadmerným prirodzeným chladom - MU: Obchod a služby

X31.6

Poškodenie nadmerným prirodzeným chladom - MU: Priemyselné objekty

X31.7

Poškodenie nadmerným prirodzeným chladom - MU: Poľnohospodárske

X31.8

Poškodenie nadmerným prirodzeným chladom - MU: Iné špecifikované miesta

X31.9

Poškodenie nadmerným prirodzeným chladom - MU: Nešpecifikované miesto

X32

Vystavenie slnečnému svetlu

X32.0

Popálenie slnečným svetlom - MU: Domov

X32.1

Popálenie slnečným svetlom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X32.2

Popálenie slnečným svetlom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X32.3

Popálenie slnečným svetlom - MU: Športové a atletické priestranstvo

X32.4

Popálenie slnečným svetlom - MU: Ulica a cesta

X32.5

Popálenie slnečným svetlom - MU: Obchod a služby

X32.6

Popálenie slnečným svetlom - MU: Priemyselné objekty

X32.7

Popálenie slnečným svetlom - MU: Poľnohospodárske

X32.8

Popálenie slnečným svetlom - MU: Iné špecifikované miesta

X32.9

Popálenie slnečným svetlom - MU: Nešpecifikované miesto

X33

Obeť blesku

X33.0

Obeť blesku - MU: Domov

X33.1

Obeť blesku - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X33.2

Obeť blesku - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X33.3

Obeť blesku - MU: Športové a atletické priestranstvo

X33.4

Obeť blesku - MU: Ulica a cesta

X33.5

Obeť blesku - MU: Obchod a služby

X33.6

Obeť blesku - MU: Priemyselné objekty

X33.7

Obeť blesku - MU: Poľnohospodárske

X33.8

Obeť blesku - MU: Iné špecifikované miesta

X33.9

Obeť blesku - MU: Nešpecifikované miesto

X34

Obeť zemetrasenia

X34.0

Obeť ničivých pohybov zeme pri zemetrasení

X34.1

Obeť cunami

X34.2

Obeť zemetrasenia - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X34.3

Obeť zemetrasenia - MU: Športové a atletické priestranstvo

X34.4

Obeť zemetrasenia - MU: Ulica a cesta

X34.5

Obeť zemetrasenia - MU: Obchod a služby

X34.6

Obeť zemetrasenia - MU: Priemyselné objekty

X34.7

Obeť zemetrasenia - MU: Poľnohospodárske

X34.8

Obeť bližšie určených účinkov zemetrasenia

X34.9

Obeť bližšie neurčených účinkov zemetrasenia

X35

Obeť výbuchu sopky

X35.0

Obeť výbuchu sopky - MU: Domov

X35.1

Obeť výbuchu sopky - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X35.2

Obeť výbuchu sopky - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X35.3

Obeť výbuchu sopky - MU: Športové a atletické priestranstvo

X35.4

Obeť výbuchu sopky - MU: Ulica a cesta

X35.5

Obeť výbuchu sopky - MU: Obchod a služby

X35.6

Obeť výbuchu sopky - MU: Priemyselné objekty

X35.7

Obeť výbuchu sopky - MU: Poľnohospodárske

X35.8

Obeť výbuchu sopky - MU: Iné špecifikované miesta

X35.9

Obeť výbuchu sopky - MU: Nešpecifikované miesto

X36

Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme

X36.0

Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Domov

X36.1

Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X36.2

Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X36.3

Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Športové a atletické priestranstvo

X36.4

Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Ulica a cesta

X36.5

Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Obchod a služby

X36.6

Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Priemyselné objekty

X36.7

Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Poľnohospodárske

X36.8

Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Iné špecifikované miesta

X36.9

Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Nešpecifikované miesto

X37

Obeť ničivej víchrice

X37.0

Obeť ničivej víchrice - MU: Domov

X37.1

Obeť ničivej víchrice - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X37.2

Obeť ničivej víchrice - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X37.3

Obeť ničivej víchrice - MU: Športové a atletické priestranstvo

X37.4

Obeť ničivej víchrice - MU: Ulica a cesta

X37.5

Obeť ničivej víchrice - MU: Obchod a služby

X37.6

Obeť ničivej víchrice - MU: Priemyselné objekty

X37.7

Obeť ničivej víchrice - MU: Poľnohospodárske

X37.8

Obeť ničivej víchrice - MU: Iné špecifikované miesta

X37.9

Obeť ničivej víchrice - MU: Nešpecifikované miesto

X38

Obeť záplavy

X38.0

Obeť záplavy - MU: Domov

X38.1

Obeť záplavy - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X38.2

Obeť záplavy - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X38.3

Obeť záplavy - MU: Športové a atletické priestranstvo

X38.4

Obeť záplavy - MU: Ulica a cesta

X38.5

Obeť záplavy - MU: Obchod a služby

X38.6

Obeť záplavy - MU: Priemyselné objekty

X38.7

Obeť záplavy - MU: Poľnohospodárske

X38.8

Obeť záplavy - MU: Iné špecifikované miesta

X38.9

Obeť záplavy - MU: Nešpecifikované miesto

X39

Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených prírodných síl

X39.0

Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Domov

X39.1

Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X39.2

Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X39.3

Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Športové a atletické priestranstvo

X39.4

Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Ulica a cesta

X39.5

Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Obchod a služby

X39.6

Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Priemyselné objekty

X39.7

Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Poľnohospodárske

X39.8

Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Iné špecifikované miesta

X39.9

Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Nešpecifikované miesto

X40-X49

Náhodné otravy a priotrávenia škodlivými látkami

X50-X57

Preťaženie, cestovanie a nedostatok základných potrieb

X58-X59

Náhodné vystavenie iným a bližšie neurčeným vplyvom

X60-X84

Úmyselné samopoškodenia

X85-Y09

Napadnutia (útoky)

Y10-Y34

Udalosti s neurčeným úmyslom

Y35-Y36

Zákonné výkony a vojnové operácie

Y40-Y59

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok

Y60-Y69

Poškodenia pacientov počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y70-Y82

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím lekárskych technických prístrojov pri diagnostických a liečebných výkonoch

Y83-Y84

Chirurgické a iné lekárske výkony ako príčiny abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu

Y85-Y89

Neskoré následky vonkajších príčin chorobnosti a úmrtnosti

Y90-Y98

Pridružené faktory súvisiace s príčinami chorobnosti a úmrtnosti, zatriedenými inde

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.