MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

V01-V09

Poranenie chodca pri dopravnej nehode

V10-V19

Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode

V20-V29

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V30-V39

Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode

V40-V49

Poranenia člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode

V50-V59

Poranenia člena posádky nákladného alebo dodávkového auta pri dopravnej nehode

V60-V69

Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode

V70-V79

Poranenia člena posádky autobusu pri dopravnej nehode

V80-V89

Dopravné nehody pri použití iných suchozemských dopravných prostriedkov

V90-V94

Dopravné nehody pri vodnej doprave

V95-V97

Nehody pri preprave vzduchom a vesmírnym priestorom

V98-V99

Iné a bližšie neurčené dopravné nehody

W00-W19

Pády

W20-W49

Vystavenie účinkom neživých mechanických síl

W50-W64

Vystavenie účinkom živých mechanických síl

W65-W74

Náhodné utopenie a topenie

W75-W84

Iné náhodné udusenia

W85-W99

Vystavenie elektrickému prúdu, žiareniu, extrémnej teplote a tlaku okolitého vzduchu

X00-X09

Vystavenie dymu, ohňu a plameňom

X10-X19

Kontakt s horúčavou a horúcimi látkami

X20-X29

Kontakt s jedovatými živočíchmi a rastlinami ako príčina otravy alebo toxickej reakcie

X20

Kontakt s jedovatým hadom alebo jaštericou

X20.0

Kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami - MU: Domov

X20.1

Kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X20.2

Kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X20.3

Kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami - MU: Športové a atletické priestranstvo

X20.4

Kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami - MU: Ulica a cesta

X20.5

Kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami - MU: Obchod a služby

X20.6

Kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami - MU: Priemyselné objekty

X20.7

Kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami - MU: Poľnohospodárske

X20.8

Kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami - MU: Iné špecifikované miesta

X20.9

Kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami - MU: Nešpecifikované miesto

X21

Kontakt s jedovatým pavúkom

X21.0

Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Domov

X21.1

Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X21.2

Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X21.3

Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Športové a atletické priestranstvo

X21.4

Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Ulica a cesta

X21.5

Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Obchod a služby

X21.6

Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Priemyselné objekty

X21.7

Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Poľnohospodárske

X21.8

Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Iné špecifikované miesta

X21.9

Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Nešpecifikované miesto

X22

Kontakt so škorpiónom

X22.0

Kontakt so škorpiónmi - MU: Domov

X22.1

Kontakt so škorpiónmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X22.2

Kontakt so škorpiónmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X22.3

Kontakt so škorpiónmi - MU: Športové a atletické priestranstvo

X22.4

Kontakt so škorpiónmi - MU: Ulica a cesta

X22.5

Kontakt so škorpiónmi - MU: Obchod a služby

X22.6

Kontakt so škorpiónmi - MU: Priemyselné objekty

X22.7

Kontakt so škorpiónmi - MU: Poľnohospodárske

X22.8

Kontakt so škorpiónmi - MU: Iné špecifikované miesta

X22.9

Kontakt so škorpiónmi - MU: Nešpecifikované miesto

X23

Kontakt so sršňom, osou alebo včelou

X23.0

Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Domov

X23.1

Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X23.2

Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X23.3

Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Športové a atletické priestranstvo

X23.4

Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Ulica a cesta

X23.5

Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Obchod a služby

X23.6

Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Priemyselné objekty

X23.7

Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Poľnohospodárske

X23.8

Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Iné špecifikované miesta

X23.9

Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Nešpecifikované miesto

X24

Kontakt so stonožkou a jedovatou tropickou mnohonožkou

X24.0

Kontakt so stonožkami a jedovatými tropickými mnohonožkami - MU: Domov

X24.1

Kontakt so stonožkami a jedovatými tropickými mnohonožkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X24.2

Kontakt so stonožkami a jedovatými tropickými mnohonožkami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X24.3

Kontakt so stonožkami a jedovatými tropickými mnohonožkami - MU: Športové a atletické priestranstvo

X24.4

Kontakt so stonožkami a jedovatými tropickými mnohonožkami - MU: Ulica a cesta

X24.5

Kontakt so stonožkami a jedovatými tropickými mnohonožkami - MU: Obchod a služby

X24.6

Kontakt so stonožkami a jedovatými tropickými mnohonožkami - MU: Priemyselné objekty

X24.7

Kontakt so stonožkami a jedovatými tropickými mnohonožkami - MU: Poľnohospodárske

X24.8

Kontakt so stonožkami a jedovatými tropickými mnohonožkami - MU: Iné špecifikované miesta

X24.9

Kontakt so stonožkami a jedovatými tropickými mnohonožkami - MU: Nešpecifikované miesto

X25

Kontakt s iným bližšie určeným jedovatým článkonožcom

X25.0

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami - MU: Domov

X25.1

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X25.2

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X25.3

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami - MU: Športové a atletické priestranstvo

X25.4

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami - MU: Ulica a cesta

X25.5

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami - MU: Obchod a služby

X25.6

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami - MU: Priemyselné objekty

X25.7

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami - MU: Poľnohospodárske

X25.8

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami - MU: Iné špecifikované miesta

X25.9

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami - MU: Nešpecifikované miesto

X26

Kontakt s jedovatým morským zvieraťom alebo rastlinou

X26.0

Kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami - MU: Domov

X26.1

Kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X26.2

Kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X26.3

Kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami - MU: Športové a atletické priestranstvo

X26.4

Kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami - MU: Ulica a cesta

X26.5

Kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami - MU: Obchod a služby

X26.6

Kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami - MU: Priemyselné objekty

X26.7

Kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami - MU: Poľnohospodárske

X26.8

Kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami - MU: Iné špecifikované miesta

X26.9

Kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami - MU: Nešpecifikované miesto

X27

Kontakt s iným bližšie určeným jedovatým zvieraťom

X27.0

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami - MU: Domov

X27.1

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X27.2

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X27.3

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami - MU: Športové a atletické priestranstvo

X27.4

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami - MU: Ulica a cesta

X27.5

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami - MU: Obchod a služby

X27.6

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami - MU: Priemyselné objekty

X27.7

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami - MU: Poľnohospodárske

X27.8

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami - MU: Iné špecifikované miesta

X27.9

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami - MU: Nešpecifikované miesto

X28

Kontakt s inou bližšie určenou jedovatou rastlinou

X28.0

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami - MU: Domov

X28.1

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X28.2

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X28.3

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami - MU: Športové a atletické priestranstvo

X28.4

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami - MU: Ulica a cesta

X28.5

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami - MU: Obchod a služby

X28.6

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami - MU: Priemyselné objekty

X28.7

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami - MU: Poľnohospodárske

X28.8

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami - MU: Iné špecifikované miesta

X28.9

Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami - MU: Nešpecifikované miesto

X29

Kontakt s bližšie neurčeným jedovatým zvieraťom a rastlinou

X29.0

Kontakt s bližšie neurčenými jedovatými zvieratami a rastlinami - MU: Domov

X29.1

Kontakt s bližšie neurčenými jedovatými zvieratami a rastlinami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X29.2

Kontakt s bližšie neurčenými jedovatými zvieratami a rastlinami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X29.3

Kontakt s bližšie neurčenými jedovatými zvieratami a rastlinami - MU: Športové a atletické priestranstvo

X29.4

Kontakt s bližšie neurčenými jedovatými zvieratami a rastlinami - MU: Ulica a cesta

X29.5

Kontakt s bližšie neurčenými jedovatými zvieratami a rastlinami - MU: Obchod a služby

X29.6

Kontakt s bližšie neurčenými jedovatými zvieratami a rastlinami - MU: Priemyselné objekty

X29.7

Kontakt s bližšie neurčenými jedovatými zvieratami a rastlinami - MU: Poľnohospodárske

X29.8

Kontakt s bližšie neurčenými jedovatými zvieratami a rastlinami - MU: Iné špecifikované miesta

X29.9

Nehoda s kontaktom s bližšie neurčeným jedovatým zvieraťom a rastlinou

X30-X39

Vystavenie účinkom prírodných síl

X40-X49

Náhodné otravy a priotrávenia škodlivými látkami

X50-X57

Preťaženie, cestovanie a nedostatok základných potrieb

X58-X59

Náhodné vystavenie iným a bližšie neurčeným vplyvom

X60-X84

Úmyselné samopoškodenia

X85-Y09

Napadnutia (útoky)

Y10-Y34

Udalosti s neurčeným úmyslom

Y35-Y36

Zákonné výkony a vojnové operácie

Y40-Y59

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok

Y60-Y69

Poškodenia pacientov počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y70-Y82

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím lekárskych technických prístrojov pri diagnostických a liečebných výkonoch

Y83-Y84

Chirurgické a iné lekárske výkony ako príčiny abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu

Y85-Y89

Neskoré následky vonkajších príčin chorobnosti a úmrtnosti

Y90-Y98

Pridružené faktory súvisiace s príčinami chorobnosti a úmrtnosti, zatriedenými inde

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.