MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

V01-V09

Poranenie chodca pri dopravnej nehode

V10-V19

Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode

V20-V29

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V30-V39

Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode

V40-V49

Poranenia člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode

V50-V59

Poranenia člena posádky nákladného alebo dodávkového auta pri dopravnej nehode

V60-V69

Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode

V70-V79

Poranenia člena posádky autobusu pri dopravnej nehode

V80-V89

Dopravné nehody pri použití iných suchozemských dopravných prostriedkov

V90-V94

Dopravné nehody pri vodnej doprave

V95-V97

Nehody pri preprave vzduchom a vesmírnym priestorom

V98-V99

Iné a bližšie neurčené dopravné nehody

W00-W19

Pády

W20-W49

Vystavenie účinkom neživých mechanických síl

W50-W64

Vystavenie účinkom živých mechanických síl

W65-W74

Náhodné utopenie a topenie

W75-W84

Iné náhodné udusenia

W85-W99

Vystavenie elektrickému prúdu, žiareniu, extrémnej teplote a tlaku okolitého vzduchu

X00-X09

Vystavenie dymu, ohňu a plameňom

X10-X19

Kontakt s horúčavou a horúcimi látkami

X20-X29

Kontakt s jedovatými živočíchmi a rastlinami ako príčina otravy alebo toxickej reakcie

X30-X39

Vystavenie účinkom prírodných síl

X40-X49

Náhodné otravy a priotrávenia škodlivými látkami

X50-X57

Preťaženie, cestovanie a nedostatok základných potrieb

X58-X59

Náhodné vystavenie iným a bližšie neurčeným vplyvom

X60-X84

Úmyselné samopoškodenia

X85-Y09

Napadnutia (útoky)

Y10-Y34

Udalosti s neurčeným úmyslom

Y35-Y36

Zákonné výkony a vojnové operácie

Y40-Y59

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok

Y60-Y69

Poškodenia pacientov počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y70-Y82

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím lekárskych technických prístrojov pri diagnostických a liečebných výkonoch

Y70

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím anestetických prístrojov

Y70.0

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím anestetických prístrojov: diagnostické a monitorovacie pomôcky

Y70.1

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím anestetických prístrojov: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky

Y70.2

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím anestetických prístrojov: protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky

Y70.3

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím anestetických prístrojov: chirurgické nástroje, materiály a pomôcky (vrátane sutúr)

Y70.8

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím anestetických prístrojov: rozličné pomôcky, nezatriedené inde

Y71

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím srdcovocievnych prístrojov (pomôcok)

Y71.0

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím srdcovocievnych prístrojov (pomôcok): diagnostické a monitorovacie pomôcky

Y71.1

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím srdcovocievnych prístrojov (pomôcok): liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky

Y71.2

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím srdcovocievnych prístrojov (pomôcok): protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky

Y71.3

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím srdcovocievnych prístrojov (pomôcok): chirurgické nástroje, materiály a pomôcky (vrátane sutúr)

Y71.8

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím srdcovocievnych prístrojov (pomôcok): rozličné pomôcky, nezatriedené inde

Y72

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v otorinolaryngológii

Y72.0

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v otorinolaryngológii: diagnostické a monitorovacie zariadenia a pomôcky

Y72.1

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v otorinolaryngológii: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky

Y72.2

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v otorinolaryngológii: protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky

Y72.3

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v otorinolaryngológii: chirurgické nástroje, materiály, pomôcky (vrátane sutúr)

Y72.8

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v otorinolaryngológii: rozličné zariadenia a pomôcky, nezatriedené inde

Y73

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v gastroenterológii a v urológii

Y73.0

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v gastroenterológii a v urológii: diagnostické a monitorovacie zariadenia a pomôcky

Y73.1

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v gastroenterológii a v urológii: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky

Y73.2

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v gastroenterológii a v urológii: protetické a iné implantáty, materiály, doplnkové pomôcky

Y73.3

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v gastroenterológii a v urológii: chirurgické nástroje, materiály, pomôcky (vrátane sutúr)

Y73.8

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v gastroenterológii a v urológii: rozličné zariadenia a pomôcky, nezatriedené inde

Y74

Nepriaznivé príhody súvisiace so zariadeniami a pomôckami na všeobecné nemocničné a osobné použitie

Y74.0

Nepriaznivé príhody s pomôckami na všeobecné nemocničné a osobné použitie: diagnostické a monitorovacie zariadenia a pomôcky

Y74.1

Nepriaznivé príhody s pomôckami na všeobecné nemocničné a osobné použitie: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky

Y74.2

Nepriaznivé príhody s pomôckami na všeobecné nemocničné a osobné použitie: protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky

Y74.3

Nepriaznivé príhody s pomôckami na všeobecné nemocničné a osobné použitie: chirurgické nástroje, materiály a pomôcky (vrátane sutúr)

Y74.8

Nepriaznivé príhody s pomôckami na všeobecné nemocničné a osobné použitie: rozličné zariadenia a pomôcky, nezatriedené inde

Y75

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v neurológii

Y75.0

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v neurológii: diagnostické a monitorovacie zariadenia a pomôcky

Y75.1

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v neurológii: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky

Y75.2

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v neurológii: protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky

Y75.3

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v neurológii: chirurgické nástroje, materiály a pomôcky (vrátane sutúr)

Y75.8

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v neurológii: rozličné zariadenia a pomôcky, nezatriedené inde

Y76

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v gynekológii a pôrodníctve

Y76.0

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v gynekológii a pôrodníctve: diagnostické a monitorovacie zariadenia a pomôcky

Y76.1

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v gynekológii a pôrodníctve: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky

Y76.2

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v gynekológii a pôrodníctve: protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky

Y76.3

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v gynekológii a pôrodníctve: chirurgické nástroje, materiály a pomôcky (vrátane sutúr)

Y76.8

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v gynekológii a pôrodníctve: rozličné zariadenia a pomôcky, nezatriedené inde

Y77

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v oftalmológii

Y77.0

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v oftalmológii: diagnostické a monitorovacie zariadenia a pomôcky

Y77.1

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v oftalmológii: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky

Y77.2

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v oftalmológii: protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky

Y77.3

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v oftalmológii: chirurgické nástroje, materiály a pomôcky (vrátane sutúr)

Y77.8

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v oftalmológii: rozličné zariadenia a pomôcky, nezatriedené inde

Y78

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v rádiológii

Y78.0

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v rádiológii: diagnostické a monitorovacie zariadenia a pomôcky

Y78.1

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v rádiológii: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky

Y78.2

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v rádiológii: protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky

Y78.3

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v rádiológii: chirurgické nástroje, materiály a pomôcky (vrátane sutúr)

Y78.8

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v rádiológii: rozličné zariadenia a pomôcky, nezatriedené inde

Y79

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v ortopédii

Y79.0

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v ortopédii: diagnostické a monitorovacie zariadenia a pomôcky

Y79.1

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v ortopédii: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky

Y79.2

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v ortopédii: protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky

Y79.3

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v ortopédii: chirurgické nástroje, materiály a pomôcky (vrátane sutúr)

Y79.8

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v ortopédii: rozličné zariadenia a pomôcky, nezatriedené inde

Y80

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím pomôcok pri fyzikálnej liečbe

Y80.0

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím pomôcok pri fyzikálnej liečbe: diagnostické a monitorovacie zariadenia a pomôcky

Y80.1

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím pomôcok pri fyzikálnej liečbe: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky

Y80.2

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím pomôcok pri fyzikálnej liečbe: protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky

Y80.3

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím pomôcok pri fyzikálnej liečbe: chirurgické nástroje, materiály a pomôcky (vrátane sutúr)

Y80.8

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím pomôcok pri fyzikálnej liečbe: rozličné zariadenia a pomôcky, nezatriedené inde

Y81

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok vo všeobecnej a plastickej chirurgii

Y81.0

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok vo všeobecnej a plastickej chirurgii: diagnostické a monitorovacie zariadenia a pomôcky

Y81.1

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok vo všeobecnej a plastickej chirurgii: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky

Y81.2

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok vo všeobecnej a plastickej chirurgii: protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky

Y81.3

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok vo všeobecnej a plastickej chirurgii: chirurgické nástroje, materiály a pomôcky (vrátane sutúr)

Y81.8

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok vo všeobecnej a plastickej chirurgii: rozličné zariadenia a pomôcky, nezatriedené inde

Y82

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím iných a bližšie neurčených lekárskych pomôcok

Y82.0

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím iných a bližšie neurčených lekárskych pomôcok: diagnostické a monitorovacie zariadenia a pomôcky

Y82.1

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím iných a bližšie neurčených lekárskych pomôcok: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky

Y82.2

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím iných a bližšie neurčených lekárskych pomôcok: protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky

Y82.3

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím iných a bližšie neurčených lekárskych pomôcok: chirurgické nástroje, materiály a pomôcky (vrátane sutúr)

Y82.8

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím iných a bližšie neurčených lekárskych pomôcok: rozličné zariadenia a pomôcky, nezatriedené inde

Y83-Y84

Chirurgické a iné lekárske výkony ako príčiny abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu

Y85-Y89

Neskoré následky vonkajších príčin chorobnosti a úmrtnosti

Y90-Y98

Pridružené faktory súvisiace s príčinami chorobnosti a úmrtnosti, zatriedenými inde

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.