MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

V01-V09

Poranenie chodca pri dopravnej nehode

V10-V19

Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode

V20-V29

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V30-V39

Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode

V40-V49

Poranenia člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode

V50-V59

Poranenia člena posádky nákladného alebo dodávkového auta pri dopravnej nehode

V60-V69

Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode

V70-V79

Poranenia člena posádky autobusu pri dopravnej nehode

V80-V89

Dopravné nehody pri použití iných suchozemských dopravných prostriedkov

V90-V94

Dopravné nehody pri vodnej doprave

V95-V97

Nehody pri preprave vzduchom a vesmírnym priestorom

V98-V99

Iné a bližšie neurčené dopravné nehody

W00-W19

Pády

W20-W49

Vystavenie účinkom neživých mechanických síl

W50-W64

Vystavenie účinkom živých mechanických síl

W65-W74

Náhodné utopenie a topenie

W75-W84

Iné náhodné udusenia

W85-W99

Vystavenie elektrickému prúdu, žiareniu, extrémnej teplote a tlaku okolitého vzduchu

X00-X09

Vystavenie dymu, ohňu a plameňom

X10-X19

Kontakt s horúčavou a horúcimi látkami

X20-X29

Kontakt s jedovatými živočíchmi a rastlinami ako príčina otravy alebo toxickej reakcie

X30-X39

Vystavenie účinkom prírodných síl

X40-X49

Náhodné otravy a priotrávenia škodlivými látkami

X50-X57

Preťaženie, cestovanie a nedostatok základných potrieb

X58-X59

Náhodné vystavenie iným a bližšie neurčeným vplyvom

X60-X84

Úmyselné samopoškodenia

X60

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením neopioidovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami

X60.0

Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik. - MU: Domov

X60.1

Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik. - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X60.2

Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik. - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

X60.3

Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik. - MU: Športové a atletické priestranstvo

X60.4

Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik. - MU: Ulica a cesta

X60.5

Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik. - MU: Obchod a služby

X60.6

Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik. - MU: Priemyselné objekty

X60.7

Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik. - MU: Poľnohospodárske

X60.8

Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik. - MU: Iné špecifikované miesta

X60.9

Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik. - MU: Nešpecifikované miesto

X61

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi, nezatriedené inde

X61.0

Úm. samopoš. otravou antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Domov

X61.1

Úm. samopoš. otravou antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X61.2

Úm. samopoš. otravou antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

X61.3

Úm. samopoš. otravou antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Športové a atletické priestranstvo

X61.4

Úm. samopoš. otravou antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Ulica a cesta

X61.5

Úm. samopoš. otravou antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Obchod a služby

X61.6

Úm. samopoš. otravou antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Priemyselné objekty

X61.7

Úm. samopoš. otravou antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Poľnohospodárske

X61.8

Úm. samopoš. otravou antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Iné špecifikované miesta

X61.9

Úm. samopoš. otravou antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Nešpecifikované miesto

X62

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením opioidovými analgetikami a psychodysleptikami (halucinogénmi), nezatriedené inde

X62.0

Úmysel. samopoškod. otravou opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde - MU: Domov

X62.1

Úmysel. samopoškod. otravou opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X62.2

Úmysel. samopoškod. otravou opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

X62.3

Úmysel. samopoškod. otravou opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde - MU: Športové a atletické priestranstvo

X62.4

Úmysel. samopoškod. otravou opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde - MU: Ulica a cesta

X62.5

Úmysel. samopoškod. otravou opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde - MU: Obchod a služby

X62.6

Úmysel. samopoškod. otravou opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde - MU: Priemyselné objekty

X62.7

Úmysel. samopoškod. otravou opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde - MU: Poľnohospodárske

X62.8

Úmysel. samopoškod. otravou opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde - MU: Iné špecifikované miesta

X62.9

Úmysel. samopoškod. otravou opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde - MU: Nešpecifikované miesto

X63

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením liekmi, účinkujúcimi na autonómnu nervovú sústavu

X63.0

Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Domov

X63.1

Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X63.2

Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

X63.3

Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Športové a atletické priestranstvo

X63.4

Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Ulica a cesta

X63.5

Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Obchod a služby

X63.6

Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Priemyselné objekty

X63.7

Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Poľnohospodárske

X63.8

Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Iné špecifikované miesta

X63.9

Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Nešpecifikované miesto

X64

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými a bližšie neurčenými liekmi, liečivami a biologicky aktívnymi látkami

X64.0

Úmysel. samopoš. otravou inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Domov

X64.1

Úmysel. samopoš. otravou inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X64.2

Úmysel. samopoš. otravou inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

X64.3

Úmysel. samopoš. otravou inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo

X64.4

Úmysel. samopoš. otravou inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Ulica a cesta

X64.5

Úmysel. samopoš. otravou inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Obchod a služby

X64.6

Úmysel. samopoš. otravou inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Priemyselné objekty

X64.7

Úmysel. samopoš. otravou inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Poľnohospodárske

X64.8

Úmysel. samopoš. otravou inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Iné špecifikované miesta

X64.9

Úmysel. samopoš. otravou inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Nešpecifikované miesto

X65

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholom

X65.0

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholomi - MU: Domov

X65.1

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholomi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X65.2

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholomi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X65.3

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholomi - MU: Športové a atletické priestranstvo

X65.4

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholomi - MU: Ulica a cesta

X65.5

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholomi - MU: Obchod a služby

X65.6

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholomi - MU: Priemyselné objekty

X65.7

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholomi - MU: Poľnohospodárske

X65.8

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholomi - MU: Iné špecifikované miesta

X65.9

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholomi - MU: Nešpecifikované miesto

X66

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením organickými rozpúšťadlami, halogénovanými uhľovodíkmi a ich výparmi

X66.0

Úmysel. samopoš. otravou organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Domov

X66.1

Úmysel. samopoš. otravou organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X66.2

Úmysel. samopoš. otravou organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

X66.3

Úmysel. samopoš. otravou organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Športové a atletické priestranstvo

X66.4

Úmysel. samopoš. otravou organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Ulica a cesta

X66.5

Úmysel. samopoš. otravou organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Obchod a služby

X66.6

Úmysel. samopoš. otravou organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Priemyselné objekty

X66.7

Úmysel. samopoš. otravou organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Poľnohospodárske

X66.8

Úmysel. samopoš. otravou organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Iné špecifikované miesta

X66.9

Úmysel. samopoš. otravou organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Nešpecifikované miesto

X67

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi

X67.0

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi - MU: Domov

X67.1

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X67.2

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

X67.3

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi - MU: Športové a atletické priestranstvo

X67.4

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi - MU: Ulica a cesta

X67.5

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi - MU: Obchod a služby

X67.6

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi - MU: Priemyselné objekty

X67.7

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi - MU: Poľnohospodárske

X67.8

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi - MU: Iné špecifikované miesta

X67.9

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi - MU: Nešpecifikované miesto

X68

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi

X68.0

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi - MU: Domov

X68.1

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X68.2

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X68.3

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi - MU: Športové a atletické priestranstvo

X68.4

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi - MU: Ulica a cesta

X68.5

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi - MU: Obchod a služby

X68.6

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi - MU: Priemyselné objekty

X68.7

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi - MU: Poľnohospodárske

X68.8

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi - MU: Iné špecifikované miesta

X68.9

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi - MU: Nešpecifikované miesto

X69

Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými a bližšie neurčenými chemickými a škodlivými látkami

X69.0

Úmysel. samopoškod. otravou inými a bližšie neurčenými chemick. a škodliv. látkami - MU: Domov

X69.1

Úmysel. samopoškod. otravou inými a bližšie neurčenými chemick. a škodliv. látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X69.2

Úmysel. samopoškod. otravou inými a bližšie neurčenými chemick. a škodliv. látkami - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

X69.3

Úmysel. samopoškod. otravou inými a bližšie neurčenými chemick. a škodliv. látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo

X69.4

Úmysel. samopoškod. otravou inými a bližšie neurčenými chemick. a škodliv. látkami - MU: Ulica a cesta

X69.5

Úmysel. samopoškod. otravou inými a bližšie neurčenými chemick. a škodliv. látkami - MU: Obchod a služby

X69.6

Úmysel. samopoškod. otravou inými a bližšie neurčenými chemick. a škodliv. látkami - MU: Priemyselné objekty

X69.7

Úmysel. samopoškod. otravou inými a bližšie neurčenými chemick. a škodliv. látkami - MU: Poľnohospodárske

X69.8

Úmysel. samopoškod. otravou inými a bližšie neurčenými chemick. a škodliv. látkami - MU: Iné špecifikované miesta

X69.9

Úmysel. samopoškod. otravou inými a bližšie neurčenými chemick. a škodliv. látkami - MU: Nešpecifikované miesto

X70

Úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením

X70.0

Úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením - MU: Domov

X70.1

Úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X70.2

Úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X70.3

Úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením - MU: Športové a atletické priestranstvo

X70.4

Úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením - MU: Ulica a cesta

X70.5

Úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením - MU: Obchod a služby

X70.6

Úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením - MU: Priemyselné objekty

X70.7

Úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením - MU: Poľnohospodárske

X70.8

Úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením - MU: Iné špecifikované miesta

X70.9

Úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením - MU: Nešpecifikované miesto

X71

Úmyselné samopoškodenie utopením a topením

X71.0

Úmyselné samopoškodenie utopením a topením - MU: Domov

X71.1

Úmyselné samopoškodenie utopením a topením - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X71.2

Úmyselné samopoškodenie utopením a topením - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X71.3

Úmyselné samopoškodenie utopením a topením - MU: Športové a atletické priestranstvo

X71.4

Úmyselné samopoškodenie utopením a topením - MU: Ulica a cesta

X71.5

Úmyselné samopoškodenie utopením a topením - MU: Obchod a služby

X71.6

Úmyselné samopoškodenie utopením a topením - MU: Priemyselné objekty

X71.7

Úmyselné samopoškodenie utopením a topením - MU: Poľnohospodárske

X71.8

Úmyselné samopoškodenie utopením a topením - MU: Iné špecifikované miesta

X71.9

Úmyselné samopoškodenie utopením a topením - MU: Nešpecifikované miesto

X72

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane

X72.0

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Domov

X72.1

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X72.2

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X72.3

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Športové a atletické priestranstvo

X72.4

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Ulica a cesta

X72.5

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Obchod a služby

X72.6

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Priemyselné objekty

X72.7

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Poľnohospodárske

X72.8

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Iné špecifikované miesta

X72.9

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Nešpecifikované miesto

X73

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane

X73.0

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Domov

X73.1

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X73.2

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

X73.3

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Športové a atletické priestranstvo

X73.4

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Ulica a cesta

X73.5

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Obchod a služby

X73.6

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Priemyselné objekty

X73.7

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Poľnohospodárske

X73.8

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Iné špecifikované miesta

X73.9

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Nešpecifikované miesto

X74

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane

X74.0

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Domov

X74.1

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X74.2

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

X74.3

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Športové a atletické priestranstvo

X74.4

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Ulica a cesta

X74.5

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Obchod a služby

X74.6

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Priemyselné objekty

X74.7

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Poľnohospodárske

X74.8

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Iné špecifikované miesta

X74.9

Úmyselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Nešpecifikované miesto

X75

Úmyselné samopoškodenie výbušnou látkou

X75.0

Úmyselné samopoškodenie výbušnou látkou - MU: Domov

X75.1

Úmyselné samopoškodenie výbušnou látkou - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X75.2

Úmyselné samopoškodenie výbušnou látkou - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X75.3

Úmyselné samopoškodenie výbušnou látkou - MU: Športové a atletické priestranstvo

X75.4

Úmyselné samopoškodenie výbušnou látkou - MU: Ulica a cesta

X75.5

Úmyselné samopoškodenie výbušnou látkou - MU: Obchod a služby

X75.6

Úmyselné samopoškodenie výbušnou látkou - MU: Priemyselné objekty

X75.7

Úmyselné samopoškodenie výbušnou látkou - MU: Poľnohospodárske

X75.8

Úmyselné samopoškodenie výbušnou látkou - MU: Iné špecifikované miesta

X75.9

Úmyselné samopoškodenie výbušnou látkou - MU: Nešpecifikované miesto

X76

Úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi

X76.0

Úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Domov

X76.1

Úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X76.2

Úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X76.3

Úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Športové a atletické priestranstvo

X76.4

Úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Ulica a cesta

X76.5

Úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Obchod a služby

X76.6

Úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Priemyselné objekty

X76.7

Úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Poľnohospodárske

X76.8

Úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Iné špecifikované miesta

X76.9

Úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Nešpecifikované miesto

X77

Úmyselné samopoškodenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi

X77.0

Úmysel. samopoškod. parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Domov

X77.1

Úmysel. samopoškod. parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X77.2

Úmysel. samopoškod. parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X77.3

Úmysel. samopoškod. parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Športové a atletické priestranstvo

X77.4

Úmysel. samopoškod. parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Ulica a cesta

X77.5

Úmysel. samopoškod. parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Obchod a služby

X77.6

Úmysel. samopoškod. parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Priemyselné objekty

X77.7

Úmysel. samopoškod. parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Poľnohospodárske

X77.8

Úmysel. samopoškod. parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Iné špecifikované miesta

X77.9

Úmysel. samopoškod. parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Nešpecifikované miesto

X78

Úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom

X78.0

Úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom - MU: Domov

X78.1

Úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X78.2

Úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X78.3

Úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom - MU: Športové a atletické priestranstvo

X78.4

Úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom - MU: Ulica a cesta

X78.5

Úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom - MU: Obchod a služby

X78.6

Úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom - MU: Priemyselné objekty

X78.7

Úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom - MU: Poľnohospodárske

X78.8

Úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom - MU: Iné špecifikované miesta

X78.9

Úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom - MU: Nešpecifikované miesto

X79

Úmyselné samopoškodenie tupým predmetom

X79.0

Úmyselné samopoškodenie tupým predmetom - MU: Domov

X79.1

Úmyselné samopoškodenie tupým predmetom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X79.2

Úmyselné samopoškodenie tupým predmetom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X79.3

Úmyselné samopoškodenie tupým predmetom - MU: Športové a atletické priestranstvo

X79.4

Úmyselné samopoškodenie tupým predmetom - MU: Ulica a cesta

X79.5

Úmyselné samopoškodenie tupým predmetom - MU: Obchod a služby

X79.6

Úmyselné samopoškodenie tupým predmetom - MU: Priemyselné objekty

X79.7

Úmyselné samopoškodenie tupým predmetom - MU: Poľnohospodárske

X79.8

Úmyselné samopoškodenie tupým predmetom - MU: Iné špecifikované miesta

X79.9

Úmyselné samopoškodenie tupým predmetom - MU: Nešpecifikované miesto

X80

Úmyselné samopoškodenie skokom z výšky

X80.0

Úmyselné samopoškodenie skokom z výšky - MU: Domov

X80.1

Úmyselné samopoškodenie skokom z výšky - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X80.2

Úmyselné samopoškodenie skokom z výšky - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X80.3

Úmyselné samopoškodenie skokom z výšky - MU: Športové a atletické priestranstvo

X80.4

Úmyselné samopoškodenie skokom z výšky - MU: Ulica a cesta

X80.5

Úmyselné samopoškodenie skokom z výšky - MU: Obchod a služby

X80.6

Úmyselné samopoškodenie skokom z výšky - MU: Priemyselné objekty

X80.7

Úmyselné samopoškodenie skokom z výšky - MU: Poľnohospodárske

X80.8

Úmyselné samopoškodenie skokom z výšky - MU: Iné špecifikované miesta

X80.9

Úmyselné samopoškodenie skokom z výšky - MU: Nešpecifikované miesto

X81

Úmyselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet

X81.0

Úmyselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet - MU: Domov

X81.1

Úmyselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X81.2

Úmyselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

X81.3

Úmyselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet - MU: Športové a atletické priestranstvo

X81.4

Úmyselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet - MU: Ulica a cesta

X81.5

Úmyselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet - MU: Obchod a služby

X81.6

Úmyselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet - MU: Priemyselné objekty

X81.7

Úmyselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet - MU: Poľnohospodárske

X81.8

Úmyselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet - MU: Iné špecifikované miesta

X81.9

Úmyselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet - MU: Nešpecifikované miesto

X82

Úmyselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom

X82.0

Úmyselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Domov

X82.1

Úmyselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X82.2

Úmyselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X82.3

Úmyselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Športové a atletické priestranstvo

X82.4

Úmyselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Ulica a cesta

X82.5

Úmyselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Obchod a služby

X82.6

Úmyselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Priemyselné objekty

X82.7

Úmyselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Poľnohospodárske

X82.8

Úmyselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Iné špecifikované miesta

X82.9

Úmyselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Nešpecifikované miesto

X83

Úmyselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami

X83.0

Úmyselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami - MU: Domov

X83.1

Úmyselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X83.2

Úmyselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X83.3

Úmyselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami - MU: Športové a atletické priestranstvo

X83.4

Úmyselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami - MU: Ulica a cesta

X83.5

Úmyselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami - MU: Obchod a služby

X83.6

Úmyselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami - MU: Priemyselné objekty

X83.7

Úmyselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami - MU: Poľnohospodárske

X83.8

Úmyselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami - MU: Iné špecifikované miesta

X83.9

Úmyselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami - MU: Nešpecifikované miesto

X84

Úmyselné samopoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami

X84.0

Úmyselné samopoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami - MU: Domov

X84.1

Úmyselné samopoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X84.2

Úmyselné samopoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X84.3

Úmyselné samopoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami - MU: Športové a atletické priestranstvo

X84.4

Úmyselné samopoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami - MU: Ulica a cesta

X84.5

Úmyselné samopoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami - MU: Obchod a služby

X84.6

Úmyselné samopoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami - MU: Priemyselné objekty

X84.7

Úmyselné samopoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami - MU: Poľnohospodárske

X84.8

Úmyselné samopoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami - MU: Iné špecifikované miesta

X84.9

Úmyselné samopoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami

X85-Y09

Napadnutia (útoky)

Y10-Y34

Udalosti s neurčeným úmyslom

Y35-Y36

Zákonné výkony a vojnové operácie

Y40-Y59

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok

Y60-Y69

Poškodenia pacientov počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y70-Y82

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím lekárskych technických prístrojov pri diagnostických a liečebných výkonoch

Y83-Y84

Chirurgické a iné lekárske výkony ako príčiny abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu

Y85-Y89

Neskoré následky vonkajších príčin chorobnosti a úmrtnosti

Y90-Y98

Pridružené faktory súvisiace s príčinami chorobnosti a úmrtnosti, zatriedenými inde

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.