MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

V01-V09

Poranenie chodca pri dopravnej nehode

V10-V19

Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode

V20-V29

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V30-V39

Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode

V40-V49

Poranenia člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode

V50-V59

Poranenia člena posádky nákladného alebo dodávkového auta pri dopravnej nehode

V60-V69

Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode

V70-V79

Poranenia člena posádky autobusu pri dopravnej nehode

V80-V89

Dopravné nehody pri použití iných suchozemských dopravných prostriedkov

V90-V94

Dopravné nehody pri vodnej doprave

V95-V97

Nehody pri preprave vzduchom a vesmírnym priestorom

V98-V99

Iné a bližšie neurčené dopravné nehody

W00-W19

Pády

W20-W49

Vystavenie účinkom neživých mechanických síl

W50-W64

Vystavenie účinkom živých mechanických síl

W50

Udretie, bitie, kopnutie, vykrútenie, uštipnutie, alebo poškriabanie inou osobou

W50.0

Udretie, bitie, kopnutie, vykrútnutie, pohryzenie, alebo poškriabanie inou osobou

W50.1

Udretie, bitie, kopnutie, vykrútnutie, pohryzenie, alebo poškriabanie inou osobou - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W50.2

Udretie, bitie, kopnutie, vykrútnutie, pohryzenie, alebo poškriabanie inou osobou - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

W50.3

Udretie, bitie, kopnutie, vykrútnutie, pohryzenie, alebo poškriabanie inou osobou - MU: Športové a atletické priestranstvo

W50.4

Udretie, bitie, kopnutie, vykrútnutie, pohryzenie, alebo poškriabanie inou osobou - MU: Ulica a cesta

W50.5

Udretie, bitie, kopnutie, vykrútnutie, pohryzenie, alebo poškriabanie inou osobou - MU: Obchod a služby

W50.6

Udretie, bitie, kopnutie, vykrútnutie, pohryzenie, alebo poškriabanie inou osobou - MU: Priemyselné objekty

W50.7

Udretie, bitie, kopnutie, vykrútnutie, pohryzenie, alebo poškriabanie inou osobou - MU: Poľnohospodárske

W50.8

Udretie, bitie, kopnutie, vykrútnutie, pohryzenie, alebo poškriabanie inou osobou - MU: Iné špecifikované miesta

W50.9

Udretie, bitie, kopnutie, vykrútnutie, pohryzenie, alebo poškriabanie inou osobou - MU: Nešpecifikované miesto

W51

Sotenie alebo narazenie sotením do inej osoby

W51.0

Strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby - MU: Domov

W51.1

Strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W51.2

Strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W51.3

Strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby - MU: Športové a atletické priestranstvo

W51.4

Strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby - MU: Ulica a cesta

W51.5

Strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby - MU: Obchod a služby

W51.6

Strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby - MU: Priemyselné objekty

W51.7

Strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby - MU: Poľnohospodárske

W51.8

Strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby - MU: Iné špecifikované miesta

W51.9

Strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby - MU: Nešpecifikované miesto

W52

Pomliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike

W52.0

Zmliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike - MU: Domov

W52.1

Zmliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W52.2

Zmliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W52.3

Zmliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike - MU: Športové a atletické priestranstvo

W52.4

Zmliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike - MU: Ulica a cesta

W52.5

Zmliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike - MU: Obchod a služby

W52.6

Zmliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike - MU: Priemyselné objekty

W52.7

Zmliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike - MU: Poľnohospodárske

W52.8

Zmliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike - MU: Iné špecifikované miesta

W52.9

Zmliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike - MU: Nešpecifikované miesto

W53

Uhryznutie potkanom

W53.0

Uhryznutie potkanom - MU: Domov

W53.1

Uhryznutie potkanom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W53.2

Uhryznutie potkanom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W53.3

Uhryznutie potkanom - MU: Športové a atletické priestranstvo

W53.4

Uhryznutie potkanom - MU: Ulica a cesta

W53.5

Uhryznutie potkanom - MU: Obchod a služby

W53.6

Uhryznutie potkanom - MU: Priemyselné objekty

W53.7

Uhryznutie potkanom - MU: Poľnohospodárske

W53.8

Uhryznutie potkanom - MU: Iné špecifikované miesta

W53.9

Uhryznutie potkanom - MU: Nešpecifikované miesto

W54

Uhryznutie alebo udretie psom

W54.0

Uhryznutie alebo udretie psom - MU: Domov

W54.1

Uhryznutie alebo udretie psom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W54.2

Uhryznutie alebo udretie psom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W54.3

Uhryznutie alebo udretie psom - MU: Športové a atletické priestranstvo

W54.4

Uhryznutie alebo udretie psom - MU: Ulica a cesta

W54.5

Uhryznutie alebo udretie psom - MU: Obchod a služby

W54.6

Uhryznutie alebo udretie psom - MU: Priemyselné objekty

W54.7

Uhryznutie alebo udretie psom - MU: Poľnohospodárske

W54.8

Uhryznutie alebo udretie psom - MU: Iné špecifikované miesta

W54.9

Uhryznutie alebo udretie psom - MU: Nešpecifikované miesto

W55

Uhryznutie alebo udretie iným cicavcom

W55.0

Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - MU: Domov

W55.1

Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W55.2

Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W55.3

Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - MU: Športové a atletické priestranstvo

W55.4

Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - MU: Ulica a cesta

W55.5

Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - MU: Obchod a služby

W55.6

Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - MU: Priemyselné objekty

W55.7

Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - MU: Poľnohospodárske

W55.8

Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - MU: Iné špecifikované miesta

W55.9

Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - MU: Nešpecifikované miesto

W56

Poranenie morským zvieraťom

W56.0

Poranenie morskými zvieratami - MU: Domov

W56.1

Poranenie morskými zvieratami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W56.2

Poranenie morskými zvieratami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W56.3

Poranenie morskými zvieratami - MU: Športové a atletické priestranstvo

W56.4

Poranenie morskými zvieratami - MU: Ulica a cesta

W56.5

Poranenie morskými zvieratami - MU: Obchod a služby

W56.6

Poranenie morskými zvieratami - MU: Priemyselné objekty

W56.7

Poranenie morskými zvieratami - MU: Poľnohospodárske

W56.8

Poranenie morskými zvieratami - MU: Iné špecifikované miesta

W56.9

Poranenie morskými zvieratami - MU: Nešpecifikované miesto

W57

Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a iným nejedovatým článkonožcom

W57.0

Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a inými nejedovatými článkonožcami - MU: Domov

W57.1

Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a inými nejedovatými článkonožcami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W57.2

Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a inými nejedovatými článkonožcami - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

W57.3

Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a inými nejedovatými článkonožcami - MU: Športové a atletické priestranstvo

W57.4

Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a inými nejedovatými článkonožcami - MU: Ulica a cesta

W57.5

Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a inými nejedovatými článkonožcami - MU: Obchod a služby

W57.6

Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a inými nejedovatými článkonožcami - MU: Priemyselné objekty

W57.7

Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a inými nejedovatými článkonožcami - MU: Poľnohospodárske

W57.8

Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a inými nejedovatými článkonožcami - MU: Iné špecifikované miesta

W57.9

Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a inými nejedovatými článkonožcami - MU: Nešpecifikované miesto

W58

Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom

W58.0

Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom - MU: Domov

W58.1

Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W58.2

Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W58.3

Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom - MU: Športové a atletické priestranstvo

W58.4

Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom - MU: Ulica a cesta

W58.5

Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom - MU: Obchod a služby

W58.6

Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom - MU: Priemyselné objekty

W58.7

Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom - MU: Poľnohospodárske

W58.8

Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom - MU: Iné špecifikované miesta

W58.9

Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom - MU: Nešpecifikované miesto

W59

Uhryznutie alebo pomliaždenie iným plazom

W59.0

Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - MU: Domov

W59.1

Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W59.2

Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W59.3

Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - MU: Športové a atletické priestranstvo

W59.4

Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - MU: Ulica a cesta

W59.5

Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - MU: Obchod a služby

W59.6

Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - MU: Priemyselné objekty

W59.7

Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - MU: Poľnohospodárske

W59.8

Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - MU: Iné špecifikované miesta

W59.9

Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - MU: Nešpecifikované miesto

W60

Kontakt s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami

W60.0

Styk s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami - MU: Domov

W60.1

Styk s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W60.2

Styk s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W60.3

Styk s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami - MU: Športové a atletické priestranstvo

W60.4

Styk s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami - MU: Ulica a cesta

W60.5

Styk s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami - MU: Obchod a služby

W60.6

Styk s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami - MU: Priemyselné objekty

W60.7

Styk s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami - MU: Poľnohospodárske

W60.8

Styk s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami - MU: Iné špecifikované miesta

W60.9

Styk s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami - MU: Nešpecifikované miesto

W64

Vystavenie bližšie neurčenej živej mechanickej sile

W64.0

Poranenie inými bližšie neurčenými živými mechanickými silami - MU: Domov

W64.1

Poranenie inými bližšie neurčenými živými mechanickými silami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W64.2

Poranenie inými bližšie neurčenými živými mechanickými silami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W64.3

Poranenie inými bližšie neurčenými živými mechanickými silami - MU: Športové a atletické priestranstvo

W64.4

Poranenie inými bližšie neurčenými živými mechanickými silami - MU: Ulica a cesta

W64.5

Poranenie inými bližšie neurčenými živými mechanickými silami - MU: Obchod a služby

W64.6

Poranenie inými bližšie neurčenými živými mechanickými silami - MU: Priemyselné objekty

W64.7

Poranenie inými bližšie neurčenými živými mechanickými silami - MU: Poľnohospodárske

W64.8

Poranenie inými bližšie neurčenými živými mechanickými silami - MU: Iné špecifikované miesta

W64.9

Nehoda s vystavením bližšie neurčenej živej mechanickej sile

W65-W74

Náhodné utopenie a topenie

W75-W84

Iné náhodné udusenia

W85-W99

Vystavenie elektrickému prúdu, žiareniu, extrémnej teplote a tlaku okolitého vzduchu

X00-X09

Vystavenie dymu, ohňu a plameňom

X10-X19

Kontakt s horúčavou a horúcimi látkami

X20-X29

Kontakt s jedovatými živočíchmi a rastlinami ako príčina otravy alebo toxickej reakcie

X30-X39

Vystavenie účinkom prírodných síl

X40-X49

Náhodné otravy a priotrávenia škodlivými látkami

X50-X57

Preťaženie, cestovanie a nedostatok základných potrieb

X58-X59

Náhodné vystavenie iným a bližšie neurčeným vplyvom

X60-X84

Úmyselné samopoškodenia

X85-Y09

Napadnutia (útoky)

Y10-Y34

Udalosti s neurčeným úmyslom

Y35-Y36

Zákonné výkony a vojnové operácie

Y40-Y59

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok

Y60-Y69

Poškodenia pacientov počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y70-Y82

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím lekárskych technických prístrojov pri diagnostických a liečebných výkonoch

Y83-Y84

Chirurgické a iné lekárske výkony ako príčiny abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu

Y85-Y89

Neskoré následky vonkajších príčin chorobnosti a úmrtnosti

Y90-Y98

Pridružené faktory súvisiace s príčinami chorobnosti a úmrtnosti, zatriedenými inde

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.