MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

V01-V09

Poranenie chodca pri dopravnej nehode

V10-V19

Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode

V20-V29

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V30-V39

Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode

V40-V49

Poranenia člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode

V50-V59

Poranenia člena posádky nákladného alebo dodávkového auta pri dopravnej nehode

V60-V69

Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode

V70-V79

Poranenia člena posádky autobusu pri dopravnej nehode

V80-V89

Dopravné nehody pri použití iných suchozemských dopravných prostriedkov

V90-V94

Dopravné nehody pri vodnej doprave

V95-V97

Nehody pri preprave vzduchom a vesmírnym priestorom

V98-V99

Iné a bližšie neurčené dopravné nehody

W00-W19

Pády

W20-W49

Vystavenie účinkom neživých mechanických síl

W50-W64

Vystavenie účinkom živých mechanických síl

W65-W74

Náhodné utopenie a topenie

W75-W84

Iné náhodné udusenia

W85-W99

Vystavenie elektrickému prúdu, žiareniu, extrémnej teplote a tlaku okolitého vzduchu

W85

Vystavenie elektrickému vedeniu

W85.0

Poškodenie elektrickým vedením - MU: Domov

W85.1

Poškodenie elektrickým vedením - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W85.2

Poškodenie elektrickým vedením - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W85.3

Poškodenie elektrickým vedením - MU: Športové a atletické priestranstvo

W85.4

Poškodenie elektrickým vedením - MU: Ulica a cesta

W85.5

Poškodenie elektrickým vedením - MU: Obchod a služby

W85.6

Poškodenie elektrickým vedením - MU: Priemyselné objekty

W85.7

Poškodenie elektrickým vedením - MU: Poľnohospodárske

W85.8

Poškodenie elektrickým vedením - MU: Iné špecifikované miesta

W85.9

Poškodenie elektrickým vedením - MU: Nešpecifikované miesto

W86

Vystavenie inému bližšie určenému elektrickému prúdu

W86.0

Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým prúdom - MU: Domov

W86.1

Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým prúdom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W86.2

Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým prúdom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W86.3

Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým prúdom - MU: Športové a atletické priestranstvo

W86.4

Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým prúdom - MU: Ulica a cesta

W86.5

Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým prúdom - MU: Obchod a služby

W86.6

Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým prúdom - MU: Priemyselné objekty

W86.7

Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým prúdom - MU: Poľnohospodárske

W86.8

Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým prúdom - MU: Iné špecifikované miesta

W86.9

Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým prúdom - MU: Nešpecifikované miesto

W87

Vystavenie bližšie neurčenému elektrickému prúdu

W87.0

Poškodenie bližšie neurčeným elektrickým prúdom - MU: Domov

W87.1

Poškodenie bližšie neurčeným elektrickým prúdom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W87.2

Poškodenie bližšie neurčeným elektrickým prúdom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W87.3

Poškodenie bližšie neurčeným elektrickým prúdom - MU: Športové a atletické priestranstvo

W87.4

Poškodenie bližšie neurčeným elektrickým prúdom - MU: Ulica a cesta

W87.5

Poškodenie bližšie neurčeným elektrickým prúdom - MU: Obchod a služby

W87.6

Poškodenie bližšie neurčeným elektrickým prúdom - MU: Priemyselné objekty

W87.7

Poškodenie bližšie neurčeným elektrickým prúdom - MU: Poľnohospodárske

W87.8

Poškodenie bližšie neurčeným elektrickým prúdom - MU: Iné špecifikované miesta

W87.9

Nehoda s vystavením elektrickému prúdu

W88

Vystavenie ionizujúcemu žiareniu

W88.0

Poškodenie ionizujúcim žiarením - MU: Domov

W88.1

Poškodenie ionizujúcim žiarením - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W88.2

Poškodenie ionizujúcim žiarením - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W88.3

Poškodenie ionizujúcim žiarením - MU: Športové a atletické priestranstvo

W88.4

Poškodenie ionizujúcim žiarením - MU: Ulica a cesta

W88.5

Poškodenie ionizujúcim žiarením - MU: Obchod a služby

W88.6

Poškodenie ionizujúcim žiarením - MU: Priemyselné objekty

W88.7

Poškodenie ionizujúcim žiarením - MU: Poľnohospodárske

W88.8

Poškodenie ionizujúcim žiarením - MU: Iné špecifikované miesta

W88.9

Poškodenie ionizujúcim žiarením - MU: Nešpecifikované miesto

W89

Vystavenie umelému viditeľnému a ultrafialovému svetlu

W89.0

Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Domov

W89.1

Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W89.2

Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W89.3

Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Športové a atletické priestranstvo

W89.4

Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Ulica a cesta

W89.5

Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Obchod a služby

W89.6

Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Priemyselné objekty

W89.7

Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Poľnohospodárske

W89.8

Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Iné špecifikované miesta

W89.9

Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Nešpecifikované miesto

W90

Vystavenie inému neionizujúcemu žiareniu

W90.0

Poškodenie iným neionizujúcim žiarením - MU: Domov

W90.1

Poškodenie iným neionizujúcim žiarením - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W90.2

Poškodenie iným neionizujúcim žiarením - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W90.3

Poškodenie iným neionizujúcim žiarením - MU: Športové a atletické priestranstvo

W90.4

Poškodenie iným neionizujúcim žiarením - MU: Ulica a cesta

W90.5

Poškodenie iným neionizujúcim žiarením - MU: Obchod a služby

W90.6

Poškodenie iným neionizujúcim žiarením - MU: Priemyselné objekty

W90.7

Poškodenie iným neionizujúcim žiarením - MU: Poľnohospodárske

W90.8

Poškodenie iným neionizujúcim žiarením - MU: Iné špecifikované miesta

W90.9

Poškodenie iným neionizujúcim žiarením - MU: Nešpecifikované miesto

W91

Vystavenie bližšie neurčenému žiareniu

W91.0

Poškodenie bližšie neurčeným typom žiarenia - MU: Domov

W91.1

Poškodenie bližšie neurčeným typom žiarenia - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W91.2

Poškodenie bližšie neurčeným typom žiarenia - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W91.3

Poškodenie bližšie neurčeným typom žiarenia - MU: Športové a atletické priestranstvo

W91.4

Poškodenie bližšie neurčeným typom žiarenia - MU: Ulica a cesta

W91.5

Poškodenie bližšie neurčeným typom žiarenia - MU: Obchod a služby

W91.6

Poškodenie bližšie neurčeným typom žiarenia - MU: Priemyselné objekty

W91.7

Poškodenie bližšie neurčeným typom žiarenia - MU: Poľnohospodárske

W91.8

Poškodenie bližšie neurčeným typom žiarenia - MU: Iné špecifikované miesta

W91.9

Nehoda s vystavením žiareniu

W92

Vystavenie nadmernej horúčave umelého pôvodu

W92.0

Poškodenie nadmernou horúčavou umelého pôvodu - MU: Domov

W92.1

Poškodenie nadmernou horúčavou umelého pôvodu - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W92.2

Poškodenie nadmernou horúčavou umelého pôvodu - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W92.3

Poškodenie nadmernou horúčavou umelého pôvodu - MU: Športové a atletické priestranstvo

W92.4

Poškodenie nadmernou horúčavou umelého pôvodu - MU: Ulica a cesta

W92.5

Poškodenie nadmernou horúčavou umelého pôvodu - MU: Obchod a služby

W92.6

Poškodenie nadmernou horúčavou umelého pôvodu - MU: Priemyselné objekty

W92.7

Poškodenie nadmernou horúčavou umelého pôvodu - MU: Poľnohospodárske

W92.8

Poškodenie nadmernou horúčavou umelého pôvodu - MU: Iné špecifikované miesta

W92.9

Nehoda s vystavením nadmernej horúčave umelého pôvodu

W93

Vystavenie nadmernému chladu umelého pôvodu

W93.0

Poškodenie nadmerným chladom umelého pôvodu - MU: Domov

W93.1

Poškodenie nadmerným chladom umelého pôvodu - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W93.2

Poškodenie nadmerným chladom umelého pôvodu - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W93.3

Poškodenie nadmerným chladom umelého pôvodu - MU: Športové a atletické priestranstvo

W93.4

Poškodenie nadmerným chladom umelého pôvodu - MU: Ulica a cesta

W93.5

Poškodenie nadmerným chladom umelého pôvodu - MU: Obchod a služby

W93.6

Poškodenie nadmerným chladom umelého pôvodu - MU: Priemyselné objekty

W93.7

Poškodenie nadmerným chladom umelého pôvodu - MU: Poľnohospodárske

W93.8

Poškodenie nadmerným chladom umelého pôvodu - MU: Iné špecifikované miesta

W93.9

Nehoda s vystavením nadmernému chladu umelého pôvodu

W94

Vystavenie vysokému alebo nízkemu tlaku vzduchu, alebo zmenám tlaku vzduchu

W94.0

Poškodenie vysokým a nízkym tlakom vzduchu a zmenami tlaku vzduchu - MU: Domov

W94.1

Poškodenie vysokým a nízkym tlakom vzduchu a zmenami tlaku vzduchu - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W94.2

Poškodenie vysokým a nízkym tlakom vzduchu a zmenami tlaku vzduchu - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W94.3

Poškodenie vysokým a nízkym tlakom vzduchu a zmenami tlaku vzduchu - MU: Športové a atletické priestranstvo

W94.4

Poškodenie vysokým a nízkym tlakom vzduchu a zmenami tlaku vzduchu - MU: Ulica a cesta

W94.5

Poškodenie vysokým a nízkym tlakom vzduchu a zmenami tlaku vzduchu - MU: Obchod a služby

W94.6

Poškodenie vysokým a nízkym tlakom vzduchu a zmenami tlaku vzduchu - MU: Priemyselné objekty

W94.7

Poškodenie vysokým a nízkym tlakom vzduchu a zmenami tlaku vzduchu - MU: Poľnohospodárske

W94.8

Poškodenie vysokým a nízkym tlakom vzduchu a zmenami tlaku vzduchu - MU: Iné špecifikované miesta

W94.9

Nehoda s vystavením zmenám tlaku vzduchu

W99

Vystavenie inému a bližšie neurčenému umelému činiteľovi prostredia

W99.0

Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými činiteľmi prostredia - MU: Domov

W99.1

Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými činiteľmi prostredia - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W99.2

Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými činiteľmi prostredia - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W99.3

Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými činiteľmi prostredia - MU: Športové a atletické priestranstvo

W99.4

Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými činiteľmi prostredia - MU: Ulica a cesta

W99.5

Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými činiteľmi prostredia - MU: Obchod a služby

W99.6

Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými činiteľmi prostredia - MU: Priemyselné objekty

W99.7

Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými činiteľmi prostredia - MU: Poľnohospodárske

W99.8

Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými činiteľmi prostredia - MU: Iné špecifikované miesta

W99.9

Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými činiteľmi prostredia - MU: Nešpecifikované miesto

X00-X09

Vystavenie dymu, ohňu a plameňom

X10-X19

Kontakt s horúčavou a horúcimi látkami

X20-X29

Kontakt s jedovatými živočíchmi a rastlinami ako príčina otravy alebo toxickej reakcie

X30-X39

Vystavenie účinkom prírodných síl

X40-X49

Náhodné otravy a priotrávenia škodlivými látkami

X50-X57

Preťaženie, cestovanie a nedostatok základných potrieb

X58-X59

Náhodné vystavenie iným a bližšie neurčeným vplyvom

X60-X84

Úmyselné samopoškodenia

X85-Y09

Napadnutia (útoky)

Y10-Y34

Udalosti s neurčeným úmyslom

Y35-Y36

Zákonné výkony a vojnové operácie

Y40-Y59

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok

Y60-Y69

Poškodenia pacientov počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y70-Y82

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím lekárskych technických prístrojov pri diagnostických a liečebných výkonoch

Y83-Y84

Chirurgické a iné lekárske výkony ako príčiny abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu

Y85-Y89

Neskoré následky vonkajších príčin chorobnosti a úmrtnosti

Y90-Y98

Pridružené faktory súvisiace s príčinami chorobnosti a úmrtnosti, zatriedenými inde

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.