MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

V01-V09

Poranenie chodca pri dopravnej nehode

V10-V19

Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode

V20-V29

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V30-V39

Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode

V40-V49

Poranenia člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode

V50-V59

Poranenia člena posádky nákladného alebo dodávkového auta pri dopravnej nehode

V60-V69

Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode

V70-V79

Poranenia člena posádky autobusu pri dopravnej nehode

V80-V89

Dopravné nehody pri použití iných suchozemských dopravných prostriedkov

V90-V94

Dopravné nehody pri vodnej doprave

V95-V97

Nehody pri preprave vzduchom a vesmírnym priestorom

V98-V99

Iné a bližšie neurčené dopravné nehody

W00-W19

Pády

W20-W49

Vystavenie účinkom neživých mechanických síl

W50-W64

Vystavenie účinkom živých mechanických síl

W65-W74

Náhodné utopenie a topenie

W75-W84

Iné náhodné udusenia

W85-W99

Vystavenie elektrickému prúdu, žiareniu, extrémnej teplote a tlaku okolitého vzduchu

X00-X09

Vystavenie dymu, ohňu a plameňom

X00

Vystavenie nekontrolovanému ohňu v budove alebo stavbe

X00.0

Poškodenie nekontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Domov

X00.1

Poškodenie nekontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X00.2

Poškodenie nekontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X00.3

Poškodenie nekontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Športové a atletické priestranstvo

X00.4

Poškodenie nekontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Ulica a cesta

X00.5

Poškodenie nekontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Obchod a služby

X00.6

Poškodenie nekontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Priemyselné objekty

X00.7

Poškodenie nekontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Poľnohospodárske

X00.8

Poškodenie nekontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Iné špecifikované miesta

X00.9

Poškodenie nekontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Nešpecifikované miesto

X01

Vystavenie nekontrolovanému ohňu mimo budovy alebo stavby

X01.0

Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Domov

X01.1

Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X01.2

Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X01.3

Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Športové a atletické priestranstvo

X01.4

Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Ulica a cesta

X01.5

Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Obchod a služby

X01.6

Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Priemyselné objekty

X01.7

Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Poľnohospodárske

X01.8

Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Iné špecifikované miesta

X01.9

Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Nešpecifikované miesto

X02

Vystavenie kontrolovanému ohňu v budove alebo stavbe

X02.0

Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Domov

X02.1

Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X02.2

Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X02.3

Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Športové a atletické priestranstvo

X02.4

Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Ulica a cesta

X02.5

Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Obchod a služby

X02.6

Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Priemyselné objekty

X02.7

Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Poľnohospodárske

X02.8

Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Iné špecifikované miesta

X02.9

Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Nešpecifikované miesto

X03

Vystavenie kontrolovanému ohňu mimo budovy alebo stavby

X03.0

Poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Domov

X03.1

Poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X03.2

Poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X03.3

Poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Športové a atletické priestranstvo

X03.4

Poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Ulica a cesta

X03.5

Poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Obchod a služby

X03.6

Poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Priemyselné objekty

X03.7

Poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Poľnohospodárske

X03.8

Poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Iné špecifikované miesta

X03.9

Poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Nešpecifikované miesto

X04

Vystavenie zapáleniu veľmi horľavého materiálu

X04.0

Poškodenie zapálením veľmi horľavého materiálu - MU: Domov

X04.1

Poškodenie zapálením veľmi horľavého materiálu - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X04.2

Poškodenie zapálením veľmi horľavého materiálu - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X04.3

Poškodenie zapálením veľmi horľavého materiálu - MU: Športové a atletické priestranstvo

X04.4

Poškodenie zapálením veľmi horľavého materiálu - MU: Ulica a cesta

X04.5

Poškodenie zapálením veľmi horľavého materiálu - MU: Obchod a služby

X04.6

Poškodenie zapálením veľmi horľavého materiálu - MU: Priemyselné objekty

X04.7

Poškodenie zapálením veľmi horľavého materiálu - MU: Poľnohospodárske

X04.8

Poškodenie zapálením veľmi horľavého materiálu - MU: Iné špecifikované miesta

X04.9

Poškodenie zapálením veľmi horľavého materiálu - MU: Nešpecifikované miesto

X05

Vystavenie zapáleniu alebo roztopeniu nočného oblečenia

X05.0

Poškodenie zapálením alebo roztopením nočného oblečenia - MU: Domov

X05.1

Poškodenie zapálením alebo roztopením nočného oblečenia - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X05.2

Poškodenie zapálením alebo roztopením nočného oblečenia - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X05.3

Poškodenie zapálením alebo roztopením nočného oblečenia - MU: Športové a atletické priestranstvo

X05.4

Poškodenie zapálením alebo roztopením nočného oblečenia - MU: Ulica a cesta

X05.5

Poškodenie zapálením alebo roztopením nočného oblečenia - MU: Obchod a služby

X05.6

Poškodenie zapálením alebo roztopením nočného oblečenia - MU: Priemyselné objekty

X05.7

Poškodenie zapálením alebo roztopením nočného oblečenia - MU: Poľnohospodárske

X05.8

Poškodenie zapálením alebo roztopením nočného oblečenia - MU: Iné špecifikované miesta

X05.9

Poškodenie zapálením alebo roztopením nočného oblečenia - MU: Nešpecifikované miesto

X06

Vystavenie zapáleniu alebo roztopeniu iného oblečenia a šiat

X06.0

Poškodenie zapálením alebo roztopením iného oblečenia a šiat - MU: Domov

X06.1

Poškodenie zapálením alebo roztopením iného oblečenia a šiat - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X06.2

Poškodenie zapálením alebo roztopením iného oblečenia a šiat - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X06.3

Poškodenie zapálením alebo roztopením iného oblečenia a šiat - MU: Športové a atletické priestranstvo

X06.4

Poškodenie zapálením alebo roztopením iného oblečenia a šiat - MU: Ulica a cesta

X06.5

Poškodenie zapálením alebo roztopením iného oblečenia a šiat - MU: Obchod a služby

X06.6

Poškodenie zapálením alebo roztopením iného oblečenia a šiat - MU: Priemyselné objekty

X06.7

Poškodenie zapálením alebo roztopením iného oblečenia a šiat - MU: Poľnohospodárske

X06.8

Poškodenie zapálením alebo roztopením iného oblečenia a šiat - MU: Iné špecifikované miesta

X06.9

Poškodenie zapálením alebo roztopením iného oblečenia a šiat - MU: Nešpecifikované miesto

X08

Vystavenie inému bližšie určenému dymu, ohňu a plameňu

X08.0

Poškodenie iným bližšie určeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Domov

X08.1

Poškodenie iným bližšie určeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X08.2

Poškodenie iným bližšie určeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X08.3

Poškodenie iným bližšie určeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Športové a atletické priestranstvo

X08.4

Poškodenie iným bližšie určeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Ulica a cesta

X08.5

Poškodenie iným bližšie určeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Obchod a služby

X08.6

Poškodenie iným bližšie určeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Priemyselné objekty

X08.7

Poškodenie iným bližšie určeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Poľnohospodárske

X08.8

Poškodenie iným bližšie určeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Iné špecifikované miesta

X08.9

Poškodenie iným bližšie určeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Nešpecifikované miesto

X09

Vystavenie bližšie neurčenému dymu, ohňu a plameňu

X09.0

Poškodenie bližšie neurčeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Domov

X09.1

Poškodenie bližšie neurčeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X09.2

Poškodenie bližšie neurčeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X09.3

Poškodenie bližšie neurčeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Športové a atletické priestranstvo

X09.4

Poškodenie bližšie neurčeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Ulica a cesta

X09.5

Poškodenie bližšie neurčeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Obchod a služby

X09.6

Poškodenie bližšie neurčeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Priemyselné objekty

X09.7

Poškodenie bližšie neurčeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Poľnohospodárske

X09.8

Poškodenie bližšie neurčeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Iné špecifikované miesta

X09.9

Poškodenie bližšie neurčeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Nešpecifikované miesto

X10-X19

Kontakt s horúčavou a horúcimi látkami

X20-X29

Kontakt s jedovatými živočíchmi a rastlinami ako príčina otravy alebo toxickej reakcie

X30-X39

Vystavenie účinkom prírodných síl

X40-X49

Náhodné otravy a priotrávenia škodlivými látkami

X50-X57

Preťaženie, cestovanie a nedostatok základných potrieb

X58-X59

Náhodné vystavenie iným a bližšie neurčeným vplyvom

X60-X84

Úmyselné samopoškodenia

X85-Y09

Napadnutia (útoky)

Y10-Y34

Udalosti s neurčeným úmyslom

Y35-Y36

Zákonné výkony a vojnové operácie

Y40-Y59

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok

Y60-Y69

Poškodenia pacientov počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y70-Y82

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím lekárskych technických prístrojov pri diagnostických a liečebných výkonoch

Y83-Y84

Chirurgické a iné lekárske výkony ako príčiny abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu

Y85-Y89

Neskoré následky vonkajších príčin chorobnosti a úmrtnosti

Y90-Y98

Pridružené faktory súvisiace s príčinami chorobnosti a úmrtnosti, zatriedenými inde

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.