MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

V01-V09

Poranenie chodca pri dopravnej nehode

V10-V19

Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode

V20-V29

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V30-V39

Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode

V40-V49

Poranenia člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode

V50-V59

Poranenia člena posádky nákladného alebo dodávkového auta pri dopravnej nehode

V60-V69

Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode

V70-V79

Poranenia člena posádky autobusu pri dopravnej nehode

V80-V89

Dopravné nehody pri použití iných suchozemských dopravných prostriedkov

V90-V94

Dopravné nehody pri vodnej doprave

V95-V97

Nehody pri preprave vzduchom a vesmírnym priestorom

V98-V99

Iné a bližšie neurčené dopravné nehody

W00-W19

Pády

W20-W49

Vystavenie účinkom neživých mechanických síl

W50-W64

Vystavenie účinkom živých mechanických síl

W65-W74

Náhodné utopenie a topenie

W75-W84

Iné náhodné udusenia

W85-W99

Vystavenie elektrickému prúdu, žiareniu, extrémnej teplote a tlaku okolitého vzduchu

X00-X09

Vystavenie dymu, ohňu a plameňom

X10-X19

Kontakt s horúčavou a horúcimi látkami

X20-X29

Kontakt s jedovatými živočíchmi a rastlinami ako príčina otravy alebo toxickej reakcie

X30-X39

Vystavenie účinkom prírodných síl

X40-X49

Náhodné otravy a priotrávenia škodlivými látkami

X50-X57

Preťaženie, cestovanie a nedostatok základných potrieb

X58-X59

Náhodné vystavenie iným a bližšie neurčeným vplyvom

X60-X84

Úmyselné samopoškodenia

X85-Y09

Napadnutia (útoky)

X85

Napadnutie liekmi, liečivami a biologicky aktívnymi látkami

X85.0

Napadnutie liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Domov

X85.1

Napadnutie liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X85.2

Napadnutie liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X85.3

Napadnutie liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo

X85.4

Napadnutie liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Ulica a cesta

X85.5

Napadnutie liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Obchod a služby

X85.6

Napadnutie liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Priemyselné objekty

X85.7

Napadnutie liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Poľnohospodárske

X85.8

Napadnutie liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Iné špecifikované miesta

X85.9

Napadnutie liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Nešpecifikované miesto

X86

Napadnutie žieravinami

X86.0

Napadnutie žieravinami - MU: Domov

X86.1

Napadnutie žieravinami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X86.2

Napadnutie žieravinami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X86.3

Napadnutie žieravinami - MU: Športové a atletické priestranstvo

X86.4

Napadnutie žieravinami - MU: Ulica a cesta

X86.5

Napadnutie žieravinami - MU: Obchod a služby

X86.6

Napadnutie žieravinami - MU: Priemyselné objekty

X86.7

Napadnutie žieravinami - MU: Poľnohospodárske

X86.8

Napadnutie žieravinami - MU: Iné špecifikované miesta

X86.9

Napadnutie žieravinami - MU: Nešpecifikované miesto

X87

Napadnutie pesticídmi

X87.0

Napadnutie pesticídmi - MU: Domov

X87.1

Napadnutie pesticídmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X87.2

Napadnutie pesticídmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X87.3

Napadnutie pesticídmi - MU: Športové a atletické priestranstvo

X87.4

Napadnutie pesticídmi - MU: Ulica a cesta

X87.5

Napadnutie pesticídmi - MU: Obchod a služby

X87.6

Napadnutie pesticídmi - MU: Priemyselné objekty

X87.7

Napadnutie pesticídmi - MU: Poľnohospodárske

X87.8

Napadnutie pesticídmi - MU: Iné špecifikované miesta

X87.9

Napadnutie pesticídmi - MU: Nešpecifikované miesto

X88

Napadnutie plynmi a výparmi

X88.0

Napadnutie plynmi a výparmi - MU: Domov

X88.1

Napadnutie plynmi a výparmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X88.2

Napadnutie plynmi a výparmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X88.3

Napadnutie plynmi a výparmi - MU: Športové a atletické priestranstvo

X88.4

Napadnutie plynmi a výparmi - MU: Ulica a cesta

X88.5

Napadnutie plynmi a výparmi - MU: Obchod a služby

X88.6

Napadnutie plynmi a výparmi - MU: Priemyselné objekty

X88.7

Napadnutie plynmi a výparmi - MU: Poľnohospodárske

X88.8

Napadnutie plynmi a výparmi - MU: Iné špecifikované miesta

X88.9

Napadnutie plynmi a výparmi - MU: Nešpecifikované miesto

X89

Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami

X89.0

Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Domov

X89.1

Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X89.2

Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X89.3

Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo

X89.4

Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Ulica a cesta

X89.5

Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Obchod a služby

X89.6

Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Priemyselné objekty

X89.7

Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Poľnohospodárske

X89.8

Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Iné špecifikované miesta

X89.9

Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Nešpecifikované miesto

X90

Naopadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami

X90.0

Naopadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami - MU: Domov

X90.1

Naopadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X90.2

Naopadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X90.3

Naopadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo

X90.4

Naopadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami - MU: Ulica a cesta

X90.5

Naopadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami - MU: Obchod a služby

X90.6

Naopadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami - MU: Priemyselné objekty

X90.7

Naopadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami - MU: Poľnohospodárske

X90.8

Naopadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami - MU: Iné špecifikované miesta

X90.9

Naopadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami - MU: Nešpecifikované miesto

X91

Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením

X91.0

Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Domov

X91.1

Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X91.2

Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X91.3

Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Športové a atletické priestranstvo

X91.4

Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Ulica a cesta

X91.5

Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Obchod a služby

X91.6

Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Priemyselné objekty

X91.7

Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Poľnohospodárske

X91.8

Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Iné špecifikované miesta

X91.9

Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Nešpecifikované miesto

X92

Napadnutie utopením a topením

X92.0

Napadnutie utopením a topením - MU: Domov

X92.1

Napadnutie utopením a topením - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X92.2

Napadnutie utopením a topením - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X92.3

Napadnutie utopením a topením - MU: Športové a atletické priestranstvo

X92.4

Napadnutie utopením a topením - MU: Ulica a cesta

X92.5

Napadnutie utopením a topením - MU: Obchod a služby

X92.6

Napadnutie utopením a topením - MU: Priemyselné objekty

X92.7

Napadnutie utopením a topením - MU: Poľnohospodárske

X92.8

Napadnutie utopením a topením - MU: Iné špecifikované miesta

X92.9

Napadnutie utopením a topením - MU: Nešpecifikované miesto

X93

Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane

X93.0

Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane - MU: Domov

X93.1

Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X93.2

Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X93.3

Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane - MU: Športové a atletické priestranstvo

X93.4

Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane - MU: Ulica a cesta

X93.5

Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane - MU: Obchod a služby

X93.6

Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane - MU: Priemyselné objekty

X93.7

Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane - MU: Poľnohospodárske

X93.8

Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane - MU: Iné špecifikované miesta

X93.9

Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane - MU: Nešpecifikované miesto

X94

Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane

X94.0

Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Domov

X94.1

Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X94.2

Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X94.3

Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Športové a atletické priestranstvo

X94.4

Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Ulica a cesta

X94.5

Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Obchod a služby

X94.6

Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Priemyselné objekty

X94.7

Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Poľnohospodárske

X94.8

Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Iné špecifikované miesta

X94.9

Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Nešpecifikované miesto

X95

Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane

X95.0

Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Domov

X95.1

Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X95.2

Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X95.3

Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Športové a atletické priestranstvo

X95.4

Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Ulica a cesta

X95.5

Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Obchod a služby

X95.6

Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Priemyselné objekty

X95.7

Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Poľnohospodárske

X95.8

Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Iné špecifikované miesta

X95.9

Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Nešpecifikované miesto

X96

Napadnutie výbušnými látkami

X96.0

Napadnutie výbušnými látkami - MU: Domov

X96.1

Napadnutie výbušnými látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X96.2

Napadnutie výbušnými látkami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X96.3

Napadnutie výbušnými látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo

X96.4

Napadnutie výbušnými látkami - MU: Ulica a cesta

X96.5

Napadnutie výbušnými látkami - MU: Obchod a služby

X96.6

Napadnutie výbušnými látkami - MU: Priemyselné objekty

X96.7

Napadnutie výbušnými látkami - MU: Poľnohospodárske

X96.8

Napadnutie výbušnými látkami - MU: Iné špecifikované miesta

X96.9

Napadnutie výbušnými látkami - MU: Nešpecifikované miesto

X97

Napadnutie dymom, požiarom a plameňmi

X97.0

Napadnutie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Domov

X97.1

Napadnutie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X97.2

Napadnutie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X97.3

Napadnutie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Športové a atletické priestranstvo

X97.4

Napadnutie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Ulica a cesta

X97.5

Napadnutie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Obchod a služby

X97.6

Napadnutie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Priemyselné objekty

X97.7

Napadnutie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Poľnohospodárske

X97.8

Napadnutie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Iné špecifikované miesta

X97.9

Napadnutie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Nešpecifikované miesto

X98

Napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi

X98.0

Napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Domov

X98.1

Napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X98.2

Napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X98.3

Napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Športové a atletické priestranstvo

X98.4

Napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Ulica a cesta

X98.5

Napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Obchod a služby

X98.6

Napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Priemyselné objekty

X98.7

Napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Poľnohospodárske

X98.8

Napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Iné špecifikované miesta

X98.9

Napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Nešpecifikované miesto

X99

Napadnutie ostrým predmetom

X99.0

Napadnutie ostrým predmetom - MU: Domov

X99.1

Napadnutie ostrým predmetom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X99.2

Napadnutie ostrým predmetom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X99.3

Napadnutie ostrým predmetom - MU: Športové a atletické priestranstvo

X99.4

Napadnutie ostrým predmetom - MU: Ulica a cesta

X99.5

Napadnutie ostrým predmetom - MU: Obchod a služby

X99.6

Napadnutie ostrým predmetom - MU: Priemyselné objekty

X99.7

Napadnutie ostrým predmetom - MU: Poľnohospodárske

X99.8

Napadnutie ostrým predmetom - MU: Iné špecifikované miesta

X99.9

Napadnutie ostrým predmetom - MU: Nešpecifikované miesto

Y00

Napadnutie tupým predmetom

Y00.0

Napadnutie tupým predmetom - MU: Domov

Y00.1

Napadnutie tupým predmetom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y00.2

Napadnutie tupým predmetom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y00.3

Napadnutie tupým predmetom - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y00.4

Napadnutie tupým predmetom - MU: Ulica a cesta

Y00.5

Napadnutie tupým predmetom - MU: Obchod a služby

Y00.6

Napadnutie tupým predmetom - MU: Priemyselné objekty

Y00.7

Napadnutie tupým predmetom - MU: Poľnohospodárske

Y00.8

Napadnutie tupým predmetom - MU: Iné špecifikované miesta

Y00.9

Napadnutie tupým predmetom - MU: Nešpecifikované miesto

Y01

Napadnutie zhodením z výšky

Y01.0

Napadnutie zhodením z výšky - MU: Domov

Y01.1

Napadnutie zhodením z výšky - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y01.2

Napadnutie zhodením z výšky - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y01.3

Napadnutie zhodením z výšky - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y01.4

Napadnutie zhodením z výšky - MU: Ulica a cesta

Y01.5

Napadnutie zhodením z výšky - MU: Obchod a služby

Y01.6

Napadnutie zhodením z výšky - MU: Priemyselné objekty

Y01.7

Napadnutie zhodením z výšky - MU: Poľnohospodárske

Y01.8

Napadnutie zhodením z výšky - MU: Iné špecifikované miesta

Y01.9

Napadnutie zhodením z výšky - MU: Nešpecifikované miesto

Y02

Napadnutie sotením alebo umiestnením obete pred pohybujúci sa predmet

Y02.0

Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Domov

Y02.1

Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y02.2

Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y02.3

Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y02.4

Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Ulica a cesta

Y02.5

Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Obchod a služby

Y02.6

Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Priemyselné objekty

Y02.7

Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Poľnohospodárske

Y02.8

Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Iné špecifikované miesta

Y02.9

Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Nešpecifikované miesto

Y03

Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom

Y03.0

Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Domov

Y03.1

Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y03.2

Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y03.3

Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y03.4

Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Ulica a cesta

Y03.5

Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Obchod a služby

Y03.6

Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Priemyselné objekty

Y03.7

Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Poľnohospodárske

Y03.8

Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Iné špecifikované miesta

Y03.9

Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Nešpecifikované miesto

Y04

Napadnutie s použitím fyzickej sily

Y04.0

Napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Domov

Y04.1

Napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y04.2

Napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y04.3

Napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y04.4

Napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Ulica a cesta

Y04.5

Napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Obchod a služby

Y04.6

Napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Priemyselné objekty

Y04.7

Napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Poľnohospodárske

Y04.8

Napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Iné špecifikované miesta

Y04.9

Napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Nešpecifikované miesto

Y05

Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily

Y05.0

Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Domov

Y05.1

Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y05.2

Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y05.3

Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y05.4

Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Ulica a cesta

Y05.5

Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Obchod a služby

Y05.6

Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Priemyselné objekty

Y05.7

Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Poľnohospodárske

Y05.8

Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Iné špecifikované miesta

Y05.9

Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Nešpecifikované miesto

Y06

Zanedbanie starostlivosti a opustenie

Y06.0

Zanedbanie starostlivosti a opustenie manželským partnerom, druhom alebo družkou

Y06.1

Zanedbanie starostlivosti a opustenie rodičom

Y06.2

Zanedbanie starostlivosti a opustenie známym alebo priateľom

Y06.8

Zanedbanie starostlivosti a opustenie inou bližšie určenou osobou

Y06.9

Zanedbanie starostlivosti a opustenie bližšie neurčenou osobou

Y07

Iný syndróm týrania

Y07.0

Iný syndróm týrania manželom, manželkou alebo partnerom, partnerkou

Y07.1

Iný syndróm týrania rodičom

Y07.2

Iný syndróm týrania známym alebo priateľom

Y07.3

Iný syndróm týrania úradnými osobami

Y07.8

Iný syndróm týrania inými bližšie určenými osobami

Y07.9

Iný syndróm týrania bližšie neurčenou osobou

Y08

Napadnutie iným bližšie určeným spôsobom

Y09

Násilný útok

Y09.9

Násilný útok

Y10-Y34

Udalosti s neurčeným úmyslom

Y35-Y36

Zákonné výkony a vojnové operácie

Y40-Y59

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok

Y60-Y69

Poškodenia pacientov počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y70-Y82

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím lekárskych technických prístrojov pri diagnostických a liečebných výkonoch

Y83-Y84

Chirurgické a iné lekárske výkony ako príčiny abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu

Y85-Y89

Neskoré následky vonkajších príčin chorobnosti a úmrtnosti

Y90-Y98

Pridružené faktory súvisiace s príčinami chorobnosti a úmrtnosti, zatriedenými inde

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.