MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

V01-V09

Poranenie chodca pri dopravnej nehode

V10-V19

Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode

V20-V29

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V30-V39

Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode

V40-V49

Poranenia člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode

V50-V59

Poranenia člena posádky nákladného alebo dodávkového auta pri dopravnej nehode

V60-V69

Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode

V70-V79

Poranenia člena posádky autobusu pri dopravnej nehode

V80-V89

Dopravné nehody pri použití iných suchozemských dopravných prostriedkov

V90-V94

Dopravné nehody pri vodnej doprave

V95-V97

Nehody pri preprave vzduchom a vesmírnym priestorom

V98-V99

Iné a bližšie neurčené dopravné nehody

W00-W19

Pády

W20-W49

Vystavenie účinkom neživých mechanických síl

W50-W64

Vystavenie účinkom živých mechanických síl

W65-W74

Náhodné utopenie a topenie

W75-W84

Iné náhodné udusenia

W85-W99

Vystavenie elektrickému prúdu, žiareniu, extrémnej teplote a tlaku okolitého vzduchu

X00-X09

Vystavenie dymu, ohňu a plameňom

X10-X19

Kontakt s horúčavou a horúcimi látkami

X10

Kontakt s horúcim nápojom, potravinami, tukom a olejom na varenie

X10.0

Poškodenie horúcimi nápojmi, potravinami, tukmi a olejmi na varenie - MU: Domov

X10.1

Poškodenie horúcimi nápojmi, potravinami, tukmi a olejmi na varenie - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X10.2

Poškodenie horúcimi nápojmi, potravinami, tukmi a olejmi na varenie - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X10.3

Poškodenie horúcimi nápojmi, potravinami, tukmi a olejmi na varenie - MU: Športové a atletické priestranstvo

X10.4

Poškodenie horúcimi nápojmi, potravinami, tukmi a olejmi na varenie - MU: Ulica a cesta

X10.5

Poškodenie horúcimi nápojmi, potravinami, tukmi a olejmi na varenie - MU: Obchod a služby

X10.6

Poškodenie horúcimi nápojmi, potravinami, tukmi a olejmi na varenie - MU: Priemyselné objekty

X10.7

Poškodenie horúcimi nápojmi, potravinami, tukmi a olejmi na varenie - MU: Poľnohospodárske

X10.8

Poškodenie horúcimi nápojmi, potravinami, tukmi a olejmi na varenie - MU: Iné špecifikované miesta

X10.9

Poškodenie horúcimi nápojmi, potravinami, tukmi a olejmi na varenie - MU: Nešpecifikované miesto

X11

Kontakt s horúcou vodovodnou vodou

X11.0

Obarenie horúcou vodovodnou vodou - MU: Domov

X11.1

Obarenie horúcou vodovodnou vodou - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X11.2

Obarenie horúcou vodovodnou vodou - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X11.3

Obarenie horúcou vodovodnou vodou - MU: Športové a atletické priestranstvo

X11.4

Obarenie horúcou vodovodnou vodou - MU: Ulica a cesta

X11.5

Obarenie horúcou vodovodnou vodou - MU: Obchod a služby

X11.6

Obarenie horúcou vodovodnou vodou - MU: Priemyselné objekty

X11.7

Obarenie horúcou vodovodnou vodou - MU: Poľnohospodárske

X11.8

Obarenie horúcou vodovodnou vodou - MU: Iné špecifikované miesta

X11.9

Obarenie horúcou vodovodnou vodou - MU: Nešpecifikované miesto

X12

Kontakt s inou horúcou tekutinou

X12.0

Obarenie inými horúcimi tekutinami - MU: Domov

X12.1

Obarenie inými horúcimi tekutinami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X12.2

Obarenie inými horúcimi tekutinami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X12.3

Obarenie inými horúcimi tekutinami - MU: Športové a atletické priestranstvo

X12.4

Obarenie inými horúcimi tekutinami - MU: Ulica a cesta

X12.5

Obarenie inými horúcimi tekutinami - MU: Obchod a služby

X12.6

Obarenie inými horúcimi tekutinami - MU: Priemyselné objekty

X12.7

Obarenie inými horúcimi tekutinami - MU: Poľnohospodárske

X12.8

Obarenie inými horúcimi tekutinami - MU: Iné špecifikované miesta

X12.9

Obarenie inými horúcimi tekutinami - MU: Nešpecifikované miesto

X13

Kontakt s vodnou parou a horúcimi výparmi

X13.0

Obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi - MU: Domov

X13.1

Obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X13.2

Obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X13.3

Obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi - MU: Športové a atletické priestranstvo

X13.4

Obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi - MU: Ulica a cesta

X13.5

Obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi - MU: Obchod a služby

X13.6

Obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi - MU: Priemyselné objekty

X13.7

Obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi - MU: Poľnohospodárske

X13.8

Obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi - MU: Iné špecifikované miesta

X13.9

Obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi - MU: Nešpecifikované miesto

X14

Kontakt s horúcim vzduchom a plynom

X14.0

Popálenie horúcim vzduchom a horúcimi plynmi - MU: Domov

X14.1

Popálenie horúcim vzduchom a horúcimi plynmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X14.2

Popálenie horúcim vzduchom a horúcimi plynmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X14.3

Popálenie horúcim vzduchom a horúcimi plynmi - MU: Športové a atletické priestranstvo

X14.4

Popálenie horúcim vzduchom a horúcimi plynmi - MU: Ulica a cesta

X14.5

Popálenie horúcim vzduchom a horúcimi plynmi - MU: Obchod a služby

X14.6

Popálenie horúcim vzduchom a horúcimi plynmi - MU: Priemyselné objekty

X14.7

Popálenie horúcim vzduchom a horúcimi plynmi - MU: Poľnohospodárske

X14.8

Popálenie horúcim vzduchom a horúcimi plynmi - MU: Iné špecifikované miesta

X14.9

Popálenie horúcim vzduchom a horúcimi plynmi - MU: Nešpecifikované miesto

X15

Kontakt s horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnosti

X15.0

Popálenie horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnostii - MU: Domov

X15.1

Popálenie horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnostii - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X15.2

Popálenie horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnostii - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X15.3

Popálenie horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnostii - MU: Športové a atletické priestranstvo

X15.4

Popálenie horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnostii - MU: Ulica a cesta

X15.5

Popálenie horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnostii - MU: Obchod a služby

X15.6

Popálenie horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnostii - MU: Priemyselné objekty

X15.7

Popálenie horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnostii - MU: Poľnohospodárske

X15.8

Popálenie horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnostii - MU: Iné špecifikované miesta

X15.9

Popálenie horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnostii - MU: Nešpecifikované miesto

X16

Kontakt s horúcimi varičmi, radiátormi a rúrami

X16.0

Popálenie horúcimi varičmi, radiátormi a rúramii - MU: Domov

X16.1

Popálenie horúcimi varičmi, radiátormi a rúramii - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X16.2

Popálenie horúcimi varičmi, radiátormi a rúramii - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X16.3

Popálenie horúcimi varičmi, radiátormi a rúramii - MU: Športové a atletické priestranstvo

X16.4

Popálenie horúcimi varičmi, radiátormi a rúramii - MU: Ulica a cesta

X16.5

Popálenie horúcimi varičmi, radiátormi a rúramii - MU: Obchod a služby

X16.6

Popálenie horúcimi varičmi, radiátormi a rúramii - MU: Priemyselné objekty

X16.7

Popálenie horúcimi varičmi, radiátormi a rúramii - MU: Poľnohospodárske

X16.8

Popálenie horúcimi varičmi, radiátormi a rúramii - MU: Iné špecifikované miesta

X16.9

Popálenie horúcimi varičmi, radiátormi a rúramii - MU: Nešpecifikované miesto

X17

Kontakt s horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi

X17.0

Popálenie horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi - MU: Domov

X17.1

Popálenie horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X17.2

Popálenie horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X17.3

Popálenie horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi - MU: Športové a atletické priestranstvo

X17.4

Popálenie horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi - MU: Ulica a cesta

X17.5

Popálenie horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi - MU: Obchod a služby

X17.6

Popálenie horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi - MU: Priemyselné objekty

X17.7

Popálenie horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi - MU: Poľnohospodárske

X17.8

Popálenie horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi - MU: Iné špecifikované miesta

X17.9

Popálenie horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi - MU: Nešpecifikované miesto

X18

Kontakt s inými horúcimi kovmi

X18.0

Popálenie inými horúcimi kovmi - MU: Domov

X18.1

Popálenie inými horúcimi kovmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X18.2

Popálenie inými horúcimi kovmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X18.3

Popálenie inými horúcimi kovmi - MU: Športové a atletické priestranstvo

X18.4

Popálenie inými horúcimi kovmi - MU: Ulica a cesta

X18.5

Popálenie inými horúcimi kovmi - MU: Obchod a služby

X18.6

Popálenie inými horúcimi kovmi - MU: Priemyselné objekty

X18.7

Popálenie inými horúcimi kovmi - MU: Poľnohospodárske

X18.8

Popálenie inými horúcimi kovmi - MU: Iné špecifikované miesta

X18.9

Popálenie inými horúcimi kovmi - MU: Nešpecifikované miesto

X19

Kontakt s inou a bližšie neurčenou horúčavou alebo horúcou látkou

X19.0

Poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou a horúcimi látkami - MU: Domov

X19.1

Poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou a horúcimi látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X19.2

Poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou a horúcimi látkami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X19.3

Poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou a horúcimi látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo

X19.4

Poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou a horúcimi látkami - MU: Ulica a cesta

X19.5

Poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou a horúcimi látkami - MU: Obchod a služby

X19.6

Poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou a horúcimi látkami - MU: Priemyselné objekty

X19.7

Poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou a horúcimi látkami - MU: Poľnohospodárske

X19.8

Poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou a horúcimi látkami - MU: Iné špecifikované miesta

X19.9

Popálenie alebo obarenie inou a bližšie neurčenou horúčavou alebo horúcou látkou

X20-X29

Kontakt s jedovatými živočíchmi a rastlinami ako príčina otravy alebo toxickej reakcie

X30-X39

Vystavenie účinkom prírodných síl

X40-X49

Náhodné otravy a priotrávenia škodlivými látkami

X50-X57

Preťaženie, cestovanie a nedostatok základných potrieb

X58-X59

Náhodné vystavenie iným a bližšie neurčeným vplyvom

X60-X84

Úmyselné samopoškodenia

X85-Y09

Napadnutia (útoky)

Y10-Y34

Udalosti s neurčeným úmyslom

Y35-Y36

Zákonné výkony a vojnové operácie

Y40-Y59

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok

Y60-Y69

Poškodenia pacientov počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y70-Y82

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím lekárskych technických prístrojov pri diagnostických a liečebných výkonoch

Y83-Y84

Chirurgické a iné lekárske výkony ako príčiny abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu

Y85-Y89

Neskoré následky vonkajších príčin chorobnosti a úmrtnosti

Y90-Y98

Pridružené faktory súvisiace s príčinami chorobnosti a úmrtnosti, zatriedenými inde

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.