MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

V01-V09

Poranenie chodca pri dopravnej nehode

V10-V19

Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode

V20-V29

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V30-V39

Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode

V40-V49

Poranenia člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode

V50-V59

Poranenia člena posádky nákladného alebo dodávkového auta pri dopravnej nehode

V60-V69

Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode

V70-V79

Poranenia člena posádky autobusu pri dopravnej nehode

V80-V89

Dopravné nehody pri použití iných suchozemských dopravných prostriedkov

V90-V94

Dopravné nehody pri vodnej doprave

V95-V97

Nehody pri preprave vzduchom a vesmírnym priestorom

V98-V99

Iné a bližšie neurčené dopravné nehody

W00-W19

Pády

W20-W49

Vystavenie účinkom neživých mechanických síl

W50-W64

Vystavenie účinkom živých mechanických síl

W65-W74

Náhodné utopenie a topenie

W75-W84

Iné náhodné udusenia

W85-W99

Vystavenie elektrickému prúdu, žiareniu, extrémnej teplote a tlaku okolitého vzduchu

X00-X09

Vystavenie dymu, ohňu a plameňom

X10-X19

Kontakt s horúčavou a horúcimi látkami

X20-X29

Kontakt s jedovatými živočíchmi a rastlinami ako príčina otravy alebo toxickej reakcie

X30-X39

Vystavenie účinkom prírodných síl

X40-X49

Náhodné otravy a priotrávenia škodlivými látkami

X50-X57

Preťaženie, cestovanie a nedostatok základných potrieb

X58-X59

Náhodné vystavenie iným a bližšie neurčeným vplyvom

X60-X84

Úmyselné samopoškodenia

X85-Y09

Napadnutia (útoky)

Y10-Y34

Udalosti s neurčeným úmyslom

Y35-Y36

Zákonné výkony a vojnové operácie

Y40-Y59

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok

Y40

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: celkovo účinkujúce antibiotiká

Y40.0

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: penicilíny

Y40.1

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: cefalosporíny a iné beta-laktámové antibiotiká

Y40.2

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: skupina chloramfenikolu

Y40.3

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: makrolidy

Y40.4

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: tetracyklíny

Y40.5

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: aminoglykozidy

Y40.6

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: rifamycíny

Y40.7

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antimykotiká použité systémovo

Y40.8

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné celkovo účinkujúce antibiotiká

Y40.9

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: celkovo účinkujúce antibiotikum, bližšie neurčené

Y41

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné celkovo účinkujúce protiinfekčné a antiparazitové lieky

Y41.0

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: sulfonamidy

Y41.1

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antituberkulotiká (protimykobaktériové lieky)

Y41.2

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antimalariká a lieky účinkujúce na iné krvné prvoky (protozoá)

Y41.3

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné antiprotozoálne lieky

Y41.4

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antihelmintiká

Y41.5

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: protivírusové lieky

Y41.8

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné bližšie určené celkovo účinkujúce protiinfekčné a antiparazitové lieky

Y41.9

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: celkovo účinkujúce protiinfekčné a antiparazitové lieky, bližšie neurčené

Y42

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: hormóny, ich syntetické náhrady a antagonisti, nezatriedené inde

Y42.0

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: glukokortikoidy a ich syntetické analógy

Y42.1

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: tyreoidálne hormóny a ich náhrady

Y42.2

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antityreoidálne lieky

Y42.3

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: inzulín a orálne antidiabetiká

Y42.4

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: orálne kontraceptíva

Y42.5

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné estrogény a gestagény

Y42.6

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antigonadotropíny, antiestrogény, antiandrogény, nezatriedené inde

Y42.7

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: androgény a príbuzné anaboliká

Y42.8

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné a bližšie neurčené hormóny a ich syntetické náhrady

Y42.9

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné a bližšie neurčené antagonisti hormónov

Y43

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: látky s primárne celkovým účinkom

Y43.0

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antialergické a antiemetické lieky

Y43.1

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: protinádorové lieky a antimetabolity

Y43.2

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: protinádorové prírodné prípravky

Y43.3

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné protinádorové lieky

Y43.4

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: imunosupresívne látky

Y43.5

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: acidifikujúce a alkalizujúce látky

Y43.6

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: enzýmy, nezatriedené inde

Y43.8

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné látky s primárne celkovým účinkom, nezatriedené inde

Y43.9

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: látka s celkovým účinkom, bližšie neurčená

Y44

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: látky s primárnym účinkom na zložky krvi

Y44.0

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: prípravky železa a iné prípravky proti hypochrómnej anémii

Y44.1

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: vitamín B12, kyselina listová a prípravky proti megaloblastovej anémii

Y44.2

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antikoagulanciá

Y44.3

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antagonisti antikoagulancií, vitamín K a iné koagulanciá

Y44.4

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antitrombotické lieky (inhibítory agregácie trombocytov)

Y44.5

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: trombolytické lieky

Y44.6

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: prirodzená krv a krvné prípravky

Y44.7

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: náhrady plazmy

Y44.9

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné a bližšie neurčené látky, účinkujúce na zložky krvi

Y45

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: analgetiká, antipyretiká a protizápalové lieky

Y45.0

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: opioidy a podobné analgetiká

Y45.1

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: salicyláty

Y45.2

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: deriváty kyseliny propiónovej

Y45.3

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné nesteroidné protizápalové lieky (NSAID)

Y45.4

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antireumatiká

Y45.5

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: deriváty 4-aminofenolu

Y45.8

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné analgetiká a antipyretiká

Y45.9

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: analgetiká, antipyretiká a protizápalové lieky, bližšie neurčené

Y46

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antiepileptiká a antiparkinsoniká

Y46.0

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: sukcinimidy

Y46.1

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: oxazolidíndióny

Y46.2

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: deriváty hydantoínu

Y46.3

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: deoxybarbituráty

Y46.4

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iminostilbény

Y46.5

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: kyselina valproová

Y46.6

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné a bližšie neurčené antiepileptiká

Y46.7

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antiparkinsoniká

Y46.8

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: lieky proti spasticite

Y47

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: sedatíva, hypnotiká a anxiolytiká

Y47.0

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: barbituráty, nezatriedené inde

Y47.1

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: benzodiazepíny

Y47.2

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: chloralové deriváty

Y47.3

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: paraldehyd

Y47.4

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: zlúčeniny brómu

Y47.5

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: zmiešané sedatíva a hypnotiká, nezatriedené inde

Y47.8

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné sedatíva, hypnotiká a anxiolytiká

Y47.9

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: sedatíva, hypnotiká a anxiolytiká, bližšie neurčené

Y48

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: anestetiká a liečebné plyny

Y48.0

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: inhalačné anestetiká

Y48.1

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: parenterálne anestetiká

Y48.2

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné a bližšie neurčené celkové anestetiká

Y48.3

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: lokálne anestetiká

Y48.4

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: anestetikum, bližšie neurčené

Y48.5

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: liečebné plyny

Y49

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: psychotropné lieky, nezatriedené inde

Y49.0

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: tricyklické a tetracyklické antidepresíva

Y49.1

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antidepresíva zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy

Y49.2

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné a bližšie neurčené antidepresíva

Y49.3

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: fenotiazínové antipsychotiká a neuroleptiká

Y49.4

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: butyrofenónové a tioxanténové neuroleptiká

Y49.5

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné antipsychotiká a neuroleptiká

Y49.6

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: halucinogény (psychodysleptiká)

Y49.7

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: psychostimulanciá ohrozujúce návykom

Y49.8

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné psychotropné látky, nezatriedené inde

Y49.9

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: psychotropný liek, bližšie neurčený

Y50

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: stimulanciá centrálnej nervovej sústavy, nezatriedené inde

Y50.0

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: analeptiká

Y50.1

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antagonisti opioidových receptorov

Y50.2

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: metylxantíny, nezatriedené inde

Y50.8

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné stimulanciá centrálnej nervovej sústavy

Y50.9

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: stimulanciá centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčené

Y51

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: liečivá, účinkujúce najmä na autonómnu nervovú sústavu

Y51.0

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: inhibítory cholínesterázy

Y51.1

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné parasympatikomimetiká (cholínergiká)

Y51.2

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: ganglioplegiká, nezatriedené inde

Y51.3

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné parasympatolytiká (anticholínergiká a antimuskariniká) a spazmolytiká, nezatriedené inde

Y51.4

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: agonisti prevažne alfa-adrenoreceptorov, nezatriedené inde

Y51.5

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: agonisti prevažne beta-adrenoreceptorov, nezatriedené inde

Y51.6

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antagonisti alfa-adrenoreceptorov, nezatriedené inde

Y51.7

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antagonisti beta-adrenoreceptorov, nezatriedené inde

Y51.8

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: centrálne účinkujúce blokátory adrenergného neurónu, nezatriedené inde

Y51.9

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné a bližšie neurčené lieky, účinkujúce primárne na autonómnu nervovú sústavu

Y52

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: látky, účinkujúce primárne na srdcovocievnu sústavu

Y52.0

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: srdcové stimulujúce glykozidy a lieky s podobným účinkom

Y52.1

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: kalciové antagonisti

Y52.2

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné antiarytmiká, nezatriedené inde

Y52.3

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: koronárne vazodilatanciá, nezatriedené inde

Y52.4

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín

Y52.5

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné antihypertenzíva, nezatriedené inde

Y52.6

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: hypolipidemiká a antiartériosklerotické lieky

Y52.7

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: periférne vazodilatanciá

Y52.8

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antivarikózne lieky vrátane sklerotizujúcich látok

Y52.9

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné a bližšie neurčené látky, účinkujúce primárne na srdcovocievnu sústavu

Y53

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: látky, účinkujúce primárne na tráviacu sústavu

Y53.0

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antagonisti histamínových h2 receptorov

Y53.1

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné antacidá a lieky, tlmiace žalúdkovú sekréciu

Y53.2

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: dráždivé (stimulujúce) preháňadlá

Y53.3

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: soľné a osmotické preháňadlá

Y53.4

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné preháňadlá

Y53.5

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: digestíva

Y53.6

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: lieky proti hnačke

Y53.7

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: emetiká (dávidlá)

Y53.8

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné látky, účinkujúce primárne na tráviacu sústavu

Y53.9

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: látka, účinkujúca primárne na tráviacu sústavu, bližšie neurčená

Y54

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: látky, primárne účinkujúce na vodnú rovnováhu a na metabolizmus minerálov a kyseliny močovej

Y54.0

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: mineralokortikoidy

Y54.1

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antagonisti mineralokortikoidov (antagonisti aldosterónu)

Y54.2

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: inhibítory karboanhydrázy

Y54.3

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: benzotiadiazínové deriváty

Y54.4

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: slučkové diuretiká

Y54.5

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné diuretiká

Y54.6

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: látky ovplyvňujúce rovnováhu vody, elektrolytov, a energie

Y54.7

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: látky ovplyvňujúce kalcifikáciu

Y54.8

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: látky ovplyvňujúce metabolizmus kyseliny močovej

Y54.9

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: minerálne soli, nezatriedené inde

Y55

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: látky, účinkujúce primárne na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu

Y55.0

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: oxytociká

Y55.1

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: relaxanciá kostrových svalov (neuromuskulárne blokátory)

Y55.2

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné a bližšie neurčené látky, primárne účinkujúce na svaly

Y55.3

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antitusiká

Y55.4

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: expektoranciá

Y55.5

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: lieky proti prechladnutiu

Y55.6

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antiastmatiká, nezatriedené inde

Y55.7

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné a bližšie neurčené látky na liečbu chorôb dýchacej sústavy

Y56

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: látky na lokálne použitie, účinkujúce primárne na kožu a sliznicu a lieky používané v oftalmológii, otorinolaryngológii a stomatológii

Y56.0

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: protihubové, protiinfekčné a protizápalové lieky s miestnym účinkom, nezatriedené inde

Y56.1

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antipruriginóza

Y56.2

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: lokálne adstringenciá a detergenciá

Y56.3

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: emolienciá, demulcenciá a ochranné látky

Y56.4

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: keratolytiká, keratoplastiká a iné lieky a prípravky na ošetrenie vlasov

Y56.5

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: lieky a prípravky používané v oftalmológii

Y56.6

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: lieky a prípravky používané v otorinolaryngológii

Y56.7

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: zubné (dentálne) lieky na miestne použitie

Y56.8

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné látky s lokálnym účinkom

Y56.9

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: látka s lokálnym účinkom, bližšie neurčená

Y57

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití liekov a liečiv: iné a bližšie neurčené lieky a liečivá

Y57.0

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: lieky znižujúce chuť do jedenia (anorektiká)

Y57.1

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: lipotropné lieky

Y57.2

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antidotá a chelátujúce látky, nezatriedené inde

Y57.3

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: lieky odstrašujúce od pitia alkoholu

Y57.4

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: farmaceutické excipienciá (vehikulá)

Y57.5

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: kontrastné látky používané pri rtg vyšetrení

Y57.6

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné látky používané pri diagnostickom vyšetrení

Y57.7

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: vitamíny, nezatriedené inde

Y57.8

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné liečivá a lieky

Y57.9

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: liečivo alebo liek, bližšie neurčené

Y58

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: baktériová očkovacia látka

Y58.0

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: očkovacia látka BCG

Y58.1

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: očkovacia látka proti týfusu a paratýfusu

Y58.2

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: očkovacia látka proti cholere

Y58.3

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: očkovacia látka proti moru

Y58.4

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: očkovacia látka proti tetanu

Y58.5

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: očkovacia látka proti diftérii

Y58.6

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: očkovacia látka proti pertussis vrátane kombinácií s pertussis

Y58.8

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: zmiešané baktériové očkovacie látky okrem kombinácii s pertussis

Y58.9

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné a bližšie neurčené baktériové očkovacie látky

Y59

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné a bližšie neurčené očkovacie látky a biologicky aktívne látky

Y59.0

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: očkovacia látka proti vírusovým chorobám

Y59.1

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: očkovacia látka proti ricketsiózam

Y59.2

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: očkovacia látka proti protozoám

Y59.3

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: imunoglobulín

Y59.8

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iná bližšie určená očkovacia látka a biologicky aktívna látka

Y59.9

Komplikácie zapríčinené očkovacou látkou a biologicky aktívnou látkou, bližšie neurčenou

Y60-Y69

Poškodenia pacientov počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y70-Y82

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím lekárskych technických prístrojov pri diagnostických a liečebných výkonoch

Y83-Y84

Chirurgické a iné lekárske výkony ako príčiny abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu

Y85-Y89

Neskoré následky vonkajších príčin chorobnosti a úmrtnosti

Y90-Y98

Pridružené faktory súvisiace s príčinami chorobnosti a úmrtnosti, zatriedenými inde

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.