MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

M00-M03

Infekčné artropatie

M00

Pyogénna artritída
Arthritis purulenta

M00.0-

Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi

M00.00

Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach

M00.01

Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M00.02

Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M00.03

Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M00.04

Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)

M00.05

Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M00.06

Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M00.07

Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M00.08

Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M00.09

Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené

M00.1-

Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi

M00.10

Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach

M00.11

Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M00.12

Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M00.13

Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M00.14

Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)

M00.15

Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M00.16

Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M00.17

Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M00.18

Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M00.19

Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené

M00.2-

Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi

M00.20

Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach

M00.21

Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M00.22

Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M00.23

Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M00.24

Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)

M00.25

Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M00.26

Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M00.27

Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M00.28

Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)

M00.29

Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené

M00.8-

Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami

M00.80

Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach

M00.81

Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M00.82

Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M00.83

Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M00.84

Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)

M00.85

Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M00.86

Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami

M00.87

Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),

M00.88

Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M00.89

Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené

M00.9-

Pyogénna artritída, bližšie neurčená

M00.90

Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M00.91

Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M00.92

Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M00.93

Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M00.94

Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)

M00.95

Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M00.96

Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M00.97

Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M00.98

Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M00.99

Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M01

Priame infekcie kĺbu pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
Infectiones directae articulationum in morbis infectiosis et parasiticis alibi classificatis

M01.0-

Artritída zapríčinená meningokokmi (A39.8†)

M01.00

Artritída zapríčinená meningokokmi (A39.8†), na viacerých miestach

M01.01

Artritída zapríčinená meningokokmi (A39.8†), v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M01.02

Artritída zapríčinená meningokokmi (A39.8†), v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M01.03

Artritída zapríčinená meningokokmi (A39.8†), v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M01.04

Artritída zapríčinená meningokokmi (A39.8†), v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)

M01.05

Artritída zapríčinená meningokokmi (A39.8†), v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M01.06

Artritída zapríčinená meningokokmi (A39.8†), v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M01.07

Artritída zapríčinená meningokokmi (A39.8†), v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M01.08

Artritída zapríčinená meningokokmi (A39.8†), na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M01.09

Artritída zapríčinená meningokokmi (A39.8†), miesto bližšie neurčené

M01.1-

Tuberkulózna artritída (A18.0†)

M01.10

Tuberkulózna artritída (A18.0†), na viacerých miestach

M01.11

Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M01.12

Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M01.13

Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M01.14

Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)

M01.15

Tuberkulózna artritída (A18.0†), v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M01.16

Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M01.17

Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M01.18

Tuberkulózna artritída (A18.0†), na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M01.19

Tuberkulózna artritída (A18.0†), miesto bližšie neurčené

M01.2-

Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†)

M01.20

Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), na viacerých miestach pri Lymskej chorobe

M01.21

Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M01.22

Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M01.23

Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri Lymskej chorobe

M01.24

Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)

M01.25

Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M01.26

Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M01.27

Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M01.28

Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M01.29

Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†): miesto bližšie

M01.3-

Artritída pri iných baktériových chorobách zatriedených inde

M01.30

Artritída pri iných baktériových chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach

M01.31

Artritída pri iných baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M01.32

Artritída pri iných baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M01.33

Artritída pri iných baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M01.34

Artritída pri iných baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)

M01.35

Artritída pri iných baktériových chorobách zatriedených inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M01.36

Artritída pri iných baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M01.37

Artritída pri iných baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M01.38

Artritída pri iných baktériových chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M01.39

Artritída pri iných baktériových chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené

M01.4-

Artritída pri ružienke (B06.8†)

M01.40

Artritída pri ružienke (B06.8†), na viacerých miestach

M01.41

Artritída pri ružienke (B06.8†), v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M01.42

Artritída pri ružienke (B06.8†), v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M01.43

Artritída pri ružienke predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M01.44

Artritída pri ružienke (B06.8†), v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)

M01.45

Artritída pri ružienke (B06.8†), v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M01.46

Artritída pri ružienke (B06.8†), v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M01.47

Artritída pri ružienke (B06.8†): členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M01.48

Artritída pri ružienke (B06.8†), na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M01.49

Artritída pri ružienke (B06.8†), miesto bližšie neurčené

M01.5-

Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde

M01.50

Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach

M01.51

Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M01.52

Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M01.53

Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M01.54

Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)

M01.55

Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M01.56

Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M01.57

Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M01.58

Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M01.59

Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené

M01.6-

Artritída pri mykózach (B35-B49†)

M01.60

Artritída pri mykózach (B35-B49†), na viacerých miestach

M01.61

Artritída pri mykózach (B35-B49†), v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M01.62

Artritída pri mykózach (B35-B49†), v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M01.63

Artritída pri mykózach (B35-B49†), v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M01.64

Artritída pri mykózach (B35-B49†), v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)

M01.65

Artritída pri mykózach (B35-B49†), v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M01.66

Artritída pri mykózach (B35-B49†), v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M01.67

Artritída pri mykózach (B35-B49†), v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M01.68

Artritída pri mykózach (B35-B49†), na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M01.69

Artritída pri mykózach (B35-B49†), miesto bližšie neurčené

M01.8-

Artritída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde

M01.80

Artritída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach

M01.81

Artritída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M01.82

Artritída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde: (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M01.83

Artritída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M01.84

Artritída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)

M01.85

Artritída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M01.86

Artritída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M01.87

Artritída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M01.88

Artritída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M01.89

Artritída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené

M02

Reaktívne artropatie
Arthropathiae reactivae

M02.0-

Artritída po črevnom bajpase

M02.00

Artritída po črevnom bajpase, na viacerých miestach

M02.01

Artritída po črevnom bajpase, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M02.02

Artritída po črevnom bajpase, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M02.03

Artritída po črevnom bajpase, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M02.04

Artritída po črevnom bajpase, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M02.05

Artritída po črevnom bajpase, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M02.06

Artritída po črevnom bajpase, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M02.07

Artritída po črevnom bajpase, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M02.08

Artritída po črevnom bajpase, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M02.09

Artritída po črevnom bajpase, miesto bližšie neurčené

M02.1-

Postenteritická artritída

M02.10

Postenteritická artritída, na viacerých miestach

M02.11

Postenteritická artritída, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M02.12

Postenteritická artritída, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M02.13

Postenteritická artritída, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M02.14

Postenteritická artritída, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M02.15

Postenteritická artritída, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M02.16

Postenteritická artritída, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M02.17

Postenteritická artritída, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M02.18

Postenteritická artritída, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M02.19

Postenteritická artritída, miesto bližšie neurčené

M02.2-

Artritída po očkovaní

M02.20

Artritída po očkovaní, na viacerých miestach

M02.21

Artritída po očkovaní, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M02.22

Artritída po očkovaní, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M02.23

Artritída po očkovaní, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M02.24

Artritída po očkovaní, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M02.25

Artritída po očkovaní, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M02.26

Artritída po očkovaní, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M02.27

Artritída po očkovaní, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M02.28

Artritída po očkovaní, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M02.29

Artritída po očkovaní, miesto bližšie neurčené

M02.3-

Reiterova choroba

M02.30

Reiterova choroba na viacerých miestach

M02.31

Reiterova choroba v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M02.32

Reiterova choroba nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M02.33

Reiterova choroba predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M02.34

Reiterova choroba ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M02.35

Reiterova choroba panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M02.36

Reiterova choroba predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M02.37

Reiterova choroba členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M02.38

Reiterova choroba na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M02.39

Reiterova choroba, miesto bližšie neurčené

M02.8-

Iná reaktívna artritída

M02.80

Iná reaktívna artritída, na viacerých miestach

M02.81

Iná reaktívna artritída, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M02.82

Iná reaktívna artritída, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M02.83

Iná reaktívna artritída, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M02.84

Iná reaktívna artritída, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M02.85

Iná reaktívna artritída, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M02.86

Iná reaktívna artritída, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M02.87

Iná reaktívna artritída, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M02.88

Iná reaktívna artritída, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M02.89

Iná reaktívna artritída, miesto bližšie neurčené

M02.9-

Reaktívna artritída, bližšie neurčená

M02.90

Reaktívna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M02.91

Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M02.92

Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M02.93

Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M02.94

Reaktívna artritída, bližšie neurčená: (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M02.95

Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M02.96

Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M02.97

Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M02.98

Reaktívna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M02.99

Reaktívna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M03

Poinfekčná a reaktívna artritída pri chorobách zatriedených inde
Arthropathiae postinfectivae et reactivae in morbis alibi classificatis

M03.0-

Artritída po meningokokovej infekcii (A39.8†)

M03.00

Artritída po meningokokovej infekcii, na viacerých miestach (A39.8†)

M03.01

Artritída po meningokokovej infekcii, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (A39.8†)

M03.02

Artritída po meningokokovej infekcii, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (A39.8†)

M03.03

Artritída po meningokokovej infekcii, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (A39.8†)

M03.04

Artritída po meningokokovej infekcii, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (A39.8†)

M03.05

Artritída po meningokokovej infekcii, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (A39.8†)

M03.06

Artritída po meningokokovej infekcii, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (A39.8†)

M03.07

Artritída po meningokokovej infekcii, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (A39.8†)

M03.08

Artritída po meningokokovej infekcii, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (A39.8†)

M03.09

Artritída po meningokokovej infekcii, miesto bližšie neurčené (A39.8†)

M03.1-

Poinfekčná artritída pri syfilise

M03.10

Poinfekčná artritída pri syfilise, na viacerých miestach

M03.11

Poinfekčná artritída pri syfilise, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M03.12

Poinfekčná artritída pri syfilise, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M03.13

Poinfekčná artritída pri syfilise, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M03.14

Poinfekčná artritída pri syfilise, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M03.15

Poinfekčná artritída pri syfilise: v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M03.16

Poinfekčná artritída pri syfilise, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M03.17

Poinfekčná artritída pri syfilise, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M03.18

Poinfekčná artritída pri syfilise, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M03.19

Poinfekčná artritída pri syfilise, miesto bližšie neurčené

M03.2-

Iné poinfekčné artritídy pri chorobách zatriedených inde

M03.20

Iné poinfekčné artritídy pri chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach

M03.21

Iné poinfekčné artritídy pri chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M03.22

Iné poinfekčné artritídy pri chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M03.23

Iné poinfekčné artritídy pri chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M03.24

Iné poinfekčné artritídy pri chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M03.25

Iné poinfekčné artritídy pri chorobách zatriedených inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M03.26

Iné poinfekčné artritídy pri chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M03.27

Iné poinfekčné artritídy pri chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M03.28

Iné poinfekčné artritídy pri chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M03.29

Iné poinfekčné artritídy pri chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené

M03.6-

Reaktívna artritída pri iných chorobách zatriedených inde

M03.60

Reaktívna artritída pri iných chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach

M03.61

Reaktívna artritída pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M03.62

Reaktívna artritída pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M03.63

Reaktívna artritída pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M03.64

Reaktívna artritída pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M03.65

Reaktívna artritída pri iných chorobách zatriedených inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M03.66

Reaktívna artritída pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M03.67

Reaktívna artritída pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M03.68

Reaktívna artritída pri iných chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M03.69

Reaktívna artritída pri iných chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené

M05-M14

Zápalové polyartropatie

M15-M19

Artróza

M20-M25

Iné choroby kĺbov

M30-M36

Systémové choroby spojiva

M40-M43

Deformujúce dorzopatie

M45-M49

Spondylopatie

M50-M54

Iné dorzopatie

M60-M63

(M60 - M63) Choroby svalov

M65-M68

Choroby synoviálnej blany a šľachy

M70-M79

Iné choroby mäkkého tkaniva

M80-M85

Poruchy hustoty a štruktúry kostí

M86-M90

Iné osteopatie

M91-M94

Chondropatie

M95-M99

Iné choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.