MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

M00-M03

Infekčné artropatie

M05-M14

Zápalové polyartropatie

M15-M19

Artróza

M20-M25

Iné choroby kĺbov

M30-M36

Systémové choroby spojiva

M40-M43

Deformujúce dorzopatie

M40

Kyfóza a lordóza
Kyphosis et lordosis

M40.0-

Posturálna kyfóza

M40.00

Posturálna kyfóza na viacerých miestach chrbtice

M40.01

Posturálna kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M40.02

Posturálna kyfóza krčnej oblasti

M40.03

Posturálna kyfóza krčnohrudníkovej oblasti

M40.04

Posturálna kyfóza hrudníkovej oblasti

M40.05

Posturálna kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti

M40.06

Posturálna kyfóza driekovej oblasti

M40.07

Posturálna kyfóza driekovokrížovej oblasti

M40.08

Posturálna kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M40.09

Posturálna kyfóza: oblasť bližšie neurčená

M40.1-

Iná sekundárna kyfóza

M40.10

Iná sekundárna kyfóza na viacerých miestach chrbtice

M40.11

Iná sekundárna kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M40.12

Iná sekundárna kyfóza krčnej oblasti

M40.13

Iná sekundárna kyfóza krčnohrudníkovej oblasti

M40.14

Iná sekundárna kyfóza hrudníkovej oblasti

M40.15

Iná sekundárna kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti

M40.16

Iná sekundárna kyfóza driekovej oblasti

M40.17

Iná sekundárna kyfóza driekovokrížovej oblasti

M40.18

Iná sekundárna kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M40.19

Iná sekundárna kyfóza: oblasť bližšie neurčená

M40.2-

Iná a bližšie neurčená kyfóza

M40.20

Iná a bližšie neurčená kyfóza na viacerých miestach chrbtice

M40.21

Iná a bližšie neurčená kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M40.22

Iná a bližšie neurčená kyfóza krčnej oblasti

M40.23

Iná a bližšie neurčená kyfóza krčnohrudníkovej oblasti

M40.24

Iná a bližšie neurčená kyfóza hrudníkovej oblasti

M40.25

Iná a bližšie neurčená kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti

M40.26

Iná a bližšie neurčená kyfóza driekovej oblasti

M40.27

Iná a bližšie neurčená kyfóza driekovokrížovej oblasti

M40.28

Iná a bližšie neurčená kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M40.29

Iná a bližšie neurčená kyfóza: oblasť bližšie neurčená

M40.3-

Plochý chrbát

M40.30

Plochý chrbát na viacerých miestach chrbtice

M40.31

Plochý chrbát okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M40.32

Plochý chrbát krčnej oblasti

M40.33

Plochý chrbát krčnohrudníkovej oblasti

M40.34

Plochý chrbát hrudníkovej oblasti

M40.35

Plochý chrbát hrudníkovodriekovej oblasti

M40.36

Plochý chrbát driekovej oblasti

M40.37

Plochý chrbát driekovokrížovej oblasti

M40.38

Plochý chrbát krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M40.39

Plochý chrbát: oblasť bližšie neurčená

M40.4-

Iná lordóza

M40.40

Iná lordóza na viacerých miestach chrbtice

M40.41

Iná lordóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M40.42

Iná lordóza krčnej oblasti

M40.43

Iná lordóza krčnohrudníkovej oblasti

M40.44

Iná lordóza hrudníkovej oblasti

M40.45

Iná lordóza hrudníkovodriekovej oblasti

M40.46

Iná lordóza driekovej oblasti

M40.47

Iná lordóza driekovokrížovej oblasti

M40.48

Iná lordóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M40.49

Iná lordóza: oblasť bližšie neurčená

M40.5-

Lordóza, bližšie neurčená

M40.50

Lordóza, bližšie neurčená, na viacerých miestach chrbtice

M40.51

Lordóza, bližšie neurčená: okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M40.52

Lordóza, bližšie neurčená: krčnej oblasti

M40.53

Lordóza, bližšie neurčená: krčnohrudníkovej oblasti

M40.54

Lordóza, bližšie neurčená: hrudníkovej oblasti

M40.55

Lordóza, bližšie neurčená: hrudníkovodriekovej oblasti

M40.56

Lordóza, bližšie neurčená: driekovej oblasti

M40.57

Lordóza, bližšie neurčená: driekovokrížovej oblasti

M40.58

Lordóza, bližšie neurčená: krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M40.59

Lordóza, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená

M41

Skolióza
Scoliosis

M41.0-

Infantilná idiopatická skolióza

M41.00

Infantilná idiopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice

M41.01

Infantilná idiopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M41.02

Infantilná idiopatická skolióza krčnej oblasti

M41.03

Infantilná idiopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti

M41.04

Infantilná idiopatická skolióza hrudníkovej oblasti

M41.05

Infantilná idiopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti

M41.06

Infantilná idiopatická skolióza driekovej oblasti

M41.07

Infantilná idiopatická skolióza driekovokrížovej oblasti

M41.08

Infantilná idiopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M41.09

Infantilná idiopatická skolióza: oblasť bližšie neurčená

M41.1-

Juvenilná idiopatická skolióza

M41.10

Juvenilná idiopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice

M41.11

Juvenilná idiopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M41.12

Juvenilná idiopatická skolióza krčnej oblasti

M41.13

Juvenilná idiopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti

M41.14

Juvenilná idiopatická skolióza hrudníkovej oblasti

M41.15

Juvenilná idiopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti

M41.16

Juvenilná idiopatická skolióza driekovej oblasti

M41.17

Juvenilná idiopatická skolióza driekovokrížovej oblasti

M41.18

Juvenilná idiopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M41.19

Juvenilná idiopatická skolióza: oblasť bližšie neurčená

M41.2-

Iná idiopatická skolióza

M41.20

Iná idiopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice

M41.21

Iná idiopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M41.22

Iná idiopatická skolióza krčnej oblasti

M41.23

Iná idiopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti

M41.24

Iná idiopatická skolióza hrudníkovej oblasti

M41.25

Iná idiopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti

M41.26

Iná idiopatická skolióza driekovej oblasti

M41.27

Iná idiopatická skolióza driekovokrížovej oblasti

M41.28

Iná idiopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M41.29

Iná idiopatická skolióza: oblasť bližšie neurčená

M41.3-

Hrudníková skolióza

M41.30

Hrudníková skolióza na viacerých miestach chrbtice

M41.31

Hrudníková skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M41.32

Hrudníková skolióza krčnej oblasti

M41.33

Hrudníková skolióza krčnohrudníkovej oblasti

M41.34

Hrudníková skolióza hrudníkovej oblasti

M41.35

Hrudníková skolióza hrudníkovodriekovej oblasti

M41.36

Hrudníková skolióza driekovej oblasti

M41.37

Hrudníková skolióza driekovokrížovej oblasti

M41.38

Hrudníková skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M41.39

Hrudníková skolióza: oblasť bližšie neurčená

M41.4-

Neuromyopatická skolióza

M41.40

Neuromyopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice

M41.41

Neuromyopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M41.42

Neuromyopatická skolióza krčnej oblasti

M41.43

Neuromyopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti

M41.44

Neuromyopatická skolióza hrudníkovej oblasti

M41.45

Neuromyopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti

M41.46

Neuromyopatická skolióza driekovej oblasti

M41.47

Neuromyopatická skolióza driekovokrížovej oblasti

M41.48

Neuromyopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M41.49

Neuromyopatická skolióza: oblasť bližšie neurčená

M41.5-

Iná sekundárna skolióza

M41.50

Iná sekundárna skolióza na viacerých miestach chrbtice

M41.51

Iná sekundárna skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M41.52

Iná sekundárna skolióza krčnej oblasti

M41.53

Iná sekundárna skolióza krčnohrudníkovej oblasti

M41.54

Iná sekundárna skolióza hrudníkovej oblasti

M41.55

Iná sekundárna skolióza hrudníkovodriekovej oblasti

M41.56

Iná sekundárna skolióza driekovej oblasti

M41.57

Iná sekundárna skolióza driekovokrížovej oblasti

M41.58

Iná sekundárna skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M41.59

Iná sekundárna skolióza: oblasť bližšie neurčená

M41.8-

Iná forma skoliózy

M41.80

Iná forma skoliózy na viacerých miestach chrbtice

M41.81

Iná forma skoliózy okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M41.82

Iná forma skoliózy krčnej oblasti

M41.83

Iná forma skoliózy krčnohrudníkovej oblasti

M41.84

Iná forma skoliózy hrudníkovej oblasti

M41.85

Iná forma skoliózy hrudníkovodriekovej oblasti

M41.86

Iná forma skoliózy driekovej oblasti

M41.87

Iná forma skoliózy driekovokrížovej oblasti

M41.88

Iná forma skoliózy krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M41.89

Iná forma skoliózy: oblasť bližšie neurčená

M41.9-

Skolióza, bližšie neurčená

M41.90

Skolióza, bližšie neurčená, na viacerých miestach chrbtice

M41.91

Skolióza, bližšie neurčená: okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M41.92

Skolióza, bližšie neurčená: krčnej oblasti

M41.93

Skolióza, bližšie neurčená: krčnohrudníkovej oblasti

M41.94

Skolióza, bližšie neurčená: hrudníkovej oblasti

M41.95

Skolióza, bližšie neurčená: hrudníkovodriekovej oblasti

M41.96

Skolióza, bližšie neurčená: driekovej oblasti

M41.97

Skolióza, bližšie neurčená: driekovokrížovej oblasti

M41.98

Skolióza, bližšie neurčená: krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M41.99

Skolióza, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená

M42

Osteochondróza chrbtice
Osteochondrosis spinalis

M42.0-

Juvenilná osteochondróza chrbtice

M42.00

Juvenilná osteochondróza chrbtice na viacerých miestach

M42.01

Juvenilná osteochondróza chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M42.02

Juvenilná osteochondróza chrbtice v krčnej oblasti

M42.03

Juvenilná osteochondróza chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti

M42.04

Juvenilná osteochondróza chrbtice v hrudníkovej oblasti

M42.05

Juvenilná osteochondróza chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti

M42.06

Juvenilná osteochondróza chrbtice v driekovej oblasti

M42.07

Juvenilná osteochondróza chrbtice v driekovokrížovej oblasti

M42.08

Juvenilná osteochondróza chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M42.09

Juvenilná osteochondróza chrbtice: oblasť bližšie neurčená

M42.1-

Osteochondróza chrbtice v dospelosti

M42.10

Osteochondróza chrbtice v dospelosti na viacerých miestach

M42.11

Osteochondróza chrbtice v dospelosti v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M42.12

Osteochondróza chrbtice v dospelosti v krčnej oblasti

M42.13

Osteochondróza chrbtice v dospelosti v krčnohrudníkovej oblasti

M42.14

Osteochondróza chrbtice v dospelosti v hrudníkovej oblasti

M42.15

Osteochondróza chrbtice v dospelosti v hrudníkovodriekovej oblasti

M42.16

Osteochondróza chrbtice v dospelosti v driekovej oblasti

M42.17

Osteochondróza chrbtice v dospelosti v driekovokrížovej oblasti

M42.18

Osteochondróza chrbtice v dospelosti v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M42.19

Osteochondróza chrbtice v dospelosti: oblasť bližšie neurčená

M42.9-

Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená

M42.90

Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M42.91

Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M42.92

Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v krčnej oblasti

M42.93

Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v krčnohrudníkovej oblasti

M42.94

Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v hrudníkovej oblasti

M42.95

Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v hrudníkovodriekovej oblasti

M42.96

Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v driekovej oblasti

M42.97

Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v driekovokrížovej oblasti

M42.98

Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M42.99

Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená,

M43

Iné deformujúce dorzopatie
Dorsopathiae deformantes aliae

M43.0-

Spondylolýza

M43.00

Spondylolýza na viacerých miestach chrbtice

M43.01

Spondylolýza v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M43.02

Spondylolýza v krčnej oblasti

M43.03

Spondylolýza v krčnohrudníkovej oblasti

M43.04

Spondylolýza v hrudníkovej oblasti

M43.05

Spondylolýza v hrudníkovodriekovej oblasti

M43.06

Spondylolýza v driekovej oblasti

M43.07

Spondylolýza v driekovokrížovej oblasti

M43.08

Spondylolýza v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M43.09

Spondylolýza: oblasť bližšie neurčená

M43.1-

Spondylolistéza

M43.10

Spondylolistéza na viacerých miestach chrbtice

M43.11

Spondylolistéza v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M43.12

Spondylolistéza v krčnej oblasti

M43.13

Spondylolistéza v krčnohrudníkovej oblasti

M43.14

Spondylolistéza v hrudníkovej oblasti

M43.15

Spondylolistéza v hrudníkovodriekovej oblasti

M43.16

Spondylolistéza v driekovej oblasti

M43.17

Spondylolistéza v driekovokrížovej oblasti

M43.18

Spondylolistéza v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M43.19

Spondylolistéza: oblasť bližšie neurčená

M43.2-

Iná fúzia chrbtice

M43.20

Iná fúzia chrbtice na viacerých miestach

M43.21

Iná fúzia chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M43.22

Iná fúzia chrbtice v krčnej oblasti

M43.23

Iná fúzia chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti

M43.24

Iná fúzia chrbtice v hrudníkovej oblasti

M43.25

Iná fúzia chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti

M43.26

Iná fúzia chrbtice v driekovej oblasti

M43.27

Iná fúzia chrbtice v driekovokrížovej oblasti

M43.28

Iná fúzia chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M43.29

Iná fúzia chrbtice: oblasť bližšie neurčená

M43.3

Habituálna atlantoaxiálna subluxácia s myelopatiou
Subluxatio atlantoaxialis recurrens cum myelopathia

M43.4

Iná habituálna atlantoaxiálna subluxácia
Subluxatio atlantoaxialis recurrens alia

M43.5-

Iná habituálna subluxácia stavcov

M43.50

Iná habituálna subluxácia stavcov na viacerých miestach chrbtice

M43.52

Iná habituálna subluxácia stavcov krčnej oblasti

M43.53

Iná habituálna subluxácia stavcov krčnohrudníkovej oblasti

M43.54

Iná habituálna subluxácia stavcov hrudníkovej oblasti

M43.55

Iná habituálna subluxácia stavcov hrudníkovodriekovej oblasti

M43.56

Iná habituálna subluxácia stavcov driekovej oblasti

M43.57

Iná habituálna subluxácia stavcov driekovokrížovej oblasti

M43.58

Iná habituálna subluxácia stavcov krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M43.59

Iná habituálna subluxácia stavcov: oblasť bližšie neurčená

M43.6

Torticollis
Torticollis

M43.8-

Iné deformujúce dorzopatie, bližšie určené

M43.80

Iné deformujúce dorzopatie, bližšie určené, na viacerých miestach chrbtice

M43.81

Iné deformujúce dorzopatie, bližšie určené: okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M43.82

Iné deformujúce dorzopatie, bližšie určené: krčnej oblasti

M43.83

Iné deformujúce dorzopatie, bližšie určené: krčnohrudníkovej oblasti

M43.84

Iné deformujúce dorzopatie, bližšie určené: hrudníkovej oblasti

M43.85

Iné deformujúce dorzopatie, bližšie určené: hrudníkovodriekovej oblasti

M43.86

Iné deformujúce dorzopatie, bližšie určené: driekovej oblasti

M43.87

Iné deformujúce dorzopatie, bližšie určené: driekovokrížovej oblasti

M43.88

Iné deformujúce dorzopatie, bližšie určené: krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M43.89

Iné deformujúce dorzopatie, bližšie určené: oblasť bližšie neurčená

M43.9-

Deformujúca dorzopatia, bližšie neurčená

M43.90

Deformujúca dorzopatia, bližšie neurčená, na viacerých miestach chrbtice

M43.91

Deformujúca dorzopatia, bližšie neurčená: okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M43.92

Deformujúca dorzopatia, bližšie neurčená: krčnej oblasti

M43.93

Deformujúca dorzopatia, bližšie neurčená: krčnohrudníkovej oblasti

M43.94

Deformujúca dorzopatia, bližšie neurčená: hrudníkovej oblasti

M43.95

Deformujúca dorzopatia, bližšie neurčená: hrudníkovodriekovej oblasti

M43.96

Deformujúca dorzopatia, bližšie neurčená: driekovej oblasti

M43.97

Deformujúca dorzopatia, bližšie neurčená: driekovokrížovej oblasti

M43.98

Deformujúca dorzopatia, bližšie neurčená: krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M43.99

Deformujúca dorzopatia, bližšie neurčená:: oblasť bližšie neurčená

M45-M49

Spondylopatie

M50-M54

Iné dorzopatie

M60-M63

(M60 - M63) Choroby svalov

M65-M68

Choroby synoviálnej blany a šľachy

M70-M79

Iné choroby mäkkého tkaniva

M80-M85

Poruchy hustoty a štruktúry kostí

M86-M90

Iné osteopatie

M91-M94

Chondropatie

M95-M99

Iné choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.