MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

M00-M03

Infekčné artropatie

M05-M14

Zápalové polyartropatie

M15-M19

Artróza

M20-M25

Iné choroby kĺbov

M30-M36

Systémové choroby spojiva

M40-M43

Deformujúce dorzopatie

M45-M49

Spondylopatie

M50-M54

Iné dorzopatie

M60-M63

(M60 - M63) Choroby svalov

M65-M68

Choroby synoviálnej blany a šľachy

M70-M79

Iné choroby mäkkého tkaniva

M80-M85

Poruchy hustoty a štruktúry kostí

M86-M90

Iné osteopatie

M86

Osteomyelitída
Osteomyelitis

M86.0-

Akútna hematogénna osteomyelitída

M86.00

Akútna hematogénna osteomyelitída na viacerých miestach

M86.01

Akútna hematogénna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M86.02

Akútna hematogénna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M86.03

Akútna hematogénna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M86.04

Akútna hematogénna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M86.05

Akútna hematogénna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M86.06

Akútna hematogénna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M86.07

Akútna hematogénna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M86.08

Akútna hematogénna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M86.09

Akútna hematogénna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené

M86.1-

Iná akútna osteomyelitída

M86.10

Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach

M86.11

Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M86.12

Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M86.13

Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M86.14

Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M86.15

Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M86.16

Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M86.17

Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M86.18

Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M86.19

Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené

M86.2-

Subakútna osteomyelitída

M86.20

Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach

M86.21

Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M86.22

Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M86.23

Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M86.24

Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M86.25

Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M86.26

Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M86.27

Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M86.28

Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M86.29

Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené

M86.3-

Chronická multifokálna osteomyelitída

M86.30

Chronická multifokálna osteomyelitída na viacerých miestach

M86.31

Chronická multifokálna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M86.32

Chronická multifokálna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M86.33

Chronická multifokálna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M86.34

Chronická multifokálna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M86.35

Chronická multifokálna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M86.36

Chronická multifokálna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M86.37

Chronická multifokálna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M86.38

Chronická multifokálna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M86.39

Chronická multifokálna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené

M86.4-

Chronická osteomyelitída s fistulou

M86.40

Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach

M86.41

Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M86.42

Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M86.43

Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M86.44

Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M86.45

Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M86.46

Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M86.47

Chronická osteomyelitída s fistulou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M86.48

Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M86.49

Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené

M86.5-

Iná chronická hematogénna osteomyelitída

M86.50

Iná chronická hematogénna osteomyelitída na viacerých miestach

M86.51

Iná chronická hematogénna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M86.52

Iná chronická hematogénna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M86.53

Iná chronická hematogénna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M86.54

Iná chronická hematogénna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M86.55

Iná chronická hematogénna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M86.56

Iná chronická hematogénna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M86.57

Iná chronická hematogénna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M86.58

Iná chronická hematogénna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M86.59

Iná chronická hematogénna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené

M86.6-

Iná chronická osteomyelitída

M86.60

Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach

M86.61

Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M86.62

Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M86.63

Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M86.64

Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M86.65

Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M86.66

Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M86.67

Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M86.68

Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M86.69

Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené

M86.8-

Iná osteomyelitída

M86.80

Iná osteomyelitída na viacerých miestach

M86.81

Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M86.82

Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M86.83

Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M86.84

Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M86.85

Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M86.86

Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M86.87

Iná osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M86.88

Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M86.89

Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené

M86.9-

Osteomyelitída, bližšie neurčená

M86.90

Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M86.91

Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M86.92

Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M86.93

Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M86.94

Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M86.95

Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M86.96

Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M86.97

Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M86.98

Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M86.99

Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M87

Osteonekróza
Osteonecrosis

M87.0-

Idiopatická aseptická nekróza kosti

M87.00

Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach

M87.01

Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M87.02

Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M87.03

Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M87.04

Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M87.05

Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M87.06

Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M87.07

Idiopatická aseptická nekróza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M87.08

Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M87.09

Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené

M87.1-

Osteonekróza zapríčinená liekmi

M87.10

Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach

M87.11

Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M87.12

Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M87.13

Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M87.14

Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M87.15

Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M87.16

Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M87.17

Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M87.18

Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M87.19

Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené

M87.2-

Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom

M87.20

Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach

M87.21

Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M87.22

Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M87.23

Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M87.24

Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M87.25

Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M87.26

Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M87.27

Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M87.28

Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M87.29

Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené

M87.3-

Iná sekundárna osteonekróza

M87.30

Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach

M87.31

Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M87.32

Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M87.33

Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M87.34

Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M87.35

Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M87.36

Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M87.37

Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M87.38

Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M87.39

Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené

M87.8-

Iná osteonekróza

M87.80

Iná osteonekróza na viacerých miestach

M87.81

Iná osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M87.82

Iná osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M87.83

Iná osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M87.84

Iná osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M87.85

Iná osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M87.86

Iná osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M87.87

Iná osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M87.88

Iná osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M87.89

Iná osteonekróza, miesto bližšie neurčené

M87.9-

Osteonekróza, bližšie neurčená:

M87.90

Osteonekróza, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M87.91

Osteonekróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M87.92

Osteonekróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M87.93

Osteonekróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M87.94

Osteonekróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M87.95

Osteonekróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M87.96

Osteonekróza, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M87.97

Osteonekróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M87.98

Osteonekróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M87.99

Osteonekróza, bližšie neurčená:, miesto bližšie neurčené

M88

Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba]
Morbus Paget ossium [osteitis deformans]

M88.0

Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] lebky
Morbus Paget cranii

M88.8-

Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] iných kostí

M88.80

Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] iných kostí, na viacerých miestach

M88.81

Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] iných kostí, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M88.82

Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] iných kostí, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M88.83

Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] iných kostí, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M88.84

Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] iných kostí, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M88.85

Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] iných kostí, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M88.86

Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] iných kostí, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M88.87

Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] iných kostí, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M88.88

Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] iných kostí, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M88.89

Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] iných kostí:, miesto bližšie neurčené

M88.9-

Deformujúca osteodystrofia, bližšie neurčená

M88.90

Deformujúca osteodystrofia, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M88.91

Deformujúca osteodystrofia, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M88.92

Deformujúca osteodystrofia, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M88.93

Deformujúca osteodystrofia, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M88.94

Deformujúca osteodystrofia, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M88.95

Deformujúca osteodystrofia, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M88.96

Deformujúca osteodystrofia, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M88.97

Deformujúca osteodystrofia, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M88.98

Deformujúca osteodystrofia, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M88.99

Deformujúca osteodystrofia, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M89

Iné choroby kostí
Morbi ossium alii

M89.0-

Algoneurodystrofia

M89.00

Algoneurodystrofia na viacerých miestach

M89.01

Algoneurodystrofia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M89.02

Algoneurodystrofia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M89.03

Algoneurodystrofia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M89.04

Algoneurodystrofia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M89.05

Algoneurodystrofia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M89.06

Algoneurodystrofia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M89.07

Algoneurodystrofia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M89.08

Algoneurodystrofia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M89.09

Algoneurodystrofia, miesto bližšie neurčené

M89.1-

Zastavenie rastu v epifýze

M89.10

Zastavenie rastu v epifýze, na viacerých miestach

M89.11

Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M89.12

Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M89.13

Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M89.14

Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M89.15

Zastavenie rastu v epifýze, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M89.16

Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M89.17

Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M89.18

Zastavenie rastu v epifýze, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M89.19

Zastavenie rastu v epifýze, miesto bližšie neurčené

M89.2-

Iná porucha vývinu a rastu kosti

M89.20

Iné poruchy vývinu a rastu kosti na viacerých miestach

M89.21

Iné poruchy vývinu a rastu kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M89.22

Iné poruchy vývinu a rastu kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M89.23

Iné poruchy vývinu a rastu kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M89.24

Iné poruchy vývinu a rastu kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M89.25

Iné poruchy vývinu a rastu kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M89.26

Iné poruchy vývinu a rastu kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M89.27

Iné poruchy vývinu a rastu kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M89.28

Iné poruchy vývinu a rastu kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M89.29

Iné poruchy vývinu a rastu kosti, miesto bližšie neurčené

M89.3-

Hypertrofia kosti

M89.30

Hypertrofia kosti na viacerých miestach

M89.31

Hypertrofia kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M89.32

Hypertrofia kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M89.33

Hypertrofia kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M89.34

Hypertrofia kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M89.35

Hypertrofia kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M89.36

Hypertrofia kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M89.37

Hypertrofia kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M89.38

Hypertrofia kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M89.39

Hypertrofia kosti, miesto bližšie neurčené

M89.4-

Iná hypertrofická osteoartropatia

M89.40

Iná hypertrofická osteoartropatia na viacerých miestach

M89.41

Iná hypertrofická osteoartropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M89.42

Iná hypertrofická osteoartropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M89.43

Iná hypertrofická osteoartropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M89.44

Iná hypertrofická osteoartropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M89.45

Iná hypertrofická osteoartropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M89.46

Iná hypertrofická osteoartropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M89.47

Iná hypertrofická osteoartropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M89.48

Iná hypertrofická osteoartropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M89.49

Iná hypertrofická osteoartropatia, miesto bližšie neurčené

M89.5-

Osteolýza

M89.50

Osteolýza na viacerých miestach

M89.51

Osteolýza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M89.52

Osteolýza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M89.53

Osteolýza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M89.54

Osteolýza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M89.55

Osteolýza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M89.56

Osteolýza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M89.57

Osteolýza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M89.58

Osteolýza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M89.59

Osteolýza, miesto bližšie neurčené

M89.6-

Osteopatia po poliomyelitíde

M89.60

Osteopatia po poliomyelitíde na viacerých miestach

M89.61

Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M89.62

Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M89.63

Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M89.64

Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M89.65

Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M89.66

Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M89.67

Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M89.68

Osteopatia po poliomyelitíde na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M89.69

Osteopatia po poliomyelitíde, miesto bližšie neurčené

M89.8-

Iná choroba kosti, bližšie určená

M89.80

Iná choroba kosti, bližšie určená, na viacerých miestach

M89.81

Iná choroba kosti, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M89.82

Iná choroba kosti, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M89.83

Iná choroba kosti, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M89.84

Iná choroba kosti, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M89.85

Iná choroba kosti, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M89.86

Iná choroba kosti, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M89.87

Iná choroba kosti, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M89.88

Iná choroba kosti, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M89.89

Iná choroba kosti, bližšie určená, miesto bližšie neurčené

M89.9-

Choroba kosti, bližšie neurčená:

M89.90

Choroba kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M89.91

Choroba kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M89.92

Choroba kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M89.93

Choroba kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M89.94

Choroba kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M89.95

Choroba kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M89.96

Choroba kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M89.97

Choroba kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M89.98

Choroba kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M89.99

Choroba kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M90

Osteopatia pri chorobe zatriedenej inde
Osteopathiae in morbis alibi classificatis

M90.0-

Tuberkulóza kosti (A18.0†)

M90.00

Tuberkulóza kosti na viacerých miestach (A18.0†)

M90.01

Tuberkulóza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (A18.0†)

M90.02

Tuberkulóza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (A18.0†)

M90.03

Tuberkulóza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (A18.0†)

M90.04

Tuberkulóza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (A18.0†)

M90.05

Tuberkulóza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (A18.0†)

M90.06

Tuberkulóza kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (A18.0†)

M90.07

Tuberkulóza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (A18.0†)

M90.08

Tuberkulóza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (A18.0†)

M90.09

Tuberkulóza kosti, miesto bližšie neurčené (A18.0†)

M90.1-

Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde

M90.10

Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach

M90.11

Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M90.12

Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M90.13

Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M90.14

Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M90.15

Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M90.16

Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M90.17

Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M90.18

Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M90.19

Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené

M90.2-

Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde

M90.20

Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach

M90.21

Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M90.22

Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M90.23

Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M90.24

Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M90.25

Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M90.26

Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M90.27

Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M90.28

Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M90.29

Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené

M90.3-

Osteonekróza pri kesónovej chorobe (T70.3†)

M90.30

Osteonekróza pri kesónovej chorobe, na viacerých miestach (T70.3†)

M90.31

Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (T70.3†)

M90.32

Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (T70.3†)

M90.33

Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (T70.3†)

M90.34

Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (T70.3†)

M90.35

Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (T70.3†)

M90.36

Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (T70.3†)

M90.37

Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (T70.3†)

M90.38

Osteonekróza pri kesónovej chorobe, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (T70.3†)

M90.39

Osteonekróza pri kesónovej chorobe, miesto bližšie neurčené (T70.3†)

M90.4-

Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou (D50-D64†)

M90.40

Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou, na viacerých miestach (D50-D64†)

M90.41

Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (D50-D64†)

M90.42

Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (D50-D64†)

M90.43

Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) D50-D64†)

M90.44

Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami )( D50-D64†)

M90.45

Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (D50-D64†)

M90.46

Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (D50-D64†)

M90.47

Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (D50-D64†)

M90.48

Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (D50-D64†)

M90.49

Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou, miesto bližšie neurčené (D50-D64†)

M90.5-

Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde

M90.50

Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach

M90.51

Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M90.52

Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M90.53

Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M90.54

Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M90.55

Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M90.56

Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M90.57

Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M90.58

Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M90.59

Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené

M90.6-

Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch (C00-D48†)

M90.60

Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, na viacerých miestach (C00-D48†)

M90.61

Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)

M90.62

Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)

M90.63

Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)

M90.64

Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)

M90.65

Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)

M90.66

Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)

M90.67

Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)

M90.68

Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)

M90.69

Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)

M90.7-

Zlomenina kosti pri nádore (C00-D48†)

M90.70

Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)

M90.71

Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)

M90.72

Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)

M90.73

Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)

M90.74

Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)

M90.75

Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)

M90.76

Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)

M90.77

Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)

M90.78

Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)

M90.79

Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)

M90.8-

Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde

M90.80

Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach

M90.81

Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M90.82

Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M90.83

Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M90.84

Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M90.85

Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M90.86

Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M90.87

Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M90.88

Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M90.89

Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené

M91-M94

Chondropatie

M95-M99

Iné choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.