MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

M00-M03

Infekčné artropatie

M05-M14

Zápalové polyartropatie

M15-M19

Artróza

M20-M25

Iné choroby kĺbov

M30-M36

Systémové choroby spojiva

M40-M43

Deformujúce dorzopatie

M45-M49

Spondylopatie

M50-M54

Iné dorzopatie

M60-M63

(M60 - M63) Choroby svalov

M65-M68

Choroby synoviálnej blany a šľachy

M65

Zápal synoviálnej blany a šľachovej pošvy [synovitída a tendosynovitída]
Synovitis et tenosynovitis

M65.0-

Absces šľachovej pošvy

M65.00

Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach

M65.01

Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M65.02

Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M65.03

Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M65.04

Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M65.05

Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M65.06

Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M65.07

Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M65.08

Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M65.09

Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené

M65.1-

Iná infekčná (tendo)synovitída

M65.10

Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach

M65.11

Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M65.12

Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M65.13

Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M65.14

Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M65.15

Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M65.16

Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M65.17

Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M65.18

Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M65.19

Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené

M65.2-

Vápenatejúca tendinitída

M65.20

Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach

M65.22

Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M65.23

Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M65.24

Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M65.25

Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M65.26

Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M65.27

Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) )

M65.28

Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M65.29

Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené

M65.3

Skákavý prst [digitus recellens]
Digitus detendens

M65.4

Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]
Tenosynovitis radii styloidis [de Quervain]

M65.8-

Iná synovitída a tendosynovitída

M65.80

Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach

M65.81

Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M65.82

Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M65.83

Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M65.84

Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M65.85

Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M65.86

Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M65.87

Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M65.88

Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M65.89

Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené

M65.9-

Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená

M65.90

Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M65.91

Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M65.92

Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M65.93

Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M65.94

Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M65.95

Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M65.96

Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M65.97

Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M65.98

Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M65.99

Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M66

Spontánne roztrhnutie synoviálnej blany a šľachy
Ruptura synoviae et tendinis spontanea

M66.0

Puknutie popliteálnej cysty
Ruptura cystae popliteae

M66.1-

Roztrhnutie synoviálnej blany

M66.10

Roztrhnutie synoviálnej blany na viacerých miestach

M66.11

Roztrhnutie synoviálnej blany v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M66.12

Roztrhnutie synoviálnej blany nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M66.13

Roztrhnutie synoviálnej blany predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M66.14

Roztrhnutie synoviálnej blany ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M66.15

Roztrhnutie synoviálnej blany panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M66.16

Roztrhnutie synoviálnej blany predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M66.17

Roztrhnutie synoviálnej blany členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M66.18

Roztrhnutie synoviálnej blany na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M66.19

Roztrhnutie synoviálnej blany, miesto bližšie neurčené

M66.2-

Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov

M66.20

Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov na viacerých miestach

M66.21

Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M66.22

Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M66.23

Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M66.24

Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M66.25

Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M66.26

Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M66.27

Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M66.28

Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M66.29

Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov, miesto bližšie neurčené

M66.3-

Spontánne roztrhnutie šliach flexorov

M66.30

Spontánne roztrhnutie šliach flexorov na viacerých miestach

M66.31

Spontánne roztrhnutie šliach flexorov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M66.32

Spontánne roztrhnutie šliach flexorov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M66.33

Spontánne roztrhnutie šliach flexorov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M66.34

Spontánne roztrhnutie šliach flexorov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M66.35

Spontánne roztrhnutie šliach flexorov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M66.36

Spontánne roztrhnutie šliach flexorov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M66.37

Spontánne roztrhnutie šliach flexorov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M66.38

Spontánne roztrhnutie šliach flexorov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M66.39

Spontánne roztrhnutie šliach flexorov, miesto bližšie neurčené

M66.4-

Spontánne roztrhnutie iných šliach

M66.40

Spontánne roztrhnutie iných šliach na viacerých miestach

M66.41

Spontánne roztrhnutie iných šliach v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M66.42

Spontánne roztrhnutie iných šliach nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M66.43

Spontánne roztrhnutie iných šliach predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M66.44

Spontánne roztrhnutie iných šliach ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M66.45

Spontánne roztrhnutie iných šliach panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M66.46

Spontánne roztrhnutie iných šliach predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M66.47

Spontánne roztrhnutie iných šliach členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M66.48

Spontánne roztrhnutie iných šliach na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M66.49

Spontánne roztrhnutie iných šliach, miesto bližšie neurčené

M66.5-

Spontánne roztrhnutie šliach, bližšie neurčených

M66.50

Spontánne roztrhnutie šliach, bližšie neurčených, na viacerých miestach

M66.51

Spontánne roztrhnutie šliach, bližšie neurčených, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M66.52

Spontánne roztrhnutie šliach, bližšie neurčených, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M66.53

Spontánne roztrhnutie šliach, bližšie neurčených, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M66.54

Spontánne roztrhnutie šliach, bližšie neurčených, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M66.55

Spontánne roztrhnutie šliach, bližšie neurčených, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M66.56

Spontánne roztrhnutie šliach, bližšie neurčených, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M66.57

Spontánne roztrhnutie šliach, bližšie neurčených, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M66.58

Spontánne roztrhnutie šliach, bližšie neurčených, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M66.59

Spontánne roztrhnutie šliach, bližšie neurčených, miesto bližšie neurčené

M67

Iné choroby synoviálnej blany a šľachy
Morbi synoviae et tendinis alii

M67.0

Krátka Achillova šľacha (získaná)
Tendo calcanei brevis (acquisita)

M67.1-

Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy)

M67.10

Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach

M67.11

Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M67.12

Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M67.13

Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M67.14

Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M67.15

Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M67.16

Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M67.17

Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M67.18

Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M67.19

Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené

M67.2-

Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde

M67.20

Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach

M67.21

Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M67.22

Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M67.23

Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M67.24

Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M67.25

Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M67.26

Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M67.27

Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M67.28

Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M67.29

Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené

M67.3-

Prechodná synovitída

M67.30

Prechodná synovitída na viacerých miestach

M67.31

Prechodná synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M67.32

Prechodná synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M67.33

Prechodná synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M67.34

Prechodná synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M67.35

Prechodná synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M67.36

Prechodná synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M67.37

Prechodná synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M67.38

Prechodná synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M67.39

Prechodná synovitída, miesto bližšie neurčené

M67.4-

Ganglion

M67.40

Ganglion na viacerých miestach

M67.41

Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M67.42

Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M67.43

Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M67.44

Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M67.45

Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M67.46

Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M67.47

Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M67.48

Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M67.49

Ganglion, miesto bližšie neurčené

M67.8-

Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené

M67.80

Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach

M67.81

Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M67.82

Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M67.83

Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M67.84

Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M67.85

Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M67.86

Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M67.87

Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M67.88

Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M67.89

Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené

M67.9-

Choroba synoviálnej blany a šliach, bližšie neurčená

M67.90

Choroba synoviálnej blany a šliach, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M67.91

Choroba synoviálnej blany a šliach, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M67.92

Choroba synoviálnej blany a šliach, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M67.93

Choroba synoviálnej blany a šliach, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M67.94

Choroba synoviálnej blany a šliach, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M67.95

Choroba synoviálnej blany a šliach, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M67.96

Choroba synoviálnej blany a šliach, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M67.97

Choroba synoviálnej blany a šliach, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M67.98

Choroba synoviálnej blany a šliach, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M67.99

Choroba synoviálnej blany a šliach, bližšie neurčená:, miesto bližšie neurčené

M68

Choroby synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde
Morbi synoviae et tendinis in morbis alibi classificatis

M68.0-

Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde

M68.00

Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach

M68.01

Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M68.02

Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M68.03

Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách, zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M68.04

Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M68.05

Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M68.06

Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M68.07

Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M68.08

Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M68.09

Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené

M68.8-

Iná choroba synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde

M68.80

Iná choroba synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach

M68.81

Iná choroba synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M68.82

Iná choroba synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M68.83

Iná choroba synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M68.84

Iná choroba synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M68.85

Iná choroba synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M68.86

Iná choroba synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M68.87

Iná choroba synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M68.88

Iná choroba synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v inej oblasti (lebka, hlava, krk, rebrá, trup, chrbtica)

M68.89

Iná choroba synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené

M70-M79

Iné choroby mäkkého tkaniva

M80-M85

Poruchy hustoty a štruktúry kostí

M86-M90

Iné osteopatie

M91-M94

Chondropatie

M95-M99

Iné choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.