MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

M00-M03

Infekčné artropatie

M05-M14

Zápalové polyartropatie

M15-M19

Artróza

M20-M25

Iné choroby kĺbov

M20

Získané deformity prstov rúk a nôh
Deformationes digitorum manus et digitorum pedis acquisitae

M20.0

Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov
Deformatio digiti manus

M20.1

Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)
Hallux valgus (acquisitus)

M20.2

Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])
Hallux rigidus

M20.3

Iná deformita palca nohy (získaná)
Deformatio hallucis (acquisita) alia

M20.4

Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)
Deformatio digiti pedis maleiformis (acquisita) alia

M20.5

Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)
Deformationes digitorum pedis (acquisitae) aliae

M20.6

Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená
Deformatio digiti pedis acquisita, non specificata

M21

Iné získané deformity končatín
Deformationes extremitatum acquisitae aliae

M21.0-

Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde

M21.00

Valgózna deformita [vbočenie],, nezatriedená inde, na viacerých miestach

M21.01

Valgózna deformita [vbočenie],, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M21.02

Valgózna deformita [vbočenie],, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M21.03

Valgózna deformita [vbočenie],, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M21.04

Valgózna deformita [vbočenie],, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M21.05

Valgózna deformita [vbočenie],, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M21.06

Valgózna deformita [vbočenie],, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M21.07

Valgózna deformita [vbočenie],, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M21.08

Valgózna deformita [vbočenie],, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M21.09

Valgózna deformita [vbočenie],, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené

M21.1-

Varózna deformita [vybočenie]

M21.10

Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach

M21.11

Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M21.12

Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M21.13

Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M21.14

Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M21.15

Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M21.16

Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M21.17

Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M21.18

Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M21.19

Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené

M21.2-

Flekčná deformita

M21.20

Flekčná deformita na viacerých miestach

M21.21

Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M21.22

Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M21.23

Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M21.24

Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M21.25

Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M21.26

Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M21.27

Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M21.28

Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M21.29

Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené

M21.3-

Ovisnuté zápästie alebo noha (získané)

M21.30

Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach

M21.33

Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M21.37

Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M21.4

Plochá noha [Pes planus] (získaná)
Pes planus (acquisitus)

M21.5-

Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]

M21.50

Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach

M21.54

Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]

M21.57

Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]

M21.6-

Iná získaná deformita členka a nohy

M21.60

Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach

M21.67

Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M21.7-

Nerovnaká dĺžka končatín (získaná)

M21.70

Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach

M21.71

Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M21.72

Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M21.73

Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M21.74

Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M21.75

Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M21.76

Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M21.77

Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M21.79

Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené

M21.8-

Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená

M21.80

Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach

M21.81

Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M21.82

Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M21.83

Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M21.84

Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M21.85

Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M21.86

Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M21.87

Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M21.89

Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené

M21.9-

Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená

M21.90

Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M21.91

Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M21.92

Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M21.93

Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M21.94

Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M21.95

Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M21.96

Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M21.97

Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M21.99

Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M22

Choroby pately
Morbi patellae

M22.0

Habituálna luxácia pately
Luxatio patellae recurrens (recidiva)

M22.1

Habituálna subluxácia pately
Subluxatio patellae recurrens

M22.2

Patelofemorálna porucha
Disordines patellofemorales

M22.3

Iné poškodenie pately
Mutationes patellae aliae

M22.4

Chondromalácia pately
Chondromalacia patellae

M22.8

Iná porucha pately
Morbi patellae alii

M22.9

Choroba pately, bližšie neurčená
Morbus patellae, non specificatus

M23

Vnútorná porucha kolenného kĺbu
Morbi genus interni

M23.0-

Ganglion menisku

M23.00

Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach

M23.01

Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku

M23.02

Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku

M23.03

Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku

M23.04

Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku

M23.05

Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku

M23.06

Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku

M23.09

Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený

M23.1-

Diskovitý meniskus (vrodený)

M23.10

Diskovitý meniskus (vrodený): postihnutie na viacerých miestach

M23.11

Diskovitý meniskus (vrodený): postihnutie predného rohu vnútorného menisku

M23.12

Diskovitý meniskus (vrodený): postihnutie zadného rohu vnútorného menisku

M23.13

Diskovitý meniskus (vrodený): postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku

M23.14

Diskovitý meniskus (vrodený): postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku

M23.15

Diskovitý meniskus (vrodený): postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku

M23.16

Diskovitý meniskus (vrodený): postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku

M23.19

Diskovitý meniskus (vrodený): meniskus bližšie neurčený

M23.2-

Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení

M23.20

Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach

M23.21

Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vnútorného menisku

M23.22

Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku

M23.23

Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku

M23.24

Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku

M23.25

Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku

M23.26

Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku

M23.29

Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: meniskus bližšie neurčený

M23.3-

Iné poškodenie menisku

M23.30

Iné poškodenie menisku na viacerých miestach

M23.31

Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku

M23.32

Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku

M23.33

Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku

M23.34

Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku

M23.35

Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku

M23.36

Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku

M23.39

Iné poškodenie menisku: meniskus bližšie neurčený

M23.4-

Voľné teleso v kolennom kĺbe

M23.40

Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach

M23.41

Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku

M23.42

Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku

M23.43

Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku

M23.44

Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku

M23.45

Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku

M23.46

Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku

M23.47

Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre

M23.49

Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený

M23.5-

Chronická instabilita kolena

M23.50

Chronická instabilita kolena na viacerých miestach

M23.51

Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku

M23.52

Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku

M23.53

Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku

M23.54

Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku

M23.55

Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku

M23.56

Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku

M23.57

Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre

M23.59

Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený

M23.6-

Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu

M23.60

Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach

M23.61

Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz

M23.62

Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz

M23.63

Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz

M23.64

Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz

M23.67

Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro

M23.69

Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: väz bližšie neurčený

M23.8-

Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu

M23.80

Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach

M23.81

Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku

M23.82

Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku

M23.83

Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku

M23.84

Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku

M23.85

Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku

M23.86

Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku

M23.87

Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro

M23.89

Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: väz alebo meniskus bližšie neurčený

M23.9-

Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené

M23.90

Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach

M23.91

Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku

M23.92

Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku

M23.93

Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku

M23.94

Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku

M23.95

Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku

M23.96

Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku

M23.97

Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro

M23.99

Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: väz alebo meniskus bližšie neurčený

M24

Iné špecifické poruchy kĺbov
Mutationes articuli aliae specificatae

M24.0-

Voľné teleso v kĺbe

M24.00

Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach

M24.01

Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M24.02

Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M24.03

Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M24.04

Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M24.05

Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M24.07

Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M24.08

Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M24.09

Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené

M24.1-

Iné poškodenie kĺbovej chrupky

M24.10

Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach

M24.11

Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M24.12

Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M24.13

Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M24.14

Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M24.15

Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M24.17

Iné poškodenie kĺbovej chrupky členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M24.18

Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M24.19

Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené

M24.2-

Choroby väzov

M24.20

Choroby väzov na viacerých miestach

M24.21

Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M24.22

Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M24.23

Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M24.24

Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M24.25

Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M24.27

Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M24.28

Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M24.29

Choroby väzov, miesto bližšie neurčené

M24.3-

Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde

M24.30

Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach

M24.31

Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M24.32

Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M24.33

Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M24.34

Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M24.35

Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M24.36

Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M24.37

Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M24.38

Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M24.39

Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené

M24.4-

Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu

M24.40

Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach

M24.41

Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M24.42

Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M24.43

Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M24.44

Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M24.45

Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M24.46

Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M24.47

Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M24.48

Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M24.49

Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené

M24.5-

Kontraktúra kĺbu

M24.50

Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach

M24.51

Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M24.52

Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M24.53

Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M24.54

Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M24.55

Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M24.56

Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M24.57

Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M24.58

Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M24.59

Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené

M24.6-

Ankylóza kĺbu

M24.60

Ankylóza kĺbu na viacerých miestach

M24.61

Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M24.62

Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M24.63

Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M24.64

Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M24.65

Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M24.66

Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M24.67

Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M24.68

Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M24.69

Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené

M24.7

Protrúzia acetábula
Protrusio acetabuli

M24.8-

Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde

M24.80

Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach

M24.81

Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M24.82

Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M24.83

Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M24.84

Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M24.85

Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M24.87

Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M24.88

Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M24.89

Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené

M24.9-

Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené

M24.90

Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach

M24.91

Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M24.92

Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M24.93

Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M24.94

Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M24.95

Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M24.97

Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M24.98

Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M24.99

Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené

M25

Iná choroba kĺbu, nezatriedená inde
Morbi articulorum alii, non alibi classificati

M25.0-

Hemartros

M25.00

Hemartros na viacerých miestach

M25.01

Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M25.02

Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M25.03

Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M25.04

Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M25.05

Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M25.06

Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M25.07

Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M25.08

Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M25.09

Hemartros, miesto bližšie neurčené

M25.1-

Fistula kĺbu

M25.10

Fistula kĺbu na viacerých miestach

M25.11

Fistula kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M25.12

Fistula kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M25.13

Fistula kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M25.14

Fistula kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M25.15

Fistula kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M25.16

Fistula kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M25.17

Fistula kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M25.18

Fistula kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M25.19

Fistula kĺbu, miesto bližšie neurčené

M25.2-

Labilný (uvoľnený) kĺb

M25.20

Labilný (uvoľnený) kĺb na viacerých miestach

M25.21

Labilný (uvoľnený) kĺb v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M25.22

Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M25.23

Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M25.24

Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M25.25

Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M25.26

Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M25.27

Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M25.28

Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M25.29

Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené

M25.3-

Iná instabilita kĺbu

M25.30

Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach

M25.31

Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M25.32

Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M25.33

Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M25.34

Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M25.35

Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M25.36

Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M25.37

Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M25.38

Iná instabilita kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M25.39

Iná instabilita kĺbu, miesto bližšie neurčené

M25.4-

Výpotok v kĺbe

M25.40

Výpotok v kĺbe na viacerých miestach

M25.41

Výpotok v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M25.42

Výpotok v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M25.43

Výpotok v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M25.44

Výpotok v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M25.45

Výpotok v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M25.46

Výpotok v kĺbe predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M25.47

Výpotok v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M25.48

Výpotok v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M25.49

Výpotok v kĺbe, miesto bližšie neurčené

M25.5-

Bolesť kĺbu

M25.50

Bolesť kĺbu na viacerých miestach

M25.51

Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M25.52

Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M25.53

Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M25.54

Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M25.55

Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M25.56

Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M25.57

Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M25.58

Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M25.59

Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené

M25.6-

Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde

M25.60

Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach

M25.61

Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M25.62

Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),

M25.63

Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M25.64

Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M25.65

Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M25.66

Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M25.67

Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M25.68

Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M25.69

Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené

M25.7-

Osteofyt

M25.70

Osteofyt na viacerých miestach

M25.71

Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M25.72

Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M25.73

Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M25.74

Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M25.75

Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M25.76

Osteofyt predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M25.77

Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M25.78

Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M25.79

Osteofyt, miesto bližšie neurčené

M25.8-

Iná choroba kĺbov, bližšie určená

M25.80

Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov na viacerých miestach

M25.81

Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M25.82

Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M25.83

Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M25.84

Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M25.85

Iná choroba kĺbov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M25.86

Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M25.87

Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M25.88

Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M25.89

Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené

M25.9-

Choroba kĺbu, bližšie neurčená

M25.90

Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M25.91

Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M25.92

Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M25.93

Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M25.94

Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M25.95

Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M25.96

Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M25.97

Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M25.98

Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M25.99

Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M30-M36

Systémové choroby spojiva

M40-M43

Deformujúce dorzopatie

M45-M49

Spondylopatie

M50-M54

Iné dorzopatie

M60-M63

(M60 - M63) Choroby svalov

M65-M68

Choroby synoviálnej blany a šľachy

M70-M79

Iné choroby mäkkého tkaniva

M80-M85

Poruchy hustoty a štruktúry kostí

M86-M90

Iné osteopatie

M91-M94

Chondropatie

M95-M99

Iné choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.