MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

M00-M03

Infekčné artropatie

M05-M14

Zápalové polyartropatie

M15-M19

Artróza

M15

Polyartróza
Polyarthrosis

M15.0

Primárna generalizovaná (osteo-)artróza
(Osteo)arthrosis generalisata primaria

M15.1

Heberdenove uzly (s artropatiou)
Nodi Heberden (cum arthropathia)

M15.2

Bouchardove uzly (s artropatiou)
Nodi Bouchard (cum arthropathia)

M15.3

Sekundárna mnohopočetná artróza
Arthrosis multiplex secundaria

M15.4

Erozívna (osteo-)artróza
Arthrosis erosiva

M15.8

Iná polyartróza
Polyarthrosis alia

M15.9

Polyartróza, bližšie neurčená
Polyarthrosis, non specificata

M16

Artróza bedrového kĺbu
Coxarthrosis

M16.0

Primárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná
Coxarthrosis primaria bilateralis

M16.1

Iná primárna artróza bedrového kĺbu
Coxarthrosis primaria alia

M16.2

Artróza bedrového kĺbu zapríčinená dyspláziou, obojstranná
Coxarthrosis dysplastica bilateralis

M16.3

Iná dysplastická artróza bedrového kĺbu
Coxarthrosis dysplastica alia

M16.4

Poúrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná
Coxarthrosis posttraumatica bilateralis

M16.5

Iná poúrazová koxartróza
Coxarthrosis posttraumatica alia

M16.6

Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná
Coxarthrosis secundaria bilateralis alia

M16.7

Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu
Coxarthrosis secundaria alia

M16.9

Artróza bedrového kĺbu, bližšie neurčená
Coxarthrosis, non specificata

M17

Artróza kolenného kĺbu
Gonarthrosis

M17.0

Primárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná
Gonarthrosis primaria bilateralis

M17.1

Iná primárna artróza kolenného kĺbu
Gonarthrosis primaria alia

M17.2

Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná
Gonarthrosis posttraumatica bilateralis

M17.3

Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu
Gonarthrosis posttraumatica alia

M17.4

Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná
Gonarthrosis secundaria bilateralis alia

M17.5

Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu
Gonarthrosis secundaria alia

M17.9

Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená
Gonarthrosis, non specificata

M18

Artróza prvého karpometakarpového kĺbu
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis

M18.0

Primárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná
Arthrosis articuli carpometacarpalis poliicis primaria bilateralis

M18.1

Iná primárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis primaria alia

M18.2

Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis posttraumatica bilateralis

M18.3

Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis posttraumatica alia

M18.4

Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis secundaria bilateralis alia

M18.5

Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis secundaria alia

M18.9

Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis, non specificata

M19

Iné artrózy
Arthrosis alia

M19.0-

Primárna artróza iných kĺbov

M19.01

Primárna artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M19.02

Primárna artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M19.03

Primárna artróza iných kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M19.04

Primárna artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M19.05

Primárna artróza iných kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M19.07

Primárna artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M19.08

Primárna artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M19.09

Primárna artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené

M19.1-

Poúrazová artróza iných kĺbov

M19.11

Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M19.12

Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M19.13

Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M19.14

Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M19.15

Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M19.17

Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M19.18

Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M19.19

Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené

M19.2-

Iná sekundárna artróza

M19.21

Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M19.22

Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M19.23

Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M19.24

Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M19.25

Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M19.27

Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M19.28

Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M19.29

Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené

M19.8-

Iná artróza, bližšie určená

M19.81

Iná artróza, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M19.82

Iná artróza, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M19.83

Iná artróza, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M19.84

Iná artróza, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M19.85

Iná artróza, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M19.87

Iná artróza, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M19.88

Iná artróza, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M19.89

Iná artróza, bližšie určená, miesto bližšie neurčené

M19.9-

Artróza, bližšie neurčená

M19.91

Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M19.92

Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M19.93

Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M19.94

Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M19.95

Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M19.97

Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M19.98

Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M19.99

Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M20-M25

Iné choroby kĺbov

M30-M36

Systémové choroby spojiva

M40-M43

Deformujúce dorzopatie

M45-M49

Spondylopatie

M50-M54

Iné dorzopatie

M60-M63

(M60 - M63) Choroby svalov

M65-M68

Choroby synoviálnej blany a šľachy

M70-M79

Iné choroby mäkkého tkaniva

M80-M85

Poruchy hustoty a štruktúry kostí

M86-M90

Iné osteopatie

M91-M94

Chondropatie

M95-M99

Iné choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.