MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

M00-M03

Infekčné artropatie

M05-M14

Zápalové polyartropatie

M15-M19

Artróza

M20-M25

Iné choroby kĺbov

M30-M36

Systémové choroby spojiva

M40-M43

Deformujúce dorzopatie

M45-M49

Spondylopatie

M50-M54

Iné dorzopatie

M60-M63

(M60 - M63) Choroby svalov

M65-M68

Choroby synoviálnej blany a šľachy

M70-M79

Iné choroby mäkkého tkaniva

M80-M85

Poruchy hustoty a štruktúry kostí

M80

Osteoporóza s patologickou zlomeninou
Osteoporosis cum fractura pathologica

M80.0-

Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou

M80.00

Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach

M80.01

Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M80.02

Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M80.03

Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M80.04

Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M80.05

Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M80.06

Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M80.07

Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M80.08

Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M80.09

Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené

M80.1-

Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou

M80.10

Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach

M80.11

Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M80.12

Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M80.13

Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M80.14

Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M80.15

Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M80.16

Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M80.17

Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M80.18

Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M80.19

Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené

M80.2-

Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou

M80.20

Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach

M80.21

Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M80.22

Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M80.23

Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M80.24

Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M80.25

Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M80.26

Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M80.27

Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M80.28

Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M80.29

Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené

M80.3-

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou

M80.30

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach

M80.31

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M80.32

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M80.33

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M80.34

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M80.35

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M80.36

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M80.37

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M80.38

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M80.39

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené

M80.4-

Osteopozóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou

M80.40

Osteopozóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach

M80.41

Osteopozóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M80.42

Osteopozóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M80.43

Osteopozóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M80.44

Osteopozóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M80.45

Osteopozóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M80.46

Osteopozóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M80.47

Osteopozóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M80.48

Osteopozóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M80.49

Osteopozóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené

M80.5-

Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou

M80.50

Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach

M80.51

Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M80.52

Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M80.53

Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M80.54

Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M80.55

Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M80.56

Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M80.57

Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M80.58

Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M80.59

Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené

M80.8-

Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou

M80.80

Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach

M80.81

Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M80.82

Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M80.83

Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M80.84

Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M80.85

Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M80.86

Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M80.87

Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M80.88

Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M80.89

Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené

M80.9-

Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená

M80.90

Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M80.91

Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M80.92

Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M80.93

Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M80.94

Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M80.95

Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M80.96

Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M80.97

Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M80.98

Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M80.99

Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M81

Osteoporóza bez patologickej zlomeniny
Osteoporosis sine fractura pathologica

M81.0-

Postmenopauzálna osteoporóza

M81.00

Postmenopauzálna osteoporóza na viacerých miestach

M81.01

Postmenopauzálna osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M81.02

Postmenopauzálna osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M81.03

Postmenopauzálna osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M81.04

Postmenopauzálna osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M81.05

Postmenopauzálna osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M81.06

Postmenopauzálna osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M81.07

Postmenopauzálna osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M81.08

Postmenopauzálna osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M81.09

Postmenopauzálna osteoporóza, miesto bližšie neurčené

M81.1-

Postovariektomická osteoporóza

M81.10

Postovariektomická osteoporóza na viacerých miestach

M81.11

Postovariektomická osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M81.12

Postovariektomická osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M81.13

Postovariektomická osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M81.14

Postovariektomická osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M81.15

Postovariektomická osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M81.16

Postovariektomická osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M81.17

Postovariektomická osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M81.18

Postovariektomická osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M81.19

Postovariektomická osteoporóza, miesto bližšie neurčené

M81.2-

Osteoporóza z inaktivity

M81.20

Osteoporóza z inaktivity na viacerých miestach

M81.21

Osteoporóza z inaktivity v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M81.22

Osteoporóza z inaktivity v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M81.23

Osteoporóza z inaktivity v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M81.24

Osteoporóza z inaktivity v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M81.25

Osteoporóza z inaktivity v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M81.26

Osteoporóza z inaktivity v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M81.27

Osteoporóza z inaktivity v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M81.28

Osteoporóza z inaktivity na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M81.29

Osteoporóza z inaktivity, miesto bližšie neurčené

M81.3-

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza

M81.30

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza na viacerých miestach

M81.31

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M81.32

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M81.33

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M81.34

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M81.35

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M81.36

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M81.37

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M81.38

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M81.39

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza, miesto bližšie neurčené

M81.4-

Osteopozóza zapríčinená liekmi

M81.40

Osteopozóza zapríčinená liekmi na viacerých miestach

M81.41

Osteopozóza zapríčinená liekmi v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M81.42

Osteopozóza zapríčinená liekmi nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M81.43

Osteopozóza zapríčinená liekmi predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M81.44

Osteopozóza zapríčinená liekmi ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M81.45

Osteopozóza zapríčinená liekmi panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M81.46

Osteopozóza zapríčinená liekmi predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M81.47

Osteopozóza zapríčinená liekmi členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M81.48

Osteopozóza zapríčinená liekmi na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M81.49

Osteopozóza zapríčinená liekmi, miesto bližšie neurčené

M81.5-

Idiopatická osteoporóza

M81.50

Idiopatická osteoporóza na viacerých miestach

M81.51

Idiopatická osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M81.52

Idiopatická osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M81.53

Idiopatická osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M81.54

Idiopatická osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M81.55

Idiopatická osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M81.56

Idiopatická osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M81.57

Idiopatická osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M81.58

Idiopatická osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M81.59

Idiopatická osteoporóza, miesto bližšie neurčené

M81.6-

Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova]

M81.60

Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova] na viacerých miestach

M81.61

Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova] v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M81.62

Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova] nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M81.63

Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova] predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M81.64

Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova] ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M81.65

Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova] panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M81.66

Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova] predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M81.67

Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova] členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M81.68

Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova] na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M81.69

Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova], miesto bližšie neurčené

M81.8-

Iná osteoporóza

M81.80

Iná osteoporóza na viacerých miestach

M81.81

Iná osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M81.82

Iná osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M81.83

Iná osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M81.84

Iná osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M81.85

Iná osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M81.86

Iná osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M81.87

Iná osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M81.88

Iná osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M81.89

Iná osteoporóza, miesto bližšie neurčené

M81.9-

Osteoporóza, bližšie neurčená

M81.90

Osteoporóza, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M81.91

Osteoporóza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M81.92

Osteoporóza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M81.93

Osteoporóza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M81.94

Osteoporóza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M81.95

Osteoporóza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M81.96

Osteoporóza, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M81.97

Osteoporóza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M81.98

Osteoporóza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M81.99

Osteoporóza, bližšie neurčená:, miesto bližšie neurčené

M82

Osteoporóza pri chorobe zatriedenej inde
Osteoporosis in morbis alibi classificatis

M82.0-

Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (C90.0-†)

M82.00

Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme, na viacerých miestach (C90.0-†)

M82.01

Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C90.0-†)

M82.02

Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C90.0-†)

M82.03

Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C90.0-†)

M82.04

Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C90.0-†)

M82.05

Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C90.0-†)

M82.06

Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (C90.0-†)

M82.07

Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C90.0-†)

M82.08

Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C90.0-†)

M82.09

Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme, miesto bližšie neurčené (C90.0-†)

M82.1-

Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)

M82.10

Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním, na viacerých miestach (E00-E34†)

M82.11

Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (E00-E34†)

M82.12

Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (E00-E34†)

M82.13

Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (E00-E34†)

M82.14

Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (E00-E34†)

M82.15

Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (E00-E34†)

M82.16

Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (E00-E34†)

M82.17

Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (E00-E34†)

M82.18

Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (E00-E34†)

M82.19

Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním, miesto bližšie neurčené (E00-E34†)

M82.8-

Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde

M82.80

Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach

M82.81

Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M82.82

Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M82.83

Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M82.84

Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M82.85

Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M82.86

Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M82.87

Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M82.88

Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M82.89

Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené

M83

Osteomalácia v dospelosti
Osteomalacia ad adultum

M83.0-

Osteomalácia v šestonedelí

M83.00

Osteomalácia v šestonedelí na viacerých miestach

M83.01

Osteomalácia v šestonedelí v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M83.02

Osteomalácia v šestonedelí v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M83.03

Osteomalácia v šestonedelí v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M83.04

Osteomalácia v šestonedelí v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M83.05

Osteomalácia v šestonedelí v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M83.06

Osteomalácia v šestonedelí v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M83.07

Osteomalácia v šestonedelí v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M83.08

Osteomalácia v šestonedelí na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M83.09

Osteomalácia v šestonedelí, miesto bližšie neurčené

M83.1-

Starecká osteomalácia

M83.10

Starecká osteomalácia na viacerých miestach

M83.11

Starecká osteomalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M83.12

Starecká osteomalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M83.13

Starecká osteomalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M83.14

Starecká osteomalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M83.15

Starecká osteomalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M83.16

Starecká osteomalácia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M83.17

Starecká osteomalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M83.18

Starecká osteomalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M83.19

Starecká osteomalácia, miesto bližšie neurčené

M83.2-

Osteomalácia v dospelosti zapríčinená malabsorpciou

M83.20

Osteomalácia v dospelosti zapríčinená malabsorpciou, na viacerých miestach

M83.21

Osteomalácia v dospelosti zapríčinená malabsorpciou, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M83.22

Osteomalácia v dospelosti zapríčinená malabsorpciou, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M83.23

Osteomalácia v dospelosti zapríčinená malabsorpciou, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M83.24

Osteomalácia v dospelosti zapríčinená malabsorpciou, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M83.25

Osteomalácia v dospelosti zapríčinená malabsorpciou, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M83.26

Osteomalácia v dospelosti zapríčinená malabsorpciou, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M83.27

Osteomalácia v dospelosti zapríčinená malabsorpciou, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M83.28

Osteomalácia v dospelosti zapríčinená malabsorpciou, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M83.29

Osteomalácia v dospelosti zapríčinená malabsorpciou:, miesto bližšie neurčené

M83.3-

Osteomalácia v dospelosti zapríčinená podvýživou

M83.30

Osteomalácia v dospelosti zapríčinená podvýživou, na viacerých miestach

M83.31

Osteomalácia v dospelosti zapríčinená podvýživou, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M83.32

Osteomalácia v dospelosti zapríčinená podvýživou, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M83.33

Osteomalácia v dospelosti zapríčinená podvýživou, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M83.34

Osteomalácia v dospelosti zapríčinená podvýživou, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M83.35

Osteomalácia v dospelosti zapríčinená podvýživou, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M83.36

Osteomalácia v dospelosti zapríčinená podvýživou, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M83.37

Osteomalácia v dospelosti zapríčinená podvýživou, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M83.38

Osteomalácia v dospelosti zapríčinená podvýživou, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M83.39

Osteomalácia v dospelosti zapríčinená podvýživou, miesto bližšie neurčené

M83.4-

Hliníková kostná choroba

M83.40

Hliníková kostná choroba na viacerých miestach

M83.41

Hliníková kostná choroba v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M83.42

Hliníková kostná choroba nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M83.43

Hliníková kostná choroba predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M83.44

Hliníková kostná choroba ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M83.45

Hliníková kostná choroba panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M83.46

Hliníková kostná choroba predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M83.47

Hliníková kostná choroba členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M83.48

Hliníková kostná choroba na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M83.49

Hliníková kostná choroba, miesto bližšie neurčené

M83.5-

Iná osteomalácia v dospelosti zapríčinená liekmi:

M83.50

Iná osteomalácia v dospelosti zapríčinená liekmi, na viacerých miestach

M83.51

Iná osteomalácia v dospelosti zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M83.52

Iná osteomalácia v dospelosti zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M83.53

Iná osteomalácia v dospelosti zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M83.54

Iná osteomalácia v dospelosti zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M83.55

Iná osteomalácia v dospelosti zapríčinená liekmi, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M83.56

Iná osteomalácia v dospelosti zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M83.57

Iná osteomalácia v dospelosti zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M83.58

Iná osteomalácia v dospelosti zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M83.59

Iná osteomalácia v dospelosti zapríčinená liekmi, miesto bližšie neurčené

M83.8-

Iná osteomalácia v dospelosti

M83.80

Iná osteomalácia v dospelosti na viacerých miestach

M83.81

Iná osteomalácia v dospelosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M83.82

Iná osteomalácia v dospelosti v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M83.83

Iná osteomalácia v dospelosti v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M83.84

Iná osteomalácia v dospelosti v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M83.85

Iná osteomalácia v dospelosti v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M83.86

Iná osteomalácia v dospelosti v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M83.87

Iná osteomalácia v dospelosti v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M83.88

Iná osteomalácia v dospelosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M83.89

Iná osteomalácia v dospelosti, miesto bližšie neurčené

M83.9-

Osteomalácia v dospelosti, bližšie neurčená

M83.90

Osteomalácia v dospelosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M83.91

Osteomalácia v dospelosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M83.92

Osteomalácia v dospelosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M83.93

Osteomalácia v dospelosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M83.94

Osteomalácia v dospelosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M83.95

Osteomalácia v dospelosti, bližšie neurčená, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M83.96

Osteomalácia v dospelosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M83.97

Osteomalácia v dospelosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M83.98

Osteomalácia v dospelosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M83.99

Osteomalácia v dospelosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M84

Porucha celistvosti kosti
Morbi continuitatis ossis

M84.0-

Zle zahojená zlomenina kosti

M84.00

Zle zahojená zlomenina na viacerých miestach

M84.01

Zle zahojená zlomenina v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M84.02

Zle zahojená zlomenina nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M84.03

Zle zahojená zlomenina predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M84.04

Zle zahojená zlomenina ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M84.05

Zle zahojená zlomenina panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M84.06

Zle zahojená zlomenina predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M84.07

Zle zahojená zlomenina členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M84.08

Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M84.09

Zle zahojená zlomenina, miesto bližšie neurčené

M84.1-

Pseudoartróza po zlomenine po zlomenine

M84.10

Pseudoartróza po zlomenine na viacerých miestach

M84.11

Pseudoartróza po zlomenine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M84.12

Pseudoartróza po zlomenine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M84.13

Pseudoartróza po zlomenine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M84.14

Pseudoartróza po zlomenine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M84.15

Pseudoartróza po zlomenine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M84.16

Pseudoartróza po zlomenine predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M84.17

Pseudoartróza po zlomenine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M84.18

Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M84.19

Pseudoartróza po zlomenine, miesto bližšie neurčené

M84.2-

Predĺžené hojenie zlomeniny

M84.20

Predĺžené hojenie zlomeniny na viacerých miestach

M84.21

Predĺžené hojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M84.22

Predĺžené hojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M84.23

Predĺžené hojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M84.24

Predĺžené hojenie zlomeniny ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M84.25

Predĺžené hojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M84.26

Predĺžené hojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M84.27

Predĺžené hojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M84.28

Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M84.29

Predĺžené hojenie zlomeniny, miesto bližšie neurčené

M84.3-

Únavová zlomenina, nezatriedená inde

M84.30

Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach

M84.31

Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M84.32

Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M84.33

Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M84.34

Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M84.35

Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M84.36

Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M84.37

Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M84.38

Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M84.39

Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené

M84.4-

Patologická zlomenina, nezatriedená inde

M84.40

Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach

M84.41

Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M84.42

Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M84.43

Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M84.44

Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M84.45

Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M84.46

Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M84.47

Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M84.48

Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M84.49

Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené

M84.8-

Iná porucha celistvosti kosti

M84.80

Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach

M84.81

Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M84.82

Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M84.83

Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M84.84

Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M84.85

Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M84.86

Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M84.87

Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M84.88

Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M84.89

Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené

M84.9-

Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená

M84.90

Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M84.91

Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M84.92

Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M84.93

Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M84.94

Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M84.95

Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M84.96

Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M84.97

Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M84.98

Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M84.99

Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M85

Iné poruchy hustoty a štruktúry kostí
Morbi densitatis et structurae ossis alii

M85.0-

Fibrózna dysplázia (jednej kosti)

M85.00

Fibrózna dysplázia (jednej kosti), na viacerých miestach

M85.01

Fibrózna dysplázia (jednej kosti), v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M85.02

Fibrózna dysplázia (jednej kosti), v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M85.03

Fibrózna dysplázia (jednej kosti), v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M85.04

Fibrózna dysplázia (jednej kosti), v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M85.05

Fibrózna dysplázia (jednej kosti), v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M85.06

Fibrózna dysplázia (jednej kosti), v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M85.07

Fibrózna dysplázia (jednej kosti), v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M85.08

Fibrózna dysplázia (jednej kosti), na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M85.09

Fibrózna dysplázia (jednej kosti):, miesto bližšie neurčené

M85.1-

Fluoróza kostry

M85.10

Fluoróza kostry na viacerých miestach

M85.11

Fluoróza kostry v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M85.12

Fluoróza kostry nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M85.13

Fluoróza kostry predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M85.14

Fluoróza kostry ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M85.15

Fluoróza kostry panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M85.16

Fluoróza kostry predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M85.17

Fluoróza kostry členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M85.18

Fluoróza kostry na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M85.19

Fluoróza kostry, miesto bližšie neurčené

M85.2

Hyperostóza lebky (črepu)
Hyperosteosis cranii

M85.3-

Ostitis condensans

M85.30

Ostitis condensans na viacerých miestach

M85.31

Ostitis condensans v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M85.32

Ostitis condensans nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M85.33

Ostitis condensans predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M85.34

Ostitis condensans ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M85.35

Ostitis condensans panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M85.36

Ostitis condensans predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M85.37

Ostitis condensans členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M85.38

Ostitis condensans na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M85.39

Ostitis condensans, miesto bližšie neurčené

M85.4-

Solitárna kostná cysta

M85.40

Solitárna kostná cysta na viacerých miestach

M85.41

Solitárna kostná cysta v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M85.42

Solitárna kostná cysta nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M85.43

Solitárna kostná cysta predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M85.44

Solitárna kostná cysta ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M85.45

Solitárna kostná cysta panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M85.46

Solitárna kostná cysta predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M85.47

Solitárna kostná cysta členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M85.48

Solitárna kostná cysta na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M85.49

Solitárna kostná cysta, miesto bližšie neurčené

M85.5-

Aneuryzmová kostná cysta

M85.50

Aneuryzmová kostná cysta na viacerých miestach

M85.51

Aneuryzmová kostná cysta v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M85.52

Aneuryzmová kostná cysta nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M85.53

Aneuryzmová kostná cysta predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M85.54

Aneuryzmová kostná cysta ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M85.55

Aneuryzmová kostná cysta panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M85.56

Aneuryzmová kostná cysta predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M85.57

Aneuryzmová kostná cysta členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M85.58

Aneuryzmová kostná cysta na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M85.59

Aneuryzmová kostná cysta, miesto bližšie neurčené

M85.6-

Iná kostná cysta

M85.60

Iná kostná cysta na viacerých miestach

M85.61

Iná kostná cysta v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M85.62

Iná kostná cysta nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M85.63

Iná kostná cysta predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M85.64

Iná kostná cysta ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M85.65

Iná kostná cysta panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M85.66

Iná kostná cysta predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M85.67

Iná kostná cysta členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M85.68

Iná kostná cysta na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M85.69

Iná kostná cysta, miesto bližšie neurčené

M85.8-

Iné poruchy hustoty a štruktúry kosti, bližšie určené

M85.80

Iné poruchy hustoty a štruktúry kosti, bližšie určené, na viacerých miestach

M85.81

Iné poruchy hustoty a štruktúry kosti, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M85.82

Iné poruchy hustoty a štruktúry kosti, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M85.83

Iné poruchy hustoty a štruktúry kosti, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M85.84

Iné poruchy hustoty a štruktúry kosti, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M85.85

Iné poruchy hustoty a štruktúry kosti, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M85.86

Iné poruchy hustoty a štruktúry kosti, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M85.87

Iné poruchy hustoty a štruktúry kosti, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M85.88

Iné poruchy hustoty a štruktúry kosti, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M85.89

Iné poruchy hustoty a štruktúry kosti, bližšie určené, miesto bližšie neurčené

M85.9-

Porucha hustoty a štruktúry kostí, bližšie neurčená

M85.90

Porucha hustoty a štruktúry kostí, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M85.91

Porucha hustoty a štruktúry kostí, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M85.92

Porucha hustoty a štruktúry kostí, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M85.93

Porucha hustoty a štruktúry kostí, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M85.94

Porucha hustoty a štruktúry kostí, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M85.95

Porucha hustoty a štruktúry kostí, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M85.96

Porucha hustoty a štruktúry kostí, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M85.97

Porucha hustoty a štruktúry kostí, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M85.98

Porucha hustoty a štruktúry kostí, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M85.99

Porucha hustoty a štruktúry kostí, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M86-M90

Iné osteopatie

M91-M94

Chondropatie

M95-M99

Iné choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.