MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

M00-M03

Infekčné artropatie

M05-M14

Zápalové polyartropatie

M15-M19

Artróza

M20-M25

Iné choroby kĺbov

M30-M36

Systémové choroby spojiva

M40-M43

Deformujúce dorzopatie

M45-M49

Spondylopatie

M50-M54

Iné dorzopatie

M60-M63

(M60 - M63) Choroby svalov

M65-M68

Choroby synoviálnej blany a šľachy

M70-M79

Iné choroby mäkkého tkaniva

M70

Choroba mäkkého tkaniva v súvislosti so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom
Morbi textuum mollium propter activitatem, hyperactivitatem et pressionem

M70.0

Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia
Synovitis manus et carpi crepitans chronica

M70.1

Burzitída ruky
Bursitis manus

M70.2

Burzitída olekranu
Bursitis olecrani

M70.3

Iná burzitída lakťa
Bursitis cubiti alia

M70.4

Prepatelárna burzitída
Bursitis praepatellaris

M70.5

Iná burzitída kolena
Bursitis genus alia

M70.6

Trochanterická burzitída
Bursitis trochanterica

M70.7

Iná burzitída bedra
Bursitis coxae alia

M70.8

Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom
Morbi textuum mollium propter activitatem, hyperactivitatem et pressionem alii

M70.9

Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená
Morbus textuum mollium propter activitatem, hyperactivitatem et pressionem, non specificatus

M71

Iná burzopatia
Bursopathiae aliae

M71.0-

Absces burzy

M71.00

Absces burzy na viacerých miestach

M71.01

Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M71.02

Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M71.03

Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M71.04

Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M71.05

Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M71.06

Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M71.07

Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M71.08

Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M71.09

Absces burzy, miesto bližšie neurčené

M71.1-

Iná infekčná burzitída

M71.10

Iná infekčná burzitída na viacerých miestach

M71.11

Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M71.12

Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M71.13

Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M71.14

Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M71.15

Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M71.16

Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M71.17

Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M71.18

Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M71.19

Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené

M71.2

Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]
Cystis synovialis poplitea [Baker]

M71.3-

Iná cysta burzy

M71.30

Iná cysta burzy na viacerých miestach

M71.31

Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M71.32

Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M71.33

Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M71.34

Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M71.35

Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M71.36

Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M71.37

Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M71.38

Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M71.39

Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené

M71.4-

Bursitis calcarea

M71.40

Bursitis calcarea na viacerých miestach

M71.42

Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M71.43

Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M71.44

Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M71.45

Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M71.46

Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M71.47

Bursitis calcarea členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M71.48

Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M71.49

Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené

M71.5-

Iná burzitída, nezatriedená inde

M71.50

Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach

M71.52

Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M71.53

Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M71.54

Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M71.55

Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M71.56

Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M71.57

Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M71.58

Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M71.59

Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,

M71.8-

Iná burzopatia, bližšie určená

M71.80

Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach

M71.81

Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M71.82

Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M71.83

Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M71.84

Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M71.85

Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M71.86

Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M71.87

Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M71.88

Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M71.89

Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené

M71.9-

Burzopatia, bližšie neurčená

M71.90

Burzopatia, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M71.91

Burzopatia, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M71.92

Burzopatia, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M71.93

Burzopatia, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M71.94

Burzopatia, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M71.95

Burzopatia, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M71.96

Burzopatia, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M71.97

Burzopatia, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M71.98

Burzopatia, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M71.99

Burzopatia, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M72

Fibromatózy
Morbi fibroblastici

M72.0

Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)
Fibromatosis fasciae palmaris [Dupuytren]

M72.1

Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk
Caro malleoli mollis [malleolus carnosus]

M72.2

Fibromatóza plantárnej aponeurózy
Fibromatosis fasciae plantaris

M72.4-

Pseudosarkómová fibromatóza

M72.40

Pseudosarkómová fibromatóza na viacerých miestach

M72.41

Pseudosarkómová fibromatóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M72.42

Pseudosarkómová fibromatóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M72.43

Pseudosarkómová fibromatóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M72.44

Pseudosarkómová fibromatóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M72.45

Pseudosarkómová fibromatóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M72.46

Pseudosarkómová fibromatóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M72.47

Pseudosarkómová fibromatóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M72.48

Pseudosarkómová fibromatóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M72.49

Pseudosarkómová fibromatóza, miesto bližšie neurčené

M72.6-

Nekrotizujúca fasciitída

M72.60

Nekrotizujúca fasciitída na viacerých miestach

M72.61

Nekrotizujúca fasciitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M72.62

Nekrotizujúca fasciitída v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M72.63

Nekrotizujúca fasciitída v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M72.64

Nekrotizujúca fasciitída v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M72.65

Nekrotizujúca fasciitída v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M72.66

Nekrotizujúca fasciitída v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M72.67

Nekrotizujúca fasciitída v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M72.68

Nekrotizujúca fasciitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M72.69

Nekrotizujúca fasciitída, miesto bližšie neurčené

M72.8-

Iné fibromatózy

M72.80

Iné fibromatózy na viacerých miestach

M72.81

Iné fibromatózy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M72.82

Iné fibromatózy v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M72.83

Iné fibromatózy v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M72.84

Iné fibromatózy v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M72.85

Iné fibromatózy v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M72.86

Iné fibromatózy v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M72.87

Iné fibromatózy v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M72.88

Iné fibromatózy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M72.89

Iné fibromatózy, miesto bližšie neurčené

M72.9-

Fibromatóza, bližšie neurčená

M72.90

Fibromatóza, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M72.91

Fibromatóza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M72.92

Fibromatóza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M72.93

Fibromatóza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M72.94

Fibromatóza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M72.95

Fibromatóza, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M72.96

Fibromatóza, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M72.97

Fibromatóza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M72.98

Fibromatóza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M72.99

Fibromatóza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M73

Choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde
Morbi textuum mollium in morbis alibi classificatis

M73.0-

Gonokoková burzitída (A54.4†)

M73.00

Gonokoková burzitída na viacerých miestach (A54.4†)

M73.01

Gonokoková burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (A54.4†)

M73.02

Gonokoková burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (A54.4†)

M73.03

Gonokoková burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (A54.4†)

M73.04

Gonokoková burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (A54.4†)

M73.05

Gonokoková burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (A54.4†)

M73.06

Gonokoková burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (A54.4†)

M73.07

Gonokoková burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (A54.4†)

M73.08

Gonokoková burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (A54.4†)

M73.09

Gonokoková burzitída, miesto bližšie neurčené (A54.4†)

M73.1-

Syfilitická burzitída (A52.7†)

M73.10

Syfilitická burzitída na viacerých miestach (A52.7†)

M73.11

Syfilitická burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (A52.7†)

M73.12

Syfilitická burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (A52.7†)

M73.13

Syfilitická burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (A52.7†)

M73.14

Syfilitická burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (A52.7†)

M73.15

Syfilitická burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (A52.7†)

M73.16

Syfilitická burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (A52.7†)

M73.17

Syfilitická burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (A52.7†)

M73.18

Syfilitická burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (A52.7†)

M73.19

Syfilitická burzitída, miesto bližšie neurčené (A52.7†)

M73.8-

Iné choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde

M73.80

Iné choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach

M73.81

Iné choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M73.82

Iné choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M73.83

Iné choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M73.84

Iné choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M73.85

Iné choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M73.86

Iné choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M73.87

Iné choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M73.88

Iné choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M73.89

Iné choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené

M75

Poškodenie pleca
Laesiones regionis humeroscapularis

M75.0

Adhezívna kapsulitída pleca
Capsulitis humeroscapularis adhaesiva

M75.1

Syndróm manžety rotátorov
Syndroma armillae rotatoriae

M75.2

Tendinitída m. biceps brachii
Tendinitis bicipitis

M75.3

Vápenatejúca tendinitída pleca
Tendinitis humeroscapularis calcificata

M75.4

Syndróm narazeného ramena
Syndroma humeri percussionale

M75.5

Burzitída pleca
Bursitis regionis humeroscapularis

M75.8

Iné poškodenie pleca
Laesiones regionis humeroscapularis, alii

M75.9

Poškodenie pleca, bližšie neurčené
Laesio regionis humeroscapularis, non specificata

M76

Entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy
Enthesopathia extremitatis inferioris, pedem excludens

M76.0

Gluteálna tendinitída
Tendinitis glutaealis

M76.1

Tendinítída m. psoas
Tendinitis iliopsoae

M76.2

Ostroha na crista iliaca
Excrescentia cristae ilicae

M76.3

Syndróm iliotibiálneho traktu
Syndroma lemnisci iliotibialis

M76.4

Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]
Bursitis collateralis tibiae [Pellegrini-Stieda]

M76.5

Tendinitída šľachy pately
Tendinitis patellaris

M76.6

Tendinitída Achillovej šľachy
Tendinitis calcanei

M76.7

Tendinitída peroneálnych svalov
Tendinitis peronealis

M76.8

Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy
Enthesopathiae extremitatis inferioris, pedem excludens, aliae

M76.9

Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená
Enthesopathia extremitatis inferioris, non specificata

M77

Iná entezopatia
Enthesopathiae aliae

M77.0

Mediálna epikondylitída
Epicondylitis medialis

M77.1

Laterálna epikondylitída
Epicondylitis lateralis

M77.2

Periartritída zápästia
Periarthritis carpi

M77.3

Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]
Excrescentia calcanei [calx dolorosa]

M77.4

Metatarzalgia
Metatarsalgia

M77.5

Iná entezopatia nohy
Enthesopathia pedis alia

M77.8

Iná entezopatia, nezatriedená inde
Enthesopathiae aliae, non alibi classificatae

M77.9

Entezopatia, bližšie neurčená
Enthesopathia, non specificata

M79

Iná choroba mäkkého tkaniva, nezatriedená inde
Morbi textuum mollium alii, non alibi classificati

M79.0-

Reumatizmus, bližšie neurčený

M79.00

Reumatizmus, bližšie neurčený, na viacerých miestach

M79.01

Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M79.02

Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M79.03

Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M79.04

Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M79.05

Reumatizmus, bližšie neurčený, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M79.06

Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M79.07

Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M79.08

Reumatizmus, bližšie neurčený, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M79.09

Reumatizmus, bližšie neurčený, miesto bližšie neurčené

M79.1-

Myalgia

M79.10

Myalgia na viacerých miestach

M79.11

Myalgia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M79.12

Myalgia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M79.13

Myalgia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M79.14

Myalgia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M79.15

Myalgia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M79.16

Myalgia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M79.17

Myalgia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M79.18

Myalgia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M79.19

Myalgia, miesto bližšie neurčené

M79.2-

Neuralgia a neuritída, bližšie neurčená

M79.20

Neuralgia a neuritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M79.21

Neuralgia a neuritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M79.22

Neuralgia a neuritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M79.23

Neuralgia a neuritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M79.24

Neuralgia a neuritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M79.25

Neuralgia a neuritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M79.26

Neuralgia a neuritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M79.27

Neuralgia a neuritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M79.28

Neuralgia a neuritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M79.29

Neuralgia a neuritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M79.3-

Panikulitída, bližšie neurčená

M79.30

Panikulitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M79.31

Panikulitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M79.32

Panikulitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M79.33

Panikulitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M79.34

Panikulitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M79.35

Panikulitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M79.36

Panikulitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M79.37

Panikulitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M79.38

Panikulitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M79.39

Panikulitída, bližšie neurčená:, miesto bližšie neurčené

M79.4-

Hypertrofia (infrapatelárneho) tukového vankúša

M79.46

Hypertrofia (infrapatelárneho) tukového vankúša[Hoffov Kastertov syndrom] predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M79.5-

Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive

M79.50

Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach

M79.51

Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M79.52

Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M79.53

Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M79.54

Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M79.55

Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M79.56

Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M79.57

Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M79.58

Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M79.59

Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive, miesto bližšie neurčené

M79.6-

Bolesť v končatine

M79.60

Bolesť v končatine na viacerých miestach

M79.61

Bolesť v končatine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M79.62

Bolesť v končatine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M79.63

Bolesť v končatine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M79.64

Bolesť v končatine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M79.65

Bolesť v končatine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M79.66

Bolesť v končatine predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M79.67

Bolesť v končatine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M79.69

Bolesť v končatine, miesto bližšie neurčené

M79.7-

Fibromyalgia

M79.70

Fibromyalgia na viacerých miestach

M79.8-

Iná choroba mäkkého tkaniva, bližšie určená

M79.80

Iná choroba mäkkého tkaniva, bližšie určená, na viacerých miestach

M79.81

Iná choroba mäkkého tkaniva, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M79.82

Iná choroba mäkkého tkaniva, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M79.83

Iná choroba mäkkého tkaniva, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M79.84

Iná choroba mäkkého tkaniva, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M79.85

Iná choroba mäkkého tkaniva, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M79.86

Iná choroba mäkkého tkaniva, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M79.87

Iná choroba mäkkého tkaniva, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M79.88

Iná choroba mäkkého tkaniva, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M79.89

Iná choroba mäkkého tkaniva, bližšie určená, miesto bližšie neurčené

M79.9-

Choroba mäkkého tkaniva, bližšie neurčená

M79.90

Choroba mäkkého tkaniva, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M79.91

Choroba mäkkého tkaniva, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M79.92

Choroba mäkkého tkaniva, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M79.93

Choroba mäkkého tkaniva, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M79.94

Choroba mäkkého tkaniva, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M79.95

Choroba mäkkého tkaniva, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M79.96

Choroba mäkkého tkaniva, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M79.97

Choroba mäkkého tkaniva, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M79.98

Choroba mäkkého tkaniva, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M79.99

Choroba mäkkého tkaniva, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M80-M85

Poruchy hustoty a štruktúry kostí

M86-M90

Iné osteopatie

M91-M94

Chondropatie

M95-M99

Iné choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.