MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

M00-M03

Infekčné artropatie

M05-M14

Zápalové polyartropatie

M15-M19

Artróza

M20-M25

Iné choroby kĺbov

M30-M36

Systémové choroby spojiva

M40-M43

Deformujúce dorzopatie

M45-M49

Spondylopatie

M45

Ankylozujúca spondylitída [spondylitis ankylosans]
Spondylitis ankylopoietica

M45.0-

Ankylozujúca spondylitída

M45.00

Ankylozujúca spondylitída na viacerých miestach chrbtice

M45.01

Ankylozujúca spondylitída okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M45.02

Ankylozujúca spondylitída krčnej oblasti

M45.03

Ankylozujúca spondylitída krčnohrudníkovej oblasti

M45.04

Ankylozujúca spondylitída hrudníkovej oblasti

M45.05

Ankylozujúca spondylitída hrudníkovodriekovej oblasti

M45.06

Ankylozujúca spondylitída driekovej oblasti

M45.07

Ankylozujúca spondylitída driekovokrížovej oblasti

M45.08

Ankylozujúca spondylitída krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M45.09

Ankylozujúca spondylitída: oblasť bližšie neurčená

M46

Iné zápalové spondylopatie
Spondylopathiae inflammatoriae aliae

M46.0-

Spinálna entezopatia

M46.00

Spinálna entezopatia na viacerých miestach chrbtice

M46.01

Spinálna entezopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M46.02

Spinálna entezopatia krčnej oblasti

M46.03

Spinálna entezopatia krčnohrudníkovej oblasti

M46.04

Spinálna entezopatia hrudníkovej oblasti

M46.05

Spinálna entezopatia hrudníkovodriekovej oblasti

M46.06

Spinálna entezopatia driekovej oblasti

M46.07

Spinálna entezopatia driekovokrížovej oblasti

M46.08

Spinálna entezopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M46.09

Spinálna entezopatia: oblasť bližšie neurčená

M46.1

Sakroilitída, nezatriedená inde
Sacroiliitis, non alibi classificata

M46.2-

Osteomyelitída stavca

M46.20

Osteomyelitída stavca na viacerých miestach chrbtice

M46.21

Osteomyelitída stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M46.22

Osteomyelitída stavca v krčnej oblasti

M46.23

Osteomyelitída stavca v krčnohrudníkovej oblasti

M46.24

Osteomyelitída stavca v hrudníkovej oblasti

M46.25

Osteomyelitída stavca v hrudníkovodriekovej oblasti

M46.26

Osteomyelitída stavca v driekovej oblasti

M46.27

Osteomyelitída stavca v driekovokrížovej oblasti

M46.28

Osteomyelitída stavca v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M46.29

Osteomyelitída stavca v: oblasť bližšie neurčená

M46.3-

Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová)

M46.30

Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) na viacerých miestach chrbtice

M46.31

Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M46.32

Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v krčnej oblasti

M46.33

Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v krčnohrudníkovej oblasti

M46.34

Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v hrudníkovej oblasti

M46.35

Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v hrudníkovodriekovej oblasti

M46.36

Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v driekovej oblasti

M46.37

Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v driekovokrížovej oblasti

M46.38

Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M46.39

Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová): oblasť bližšie neurčená

M46.4-

Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený

M46.40

Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený, na viacerých miestach chrbtice

M46.41

Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M46.42

Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: krčnej oblasti

M46.43

Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: krčnohrudníkovej oblasti

M46.44

Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: hrudníkovej oblasti

M46.45

Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: hrudníkovodriekovej oblasti

M46.46

Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: driekovej oblasti

M46.47

Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: driekovokrížovej oblasti

M46.48

Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M46.49

Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: oblasť bližšie neurčená

M46.5-

Iná infekčná spondylopatia

M46.50

Iná infekčná spondylopatia na viacerých miestach chrbtice

M46.51

Iná infekčná spondylopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M46.52

Iná infekčná spondylopatia krčnej oblasti

M46.53

Iná infekčná spondylopatia krčnohrudníkovej oblasti

M46.54

Iná infekčná spondylopatia hrudníkovej oblasti

M46.55

Iná infekčná spondylopatia hrudníkovodriekovej oblasti

M46.56

Iná infekčná spondylopatia driekovej oblasti

M46.57

Iná infekčná spondylopatia driekovokrížovej oblasti

M46.58

Iná infekčná spondylopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M46.59

Iná infekčná spondylopatia: oblasť bližšie neurčená

M46.8-

Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená:

M46.80

Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená, na viacerých miestach chrbtice

M46.81

Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M46.82

Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: krčnej oblasti

M46.83

Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: krčnohrudníkovej oblasti

M46.84

Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: hrudníkovej oblasti

M46.85

Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: hrudníkovodriekovej oblasti

M46.86

Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: driekovej oblasti

M46.87

Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: driekovokrížovej oblasti

M46.88

Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M46.89

Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená:: oblasť bližšie neurčená

M46.9-

Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená:

M46.90

Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená, na viacerých miestach chrbtice

M46.91

Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M46.92

Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: krčnej oblasti

M46.93

Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: krčnohrudníkovej oblasti

M46.94

Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: hrudníkovej oblasti

M46.95

Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: hrudníkovodriekovej oblasti

M46.96

Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: driekovej oblasti

M46.97

Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: driekovokrížovej oblasti

M46.98

Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M46.99

Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená

M47

Spondylóza
Spondylosis

M47.0-

Syndróm kompresie a.spinalis anterior a a.vertebralis (G99.2*)

M47.00

Syndróm kompresie a.spinalis anterior a a.vertebralis na viacerých miestach chrbtice (G99.2*)

M47.01

Syndróm kompresie a.spinalis anterior a a.vertebralis v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti (G99.2*)

M47.02

Syndróm kompresie a.spinalis anterior a a.vertebralis v krčnej oblasti (G99.2*)

M47.03

Syndróm kompresie a.spinalis anterior a a.vertebralis v krčnohrudníkovej oblasti (G99.2*)

M47.04

Syndróm kompresie a.spinalis anterior a a.vertebralis v hrudníkovej oblasti (G99.2*)

M47.05

Syndróm kompresie a.spinalis anterior a a.vertebralis v hrudníkovodriekovej oblasti (G99.2*)

M47.06

Syndróm kompresie a.spinalis anterior a a.vertebralis v driekovej oblasti (G99.2*)

M47.07

Syndróm kompresie a.spinalis anterior a a.vertebralis v driekovokrížovej oblasti (G99.2*)

M47.08

Syndróm kompresie a.spinalis anterior a a.vertebralis v krížovej a krížovokostrčovej oblasti (G99.2*)

M47.09

Syndróm kompresie a.spinalis anterior a a.vertebralis v: oblasť bližšie neurčená (G99.2*)

M47.1-

Iná spondylóza s myelopatiou

M47.10

Iná spondylóza s myelopatiou na viacerých miestach chrbtice

M47.11

Iná spondylóza s myelopatiou v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M47.12

Iná spondylóza s myelopatiou v krčnej oblasti

M47.13

Iná spondylóza s myelopatiou v krčnohrudníkovej oblasti

M47.14

Iná spondylóza s myelopatiou v hrudníkovej oblasti

M47.15

Iná spondylóza s myelopatiou v hrudníkovodriekovej oblasti

M47.16

Iná spondylóza s myelopatiou v driekovej oblasti

M47.17

Iná spondylóza s myelopatiou v driekovokrížovej oblasti

M47.18

Iná spondylóza s myelopatiou v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M47.19

Iná spondylóza s myelopatiou v: oblasť bližšie neurčená

M47.2-

Iná spondylóza s radikulopatiou

M47.20

Iná spondylóza s radikulopatiou na viacerých miestach chrbtice

M47.21

Iná spondylóza s radikulopatiou v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M47.22

Iná spondylóza s radikulopatiou v krčnej oblasti

M47.23

Iná spondylóza s radikulopatiou v krčnohrudníkovej oblasti

M47.24

Iná spondylóza s radikulopatiou v hrudníkovej oblasti

M47.25

Iná spondylóza s radikulopatiou v hrudníkovodriekovej oblasti

M47.26

Iná spondylóza s radikulopatiou v driekovej oblasti

M47.27

Iná spondylóza s radikulopatiou v driekovokrížovej oblasti

M47.28

Iná spondylóza s radikulopatiou v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M47.29

Iná spondylóza s radikulopatiou: oblasť bližšie neurčená

M47.8-

Iná spondylóza

M47.80

Iná spondylóza na viacerých miestach chrbtice

M47.81

Iná spondylóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M47.82

Iná spondylóza krčnej oblasti

M47.83

Iná spondylóza krčnohrudníkovej oblasti

M47.84

Iná spondylóza hrudníkovej oblasti

M47.85

Iná spondylóza hrudníkovodriekovej oblasti

M47.86

Iná spondylóza driekovej oblasti

M47.87

Iná spondylóza driekovokrížovej oblasti

M47.88

Iná spondylóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M47.89

Iná spondylóza: oblasť bližšie neurčená

M47.9-

Spondylóza, bližšie neurčená

M47.90

Spondylóza, bližšie neurčená, na viacerých miestach chrbtice

M47.91

Spondylóza, bližšie neurčená: okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M47.92

Spondylóza, bližšie neurčená: krčnej oblasti

M47.93

Spondylóza, bližšie neurčená: krčnohrudníkovej oblasti

M47.94

Spondylóza, bližšie neurčená: hrudníkovej oblasti

M47.95

Spondylóza, bližšie neurčená: hrudníkovodriekovej oblasti

M47.96

Spondylóza, bližšie neurčená: driekovej oblasti

M47.97

Spondylóza, bližšie neurčená: driekovokrížovej oblasti

M47.98

Spondylóza, bližšie neurčená: krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M47.99

Spondylóza, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená

M48

Iná spondylopatia
Spondylopathiae aliae

M48.0-

Stenóza spinálneho kanála

M48.00

Stenóza spinálneho kanála na viacerých miestach chrbtice

M48.01

Stenóza spinálneho kanála v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M48.02

Stenóza spinálneho kanála v krčnej oblasti

M48.03

Stenóza spinálneho kanála v krčnohrudníkovej oblasti

M48.04

Stenóza spinálneho kanála v hrudníkovej oblasti

M48.05

Stenóza spinálneho kanála v hrudníkovodriekovej oblasti

M48.06

Stenóza spinálneho kanála v driekovej oblasti

M48.07

Stenóza spinálneho kanála v driekovokrížovej oblasti

M48.08

Stenóza spinálneho kanála v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M48.09

Stenóza spinálneho kanála: oblasť bližšie neurčená

M48.1-

Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza [Forestierova choroba]

M48.10

Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza [Forestierova choroba] na viacerých miestach chrbtice

M48.11

Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza [Forestierova choroba] okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M48.12

Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza [Forestierova choroba] krčnej oblasti

M48.13

Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza [Forestierova choroba] krčnohrudníkovej oblasti

M48.14

Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza [Forestierova choroba] hrudníkovej oblasti

M48.15

Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza [Forestierova choroba] hrudníkovodriekovej oblasti

M48.16

Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza [Forestierova choroba] driekovej oblasti

M48.17

Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza [Forestierova choroba] driekovokrížovej oblasti

M48.18

Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza [Forestierova choroba] krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M48.19

Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza [Forestierova choroba]: oblasť bližšie neurčená

M48.2-

Baastrupov syndróm

M48.20

Baastrupov syndróm na viacerých miestach chrbtice

M48.21

Baastrupov syndróm okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M48.22

Baastrupov syndróm krčnej oblasti

M48.23

Baastrupov syndróm krčnohrudníkovej oblasti

M48.24

Baastrupov syndróm hrudníkovej oblasti

M48.25

Baastrupov syndróm hrudníkovodriekovej oblasti

M48.26

Baastrupov syndróm driekovej oblasti

M48.27

Baastrupov syndróm driekovokrížovej oblasti

M48.28

Baastrupov syndróm krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M48.29

Baastrupov syndróm: oblasť bližšie neurčená

M48.3-

Úrazová spondylopatia

M48.30

Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice

M48.31

Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M48.32

Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti

M48.33

Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti

M48.34

Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti

M48.35

Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti

M48.36

Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti

M48.37

Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti

M48.38

Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M48.39

Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená

M48.4-

Únavová zlomenina stavca

M48.40

Únavová zlomenina stavca na viacerých miestach chrbtice

M48.41

Únavová zlomenina stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M48.42

Únavová zlomenina stavca v krčnej oblasti

M48.43

Únavová zlomenina stavca v krčnohrudníkovej oblasti

M48.44

Únavová zlomenina stavca v hrudníkovej oblasti

M48.45

Únavová zlomenina stavca v hrudníkovodriekovej oblasti

M48.46

Únavová zlomenina stavca v driekovej oblasti

M48.47

Únavová zlomenina stavca v driekovokrížovej oblasti

M48.48

Únavová zlomenina stavca v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M48.49

Únavová zlomenina stavca: oblasť bližšie neurčená

M48.5-

Kompresia (zrútenie) tela stavca, nezatriedená inde

M48.50

Kompresia (zrútenie) tela stavca na viacerých miestach chrbtice, nezatriedená inde

M48.51

Kompresia (zrútenie) tela stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti, nezatriedená inde

M48.52

Kompresia (zrútenie) tela stavca v krčnej oblasti, nezatriedená inde

M48.53

Kompresia (zrútenie) tela stavca v krčnohrudníkovej oblasti, nezatriedená inde

M48.54

Kompresia (zrútenie) tela stavca v hrudníkovej oblasti, nezatriedená inde

M48.55

Kompresia (zrútenie) tela stavca v hrudníkovodriekovej oblasti, nezatriedená inde

M48.56

Kompresia (zrútenie) tela stavca v driekovej oblasti, nezatriedená inde

M48.57

Kompresia (zrútenie) tela stavca v driekovokrížovej oblasti, nezatriedená inde

M48.58

Kompresia (zrútenie) tela stavca v krížovej a krížovokostrčovej oblasti, nezatriedená inde

M48.59

Kompresia (zrútenie) tela stavca: oblasť bližšie neurčená, nezatriedená inde

M48.8-

Iná spondylopatia, bližšie určená

M48.80

Iná spondylopatia, bližšie určená, na viacerých miestach chrbtice

M48.81

Iná spondylopatia, bližšie určená: v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M48.82

Iná spondylopatia, bližšie určená: v krčnej oblasti

M48.83

Iná spondylopatia, bližšie určená: v krčnohrudníkovej oblasti

M48.84

Iná spondylopatia, bližšie určená: v hrudníkovej oblasti

M48.85

Iná spondylopatia, bližšie určená: v hrudníkovodriekovej oblasti

M48.86

Iná spondylopatia, bližšie určená: v driekovej oblasti

M48.87

Iná spondylopatia, bližšie určená: v driekovokrížovej oblasti

M48.88

Iná spondylopatia, bližšie určená: v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M48.89

Iná spondylopatia, bližšie určená:: oblasť bližšie neurčená

M48.9-

Spondylopatia, bližšie neurčená

M48.90

Spondylopatia, bližšie neurčená, na viacerých miestach chrbtice

M48.91

Spondylopatia, bližšie neurčená: v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M48.92

Spondylopatia, bližšie neurčená: v krčnej oblasti, bližšie neurčená

M48.93

Spondylopatia, bližšie neurčená: v krčnohrudníkovej oblasti

M48.94

Spondylopatia, bližšie neurčená: v hrudníkovej oblasti

M48.95

Spondylopatia, bližšie neurčená: v hrudníkovodriekovej oblasti

M48.96

Spondylopatia, bližšie neurčená: v driekovej oblasti

M48.97

Spondylopatia, bližšie neurčená: v driekovokrížovej oblasti

M48.98

Spondylopatia, bližšie neurčená: v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M48.99

Spondylopatia, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená

M49

Spondylopatia pri chorobách zatriedených inde
Spondylopathiae in morbis alibi classificatis

M49.0-

Tuberkulóza chrbtice (A18.0†)

M49.00

Tuberkulóza chrbtice na viacerých miestach

M49.01

Tuberkulóza chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti (A18.0†)

M49.02

Tuberkulóza chrbtice v krčnej oblasti (A18.0†)

M49.03

Tuberkulóza chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti (A18.0†)

M49.04

Tuberkulóza chrbtice v hrudníkovej oblasti (A18.0†)

M49.05

Tuberkulóza chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti (A18.0†)

M49.06

Tuberkulóza chrbtice v driekovej oblasti (A18.0†)

M49.07

Tuberkulóza chrbtice v driekovokrížovej oblasti (A18.0†)

M49.08

Tuberkulóza chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti (A18.0†)

M49.09

Tuberkulóza v neurčenej oblasti chrbtice (A18.0†)

M49.1-

Brucelová spondylitída (A23.-†)

M49.10

Brucelová spondylitída na viacerých miestach chrbtice (A23.-†)

M49.11

Brucelová spondylitída v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti (A23.-†)

M49.12

Brucelová spondylitída v krčnej oblasti (A23.-†)

M49.13

Brucelová spondylitída v krčnohrudníkovej oblasti (A23.-†)

M49.14

Brucelová spondylitída v hrudníkovej oblasti (A23.-†)

M49.15

Brucelová spondylitída v hrudníkovodriekovej oblasti (A23.-†)

M49.16

Brucelová spondylitída v driekovej oblasti (A23.-†)

M49.17

Brucelová spondylitída v driekovokrížovej oblasti (A23.-†)

M49.18

Brucelová spondylitída v krížovej a krížovokostrčovej oblasti (A23.-†)

M49.19

Brucelová spondylitída v: oblasť bližšie neurčená (A23.-†)

M49.2-

Enterobaktériová spondylitída (A01-A04†)

M49.20

Enterobaktériová spondylitída na viacerých miestach chrbtice (A01-A04†)

M49.21

Enterobaktériová spondylitída v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti (A01-A04†)

M49.22

Enterobaktériová spondylitída v krčnej oblasti (A01-A04†)

M49.23

Enterobaktériová spondylitída v krčnohrudníkovej oblasti (A01-A04†)

M49.24

Enterobaktériová spondylitída v hrudníkovej oblasti (A01-A04†)

M49.25

Enterobaktériová spondylitída v hrudníkovodriekovej oblasti (A01-A04†)

M49.26

Enterobaktériová spondylitída v driekovej oblasti (A01-A04†)

M49.27

Enterobaktériová spondylitída v driekovokrížovej oblasti (A01-A04†)

M49.28

Enterobaktériová spondylitída v krížovej a krížovokostrčovej oblasti (A01-A04†)

M49.29

Enterobaktériová spondylitída v neurčenej oblasti (A01-A04†)

M49.3-

Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde

M49.30

Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach chrbtice

M49.31

Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M49.32

Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe, zatriedenej inde, v krčnej oblasti

M49.33

Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v krčnohrudníkovej oblasti

M49.34

Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovej oblasti

M49.35

Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovodriekovej oblasti

M49.36

Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v driekovej oblasti

M49.37

Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v driekovokrížovej oblasti

M49.38

Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M49.39

Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, oblasť bližšie neurčená

M49.4-

Neuropatická spondylopatia

M49.40

Neuropatická spondylopatia na viacerých miestach chrbtice

M49.41

Neuropatická spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M49.42

Neuropatická spondylopatia v krčnej oblasti

M49.43

Neuropatická spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti

M49.44

Neuropatická spondylopatia v hrudníkovej oblasti

M49.45

Neuropatická spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti

M49.46

Neuropatická spondylopatia v driekovej oblasti

M49.47

Neuropatická spondylopatia v driekovokrížovej oblasti

M49.48

Neuropatická spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M49.49

Neuropatická spondylopatia v neurčenej oblasti chrbtice

M49.5-

Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde

M49.50

Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach chrbtice

M49.51

Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M49.52

Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v krčnej oblasti

M49.53

Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v krčnohrudníkovej oblasti

M49.54

Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovej oblasti

M49.55

Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovodriekovej oblasti

M49.56

Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v driekovej oblasti

M49.57

Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v driekovokrížovej oblasti

M49.58

Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M49.59

Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde: oblasť bližšie neurčená

M49.8-

Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde

M49.80

Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach chrbtice

M49.81

Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti

M49.82

Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v krčnej oblasti

M49.83

Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v krčnohrudníkovej oblasti

M49.84

Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovej oblasti

M49.85

Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovodriekovej oblasti

M49.86

Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v driekovej oblasti

M49.87

Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v driekovokrížovej oblasti

M49.88

Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v krížovej a krížovokostrčovej oblasti

M49.89

Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v neurčenej oblasti

M50-M54

Iné dorzopatie

M60-M63

(M60 - M63) Choroby svalov

M65-M68

Choroby synoviálnej blany a šľachy

M70-M79

Iné choroby mäkkého tkaniva

M80-M85

Poruchy hustoty a štruktúry kostí

M86-M90

Iné osteopatie

M91-M94

Chondropatie

M95-M99

Iné choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.