MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

M00-M03

Infekčné artropatie

M05-M14

Zápalové polyartropatie

M15-M19

Artróza

M20-M25

Iné choroby kĺbov

M30-M36

Systémové choroby spojiva

M40-M43

Deformujúce dorzopatie

M45-M49

Spondylopatie

M50-M54

Iné dorzopatie

M60-M63

(M60 - M63) Choroby svalov

M60

Myozitída
Myositis

M60.0-

Infekčná myozitída

M60.00

Infekčná myozitída na viacerých miestach

M60.01

Infekčná myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M60.02

Infekčná myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M60.03

Infekčná myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M60.04

Infekčná myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M60.05

Infekčná myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M60.06

Infekčná myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M60.07

Infekčná myozitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M60.08

Infekčná myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M60.09

Infekčná myozitída, miesto bližšie neurčené

M60.1-

Intersticiálna myozitída

M60.10

Intersticiálna myozitída na viacerých miestach

M60.11

Intersticiálna myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M60.12

Intersticiálna myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M60.13

Intersticiálna myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M60.14

Intersticiálna myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M60.15

Intersticiálna myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M60.16

Intersticiálna myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M60.17

Intersticiálna myozitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M60.18

Intersticiálna myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M60.19

Intersticiálna myozitída, miesto bližšie neurčené

M60.2-

Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde

M60.20

Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach

M60.21

Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M60.22

Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M60.23

Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M60.24

Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M60.25

Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M60.26

Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M60.27

Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M60.28

Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M60.29

Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené

M60.8-

Iná myozitída

M60.80

Iná myozitída na viacerých miestach

M60.81

Iná myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M60.82

Iná myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M60.83

Iná myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M60.84

Iná myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M60.85

Iná myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M60.86

Iná myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M60.87

Iná myozitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M60.88

Iná myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M60.89

Iná myozitída, miesto bližšie neurčené

M60.9-

Myozitída, bližšie neurčená

M60.90

Myozitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M60.91

Myozitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M60.92

Myozitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M60.93

Myozitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M60.94

Myozitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M60.95

Myozitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M60.96

Myozitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M60.97

Myozitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M60.98

Myozitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M60.99

Myozitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M61

Vápenatenie a kostnatenie svalov
Calcificatio musculi et ossificatio musculi

M61.0-

Myositis ossificans traumatica

M61.00

Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach

M61.01

Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M61.02

Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M61.03

Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M61.04

Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M61.05

Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M61.06

Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M61.07

Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M61.08

Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M61.09

Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené

M61.1-

Myositis ossificans progressiva

M61.10

Myositis ossificans progressiva na viacerých miestach

M61.11

Myositis ossificans progressiva v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M61.12

Myositis ossificans progressiva nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M61.13

Myositis ossificans progressiva predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M61.14

Myositis ossificans progressiva ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M61.15

Myositis ossificans progressiva panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M61.16

Myositis ossificans progressiva predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M61.17

Myositis ossificans progressiva členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M61.18

Myositis ossificans progressiva na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M61.19

Myositis ossificans progressiva, miesto bližšie neurčené

M61.2-

Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí

M61.20

Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí na viacerých miestach

M61.21

Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M61.22

Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M61.23

Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M61.24

Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M61.25

Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M61.26

Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M61.27

Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M61.28

Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M61.29

Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí, miesto bližšie neurčené

M61.3-

Vápenatenie a kostnatenie svalu pri popáleninách

M61.30

Vápenatenie a kostnatenie svalov na viacerých miestach pri popáleninách

M61.31

Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M61.32

Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M61.33

Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M61.34

Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M61.35

Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M61.36

Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M61.37

Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M61.38

Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M61.39

Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách, miesto bližšie neurčené

M61.4-

Iné vápenatenie svalu

M61.40

Iné vápenatenie svalu na viacerých miestach

M61.41

Iné vápenatenie svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M61.42

Iné vápenatenie svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M61.43

Iné vápenatenie svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M61.44

Iné vápenatenie svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M61.45

Iné vápenatenie svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M61.46

Iné vápenatenie svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M61.47

Iné vápenatenie svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M61.48

Iná vápenatenie svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M61.49

Iné vápenatenie svalu, miesto bližšie neurčené

M61.5-

Iné kostnatenie svalu

M61.50

Iné kostnatenie svalu na viacerých miestach

M61.51

Iné kostnatenie svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M61.52

Iné kostnatenie svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M61.53

Iné kostnatenie svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M61.54

Iné kostnatenie svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M61.55

Iné kostnatenie svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M61.56

Iné kostnatenie svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M61.57

Iné kostnatenie svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M61.58

Iné kostnatenie svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M61.59

Iné kostnatenie svalu, miesto bližšie neurčené

M61.9-

Vápenatenie a kostnatenie svalu, bližšie neurčené

M61.90

Vápenatenie a kostnatenie svalu, bližšie neurčené, na viacerých miestach

M61.91

Vápenatenie a kostnatenie svalu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M61.92

Vápenatenie a kostnatenie svalu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M61.93

Vápenatenie a kostnatenie svalu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M61.94

Vápenatenie a kostnatenie svalu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M61.95

Vápenatenie a kostnatenie svalu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M61.96

Vápenatenie a kostnatenie svalu, bližšie neurčené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M61.97

Vápenatenie a kostnatenie svalu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M61.98

Vápenatenie a kostnatenie svalu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M61.99

Vápenatenie a kostnatenie svalu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené

M62

Iné choroby svalov
Morbi musculi alii

M62.0-

Diastáza svalu

M62.00

Diastáza svalu na viacerých miestach

M62.01

Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M62.02

Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M62.03

Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M62.04

Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M62.05

Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M62.06

Diastáza svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M62.07

Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M62.08

Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M62.09

Diastáza svalu, miesto bližšie neurčené

M62.1-

Iné roztrhnutie svalu (neúrazové)

M62.10

Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) na viacerých miestach

M62.11

Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M62.12

Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M62.13

Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M62.14

Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M62.15

Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M62.16

Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M62.17

Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M62.18

Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M62.19

Iné roztrhnutie svalu (neúrazové), miesto bližšie neurčené

M62.2-

Ischemický infarkt svalu (neúrazový)

M62.20

Ischemický infarkt svalu (neúrazový) na viacerých miestach

M62.21

Ischemický infarkt svalu (neúrazový) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M62.22

Ischemický infarkt svalu (neúrazový) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M62.23

Ischemický infarkt svalu (neúrazový) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M62.24

Ischemický infarkt svalu (neúrazový) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M62.25

Ischemický infarkt svalu (neúrazový) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M62.26

Ischemický infarkt svalu (neúrazový) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M62.27

Ischemický infarkt svalu (neúrazový) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M62.28

Ischemický infarkt svalu (neúrazový) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M62.29

Ischemický infarkt svalu (neúrazový), miesto bližšie neurčené

M62.3-

Syndróm nehybnosti (paraplegický)

M62.30

Syndróm nehybnosti (paraplegický) na viacerých miestach

M62.31

Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M62.32

Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M62.33

Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M62.34

Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M62.35

Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M62.36

Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M62.37

Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M62.38

Syndróm nehybnosti (paraplegický) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M62.39

Syndróm nehybnosti (paraplegický), miesto bližšie neurčené

M62.4-

Kontraktúra svalu

M62.40

Kontraktúra svalu na viacerých miestach

M62.41

Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M62.42

Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M62.43

Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M62.44

Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M62.45

Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M62.46

Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M62.47

Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M62.48

Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M62.49

Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené

M62.5-

Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde

M62.50

Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach

M62.51

Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M62.52

Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M62.53

Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M62.54

Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M62.55

Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M62.56

Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M62.57

Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M62.58

Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M62.59

Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené

M62.6-

Poškodenie svalu z preťaženia

M62.60

Poškodenie svalu z preťaženia na viacerých miestach

M62.61

Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M62.62

Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M62.63

Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M62.64

Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M62.65

Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M62.66

Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M62.67

Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M62.68

Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M62.69

Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené

M62.8-

Iné choroby svalov, bližšie určené

M62.80

Iné choroby svalov, bližšie určené, na viacerých miestach

M62.81

Iné choroby svalov, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M62.82

Iné choroby svalov, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M62.83

Iné choroby svalov, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M62.84

Iné choroby svalov, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M62.85

Iné choroby svalov, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M62.86

Iné choroby svalov, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M62.87

Iné choroby svalov, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M62.88

Iné choroby svalov, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M62.89

Iné choroby svalov, bližšie určené, miesto bližšie neurčené

M62.9-

Choroba svalov, bližšie neurčená:

M62.90

Choroba svalov, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M62.91

Choroba svalov, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M62.92

Choroba svalov, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M62.93

Choroba svalov, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M62.94

Choroba svalov, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M62.95

Choroba svalov, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M62.96

Choroba svalov, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M62.97

Choroba svalov, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M62.98

Choroba svalov, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M62.99

Choroba svalov, bližšie neurčená:, miesto bližšie neurčené

M63

Choroby svalov pri chorobách zatriedených inde
Morbi musculorum in morbis alibi classificatis

M63.0-

Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde

M63.00

Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach

M63.01

Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M63.02

Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M63.03

Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M63.04

Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M63.05

Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M63.06

Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M63.07

Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M63.08

Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M63.09

Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, miesto bližšie neurčené

M63.1-

Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde

M63.10

Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, na viacerých miestach

M63.11

Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M63.12

Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M63.13

Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M63.14

Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M63.15

Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M63.16

Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M63.17

Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M63.18

Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M63.19

Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, miesto bližšie neurčené

M63.2-

Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde

M63.20

Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach

M63.21

Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M63.22

Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M63.23

Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M63.24

Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M63.25

Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M63.26

Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M63.27

Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M63.28

Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M63.29

Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, miesto bližšie neurčené

M63.3-

Myozitída pri sarkoidóze (D86.8†)

M63.30

Myozitída pri sarkoidóze na viacerých miestach (D86.8†)

M63.31

Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (D86.8†)

M63.32

Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (D86.8†)

M63.33

Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (D86.8†)

M63.34

Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (D86.8†)

M63.35

Myozitída pri sarkoidóze, v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (D86.8†)

M63.36

Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (D86.8†)

M63.37

Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (D86.8†)

M63.38

Myozitída pri sarkoidóze, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (D86.8†)

M63.39

Myozitída pri sarkoidóze, miesto bližšie neurčené (D86.8†)

M63.8-

Iné choroby svalov pri chorobách zatriedených inde

M63.80

Iné choroby svalov pri chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach

M63.81

Iné choroby svalov pri chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M63.82

Iné choroby svalov pri chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M63.83

Iné choroby svalov pri chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M63.84

Iné choroby svalov pri chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M63.85

Iné choroby svalov pri chorobách zatriedených inde: v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M63.86

Iné choroby svalov pri chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M63.87

Iné choroby svalov pri chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M63.88

Iné choroby svalov pri chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M63.89

Iné choroby svalov pri chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené

M65-M68

Choroby synoviálnej blany a šľachy

M70-M79

Iné choroby mäkkého tkaniva

M80-M85

Poruchy hustoty a štruktúry kostí

M86-M90

Iné osteopatie

M91-M94

Chondropatie

M95-M99

Iné choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.