MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

M00-M03

Infekčné artropatie

M05-M14

Zápalové polyartropatie

M05

Séropozitívna reumatoidná artritída
Arthritis rheumatoides seropositiva

M05.0-

Feltyho syndróm

M05.00

Feltyho syndróm na viacerých miestach

M05.01

Feltyho syndróm v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M05.02

Feltyho syndróm nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M05.03

Feltyho syndróm predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M05.04

Feltyho syndróm ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M05.05

Feltyho syndróm panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M05.06

Feltyho syndróm predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M05.07

Feltyho syndróm členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M05.08

Feltyho syndróm na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M05.09

Feltyho syndróm, miesto bližšie neurčené

M05.1-

Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi (J99.0*)

M05.10

Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, na viacerých miestach (J99.0*)

M05.11

Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (J99.0*)

M05.12

Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (J99.0*)

M05.13

Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (J99.0*)

M05.14

Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi (J99.0*), v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (J99.0*)

M05.15

Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi (J99.0*), v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M05.16

SSéropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (J99.0*)

M05.17

Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (J99.0*)

M05.18

Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (J99.0*)

M05.19

SSéropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, miesto bližšie neurčené (J99.0*)

M05.2-

Reumatoidná artritída s vaskulitídou

M05.20

Reumatoidná artritída s vaskulitídou, na viacerých miestach

M05.21

Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M05.22

Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M05.23

Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M05.24

Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M05.25

Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M05.26

Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M05.27

Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M05.28

Reumatoidná artritída s vaskulitídou, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M05.29

Reumatoidná artritída s vaskulitídou, miesto bližšie neurčené

M05.3-

Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav

M05.30

Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, na viacerých miestach

M05.31

Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M05.32

Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M05.33

Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M05.34

Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M05.35

Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M05.36

Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M05.37

Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M05.38

Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M05.39

Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, miesto bližšie neurčené

M05.8-

Iná séropozitívna reumatoidná artritída

M05.80

Iná séropozitívna reumatoidná artritída, na viacerých miestach

M05.81

Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M05.82

Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M05.83

Iná séropozitívna reumatoidná artritída: predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M05.84

Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M05.85

Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M05.86

Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M05.87

Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M05.88

Iná séropozitívna reumatoidná artritída, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M05.89

Iná séropozitívna reumatoidná artritída, miesto bližšie neurčené

M05.9-

Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená

M05.90

Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M05.91

Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M05.92

Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M05.93

Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M05.94

Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M05.95

Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M05.96

Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M05.97

Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M05.98

Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M05.99

Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M06

Iné reumatoidné artritídy
Arthritis rheumatoides alia

M06.0-

Séronegatívna reumatoidná artritída

M06.00

Séronegatívna reumatoidná artritída, na viacerých miestach

M06.01

Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M06.02

Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M06.03

Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M06.04

Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M06.05

Séronegatívna reumatoidná artritída, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M06.06

Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M06.07

Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M06.08

Séronegatívna reumatoidná artritída, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M06.09

Séronegatívna reumatoidná artritída, miesto bližšie neurčené

M06.1-

Stillova choroba dospelých

M06.10

Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na viacerých miestach

M06.11

Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M06.12

Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M06.13

Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M06.14

Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M06.15

Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M06.16

Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M06.17

Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M06.18

Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M06.19

Stillova choroba dospelých: miesto postihnutia kĺbov bližšie neurčené

M06.2-

Burzitída pri reumatoidnej artritíde

M06.20

Burzitída pri reumatoidnej artritíde na viacerých miestach

M06.21

Burzitída pri reumatoidnej artritíde v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M06.22

Burzitída pri reumatoidnej artritíde nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M06.23

Burzitída pri reumatoidnej artritíde predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M06.24

Burzitída pri reumatoidnej artritíde ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M06.25

Burzitída pri reumatoidnej artritíde panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M06.26

Burzitída pri reumatoidnej artritíde predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M06.27

Burzitída pri reumatoidnej artritíde členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M06.28

Burzitída pri reumatoidnej artritíde na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M06.29

Burzitída pri reumatoidnej artritíde, miesto bližšie neurčené

M06.3-

Reumatoidné uzlíky

M06.30

Reumatoidné uzlíky na viacerých miestach

M06.31

Reumatoidné uzlíky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M06.32

Reumatoidné uzlíky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M06.33

Reumatoidné uzlíky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M06.34

Reumatoidné uzlíky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M06.35

Reumatoidné uzlíky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M06.36

Reumatoidné uzlíky predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M06.37

Reumatoidné uzlíky členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M06.38

Reumatoidné uzlíky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M06.39

Reumatoidné uzlíky, miesto bližšie neurčené

M06.4-

Zápalová polyartropatia

M06.40

Zápalová polyartropatia na viacerých miestach

M06.41

Zápalová polyartropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M06.42

Zápalová polyartropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M06.43

Zápalová polyartropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M06.44

Zápalová polyartropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M06.45

Zápalová polyartropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M06.46

Zápalová polyartropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M06.47

Zápalová polyartropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M06.48

Zápalová polyartropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M06.49

Zápalová polyartropatia, miesto bližšie neurčené

M06.8-

Iná reumatoidná artritída, bližšie určená

M06.80

Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, na viacerých miestach

M06.81

Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M06.82

Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M06.83

Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M06.84

Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M06.85

Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M06.86

Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M06.87

Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M06.88

Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M06.89

Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, miesto bližšie neurčené

M06.9-

Reumatoidná artritída, bližšie neurčená

M06.90

Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M06.91

Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M06.92

Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M06.93

Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M06.94

Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M06.95

Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M06.96

Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M06.97

Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M06.98

Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M06.99

Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M07

Psoriatická a enteropatická artropatia
Arthropathiae psoriaticae et arthropathiae enteropathicae

M07.0-

Distálna interfalangeálna psoriatická artritída (L40.5†)

M07.00

Distálna interfalangeálna psoriatická artritída, na viacerých miestach (L40.5†)

M07.04

Distálna interfalangeálna psoriatická artritída, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (L40.5†)

M07.07

Distálna psoriatická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (L40.5†)

M07.09

Distálna interfalangeálna psoriatická artritída, miesto bližšie neurčené (L40.5†)

M07.1-

Arthritis mutilans (L40.5†)

M07.10

Arthritis mutilans, na viacerých miestach (L40.5†)

M07.11

Arthritis mutilans, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)(L40.5†)

M07.12

Arthritis mutilans, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (L40.5†)

M07.13

Arthritis mutilans, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (L40.5†)

M07.14

Arthritis mutilans (L40.5†): (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (L40.5†)

M07.15

Arthritis mutilans, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (L40.5†)

M07.16

Arthritis mutilans, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (L40.5†)

M07.17

Arthritis mutilans, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (L40.5†)

M07.18

Arthritis mutilans, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (L40.5†)

M07.19

Arthritis mutilans, miesto bližšie neurčené (L40.5†)

M07.2

Psoriatická spondylitída (L40.5†)
Spondylitis psoriatica

M07.3-

Iná psoriatická artritída (L40.5†)

M07.30

Iná psoriatická artritída, na viacerých miestach (L40.5†)

M07.31

Iná psoriatická artritída, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (L40.5†)

M07.32

Iná psoriatická artritída, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (L40.5†)

M07.33

Iná psoriatická artritída, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (L40.5†)

M07.34

Iná psoriatická artritída, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (L40.5†)

M07.35

Iná psoriatická artritída, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (L40.5†)

M07.36

Iná psoriatická artritída, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (L40.5†)

M07.37

Iná psoriatická artritída, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (L40.5†)

M07.38

Iná psoriatická artritída, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (L40.5†)

M07.39

Iná psoriatická artritída, miesto bližšie neurčené (L40.5†)

M07.4-

Artritída pri Crohnovej chorobe (K50.-†)

M07.40

Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (K50.-†)

M07.41

Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (K50.-†)

M07.42

Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (K50.-†)

M07.43

Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (K50.-†)

M07.44

Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (K50.-†)

M07.45

Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (K50.-†)

M07.46

Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (K50.-†)

M07.47

Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (K50.-†)

M07.48

Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (K50.-†)

M07.49

Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené (K50.-†)

M07.5-

Artritída pri ulceróznej kolitíde (K51.-†)

M07.50

Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (K51.-†)

M07.51

Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (K51.-†)

M07.52

Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (K51.-†)

M07.53

Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (K51.-†)

M07.54

Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (K51.-†)

M07.55

Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (K51.-†)

M07.56

Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (K51.-†)

M07.57

Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (K51.-†)

M07.58

Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (K51.-†)

M07.59

Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené (K51.-†)

M07.6-

Iná enteropatická artritída

M07.60

Iná enteropatická artritída na viacerých miestach

M07.61

Iná enteropatická artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M07.62

Iná enteropatická artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M07.63

Iná enteropatická artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M07.64

Iná enteropatická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M07.65

Iná enteropatická artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M07.66

Iná enteropatická artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M07.67

Iná enteropatická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M07.68

Iná enteropatická artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M07.69

Iná enteropatická artritída, miesto bližšie neurčené

M08

Juvenilná artritída
Arthritis juvenilis

M08.0-

Juvenilná reumatoidná artritída

M08.00

Juvenilná reumatoidná artritída na viacerých miestach

M08.01

Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M08.02

Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M08.03

Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M08.04

Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M08.05

Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M08.06

Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M08.07

Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M08.08

Juvenilná reumatoidná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M08.09

Juvenilná reumatoidná artritída, miesto bližšie neurčené

M08.1-

Juvenilná ankylozujúca spondylitída

M08.10

Juvenilná ankylozujúca spondylitída na viacerých miestach

M08.11

Juvenilná ankylozujúca spondylitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M08.12

Juvenilná ankylozujúca spondylitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M08.13

Juvenilná ankylozujúca spondylitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M08.14

Juvenilná ankylozujúca spondylitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M08.15

Juvenilná ankylozujúca spondylitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M08.16

Juvenilná ankylozujúca spondylitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M08.17

Juvenilná ankylozujúca spondylitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M08.18

Juvenilná ankylozujúca spondylitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M08.19

Juvenilná ankylozujúca spondylitída, miesto bližšie neurčené

M08.2-

Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom

M08.20

Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, na viacerých miestach

M08.21

Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M08.22

Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M08.23

Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M08.24

Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M08.25

Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M08.26

Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M08.27

Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M08.28

Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M08.29

Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, miesto bližšie neurčené

M08.3

Juvenilná chronická artritída (séronegatívna), polyartikulárna forma
Polyarthritis juvenilis (seronegativa)

M08.4-

Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma

M08.40

Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím na viacerých miestach

M08.41

Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M08.42

Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M08.43

Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M08.44

Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M08.45

Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M08.46

Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M08.47

Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M08.48

Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M08.49

Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, miesto postihnutia bližšie neurčené

M08.7-

Juvenilná artritída s vaskulitídou

M08.70

Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach

M08.71

Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M08.72

Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M08.73

Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M08.74

Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M08.75

Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M08.76

Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M08.77

Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M08.78

Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M08.79

Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené

M08.8-

Iná juvenilná artritída

M08.80

Iná juvenilná artritída na viacerých miestach

M08.81

Iná juvenilná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M08.82

Iná juvenilná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M08.83

Iná juvenilná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M08.84

Iná juvenilná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M08.85

Iná juvenilná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M08.86

Iná juvenilná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M08.87

Iná juvenilná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M08.88

Iná juvenilná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M08.89

Iná juvenilná artritída, miesto bližšie neurčené

M08.9-

Juvenilná artritída, bližšie neurčená

M08.90

Juvenilná artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M08.91

Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M08.92

Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M08.93

Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M08.94

Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M08.95

Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M08.96

Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M08.97

Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M08.98

Juvenilná artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M08.99

Juvenilná artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M09

Juvenilná artritída pri chorobách zatriedených inde
Arthritis juvenilis in morbis alibi classificatis

M09.0-

Juvenilná artritída pri psoriáze

M09.00

Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (L40.5†)

M09.01

Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (L40.5†)

M09.02

Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (L40.5†)

M09.03

Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (L40.5†)

M09.04

Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (L40.5†)

M09.05

Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (L40.5†)

M09.06

Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (L40.5†)

M09.07

Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (L40.5†)

M09.08

Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (L40.5†)

M09.09

Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené (L40.5†)

M09.1-

Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe (K50.-†)

M09.10

Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (K50.-†)

M09.11

Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M09.12

Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (K50.-†)

M09.13

Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (K50.-†)

M09.14

Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (K50.-†)

M09.15

Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (K50.-†)

M09.16

Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (K50.-†)

M09.17

Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (K50.-†)

M09.18

Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (K50.-†)

M09.19

Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené (K50.-†)

M09.2-

Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde (K51.-†)

M09.20

Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (K51.-†)

M09.21

Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (K51.-†)

M09.22

Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (K51.-†)

M09.23

Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (K51.-†)

M09.24

Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (K51.-†)

M09.25

Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (K51.-†)

M09.26

Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (K51.-†)

M09.27

Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (K51.-†)

M09.28

Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (K51.-†)

M09.29

Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené (K51.-†)

M09.8-

Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde

M09.80

Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach

M09.81

Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M09.82

Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M09.83

Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M09.84

Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M09.85

Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M09.86

Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M09.87

Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M09.88

Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M09.89

Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené

M10

Dna [Lámka]
Arthritis urica

M10.0-

Idiopatická dna

M10.00

Idiopatická dna na viacerých miestach

M10.01

Idiopatická dna v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M10.02

Idiopatická dna nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M10.03

Idiopatická dna predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M10.04

Idiopatická dna ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M10.05

Idiopatická dna panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M10.06

Idiopatická dna predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M10.07

Idiopatická dna členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M10.08

Idiopatická dna na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M10.09

Idiopatická dna, miesto bližšie neurčené

M10.1-

Dna zapríčinená olovom

M10.10

Dna zapríčinená olovom, na viacerých miestach

M10.11

Dna zapríčinená olovom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M10.12

Dna zapríčinená olovom, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M10.13

Dna zapríčinená olovom, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M10.14

Dna zapríčinená olovom, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M10.15

Dna zapríčinená olovom, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M10.16

Dna zapríčinená olovom, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M10.17

Dna zapríčinená olovom, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M10.18

Dna zapríčinená olovom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M10.19

Dna zapríčinená olovom, miesto bližšie neurčené

M10.2-

Dna zapríčinená liekmi

M10.20

Dna zapríčinená liekmi, na viacerých miestach

M10.21

Dna zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M10.22

Dna zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M10.23

Dna zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M10.24

Dna zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M10.25

Dna zapríčinená liekmiv v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M10.26

Dna zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M10.27

Dna zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M10.28

Dna zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M10.29

Dna zapríčinená liekmi, miesto bližšie neurčené

M10.3-

Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek

M10.30

Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek, na viacerých miestach

M10.31

Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M10.32

Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M10.33

Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M10.34

Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M10.35

Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M10.36

Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M10.37

Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M10.38

Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M10.39

Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím, miesto bližšie neurčené

M10.4-

Iná sekundárna dna

M10.40

Iná sekundárna dna na viacerých miestach

M10.41

Iná sekundárna dna v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M10.42

Iná sekundárna dna nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M10.43

Iná sekundárna dna predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M10.44

Iná sekundárna dna ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M10.45

Iná sekundárna dna panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M10.46

Iná sekundárna dna predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M10.47

Iná sekundárna dna členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M10.48

Iná sekundárna dna na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M10.49

Iná sekundárna dna, miesto bližšie neurčené

M10.9-

Dna, bližšie neurčená

M10.90

Dna, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M10.91

Dna, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M10.92

Dna, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M10.93

Dna, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M10.94

Dna, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M10.95

Dna, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M10.96

Dna, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M10.97

Dna, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M10.98

Dna, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M10.99

Dna, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M11

Iné kryštálové artropatie
Arthropathiae crystallogenes aliae

M11.0-

Apatitová artropatia

M11.00

Apatitová artropatia na viacerých miestach

M11.01

Apatitová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M11.02

Apatitová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M11.03

Apatitová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M11.04

Apatitová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M11.05

Apatitová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M11.06

Apatitová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M11.07

Apatitová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M11.08

Apatitová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M11.09

Apatitová artropatia, miesto bližšie neurčené

M11.1-

Familiárna chondrokalcinóza

M11.10

Familiárna chondrokalcinóza na viacerých miestach

M11.11

Familiárna chondrokalcinóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M11.12

Familiárna chondrokalcinóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M11.13

Familiárna chondrokalcinóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M11.14

Familiárna chondrokalcinóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M11.15

Familiárna chondrokalcinóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M11.16

Familiárna chondrokalcinóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M11.17

Familiárna chondrokalcinóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M11.18

Familiárna chondrokalcinóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M11.19

Familiárna chondrokalcinóza, miesto bližšie neurčené

M11.2-

Iná chondrokalcinóza

M11.20

Iná chondrokalcinóza na viacerých miestach

M11.21

Iná chondrokalcinóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M11.22

Iná chondrokalcinóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M11.23

Iná chondrokalcinóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M11.24

Iná chondrokalcinóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M11.25

Iná chondrokalcinóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M11.26

Iná chondrokalcinóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M11.27

Iná chondrokalcinóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M11.28

Iná chondrokalcinóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M11.29

Iná chondrokalcinóza, miesto bližšie neurčené

M11.8-

Iné kryštálové artropatie, bližšie určené

M11.80

Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, na viacerých miestach

M11.81

Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M11.82

Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M11.83

Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M11.84

Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M11.85

Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M11.86

Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M11.87

Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M11.88

Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M11.89

Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, miesto bližšie neurčené

M11.9-

Kryštálová artropatia, bližšie neurčená

M11.90

Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M11.91

Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M11.92

Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M11.93

Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M11.94

Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M11.95

Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M11.96

Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M11.97

Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M11.98

Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M11.99

Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M12

Iné artropatie, bližšie určené
Arthropathiae aliae, specificatae

M12.0-

Chronická poreumatická artritída [Jaccoudova]

M12.00

Chronická poreumatická artritída na viacerých miestach

M12.01

Chronická poreumatická artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M12.02

Chronická poreumatická artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M12.03

Chronická poreumatická artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M12.04

Chronická poreumatická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M12.05

Chronická poreumatická artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M12.06

Chronická poreumatická artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M12.07

Chronická poreumatická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M12.08

Chronická poreumatická artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M12.09

Chronická poreumatická artritída, miesto bližšie neurčené

M12.1-

Kaschinova-Beckova choroba

M12.10

Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov na viacerých miestach

M12.11

Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M12.12

Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M12.13

Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M12.14

Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M12.15

Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M12.16

Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M12.17

Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M12.18

Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M12.19

Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené

M12.2-

Vilonodulárna synovitída (pigmentová)

M12.20

Vilonodulárna synovitída (pigmentová) na viacerých miestach

M12.21

Vilonodulárna synovitída (pigmentová) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M12.22

Vilonodulárna synovitída (pigmentová) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M12.23

Vilonodulárna synovitída (pigmentová) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M12.24

Vilonodulárna synovitída (pigmentová) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M12.25

Vilonodulárna synovitída (pigmentová) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M12.26

Vilonodulárna synovitída (pigmentová) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M12.27

Vilonodulárna synovitída (pigmentová) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M12.28

Vilonodulárna synovitída (pigmentová) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M12.29

Vilonodulárna synovitída (pigmentová), miesto bližšie neurčené

M12.3-

Palindromický reumatizmus

M12.30

Palindromický reumatizmus na viacerých miestach

M12.31

Palindromický reumatizmus v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M12.32

Palindromický reumatizmus nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M12.33

Palindromický reumatizmus predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M12.34

Palindromický reumatizmus ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M12.35

Palindromický reumatizmus panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M12.36

Palindromický reumatizmus predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M12.37

Palindromický reumatizmus členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M12.38

Palindromický reumatizmus na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M12.39

Palindromický reumatizmus, miesto bližšie neurčené

M12.4-

Intermitentná hydrartróza

M12.40

Intermitentná hydrartróza na viacerých miestach

M12.41

Intermitentná hydrartróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M12.42

Intermitentná hydrartróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M12.43

Intermitentná hydrartróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M12.44

Intermitentná hydrartróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M12.45

Intermitentná hydrartróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M12.46

Intermitentná hydrartróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M12.47

Intermitentná hydrartróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M12.48

Intermitentná hydrartróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M12.49

Intermitentná hydrartróza, miesto bližšie neurčené

M12.5-

Úrazová artropatia

M12.50

Úrazová artropatia na viacerých miestach

M12.51

Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M12.52

Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M12.53

Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M12.54

Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M12.55

Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M12.56

Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M12.57

Úrazová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M12.58

Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M12.59

Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené

M12.8-

Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde

M12.80

Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach

M12.81

Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M12.82

Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M12.83

Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M12.84

Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M12.85

Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M12.86

Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M12.87

Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M12.88

Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M12.89

Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené

M13

Iná artritída
Arthritis alia

M13.0

Polyartritída, bližšie neurčená
Polyarthritis, non specificata

M13.1-

Monoartritída, nezatriedená inde

M13.11

Monoartritída, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M13.12

Monoartritída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),

M13.13

Monoartritída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb),

M13.14

Monoartritída, nezatriedená inde: nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami),

M13.15

Monoartritída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb),

M13.16

Monoartritída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb),

M13.17

Monoartritída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),

M13.18

Monoartritída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica),

M13.19

Monoartritída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,

M13.8-

Iná artritída, bližšie určená

M13.80

Iná artritída, bližšie určená, na viacerých miestach

M13.81

Iná artritída, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M13.82

Iná artritída, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M13.83

Iná artritída, bližšie určená: predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M13.84

Iná artritída, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M13.85

Iná artritída, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M13.86

Iná artritída, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M13.87

Iná artritída, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M13.88

Iná artritída, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M13.89

Iná artritída, bližšie určená, miesto bližšie neurčené

M13.9-

Artritída, bližšie neurčená

M13.90

Artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach

M13.91

Artritída, bližšie neurčená:v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

M13.92

Artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)

M13.93

Artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)

M13.94

Artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)

M13.95

Artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)

M13.96

Artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

M13.97

Artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)

M13.98

Artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)

M13.99

Artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené

M14

Artropatie pri iných chorobách zatriedených inde
Arthropathiae in morbis aliis, alibi classificatis

M14.0

Dnová artropatia zapríčinená enzýmovými defektmi a inými dedičnými poruchami
Arthropathia urica propter defectus enzimarum et disordines hereditarios alios

M14.1

Kryštálová artropatia pri iných metabolických poruchách zatriedených inde
Arthropathia crystaliogenes in disordinibus metabolicis aliis

M14.2

Diabetická artropatia (E10-E14, štvrtá pozícia .6†)
Arthropathia diabetica

M14.3

Multicentrická retikulohistiocytóza (E78.8†)
Dermatoarthritis lipoidalis

M14.4

Artropatia pri amyloidóze (E85.-†)
Arthropathia amyloidalis

M14.5

Artropatia pri iných endokrinných, nutričných a metabolických chorobách
Arthropathiae in morbis endocrinis, nutritionalibus et metabolicis aliis

M14.6

Neuropatická artropatia
Arthropathia neuropathica

M14.8

Artropatia pri iných bližšie určených chorobách zatriedených inde
Arthropathiae in morbis aliis specificatis, alibi classificatis

M15-M19

Artróza

M20-M25

Iné choroby kĺbov

M30-M36

Systémové choroby spojiva

M40-M43

Deformujúce dorzopatie

M45-M49

Spondylopatie

M50-M54

Iné dorzopatie

M60-M63

(M60 - M63) Choroby svalov

M65-M68

Choroby synoviálnej blany a šľachy

M70-M79

Iné choroby mäkkého tkaniva

M80-M85

Poruchy hustoty a štruktúry kostí

M86-M90

Iné osteopatie

M91-M94

Chondropatie

M95-M99

Iné choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.