MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

M00-M03

Infekčné artropatie

M05-M14

Zápalové polyartropatie

M15-M19

Artróza

M20-M25

Iné choroby kĺbov

M30-M36

Systémové choroby spojiva

M40-M43

Deformujúce dorzopatie

M45-M49

Spondylopatie

M50-M54

Iné dorzopatie

M60-M63

(M60 - M63) Choroby svalov

M65-M68

Choroby synoviálnej blany a šľachy

M70-M79

Iné choroby mäkkého tkaniva

M80-M85

Poruchy hustoty a štruktúry kostí

M86-M90

Iné osteopatie

M91-M94

Chondropatie

M95-M99

Iné choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

M95

Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Deformationes musculorum et ossium acquisitae aliae

M95.0

Získaná deformita nosa
Deformatio nasi acquisita

M95.1

Karfiolovité ucho
Auris cymosa

M95.2

Iná získaná deformita hlavy
Deformatio capitis acquisita alia

M95.3

Získaná deformita krku
Deformatio colli acquisita

M95.4

Získaná deformita hrudníka a rebra
Deformatio thoracis et costae acquisita

M95.5

Získaná deformita panvy
Deformatio pelvis acquisita

M95.8

Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená
Deformationes musculorum et ossium acquisitae aliae, specificatae

M95.9

Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená
Deformatio musculorum et ossium acquisita, non specificata

M96

Porucha svalovej a kostrovej sústavy po lekárskom výkone, nezatriedená inde
Morbi musculorum et ossium postprocedurales, non alibi classificata

M96.0

Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze
Pseudoarthrosis post fusionem sive arthrodesis

M96.1

Postlaminektomický syndróm, nezatriedený inde
Syndroma post laminectomiam, non alibi classificata

M96.2

Kyfóza po ožiarení
Kyphosis postradiationalis

M96.3

Kyfóza po laminektómii
Kyphosis postlaminectomialis

M96.4

Pooperačná lordóza
Lordosis postoperativa

M96.5

Skolióza po ožiarení
Scoliosis postradiationalis

M96.6

Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky
Fractura ossium post instalationem inplantatuum orthopaedicorum, prothesis articuli sive lamelae osseae

M96.8-

Iné choroby svalovej a kostrovej sústavy po lekárskom výkone

M96.80

Elektívne ponechané otvorené sternum po chirurgickom výkone na hrudníku

M96.81

Nestabilný hrudný kôš po chirurgickom výkone na hrudníku

M96.88

Iná choroba sústavy svalov a kostí po lekárskom výkone

M96.9

Choroba svalovej a kostrovej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená
Morbus musculorum et ossium postprocedurales, non specificatus

M99

Biomechanické poškodenie, nezatriedené inde
Leasiones biomechanicae, non alibi classificatae

M99.0-

Segmentová a somatická dysfunkcia

M99.00

Segmentová a somatická dysfunkcia oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)

M99.01

Segmentová a somatická dysfunkcia krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti

M99.02

Segmentová a somatická dysfunkcia hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti

M99.03

Segmentová a somatická dysfunkcia v driekovej (driekovokrížovej) oblasti

M99.04

Segmentová a somatická dysfunkcia krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti

M99.05

Segmentová a somatická dysfunkcia panvovej oblasti (bedrovej alebo lonovej oblasti)

M99.06

Segmentová a somatická dysfunkcia dolnej končatiny

M99.07

Segmentová a somatická dysfunkcia hornej končatiny (akromioklavikulárna, sternoklavikulárna)

M99.08

Segmentová a somatická dysfunkcia hrudného koša (kostochondrálna, kostovertebrálna, sternochondrálna)

M99.09

Segmentová a somatická dysfunkcia, v oblasti brucha a na iných miestach

M99.1-

Subluxačný komplex stavcov

M99.10

Subluxačný komplex stavcov oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)

M99.11

Subluxačný komplex stavcov krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti

M99.12

Subluxačný komplex stavcov hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti

M99.13

Subluxačný komplex stavcov driekovej (driekovokrížovej) oblasti

M99.14

Subluxačný komplex stavcov krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti

M99.19

Subluxačný komplex stavcov, v oblasti brucha a na iných miestach

M99.2-

Subluxačná stenóza spinálneho kanála

M99.20

Subluxačná stenóza spinálneho kanála oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)

M99.21

Subluxačná stenóza spinálneho kanála krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti

M99.22

Subluxačná stenóza spinálneho kanála hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti

M99.23

Subluxačná stenóza spinálneho kanála driekovej (driekovokrížovej) oblasti

M99.24

Subluxačná stenóza spinálneho kanála krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti

M99.29

Subluxačná stenóza spinálneho kanála, v oblasti brucha a na iných miestach

M99.3-

Kostná stenóza spinálneho kanála

M99.30

Kostná stenóza spinálneho kanála oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)

M99.31

Kostná stenóza spinálneho kanála krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti

M99.32

Kostná stenóza spinálneho kanála hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti

M99.33

Kostná stenóza spinálneho kanála driekovej (driekovokrížovej) oblasti

M99.34

Kostná stenóza spinálneho kanála krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti

M99.39

Kostná stenóza spinálneho kanála, v oblasti brucha a na iných miestach

M99.4-

Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom

M99.40

Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)

M99.41

Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti

M99.42

Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti

M99.43

Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom v driekovej (driekovokrížovej) oblasti

M99.44

Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom v krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti

M99.49

Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom, v oblasti brucha a na iných miestach

M99.5-

Stenóza spinálneho kanála medzistavcovou platničkou

M99.50

Stenóza spinálneho kanála medzistavcovou platničkou v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)

M99.51

Stenóza spinálneho kanála medzistavcovou platničkou v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti

M99.52

Stenóza spinálneho kanála medzistavcovou platničkou v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti

M99.53

Stenóza spinálneho kanála medzistavcovou platničkou v driekovej (driekovokrížovej) oblasti

M99.59

Stenóza spinálneho kanála medzistavcovou platničkou, v oblasti brucha a na iných miestach

M99.6-

Kostná alebo subluxačná stenóza medzistavcových otvorov

M99.60

Kostná alebo subluxačná stenóza medzistavcových otvorov v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)

M99.61

Kostná alebo subluxačná stenóza medzistavcových otvorov v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti

M99.62

Kostná alebo subluxačná stenóza medzistavcových otvorov v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti

M99.63

Kostná alebo subluxačná stenóza medzistavcových otvorov v driekovej (driekovokrížovej) oblasti

M99.64

Kostná alebo subluxačná stenóza medzistavcových otvorov v krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti

M99.69

Kostná alebo subluxačná stenóza medzistavcových otvorov, v oblasti brucha a na iných miestach

M99.7-

Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou

M99.70

Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)

M99.71

Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti

M99.72

Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti

M99.73

Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou v driekovej (driekovokrížovej) oblasti

M99.74

Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou v krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti

M99.79

Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou, v oblasti brucha a na iných miestach

M99.8-

Iná biomechanická porucha funkcie

M99.80

Iná biomechanická porucha funkcie v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)

M99.81

Iná biomechanická porucha funkcie v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti

M99.82

Iná biomechanická porucha funkcie v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti

M99.83

Iná biomechanická porucha funkcie v driekovej (driekovokrížovej) oblasti

M99.84

Iná biomechanická porucha funkcie v krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti

M99.85

Iná biomechanická porucha funkcie v panvovej oblasti (bedrovej alebo lonovej oblasti)

M99.86

Iná biomechanická porucha funkcie v oblasti dolnej končatiny

M99.87

Iná biomechanická porucha funkcie v oblasti hornej končatiny (akromioklavikulárna, sternoklavikulárna)

M99.88

Iná biomechanická porucha funkcie v oblasti hrudného koša (kostochondrálna, kostovertebrálna, sternochondrálna)

M99.89

Iná biomechanická porucha funkcie, v oblasti brucha a na iných miestach

M99.9-

Biomechanická porucha funkcie, bližšie neurčená

M99.90

Biomechanická porucha funkcie, bližšie neurčená, v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)

M99.91

Biomechanická porucha funkcie, bližšie neurčená: v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti

M99.92

Biomechanická porucha funkcie, bližšie neurčená: v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti

M99.93

Biomechanická porucha funkcie, bližšie neurčená: v driekovej (driekovokrížovej) oblasti

M99.94

Biomechanická porucha funkcie, bližšie neurčená: v krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti

M99.95

Biomechanická porucha funkcie, bližšie neurčená: v panvovej oblasti (bedrovej alebo lonovej oblasti)

M99.96

Biomechanická porucha funkcie, bližšie neurčená, v oblasti dolnej končatiny

M99.97

Biomechanická porucha funkcie, bližšie neurčená, v oblasti hornej končatiny (akromioklavikulárna, sternoklavikulárna)

M99.98

Biomechanická porucha funkcie, bližšie neurčená, v oblasti hrudného koša (kostochondrálna, kostovertebrálna, sternochondrálna)

M99.99

Biomechanická porucha funkcie, bližšie neurčená, v oblasti brucha a na iných miestach

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.