MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

V01-V09

Poranenie chodca pri dopravnej nehode

V10-V19

Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode

V20-V29

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V30-V39

Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode

V40-V49

Poranenia člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode

V50-V59

Poranenia člena posádky nákladného alebo dodávkového auta pri dopravnej nehode

V60-V69

Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode

V70-V79

Poranenia člena posádky autobusu pri dopravnej nehode

V80-V89

Dopravné nehody pri použití iných suchozemských dopravných prostriedkov

V80

Poranenie jazdca alebo člena posádky vozidla ťahaného zvieraťom pri dopravnej nehode

V80.0

Poranenie jazdca alebo člena posádky pri páde alebo pri zhodení zo zvieraťa alebo z vozidla, ktoré ťahá zviera, pri nehode bez zrážky

V80.1

Poranenie jazdca alebo člena posádky pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom

V80.2

Poranenie jazdca alebo člena posádky pri zrážke s bicyklom

V80.3

Poranenie jazdca alebo člena posádky pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom

V80.4

Poranenie jazdca alebo člena posádky pri zrážke s osobným autom, dodávkovým alebo nákladným autom, kamiónom alebo autobusom

V80.5

Poranenie jazdca alebo člena posádky pri zrážke s iným bližšie určeným motorovým vozidlom

V80.6

Poranenie jazdca alebo člena posádky pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom

V80.7

Poranenie jazdca alebo člena posádky pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom

V80.8

Poranenie jazdca alebo člena posádky pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom

V80.9

Poranenie jazdca alebo člena posádky pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách

V81

Poranenie člena posádky vlaku alebo koľajového vozidla pri dopravnej nehode

V81.0

Poranenie člena posádky vlaku alebo koľajového vozidla pri zrážke s motorovým vozidlom pri nedopravnej nehode

V81.1

Poranenie člena posádky vlaku alebo koľajového vozidla pri zrážke s motorovým vozidlom pri dopravnej nehode

V81.2

Poranenie člena posádky vlaku alebo koľajového vozidla pri zrážke s inými vozňami alebo ich narazením

V81.3

Poranenie člena posádky vlaku alebo koľajového vozidla pri zrážke s iným predmetom

V81.4

Poranenie osoby nastupujúcej do vlaku alebo koľajového vozidla, prípadne vystupujúcej z nich

V81.5

Poranenie člena posádky vlaku alebo koľajového vozidla pri páde vo vlaku alebo v koľajovom vozidle

V81.6

Poranenie člena posádky vlaku alebo koľajového vozidla pri páde z vlaku alebo z koľajového vozidla

V81.7

Poranenie člena posádky vlaku alebo koľajového vozidla pri vykoľajení bez predchádzajúcej zrážky

V81.8

Poranenie člena posádky vlaku alebo koľajového vozidla pri iných bližšie určených vlakových nehodách

V81.9

Poranenie člena posádky vlaku alebo koľajového vozidla pri bližšie neurčenej vlakovej nehode

V82

Poranenie člena posádky vozidla miestnej dopravy pri dopravnej nehode

V82.0

Poranenie člena posádky vozidla miestnej dopravy pri zrážke s motorovým vozidlom pri nedopravnej nehode

V82.1

Poranenie člena posádky vozidla miestnej dopravy pri zrážke s motorovým vozidlom pri dopravnej nehode

V82.2

Poranenie člena posádky vozidla miestnej dopravy pri zrážke s inými vozňami alebo ich narazením

V82.3

Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s iným predmetom

V82.4

Poranenie osoby nastupujúcej do električky alebo vystupujúcej z električky

V82.5

Poranenie cestujúceho električkou pri páde v električke

V82.6

Poranenie cestujúceho električkou pri páde z električky

V82.7

Poranenie cestujúceho električkou pri vykoľajení bez predchádzajúcej zrážky

V82.8

Poranenie cestujúceho električkou pri inej bližšie určenej dopravnej nehode

V82.9

Poranenie cestujúceho električkou pri bližšie neurčenej dopravnej nehode

V83

Poranenie cestujúceho v špeciálnom vozidle používanom najmä v priemyselných objektoch pri dopravnej nehode

V83.0

Poranenie vodiča špeciálneho priemyselného vozidla pri dopravnej nehode

V83.1

Poranenie cestujúceho špeciálneho priemyselného vozidla pri dopravnej nehode

V83.2

Poranenie osoby mimo špeciálneho priemyselného vozidla pri dopravnej nehode

V83.3

Poranenie bližšie neurčeného člena posádky v špeciálnom priemyselnom vozidle pri dopravnej nehode

V83.4

Poranenie osoby pri nastupovaní do špeciálneho priemyselného vozidla alebo pri vystupovaní z neho

V83.5

Poranenie vodiča špeciálneho priemyselného vozidla pri nedopravnej nehode

V83.6

Poranenie cestujúceho špeciálneho priemyselného vozidla pri nedopravnej nehode

V83.7

Poranenie osoby mimo špeciálneho priemyselného vozidla pri nedopravnej nehode

V83.9

Poranenie bližšie neurčeného člena posádky špeciálnym priemyselným vozidlom pri nedopravnej nehode

V84

Poranenie člena posádky v špeciálnom vozidle používanom najmä v poľnohospodárstve pri dopravnej nehode

V84.0

Poranenie vodiča špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri dopravnej nehode

V84.1

Poranenie cestujúceho v špeciálnom poľnohospodárskom vozidle pri dopravnej nehode

V84.2

Poranenie osoby mimo špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri dopravnej nehode

V84.3

Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálnym poľnohospodárskym vozidlom pri dopravnej nehode

V84.4

Poranenie osoby nastupujúcej do špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla alebo vystupujúcej z neho

V84.5

Poranenie vodiča špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri nedopravnej nehode

V84.6

Poranenie cestujúceho špeciálnym poľnohospodárskym vozidlom pri nedopravnej nehode

V84.7

Poranenie osoby mimo špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri nedopravnej nehode

V84.9

Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálnym poľnohospodárskym vozidlom pri nedopravnej nehode

V85

Poranenie člena posádky špeciálneho stavebného vozidla pri dopravnej nehode

V85.0

Poranenie vodiča špeciálneho stavebného vozidla pri dopravnej nehode

V85.1

Poranenie cestujúceho v špeciálnom stavebnom vozidle pri dopravnej nehode

V85.2

Poranenie osoby mimo špeciálneho stavebného vozidla pri dopravnej nehode

V85.3

Poranenie bližšie neurčeného člena posádky špeciálneho stavebného vozidla pri dopravnej nehode

V85.4

Poranenie osoby nastupujúcej do špeciálneho stavebného vozidla alebo vystupujúcej z neho
Age
Bez obmedzenie veku
Sex
Žiadné obmedzenie podľa pohlavia

V85.5

Poranenie vodiča špeciálneho stavebného vozidla pri nedopravnej nehode

V85.6

Poranenie cestujúceho v špeciálnom stavebnom vozidle pri nedopravnej nehode

V85.7

Poranenie osoby mimo špeciálneho stavebného vozidla pri nedopravnej nehode

V85.9

Poranenie bližšie neurčeného člena posádky špeciálneho stavebného vozidla pri nedopravnej nehode

V86

Poranenie člena posádky v špeciálnom terénnom vozidle, alebo inak upravenom motorovom vozidle na použitie mimo ciest pri dopravnej nehode

V86.0

Poranenie vodiča špeciálneho terénneho vozidla alebo iného motorového vozidla na použitie mimo ciest pri dopravnej nehode

V86.1

Poranenie cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle alebo v inom motorovom vozidle na použitie mimo ciest pri dopravnej nehode

V86.2

Poranenie osoby mimo špeciálneho terénneho vozidla alebo iného motorového vozidla na použitie mimo ciest pri dopravnej nehode

V86.3

Poranenie bližšie neurčeného člena posádky špeciálneho terénneho vozidla alebo iného motorového vozidla na použitie mimo ciest pri dopravnej nehode

V86.4

Poranenie osoby pri nastupovaní do špeciálneho terénneho vozidla či iného motorového vozidla na použitie mimo ciest alebo pri vystupovaní z neho

V86.5

Poranenie vodiča špeciálneho terénneho vozidla alebo iného motorového vozidla na použitie mimo ciest pri nedopravnej nehode

V86.6

Poranenie cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle alebo v inom motorovom vozidle na použitie mimo ciest pri nedopravnej nehode

V86.7

Poranenie osoby mimo špeciálneho terénneho vozidla alebo iného motorového vozidla na použitie mimo ciest pri nedopravnej nehode

V86.9

Poranenie bližšie neurčeného člena posádky v špeciálnom terénnom vozidle alebo v inom motorovom vozidle na použitie mimo ciest pri nedopravnej nehode

V87

Presne určený typ dopravnej nehody, ale spôsob dopravy poraneného neznámy

V87.0

Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom

V87.1

Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke iného motorového vozidla s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom

V87.2

Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s dodávkovým alebo nákladným autom

V87.3

Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s autobusom

V87.4

Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s kamiónom

V87.5

Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke kamióna s autobusom

V87.6

Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke vlaku alebo koľajového vozidla s osobným autom

V87.7

Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke medzi inými bližšie určenými motorovými vozidlami

V87.8

Poranenie osoby pri iných bližšie určených dopravných nehodách s účasťou motorového vozidla bez (dopravnej) zrážky

V87.9

Poranenie osoby pri iných bližšie určených dopravných nehodách (so zrážkou) (bez zrážky) s účasťou motorového vozidla

V88

Presne určený typ nedopravnej nehody, ale spôsob dopravy poraneného neznámy

V88.0

Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom

V88.1

Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi iným motorovým vozidlom a dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom

V88.2

Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a dodávkovým alebo nákladným autom

V88.3

Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a autobusom

V88.4

Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a kamiónom

V88.5

Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi kamiónom a autobusom

V88.6

Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi vlakom alebo koľajovým vozidlom a osobným autom

V88.7

Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi inými bližšie určenými motorovými vozidlami

V88.8

Poranenie osoby pri iných bližšie určených dopravných nehodách bez zrážky s účasťou motorového vozidla

V88.9

Poranenie osoby pri iných bližšie určených nedopravných prepravných nehodách s účasťou nemotorového vozidla (so zrážkou) (bez zrážky)

V89

Dopravná nehoda motorového alebo nemotorového vozidla bez bližšieho určenia typu vozidla

V89.0

Poranenie osoby pri nedopravnej nehode bližšie neurčeného motorového vozidla

V89.1

Poranenie osoby pri nedopravnej nehode bližšie neurčeného nemotorového vozidla

V89.2

Poranenie osoby pri dopravnej nehode bližšie neurčeného motorového vozidla

V89.3

Poranenie osoby pri dopravnej nehode bližšie neurčeného nemotorového vozidla

V89.9

Poranenie osoby pri nehode bližšie neurčeného vozidla

V90-V94

Dopravné nehody pri vodnej doprave

V95-V97

Nehody pri preprave vzduchom a vesmírnym priestorom

V98-V99

Iné a bližšie neurčené dopravné nehody

W00-W19

Pády

W20-W49

Vystavenie účinkom neživých mechanických síl

W50-W64

Vystavenie účinkom živých mechanických síl

W65-W74

Náhodné utopenie a topenie

W75-W84

Iné náhodné udusenia

W85-W99

Vystavenie elektrickému prúdu, žiareniu, extrémnej teplote a tlaku okolitého vzduchu

X00-X09

Vystavenie dymu, ohňu a plameňom

X10-X19

Kontakt s horúčavou a horúcimi látkami

X20-X29

Kontakt s jedovatými živočíchmi a rastlinami ako príčina otravy alebo toxickej reakcie

X30-X39

Vystavenie účinkom prírodných síl

X40-X49

Náhodné otravy a priotrávenia škodlivými látkami

X50-X57

Preťaženie, cestovanie a nedostatok základných potrieb

X58-X59

Náhodné vystavenie iným a bližšie neurčeným vplyvom

X60-X84

Úmyselné samopoškodenia

X85-Y09

Napadnutia (útoky)

Y10-Y34

Udalosti s neurčeným úmyslom

Y35-Y36

Zákonné výkony a vojnové operácie

Y40-Y59

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok

Y60-Y69

Poškodenia pacientov počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y70-Y82

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím lekárskych technických prístrojov pri diagnostických a liečebných výkonoch

Y83-Y84

Chirurgické a iné lekárske výkony ako príčiny abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu

Y85-Y89

Neskoré následky vonkajších príčin chorobnosti a úmrtnosti

Y90-Y98

Pridružené faktory súvisiace s príčinami chorobnosti a úmrtnosti, zatriedenými inde

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.