MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

V01-V09

Poranenie chodca pri dopravnej nehode

V10-V19

Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode

V20-V29

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V30-V39

Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode

V40-V49

Poranenia člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode

V50-V59

Poranenia člena posádky nákladného alebo dodávkového auta pri dopravnej nehode

V60-V69

Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode

V70-V79

Poranenia člena posádky autobusu pri dopravnej nehode

V80-V89

Dopravné nehody pri použití iných suchozemských dopravných prostriedkov

V90-V94

Dopravné nehody pri vodnej doprave

V95-V97

Nehody pri preprave vzduchom a vesmírnym priestorom

V98-V99

Iné a bližšie neurčené dopravné nehody

W00-W19

Pády

W20-W49

Vystavenie účinkom neživých mechanických síl

W50-W64

Vystavenie účinkom živých mechanických síl

W65-W74

Náhodné utopenie a topenie

W75-W84

Iné náhodné udusenia

W85-W99

Vystavenie elektrickému prúdu, žiareniu, extrémnej teplote a tlaku okolitého vzduchu

X00-X09

Vystavenie dymu, ohňu a plameňom

X10-X19

Kontakt s horúčavou a horúcimi látkami

X20-X29

Kontakt s jedovatými živočíchmi a rastlinami ako príčina otravy alebo toxickej reakcie

X30-X39

Vystavenie účinkom prírodných síl

X40-X49

Náhodné otravy a priotrávenia škodlivými látkami

X50-X57

Preťaženie, cestovanie a nedostatok základných potrieb

X58-X59

Náhodné vystavenie iným a bližšie neurčeným vplyvom

X60-X84

Úmyselné samopoškodenia

X85-Y09

Napadnutia (útoky)

Y10-Y34

Udalosti s neurčeným úmyslom

Y35-Y36

Zákonné výkony a vojnové operácie

Y40-Y59

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok

Y60-Y69

Poškodenia pacientov počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y60

Neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y60.0

Neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas chirurgického výkonu
Age
Bez obmedzenie veku
Sex
Žiadné obmedzenie podľa pohlavia

Y60.1

Neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas infúzie alebo transfúzie

Y60.2

Neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas dialýzy alebo inej perfúzii

Y60.3

Neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas injekcie alebo imunizácie

Y60.4

Neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas endoskopického vyšetrenia

Y60.5

Neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas katetrizácie srdca

Y60.6

Neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas aspirácie, punkcie a inej katetrizácie

Y60.7

Neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas podávania klyzmy

Y60.8

Neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas inej chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y60.9

Neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas bližšie neurčenej chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y61

Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y61.0

Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas chirurgického výkonu

Y61.1

Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas infúzie alebo transfúzie

Y61.2

Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas dialýzy alebo inej perfúzie

Y61.3

Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas injekcie alebo imunizácie

Y61.4

Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas endoskopického vyšetrenia

Y61.5

Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas katetrizácie srdca

Y61.6

Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas aspirácie, punkcie a inej katetrizácie

Y61.7

Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas odstraňovania katétra alebo následného ošetrenia

Y61.8

Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas inej chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y61.9

Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas bližšie neurčenej chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y62

Nedodržanie zásad sterility počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y62.0

Nedodržanie zásad sterility počas chirurgického výkonu

Y62.1

Nedodržanie zásad sterility počas infúzie alebo transfúzie

Y62.2

Nedodržanie zásad sterility počas dialýzy alebo inej perfúzie

Y62.3

Nedodržanie zásad sterility počas injekcie alebo imunizácie

Y62.4

Nedodržanie zásad sterility počas endoskopického vyšetrenia

Y62.5

Nedodržanie zásad sterility počas katetrizácie srdca

Y62.6

Nedodržanie zásad sterility počas aspirácie, punkcie a inej katetrizácie

Y62.8

Nedodržanie zásad sterility počas inej chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y62.9

Nedodržanie zásad sterility počas bližšie neurčenej chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y63

Nedodržanie dávkovania počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y63.0

Nedodržanie dávkovania počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti: podanie nadmerného množstva krvi alebo inej tekutiny pri transfúzii alebo infúzii

Y63.1

Nedodržanie dávkovania počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti: nesprávne riedenie tekutiny použitej pri infúzii

Y63.2

Nedodržanie dávkovania počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti: predávkovanie žiarenia pri terapii

Y63.3

Nedodržanie dávkovania počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti: ožiarenie pacienta z nepozornosti počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y63.4

Nedodržanie dávkovania počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti: chyba v dávkovaní pri liečbe elektrošokom alebo inzulínovým šokom

Y63.5

Nedodržanie dávkovania počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti: neprimeraná teplota pri lokálnej aplikácii alebo tampónovaní

Y63.6

Nedodržanie dávkovania počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti: nepodanie potrebného liečiva, lieku alebo biologickej látky

Y63.8

Nedodržanie dávkovania počas inej chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y63.9

Nedodržanie dávkovania počas bližšie neurčenej chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y64

Kontaminované liečivo alebo biologicky aktívna látka

Y64.0

Kontaminované liečivá alebo biologické látky: transfúzia alebo infúzia kontaminovaného liečiva alebo biologickej látky

Y64.1

Kontaminované liečivá alebo biologické látky: injekcia kontaminovaného liečiva alebo biologickej látky, prípadne jej použitie na imunizáciu (štepenie)

Y64.8

Kontaminované liečivá alebo biologické látky: iný spôsob podania kontaminovaného liečiva alebo biologickej látky

Y64.9

Kontaminované liečivá alebo biologické látky: bližšie neurčený spôsob podania kontaminovaného lieku alebo biologickej látky

Y65

Iné poškodenia počas lekárskej starostlivosti

Y65.0

Iné poškodenia počas lekárskej starostlivosti: transfúzia inkompatibilnej krvi

Y65.1

Iné poškodenia počas lekárskej starostlivosti: infúzia nesprávnej tekutiny

Y65.2

Iné poškodenia počas lekárskej starostlivosti: zlyhanie sutúry alebo ligatúry pri chirurgickej operácii

Y65.3

Iné poškodenia počas lekárskej starostlivosti: nesprávne umiestnenie endotracheálnej rúrky pri anestetickom výkone

Y65.4

Iné poškodenia počas lekárskej starostlivosti: neúspech pri zavádzaní alebo odstraňovaní inej rúrky alebo nástroja

Y65.5

Iné poškodenia počas lekárskej starostlivosti: vykonanie neprimeranej operácie

Y65.8

Iné poškodenia počas lekárskej starostlivosti: iné bližšie určené nehody lekárskej starostlivosti

Y66

Neposkytnutie lekárskej starostlivosti

Y69

Poškodenie počas lekárskej starostlivosti, (bližšie neurčené)

Y70-Y82

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím lekárskych technických prístrojov pri diagnostických a liečebných výkonoch

Y83-Y84

Chirurgické a iné lekárske výkony ako príčiny abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu

Y85-Y89

Neskoré následky vonkajších príčin chorobnosti a úmrtnosti

Y90-Y98

Pridružené faktory súvisiace s príčinami chorobnosti a úmrtnosti, zatriedenými inde

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.