MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

A00-A09

Črevné infekčné choroby

A15-A19

Tuberkulóza

A15

Tuberkulóza dýchacej sústavy bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky potvrdená
Tuberculosis organorum respiratoriorum, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.0

Tuberkulóza pľúc, potvrdená mikroskopickým vyšetrením spúta s dôkazom, alebo bez dôkazu kultivačne alebo molekulovobiologicky
Tuberculosis pulmonum, per microscopiam sputi confirmata

A15.1

Tuberkulóza pľúc, potvrdená len kultivačne
Tuberculosis pulmonum per culturam solum confirmata

A15.2

Tuberkulóza pľúc, potvrdená histologicky
Tuberculosis pulmonum, per histologiam confirmata

A15.3

Tuberkulóza pľúc, potvrdená inými a bližšie neurčenými metódami
Tuberculosis pulmonum, methodis non specificatis confirmata

A15.4

Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
Tuberculosis lymphonodorum intrathoracalium, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.5

Tuberkulóza hrtana, priedušnice a priedušiek, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
Tuberculosis laryngis, tracheae et bronchi, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.6

Tuberkulózna pleuritída, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
Pleuritis tuberculosa, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.7

Primárna tuberkulóza dýchacej sústavy, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
Tuberculosis pulmonum primaria, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.8

Iná tuberkulóza dýchacej sústavy, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
Tuberculoses pulmonum, per bacteriologiam et histologiam confirmatae aliae

A15.9

Tuberkulóza dýchacej sústavy, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky, bližšie neurčená
Tuberculosis organorum respiratoriorum, per bacteriologiam et histologiam confirmata, non specificata

A16

Tuberkulóza dýchacej sústavy nepotvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
Tuberculosis organorum respiratoriorum, per bacteriologiam et histologiam non confirmata

A16.0

Tuberkulóza pľúc bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky negatívna
Tuberculosis pulmonum per bacteriologiam et histologiam nonconfirmata

A16.1

Tuberkulóza pľúc, bez vykonania bakteriologického, molekulovobiologického a histologického vyšetrenia
Tuberculosis pulmonum, sine exploratione bacteriologica et histologica

A16.2

Tuberkulóza pľúc, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
Tuberculosis pulmonum, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.3

Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
Tuberculosis lymphonodorum intrathoracalium, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.4

Tuberkulóza hrtana, priedušnice a priedušiek bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
Tuberculosis laryngis, tracheae et bronchi, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.5

Tuberkulózna pleuritída, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
Pleuritis tuberculosa, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.7

Primárna tuberkulóza dýchacej sústavy, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
Tuberculosis pulmonum primaria, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.8

Iná tuberkulóza dýchacej sústavy, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
Tuberculoses organorum respiratoriorum aliae, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.9

Tuberkulóza dýchacej sústavy, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení, bližšie neurčená
Tuberculosis organorum respiratoriorum, sine confirmatione bacteriologica sive histologica, non specificata

A17

Tuberkulóza nervovej sústavy
Tuberculosis systematis nervosi

A17.0

Tuberkulózna meningitída (G01*)
Meningitis tuberculosa

A17.1

Meningový tuberkulóm (G07*)
Tuberculoma meningium

A17.8

Iná tuberkulóza nervovej sústavy
Tuberculoses systematis nervosi aliae

A17.9

Tuberkulóza nervovej sústavy, bližšie neurčená
Tuberculosis systematis nervosi, non specificata

A18

Tuberkulóza iných orgánov
Tuberculosis organorum aliorum

A18.0

Tuberkulóza kostí a kĺbov
Tuberculosis ossium et articulorum

A18.1

Tuberkulóza močovopohlavnej sústavy
Tuberculosis systematis genitourinarii

A18.2

Tuberkulózna periférna lymfadenopatia
Tuberculosis lymphoglandularum periphericarum

A18.3

Tuberkulóza čriev, peritonea a mezentériových lymfatických uzlín
Tuberculosis glandularum intestinalium, peritonaealium et mesentericarum

A18.4

Tuberkulóza kože a podkožného tkaniva
Tuberculosis cutis et subcutis

A18.5

Tuberkulóza oka
Tuberculosis oculi

A18.6

Tuberkulóza ucha
Tuberculosis auris

A18.7

Tuberkulóza nadobličiek (E35.1*)
Tubercuiosis glandularum suprarenalium

A18.8

Tuberkulóza iných bližšie určených orgánov
Tuberculosis organorum aliorum, specificatorum

A19

Miliárna tuberkulóza
Tuberculosis miliaris

A19.0

Akútna miliárna tuberkulóza na jedinom bližšie určenom mieste
Tuberculosis miliaris acuta, loci specificati

A19.1

Akútna miliárna tuberkulóza na viacerých miestach
Tuberculosis miliaris acuta, locorum multiplicium

A19.2

Akútna miliárna tuberkulóza, bližšie neurčená
Tuberculosis miliaris acuta, non specificata

A19.8

Iná miliárna tuberkulóza
Tuberculoses miliares aliae

A19.9

Miliárna tuberkulóza, bližšie neurčená
Tuberculosis miliaris, non specificata

A20-A28

Baktériové zoonózy

A30-A49

Iné baktériové choroby

A50-A64

Infekcie s prevažne pohlavným prenosom

A65-A69

Iné spirochétové choroby

A70-A74

Iné choroby, zapríčinené chlamýdiami

A75-A79

Riketsiózy

A80-A89

Vírusové infekcie centrálnej nervovej sústavy (A80 – A89)

A90-A99

Vírusová horúčka a vírusová hemoragická horúčka prenášaná článkonožcami

B00-B09

Vírusové infekcie charakterizované poškodením kože a slizníc

B15-B19

Vírusové hepatitídy

B20-B24

Choroba zapríčinená vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [Choroba HIV]

B25-B34

Iné vírusové choroby

B35-B49

Mykózy

B50-B64

Protozoárne choroby

B65-B83

Helmintózy

B85-B89

Zavšivenie [Pedikulóza], svrab [Akarióza] a iné zamorenia

B90-B94

Následky infekčných a parazitových chorôb

B95-B98

Baktérie, vírusy a iní infekční pôvodcovia ako príčina chorôb zatriedených inde

B99-B99

Iné infekčné choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.