MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

A00-A09

Črevné infekčné choroby

A15-A19

Tuberkulóza

A20-A28

Baktériové zoonózy

A30-A49

Iné baktériové choroby

A50-A64

Infekcie s prevažne pohlavným prenosom

A65-A69

Iné spirochétové choroby

A70-A74

Iné choroby, zapríčinené chlamýdiami

A75-A79

Riketsiózy

A80-A89

Vírusové infekcie centrálnej nervovej sústavy (A80 – A89)

A90-A99

Vírusová horúčka a vírusová hemoragická horúčka prenášaná článkonožcami

B00-B09

Vírusové infekcie charakterizované poškodením kože a slizníc

B15-B19

Vírusové hepatitídy

B20-B24

Choroba zapríčinená vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [Choroba HIV]

B25-B34

Iné vírusové choroby

B25

Cytomegalovírusová choroba
Morbus cytomegaloviralis

B25.0

Cytomegalovírusová pneumónia (J17.1*)
Pneumonitis cytomegaloviralis

B25.1

Cytomegalovírusová hepatitída (K77.0*)
Hepatitis cytomegaloviralis

B25.2

Cytomegalovírusová pankreatitída (K87.1*)
Pancreatitis cytomegaloviralis

B25.8-

Iné cytomegalovírusové choroby

B25.80

Cytomegalovírusová infekcia tráviacej trubice

B25.88

Iná cytomegalovírusová choroba

B25.9

Cytomegalovírusová choroba, bližšie neurčená
Morbus cytomegaloviralis, non specificatus

B26

Mumps [Parotitis epidemica]
Parotitis

B26.0

Parotitická orchitída (N51.1*)
Orchitis parotitica

B26.1

Parotitická meningitída (G02.0*)
Meningitis parotitica

B26.2

Parotitická encefalitída (G05.1*)
Encephalitis parotitica

B26.3

Parotitická pankreatitída (K87.1*)
Pancreatitis parotitica

B26.8

Parotitída s inými komplikáciami
Parotitis epidemica cum complicationibus aliis

B26.9

Parotitída bez komplikácií
Parotitis epidemica sine complicatione

B27

Infekčná mononukleóza
Mononucleosis infectiva

B27.0

Mononukleóza zapríčinená gamma - Herpes vírusom
Mononucleosis gammaherpetica viralis

B27.1

Cytomegalovírusová mononukleóza
Mononucleosis cytomegaloviralis

B27.8

Iná infekčná mononukleóza
Mononucleoses infectivae aliae

B27.9

Infekčná mononukleóza, bližšie neurčená
Mononucleosis infectiva, non specificata

B30

Vírusový zápal spojoviek
Coniunctivitis viralis

B30.0

Keratokonjunktivitída zapríčinená adenovírusom (H19.2*)
Keratoconiunctivitis adenoviralis

B30.1

Konjunktivitída zapríčinená adenovírusom (H13.1*)
Coniunctivitis adenoviralis

B30.2

Vírusová faryngokonjunktivitída (vírusová)
Pharyngoconiunctivitis viralis

B30.3

Akútna epidemická hemoragická konjunktivitída (enterovírusová) (H13.1*)
Coniunctivitis haemorrhagica epidemica acuta (enteroviralis)

B30.8

Iná vírusová konjunktivitída (H13.1*)
Coniuctivitides viralies aliae

B30.9

Vírusová konjunktivitída, bližšie neurčená
Coniunctivitis viralis, non specificata

B33

Iná vírusová choroba, nezatriedená inde
Morbi virales alii, non alibi classificati

B33.0

Epidemická pleurodýnia
Myalgia epidemica

B33.1

Choroba Ross River
Morbus Ross River

B33.2

Vírusová karditída
Carditis viralis

B33.3

Retrovírusová infekcia, nezatriedená inde
Infectiones retrovirales non alibi classificatae

B33.4

Hantavírusový pulmonálny (kardiopulmonálny) syndróm (J17.1*)
Syndroma hantavirale (cardio-)pulmonis [HPS] [HCPS]

B33.8

Iná vírusová choroba, bližšie určená
Morbi virales alii, specificati

B34

Vírusová infekcia bez bližšieho určenia miesta
Infectio viralis, loci non specificati

B34.0

Adenovírusová infekcia bez bližšieho určenia miesta
Infectio adenoviralis

B34.1

Enterovírusová infekcia bez bližšieho určenia miesta
Infectio enteroviralis

B34.2

Koronavírusová infekcia bez bližšieho určenia miesta
Infectio coronaviralis

B34.3

Parvovírusová infekcia bez bližšieho určenia miesta
Infectio parvoviralis

B34.4

Papovavírusová infekcia bez bližšieho určenia miesta
Infectio papovaviralis

B34.8

Iná vírusová infekcia bez bližšieho určenia miesta
Infectiones virales aliae

B34.9

Bližšie neurčená vírusová infekcia, bez bližšieho určenia miesta
Infectio viralis, non specificata

B35-B49

Mykózy

B50-B64

Protozoárne choroby

B65-B83

Helmintózy

B85-B89

Zavšivenie [Pedikulóza], svrab [Akarióza] a iné zamorenia

B90-B94

Následky infekčných a parazitových chorôb

B95-B98

Baktérie, vírusy a iní infekční pôvodcovia ako príčina chorôb zatriedených inde

B99-B99

Iné infekčné choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.