MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

A00-A09

Črevné infekčné choroby

A15-A19

Tuberkulóza

A20-A28

Baktériové zoonózy

A30-A49

Iné baktériové choroby

A30

Lepra [malomocenstvo, Hansenova choroba]
Lepra [Morbus Hansen]

A30.0

Neurčená [indeterminate] lepra
Lepra indefinita

A30.1

Tuberkuloidná lepra
Lepra tuberculoides

A30.2

Hraničná [borderline] tuberkuloidná lepra
Lepra tuberculoides limitans

A30.3

Hraničná [borderline] lepra
Lepra limitans

A30.4

Hraničná [borderline] lepromatózna lepra
Lepra lepromatosa limitans

A30.5

Lepromatózna lepra
Lepra lepromatosa

A30.8

Iná forma lepry
Lepra, formae aliae

A30.9

Lepra, bližšie neurčená
Lepra, non specificata

A31

Infekcia zapríčinená inou mykobaktériou
Morbi mycobacteriales alii

A31.0

Pľúcna mykobakterióza
Infectio pulmonalis mycobacterialis

A31.1

Kožná mykobakterióza
Infectio cutanea mycobacterialis

A31.8-

Iné infekcie zapríčinené mykobaktériou

A31.80

Diseminovaná atypická mykobakterióza

A31.88

Iná infekcia zapríčinená mykobaktériou

A31.9

Mykobaktériová infekcia, bližšie neurčená
Infectio mycobacterialis, non specificata

A32

Listerióza
Listeriosis

A32.0

Kožná listerióza
Listeriosis cutanea

A32.1

Listériová meningitída a meningoencefalitída
Meningitis et meningoencephalitis listerialis

A32.7

Listériová sepsa
Listeriosis septica

A32.8

Iná forma listeriózy
Listeriosis, formae aliae

A32.9

Listerióza, bližšie neurčená
Listeriosis, non specificata

A33

Tetanus novorodencov
Tetanus neonati

A34

Tetanus počas gravidity, pôrodu a v šestonedelí
Tetanus puerperalis

A35

Iný tetanus
Tetanus alius

A36

Diftéria [ Záškrt ]
Diphtheria

A36.0

Hltanová diftéria
Diphtheria pharyngica

A36.1

Nosohltanová diftéria
Diphtheria nasopharyngica

A36.2

Hrtanová diftéria
Diphtheria laryngica

A36.3

Kožná diftéria
Diphtheria cutanea

A36.8

Iná diftéria
Diphtheriae aliae

A36.9

Bližšie neurčená diftéria
Diphtheria, non specificata

A37

Pertussis [Čierny kašeľ, Divý kašeľ]
Pertussis

A37.0

Pertussis zapríčinený Bordetella pertussis
Pertussis per Bordetellam pertussis

A37.1

Pertussis zapríčinený Bordetella parapertussis
Pertussis per Bordetellam parapertussis

A37.8

Pertussis zapríčinený iným druhom bordetely
Pertussis per Bordetellam speciei aliae

A37.9

Pertussis, bližšie neurčený
Pertussis, non specificata

A38

Scarlatina [Šarlach]
Scarlatina

A39

Meningokoková infekcia
Infectio meningococcica

A39.0

Meningokoková meningitída (G01*)
Meningitis meningococcica

A39.1

Waterhouseov-Friderichsenov syndróm (E35.1*)
Syndroma Waterhouse – Friderichsen

A39.2

Akútna meningokoková sepsa
Sepsis meningococcica acuta

A39.3

Chronická meningokoková sepsa
Meningococcaemia chronica

A39.4

Meningokoková sepsa, bližšie neurčená
Meningococcaemia, non specificata

A39.5

Meningokokové ochorenie srdca
Morbus cordis meningococcica

A39.8

Iná meningokoková infekcia
Infectiones meningococcicae aliae

A39.9

Meningokoková infekcia, bližšie neurčená
Infectio meningococcica, non specificata

A40

Streptokoková sepsa
Sepsis streptococcica

A40.0

Sepsa zapríčinená streptokokom zo skupiny A
Sepsis streptococcica A

A40.1

Sepsa zapríčinená streptokokom zo skupiny B
Sepsis streptococcica B

A40.2

Sepsa zapríčinená streptokokom zo skupiny D
Sepsis streptococcica D

A40.3

Sepsa zapríčinená Streptococcus pneumoniae
Sepsis pneumococcica

A40.8

Iná streptokoková sepsa
Sepsis streptococcica alia

A40.9

Sepsa zapríčinená streptokokmi, bližšie neurčená
Sepsis streptococcica, non specificata

A41

Iná sepsa
Sepses aliae

A41.0

Sepsa zapríčinená Staphylococcus aureus
Sepsis staphylococcica

A41.1

Sepsa zapríčinená iným bližšie určeným stafylokokom
Sepsis staphylococcica alia, specificata

A41.2

Sepsa zapríčinená bližšie neurčeným stafylokokom
Sepsis staphylococcica, non specificata

A41.3

Sepsa zapríčinená Haemophilus influenzae
Sepsis per Haemophilum influenzae

A41.4

Sepsa zapríčinená anaeróbnou baktériou
Sepsis anaerobica

A41.5-

Sepsa zapríčinená inou gramnegatívnou baktériou

A41.51

Sepsa zapríčinená Escherichia coli [E. coli]

A41.52

Sepsa zapríčinená pseudomonas

A41.58

Sepsa zapríčinená inou gramnegatívnou baktériou

A41.8

Iná sepsa, bližšie určená
Sepsis alia, specificata

A41.9

Sepsa, bližšie neurčená
Sepsis, non specificata

A42

Aktinomykóza
Actinomycosis

A42.0

Pľúcna aktinomykóza
Actinomycosis pulmonalis

A42.1

Brušná aktinomykóza
Actinomycosis abdominalis

A42.2

Cervikofaciálna aktinomykóza
Actinomycosis cervicofacialis

A42.7

Aktinomykotická sepsa
Sepsis actinomycotica

A42.8

Iná forma aktinomykózy
Actinomycosis, formae aliae

A42.9

Aktinomykóza, bližšie neurčená
Actinomycosis, non specificata

A43

Nokardióza
Nocardiosis

A43.0

Pľúcna nokardióza
Nocardiosis pulmonalis

A43.1

Kožná nokardióza
Nocardiosis cutanea

A43.8

Iná forma nokardiózy
Nocardiosis, formae aliae

A43.9

Bližšie neurčená nokardióza
Nocardiosis, non specificata

A44

Bartonelóza
Bartonellosis

A44.0

Systémová bartonelóza
Bartonellosis systematica

A44.1

Kožná a mukokutánna bartonelóza
Bartonellosis cutanea et mucocutanea

A44.8

Iná forma bartonelózy
Bartonellosis, formae aliae

A44.9

Bartonelóza, bližšie neurčená
Bartonellosis, non specificata

A46

Eryzipel [Erysipelas, Ruža]
Erysipelas

A48

Iná baktériová choroba, nezatriedená inde
Morbi bacteriales alii, non alibi classificati

A48.0

Plynová gangréna
Gaseosa gangraena

A48.1

Legionelóza s pneumóniou [Legionárska choroba]
Legionellosis

A48.2

Legionelóza bez pneumónie [Pontiacka horúčka]
Legionellosis extrapulmonalis

A48.3

Syndróm toxického šoku
Afflictus (shock) toxicus

A48.4

Brazílska purpurová horúčka
Febris brasiliana purpurica

A48.8

Iná baktériová choroba, bližšie určená
Morbi bacteriales alii, specificati

A49

Baktériová infekcia bez bližšieho určenia miesta
Infectio bacterialis, loci non specificati

A49.0

Stafylokoková infekcia bez bližšieho určenia miesta
Infectio staphylococcica, loci non specificati

A49.1

Streptokoková infekcia bez bližšieho určenia miesta
Infectio streptococcica, loci non specificati

A49.2

Infekcia haemophilus influenzae bez bližšieho určenia miesta
Infectio per Haemophilum influenzae, loci non specificati

A49.3

Mykoplazmová infekcia bez bližšieho určenia miesta
Infectio mycoplasmatica, loci non specificati

A49.8

Iná baktériová infekcia bez bližšieho určenia miesta
Infectiones bacteriales aliae

A49.9

Bližšie neurčená baktériová infekcia, bez bližšieho určenia miesta
Infectio bacterialis, non specificata

A50-A64

Infekcie s prevažne pohlavným prenosom

A65-A69

Iné spirochétové choroby

A70-A74

Iné choroby, zapríčinené chlamýdiami

A75-A79

Riketsiózy

A80-A89

Vírusové infekcie centrálnej nervovej sústavy (A80 – A89)

A90-A99

Vírusová horúčka a vírusová hemoragická horúčka prenášaná článkonožcami

B00-B09

Vírusové infekcie charakterizované poškodením kože a slizníc

B15-B19

Vírusové hepatitídy

B20-B24

Choroba zapríčinená vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [Choroba HIV]

B25-B34

Iné vírusové choroby

B35-B49

Mykózy

B50-B64

Protozoárne choroby

B65-B83

Helmintózy

B85-B89

Zavšivenie [Pedikulóza], svrab [Akarióza] a iné zamorenia

B90-B94

Následky infekčných a parazitových chorôb

B95-B98

Baktérie, vírusy a iní infekční pôvodcovia ako príčina chorôb zatriedených inde

B99-B99

Iné infekčné choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.