MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

A00-A09

Črevné infekčné choroby

A15-A19

Tuberkulóza

A20-A28

Baktériové zoonózy

A30-A49

Iné baktériové choroby

A50-A64

Infekcie s prevažne pohlavným prenosom

A65-A69

Iné spirochétové choroby

A70-A74

Iné choroby, zapríčinené chlamýdiami

A75-A79

Riketsiózy

A80-A89

Vírusové infekcie centrálnej nervovej sústavy (A80 – A89)

A90-A99

Vírusová horúčka a vírusová hemoragická horúčka prenášaná článkonožcami

B00-B09

Vírusové infekcie charakterizované poškodením kože a slizníc

B15-B19

Vírusové hepatitídy

B20-B24

Choroba zapríčinená vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [Choroba HIV]

B25-B34

Iné vírusové choroby

B35-B49

Mykózy

B35

Dermatofytóza [Tinea]
Dermatophytosis

B35.0

Tinea barbae a tinea capitis
Tinea barbae et tinea capitis

B35.1

Tinea unguium
Tinea unguium

B35.2

Tinea manuum
Tinea manuum

B35.3

Tinea pedis
Tinea pedis

B35.4

Tinea corporis
Tinea corporis

B35.5

Tinea imbricata
Tinea imbricata

B35.6

Tinea cruris
Tinea cruris

B35.8

Iná dermatofytóza
Dermatophytoses aliae

B35.9

Dermatofytóza, bližšie neurčená
Dermatophytosis, non specificata

B36

Iná povrchová mykóza
Mycoses superficiales aliae

B36.0

Pityriasis versicolor
Pityriasis versicolor

B36.1

Tinea nigra
Tinea nigra

B36.2

Piedra alba
Tinea blanca

B36.3

Piedra nigra
Piedra nigra

B36.8

Iná povrchová mykóza, bližšie určená
Mycoses superficiales aliae, specificatae

B36.9

Povrchová mykóza, bližšie neurčená
Mycosis superficialis, non specificata

B37

Kandidóza
Candidiasis

B37.0

Kandidová stomatitída
Candidiasis oris

B37.1

Pľúcna kandidóza
Candidiasis pulmonum

B37.2

Kandidóza kože a nechtov
Candidiasis cutis et unguium

B37.3

Kandidóza vulvy a pošvy (N77.1*)
Candidiasis vulvae et vaginae

B37.4

Kandidóza iných častí močovopohlavnej sústavy
Candidiases urogenitales aliae

B37.5

Kandidová meningitída (G02.1*)
Candidiasis meningium

B37.6

Kandidová endokarditída (I39.8*)
Candidiasis endocardii

B37.7

Kandidová sepsa
Sepsis candidialis

B37.8-

Kandidóza na iných miestach

B37.81

Kandidová ezofagitída

B37.88

Kandidóza na iných miestach

B37.9

Kandidóza, bližšie neurčená
Candidiasis, non specificata

B38

Kokcidioidomykóza
Coccidioidomycosis

B38.0

Akútna kokcidioidomykóza pľúc
Coccidioidomycosis pulmonis acuta

B38.1

Chronická kokcidioidomykóza pľúc
Coccidioidomycosis pulmonis chronica

B38.2

Kokcidioidomykóza pľúc, bližšie neurčená
Coccidioidomycosis pulmonis, non specificata

B38.3

Kokcidioidomykóza kože
Coccidioidomycosis cutanea

B38.4

Kokcidioidomykotická meningitída (G02.1*)
Coccidioidomycosis meningium

B38.7

Diseminovaná kokcidioidomykóza
Coccidioidomycosis disseminata

B38.8

Iná forma kokcidioidomykózy
Coccidioidomycosis, formae aliae

B38.9

Kokcidioidomykóza, bližšie neurčená
Coccidioidomycosis, non specificata

B39

Histoplazmóza
Histoplasmosis

B39.0

Akútna histoplazmóza pľúc zapríčinená Histoplasma capsulatum
Histoplasmosis pulmonum capsularis acuta

B39.1

Chronická histoplazmóza pľúc zapríčinená Histoplasma capsulatum
Histoplasmosis pulmonum capsularis chronica

B39.2

Histoplazmóza pľúc zapríčinená Histoplasma capsulatum, bližšie neurčená
Histoplasmosis pulmonum capsularis, non specificata

B39.3

Diseminovaná histoplazmóza zapríčinená Histoplasma capsulatum
Histoplasmosis capsularis disseminata

B39.4

Histoplazmóza zapríčinená Histoplasma capsulatum, bližšie neurčená
Histoplasmosis capsularis, non specificata

B39.5

Histoplazmóza zapríčinená Histoplasma duboisii
Histoplasmosis duboisii

B39.9

Histoplazmóza, bližšie neurčená
Histoplasmosis, non specificata

B40

Blastomykóza
Blastomycosis

B40.0

Akútna blastomykóza pľúc
Blastomycosis pulmonum acuta

B40.1

Chronická blastomykóza pľúc
Blastomycosis pulmonum chronica

B40.2

Blastomykóza pľúc, bližšie neurčená
Blastomycosis pulmonum, non specificata

B40.3

Blastomykóza kože
Blastomycosis cutanea

B40.7

Diseminovaná blastomykóza
Blastomycosis disseminata

B40.8

Iná forma blastomykózy
Blastomycosis, formae aliae

B40.9

Blastomykóza, bližšie neurčená
Blastomycosis, non specificata

B41

Parakokcidioidomykóza
Paracoccidioidomycosis

B41.0

Parakokcidioidomykóza pľúc
Paracoccidioidomycosis pulmonum

B41.7

Diseminovaná parakokcidioidomykóza
Paracoccidioidomycosis disseminata

B41.8

Iná forma parakokcidioidomykózy
Paracoccidioidomycosis, formae aliae

B41.9

Parakokcidioidomykóza, bližšie neurčená
Paracoccidioidomycosis, non specificata

B42

Sporotrichóza
Sporotrichosis

B42.0

Sporotrichóza pľúc
Sporotrichosis pulmonum

B42.1

Lymfokutánna sporotrichóza
Sporotrichosis lymphocutanea

B42.7

Diseminovaná sporotrichóza
Sporotrichosis disseminata

B42.8

Iná forma sporotrichózy
Sporotrichosis, formae aliae

B42.9

Sporotrichóza, bližšie neurčená
Sporotrichosis, non specificata

B43

Chromomykóza a chromomykotický absces
Chromomycosis et abscessus phaemycoticus

B43.0

Chromomykóza kože
Chromomycosis cutanea

B43.1

Chromomykotický absces mozgu
Abscessus cerebri phaeomycoticus

B43.2

Chromomykotický absces a cysta podkožia
Abscessus et cystis subcutanea phaeomycotica

B43.8

Iná forma chromomykózy
Chromomycosis, formae aliae

B43.9

Chromomykóza, bližšie neurčená
Chromomycosis, non specificata

B44

Aspergilóza
Aspergillosis

B44.0

Invazívna aspergilóza pľúc
Aspergillosis pulmonum invasiva

B44.1

Iná aspergilóza pľúc
Aspergilloses pulmonum aliae

B44.2

Aspergilóza tonzíl
Aspergillosis tonsillae

B44.7

Diseminovaná aspergilóza
Aspergillosis disseminata

B44.8

Iná forma aspergilózy
Aspergillosis, formae aliae

B44.9

Aspergilóza, bližšie neurčená
Aspergillosis, non specificata

B45

Kryptokokóza
Cryptococcosis

B45.0

Kryptokokóza pľúc
Cryptococcosis pulmonum

B45.1

Kryptokokóza mozgu
Cryptococcosis cerebri

B45.2

Kryptokokóza kože
Cryptococcosis cutanea

B45.3

Kryptokokóza kostí
Cryptococcosis ossis

B45.7

Diseminovaná kryptokokóza
Cryptococcosis disseminata

B45.8

Iná forma kryptokokózy
Cryptococcosis, formae aliae

B45.9

Kryptokokóza, bližšie neurčená
Cryptococcosis, non specificata

B46

Zygomykóza
Zygomycosis

B46.0

Mukormykóza pľúc
Mucormycosis pulmonum

B46.1

Rinocerebrálna mukormykóza
Mucormycosis rhinocerebralis

B46.2

Mukormykóza tráviacej trubice
Mucormycosis gastrointestinalis

B46.3

Mukormykóza kože
Mucormycosis cutanea

B46.4

Diseminovaná mukormykóza
Mucormycosis disseminata

B46.5

Mukormykóza, bližšie neurčená
Mucormycosis, non specificata

B46.8

Iná zygomykóza
Zygomycoses, aliae

B46.9

Zygomykóza, bližšie neurčená
Zygomycosis, non specificata

B47

Mycetóm
Mycetoma

B47.0

Eumycetóm
Eumycetoma

B47.1

Aktinomycetóm
Actinomycetoma

B47.9

Mycetóm, bližšie neurčený
Mycetoma, non specificatum

B48

Iná mykóza, nezatriedená inde
Mycoses aliae, non alibi classificatae

B48.0

Lobomykóza
Lobomycosis

B48.1

Rinosporidióza
Rhinosporidiosis

B48.2

Allescherióza
Allescheriasis

B48.3

Geotrichóza
Geotrichosis

B48.4

Penicilóza
Penicillosis

B48.7

Mykóza zapríčinená oportunistickým patogénom
Mycoses opportunisticae

B48.8

Iná mykóza, bližšie určená
Mycoses aliae, specificatae

B49

Mykóza, bližšie neurčená
Mycosis, non specificata

B50-B64

Protozoárne choroby

B65-B83

Helmintózy

B85-B89

Zavšivenie [Pedikulóza], svrab [Akarióza] a iné zamorenia

B90-B94

Následky infekčných a parazitových chorôb

B95-B98

Baktérie, vírusy a iní infekční pôvodcovia ako príčina chorôb zatriedených inde

B99-B99

Iné infekčné choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.