MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

A00-A09

Črevné infekčné choroby

A15-A19

Tuberkulóza

A20-A28

Baktériové zoonózy

A20

Mor
Pestis

A20.0

Bubonický mor
Pestis bubonica

A20.1

Kožná forma moru
Pestis cellulocutanea

A20.2

Pľúcna forma moru
Pestis pneumonica

A20.3

Morová meningitída
Meningitis pestica

A20.7

Septikemická forma moru
Pestis septica

A20.8

Iná forma moru
Pestis, formae aliae

A20.9

Bližšie neurčený mor
Pestis, non specificata

A21

Tularémia
Tularaemia

A21.0

Ulceroglandulárna tularémia
Tularaemia ulceroglandularis

A21.1

Okuloglandulárna tularémia
Tularaemia oculoglandularis

A21.2

Pľúcna tularémia
Tularaemia pulmonalis

A21.3

Gastrointestinálna tularémia
Tularaemia gastrointestinalis

A21.7

Generalizovaná tularémia
Tularaemia generalisata

A21.8

Iná forma tularémie
Tularaemia, formae aliae

A21.9

Tularémia, bližšie neurčená
Tularaemia, non specificata

A22

Antrax
Anthrax

A22.0

Kožný antrax
Anthrax cutaneus

A22.1

Pľúcny antrax
Anthrax pulmonalis

A22.2

Gastrointestinálny antrax
Anthrax gastrointestinalis

A22.7

Antraxová sepsa
Sepsis per anthracem

A22.8

Iná forma antraxu
Anthrax, formae aliae

A22.9

Bližšie neurčený antrax
Anthrax, non specificatus

A23

Brucelóza
Brucellosis

A23.0

Brucelóza zapríčinená Brucella melitensis
Brucellosis per Brucellam melitensem

A23.1

Brucelóza zapríčinená Brucella abortus
Brucellosis per Brucellam abortus

A23.2

Brucelóza zapríčinená Brucella suis
Brucellosis per Brucellam suis

A23.3

Brucelóza zapríčinená Brucella canis
Brucellosis per Brucellam canis

A23.8

Iná brucelóza
Brucelloses aliae

A23.9

Brucelóza, bližšie neurčená
Brucellosis, non specificata

A24

Sopľavka [malleus] a melioidóza [pseudomalleus]
Malleus et melioidosis

A24.0

Sopľavka
Malleus

A24.1

Akútna alebo fulminantná melioidóza
Melioidosis acuta et fulminans

A24.2

Subakútna a chronická melioidóza
Melioidosis subacuta et chronica

A24.3

Iná melioidóza
Melioidoses aliae

A24.4

Melioidóza, bližšie neurčená
Melioidosis, non specificata

A25

Horúčka po uhryznutí potkanom
Febris post morsum muris

A25.0

Spirilóza
Spirillosis

A25.1

Streptobacilóza
Streptobacillosis

A25.9

Horúčka po uhryznutí potkanom, bližšie neurčená
Febris post morsum muris, non specificata

A26

Eryzipeloid
Erysipeloides

A26.0

Kožný eryzipeloid
Erysipeloides cutaneus

A26.7

Eryzipelotrixová sepsa
Erysipeloides septicus

A26.8

Iná forma eryzipeloidu
Erysipeloides, formae aliae

A26.9

Bližšie neurčený eryzipeloid
Erysipeloides, non specificatus

A27

Leptospiróza
Leptospirosis

A27.0

Leptospiróza zapríčinená Leptospira icterohaemorrhagiae [Weilova choroba]
Leptospirosis icterohaemorrhagica

A27.8

Iná forma leptospirózy
Leptospirosis, formae aliae

A27.9

Leptospiróza, bližšie neurčená
Leptospirosis, non specificata

A28

Iná baktériová zoonóza, nezatriedená inde
Zoonoses bacteriales aliae, non alibi classificatae

A28.0

Pasteurelóza
Pasteurellosis

A28.1

Choroba z mačacieho škrabnutia
Morbus post excoriationem felis

A28.2

Extraintestinálna yersinióza
Yersiniosis extraintestinalis

A28.8

Iná baktériová zoonóza, bližšie určená, nezatriedená inde
Zoonoses bacteriales aliae, specificatae, non alibi classificatae

A28.9

Baktériová zoonóza, bližšie neurčená
Zoonosis bacterialis, non specificata

A30-A49

Iné baktériové choroby

A50-A64

Infekcie s prevažne pohlavným prenosom

A65-A69

Iné spirochétové choroby

A70-A74

Iné choroby, zapríčinené chlamýdiami

A75-A79

Riketsiózy

A80-A89

Vírusové infekcie centrálnej nervovej sústavy (A80 – A89)

A90-A99

Vírusová horúčka a vírusová hemoragická horúčka prenášaná článkonožcami

B00-B09

Vírusové infekcie charakterizované poškodením kože a slizníc

B15-B19

Vírusové hepatitídy

B20-B24

Choroba zapríčinená vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [Choroba HIV]

B25-B34

Iné vírusové choroby

B35-B49

Mykózy

B50-B64

Protozoárne choroby

B65-B83

Helmintózy

B85-B89

Zavšivenie [Pedikulóza], svrab [Akarióza] a iné zamorenia

B90-B94

Následky infekčných a parazitových chorôb

B95-B98

Baktérie, vírusy a iní infekční pôvodcovia ako príčina chorôb zatriedených inde

B99-B99

Iné infekčné choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.