MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

A00-A09

Črevné infekčné choroby

A15-A19

Tuberkulóza

A20-A28

Baktériové zoonózy

A30-A49

Iné baktériové choroby

A50-A64

Infekcie s prevažne pohlavným prenosom

A65-A69

Iné spirochétové choroby

A70-A74

Iné choroby, zapríčinené chlamýdiami

A75-A79

Riketsiózy

A80-A89

Vírusové infekcie centrálnej nervovej sústavy (A80 – A89)

A90-A99

Vírusová horúčka a vírusová hemoragická horúčka prenášaná článkonožcami

B00-B09

Vírusové infekcie charakterizované poškodením kože a slizníc

B00

Infekcia herpetickým vírusom [Herpes simplex]
Infectiones herpesvirales

B00.0

Herpetický ekzém
Eczema herpeticum

B00.1

Herpetická vezikulárna dermatitída
Dermatitis vesicularis herpetica

B00.2

Herpetická gingivostomatitída a tonzilofaryngitída
Gingivostomatitis et pharyngotonsillitis herpetica

B00.3

Herpetická meningitída (G02.0*)
Meningitis herpetica

B00.4

Herpetická encefalitída (G05.1*)
Encephalitis herpetica

B00.5

Očná infekcia herpetickým vírusom
Morbus oculi herpeticus

B00.7

Diseminovaná herpetická choroba
Herpes generalisatus

B00.8

Iná forma herpetickej infekcie
Infectio herpetica, formae aliae

B00.9

Herpetická infekcia, bližšie neurčená
Infectio herpetica, non specificata

B01

Ovčie kiahne [Varicella]
Varicella

B01.0

Varicelová meningitída (G02.0*)
Meningitis varicellosa

B01.1

Varicelová encefalitída (G05.1*)
Encephalitis varicellosa

B01.2

Varicelový zápal pľúc (J17.1*)
Pneumonia varicellosa

B01.8

Varicela s inými komplikáciami
Varicella cum compilcationibus aliis

B01.9

Varicela bez komplikácií
Varicella sine complicatione

B02

Pásový opar [Herpes zoster, Zoster]
Herpes zoster

B02.0

Zosterová encefalitída (G05.1*)
Encephalitis zostrica

B02.1

Zosterová meningitída (G02.0*)
Meningitis zostrica

B02.2

Zoster s postihnutím iných častí nervovej sústavy
Herpes zoster cum complicationibus systematis nervosi aliis

B02.3

Zosterová choroba oka
Morbus oculi zostricus

B02.7

Diseminovaný zoster
Herpes zoster disseminatus

B02.8

Zoster s inými komplikáciami
Herpes zoster cum complicationibus aliis

B02.9

Zoster bez komplikácií
Herpes zoster sine complicationibus

B03

Kiahne [Variola]
Variola vera

B04

Opičie kiahne
Variola simiaca

B05

Osýpky [Morbilli]
Morbilli

B05.0

Osýpky komplikované encefalitídou (G05.1*)
Encephalitis morbillosa

B05.1

Osýpky komplikované meningitídou (G05.1*)
Meningitis morbillosa

B05.2

Osýpky komplikované pneumóniou (J17.1*)
Pneumonia morbillosa

B05.3

Osýpky komplikované zápalom stredného ucha (H67.1*)
Otitis media morbillosa

B05.4

Osýpky s črevnými komplikáciami
Morbilli cum complicationibus intestinalibus

B05.8

Osýpky s inými komplikáciami
Morbilli cum complicationibus aliis

B05.9

Osýpky bez komplikácií
Morbilli sine complicationibus

B06

Ružienka [Rubeola]
Rubeola

B06.0

Ružienka s nervovými komplikáciami
Rubeola cum complicationibus neurologicis

B06.8

Ružienka s inými komplikáciami
Rubeola cum complicationibus aliis

B06.9

Ružienka bez komplikácií
Rubeola sine complicationibus

B07

Vírusové bradavice [Verrucae]
Verrucae virales

B08

Iná vírusové infekcie charakterizované postihnutím kože a slizníc, nezatriedené inde
Infectiones virales cum laesionibus mucocutaneis aliae, non alibi classificatae

B08.0

Iné ortopoxvírusové infekcie
Infectiones orthopoxvirales aliae

B08.1

Kontagiózne bradavice [Molluscum contagiosum]
Molluscum contagiosum

B08.2

Exanthema subitum [Šiesta choroba]
Exanthema subitum

B08.3

Erythema infectiosum [Piata choroba]
Erythema infectivum

B08.4

Enterovírusová vezikulárna stomatitída s exantémom
Stomatitis vesiculosa enteroviralis

B08.5

Enterovírusová vezikulárna faryngitída
Pharyngitis vesiculosa enteroviralis

B08.8

Iná vírusová infekcia charakterizovaná postihnutím kože a slizníc, bližšie určená
Infectiones virales cum laesionibus mucocutaneis aliae specificatae

B09

Vírusová infekcia charakterizovaná postihnutím kože a slizníc, bližšie neurčená
Infectio viralis cum laesionibus mucocutaneis non specificata

B15-B19

Vírusové hepatitídy

B20-B24

Choroba zapríčinená vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [Choroba HIV]

B25-B34

Iné vírusové choroby

B35-B49

Mykózy

B50-B64

Protozoárne choroby

B65-B83

Helmintózy

B85-B89

Zavšivenie [Pedikulóza], svrab [Akarióza] a iné zamorenia

B90-B94

Následky infekčných a parazitových chorôb

B95-B98

Baktérie, vírusy a iní infekční pôvodcovia ako príčina chorôb zatriedených inde

B99-B99

Iné infekčné choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.