MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

A00-A09

Črevné infekčné choroby

A15-A19

Tuberkulóza

A20-A28

Baktériové zoonózy

A30-A49

Iné baktériové choroby

A50-A64

Infekcie s prevažne pohlavným prenosom

A65-A69

Iné spirochétové choroby

A70-A74

Iné choroby, zapríčinené chlamýdiami

A75-A79

Riketsiózy

A80-A89

Vírusové infekcie centrálnej nervovej sústavy (A80 – A89)

A90-A99

Vírusová horúčka a vírusová hemoragická horúčka prenášaná článkonožcami

B00-B09

Vírusové infekcie charakterizované poškodením kože a slizníc

B15-B19

Vírusové hepatitídy

B20-B24

Choroba zapríčinená vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [Choroba HIV]

B25-B34

Iné vírusové choroby

B35-B49

Mykózy

B50-B64

Protozoárne choroby

B50

Malária zapríčinená Plasmodium falciparum
Malaria cum Plasmodio falciparo

B50.0

Malária zapríčinená Plasmodium falciparum s mozgovými komplikáciami
Malaria cum Plasmodio falciparo cum compilcationibus cerebralibus

B50.8

Iná ťažká a komplikovaná malária zapríčinená Plasmodium falciparum
Malaria gravis cum Plasmodio falciparo et complicata alia

B50.9

Malária zapríčinená Plasmodium falciparum, bližšie neurčená
Malaria cum Plasmodio falciparo, non specificata

B51

Malária zapríčinená Plasmodium vivax
Malarija cum Plasmodio vivaci

B51.0

Malária zapríčinená Plasmodium vivax s ruptúrou sleziny
Malaria cum Plasmodio vivaci cum ruptura splenis

B51.8

Malária zapríčinená Plasmodium vivax s inými komplikáciami
Malaria cum Plasmodio vivaci cum complicationibus aliis

B51.9

Malária zapríčinená Plasmodium vivax bez komplikácií
Malaria cum Plasmodio vivaci sine complicatione

B52

Malária zapríčinená Plasmodium malariae
Malaria cum Plasmodio malariae

B52.0

Malária zapríčinená Plasmodium malariae s nefropatiou
Malaria cum Plasmodio malariae cum nephropathia

B52.8

Malária zapríčinená Plasmodium malariae s inými komplikáciami
Malaria cum Plasmodio malariae cum complicationibus aliis

B52.9

Malária zapríčinená Plasmodium malariae bez komplikácií
Malaria cum Plasmodio malariae sine complicationibus

B53

Iná parazitologicky potvrdená malária
Malariae aliae, per parasitologiam confirmatae

B53.0

Malária zapríčinená Plasmodium ovale
Malaria cum Plasmodio ovali

B53.1

Malária zapríčinená opičími plazmódiami
Malaria cum Plasmodio simiae

B53.8

Iná parazitologicky potvrdená malária, nezatriedená inde
Malariae aliae, per parasitologiam confirmatae, non alibi classificatae

B54

Malária, bližšie neurčená
Malaria, non specificata

B55

Leišmanióza
Leishmaniasis

B55.0

Viscerálna leišmanióza
Leishmaniasis visceralis

B55.1

Kožná leišmanióza
Leishmaniasis cutanea

B55.2

Leišmanióza kože a slizníc (mukokutánna)
Leishmaniasis mucocutanea

B55.9

Leišmanióza, bližšie neurčená
Leishmaniasis, non specificata

B56

Africká trypanozomóza
Trypanosomiasis africana

B56.0

Gambijská trypanozomóza
Trypanosomiasis gambiensis

B56.1

Rodézska trypanozomóza
Trypanosomiasis rhodesiensis

B56.9

Africká trypanozomóza, bližšie neurčená
Trypanosomiasis africana, non specificata

B57

Chagasova choroba
Morbus Chagas

B57.0

Akútna Chagasova choroba s postihnutím srdca (I41.2*, I98.1*)
Morbus Chagas acutus cum laesione cordis

B57.1

Akútna Chagasova choroba bez postihnutia srdca
Morbus Chagas acutus sine laesione cordis

B57.2

Chagasova choroba (chronická) s postihnutím srdca
Morbus Chagas chronicus cum laesione cordis

B57.3

Chagasova choroba (chronická) s postihnutím tráviacej sústavy
Morbus Chagas chronicus cum laesione systematis digestivi

B57.4

Chagasova choroba (chronická) s postihnutím nervovej sústavy
Morbus Chagas chronicus cum laesione systematis nervosi

B57.5

Chagasova choroba (chronická) s postihnutím iných orgánov
Morbus Chagas chronicus cum leasione organorum aliorum

B58

Toxoplazmóza
Toxoplasmosis

B58.0

Toxoplazmová okulopatia
Oculopathia toxoplasmotica

B58.1

Toxoplazmová hepatitída (K77.0*)
Hepatitis toxoplasmotica

B58.2

Toxoplazmová meningoencefalitída (G05.2*)
Meningoencephalitis toxoplasmotica

B58.3

Toxoplazmóza pľúc (J17.3*)
Toxoplasmosis pulmonum

B58.8

Toxoplazmóza s postihnutím iných orgánov
Toxoplasmosis cum laesione organorum aliorum

B58.9

Toxoplazmóza, bližšie neurčená
Toxoplasmosis, non specificata

B59

Pneumocystóza (J17.3*)
Pneumocystosis

B60

Iná protozoárna choroba, nezatriedená inde
Morbi protozoici alii, non alibi classificati

B60.0

Babezióza
Babesiosis

B60.1

Akantamebóza
Acanthamoebiasis

B60.2

Naeglerióza
Naegleriasis

B60.8

Iná protozoárna choroba, bližšie určená
Morbi protozoici alii, specificati

B64

Protozoárna choroba, bližšie neurčená
Morbus protozoicus, non specificatus

B65-B83

Helmintózy

B85-B89

Zavšivenie [Pedikulóza], svrab [Akarióza] a iné zamorenia

B90-B94

Následky infekčných a parazitových chorôb

B95-B98

Baktérie, vírusy a iní infekční pôvodcovia ako príčina chorôb zatriedených inde

B99-B99

Iné infekčné choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.