MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

A00-A09

Črevné infekčné choroby

A15-A19

Tuberkulóza

A20-A28

Baktériové zoonózy

A30-A49

Iné baktériové choroby

A50-A64

Infekcie s prevažne pohlavným prenosom

A65-A69

Iné spirochétové choroby

A70-A74

Iné choroby, zapríčinené chlamýdiami

A75-A79

Riketsiózy

A80-A89

Vírusové infekcie centrálnej nervovej sústavy (A80 – A89)

A90-A99

Vírusová horúčka a vírusová hemoragická horúčka prenášaná článkonožcami

B00-B09

Vírusové infekcie charakterizované poškodením kože a slizníc

B15-B19

Vírusové hepatitídy

B20-B24

Choroba zapríčinená vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [Choroba HIV]

B20

Choroba HIV s následnými infekčnými a parazitovými chorobami
Morbus HIV - morbus immunodeficientiae acquisitae cum morbis infectivis et parasitariis

B20.0

Choroba HIV s následnými mykobakteriovými infekciami
Morbus HIV cum infectione mycobacteriali

B20.1

Choroba HIV s následnými inými bakteriovými infekciami
Morbus HIV cum infectionibus bacterialibus aliis

B20.2

Choroba HIV s následnou cytomegalovírusovou chorobou
Morbus HIV cum morbo cytomegalovirali

B20.3

Choroba HIV s následnými do inými vírusovými infekciami
Morbus HIV cum infectionibus viralibus aliis

B20.4

Choroba HIV s následnými kandidózami
Morbus HIV cum candidiase

B20.5

Choroba HIV s následnými inými mykózami
Morbus HIV cum mycosibus aliis

B20.6

Choroba HIV s následnou pneumocystovou pneumóniou
Morbus HIV cum pneumonia (Pneumocystis jirovecii)

B20.7

Choroba HIV s následnými viacpočetnými infekciami
Morbus HIV cum infectionibus multiplicibus aliis

B20.8

Choroba HIV s následnými iných infekčnými a parazitovými chorôbami
Morbus HIV cum morbis infectivis et parasitariis aliis

B20.9

Choroba HIV s následnými infekčnými alebo parazitovými chorobami bližšie neurčenými
Morbus HIV cum morbo infectivo sive parasitario non specificato

B21

Choroba HIV s následnými zhubnými nádormi
Morbus HIV cum neoplasmatis malignis

B21.0

Choroba HIV s následným Kaposiho sarkómom
Morbus HIV cum sarcomate Kaposi

B21.1

Choroba HIV s následným Burkittovým lymfómom
Morbus HIV cum lymphomate Burkitt

B21.2

Choroba HIV s následnými inými typmi nehodgkinovho lymfómu
Morbus HIV cum typis lymphomatis non Hodkin aliis

B21.3

Choroba HIV s následnými inými zhubnými nádormi lymfatického krvotvorného a príbuzného tkaniva
Morbus HIV cum neoplasmatis malignis textus lymphatici, haematopoietici et textus affinis aliis

B21.7

Choroba HIV s následnými viacpočetnými zhubnými nádormi
Morbus HIV cum neoplasmatis malignis multiplicibus

B21.8

Choroba HIV s následnými inými zhubnými nádormi
Morbus HIV cum neoplasmatis malignis aliis

B21.9

Choroba HIV s následnými zhubných nádormi, bližšie neurčenými
Morbus HIV cum neoplasmate maligno, non specificato

B22

Choroba HIV s inými následnými chorobami, bližšie určenými
Morbus HIV cum morbis aliis specificatis

B22.0

Choroba HIV s následnou encefalopatiou
Morbus HIV cum encephalopathia

B22.1

Choroba HIV s následnou lymfoidnou intersticiálnou pneumonitídou
Morbus HIV cum pneumonia interstitiali lymphoidi adjuncta

B22.2

Choroba HIV s následným syndrómom celkového upadania
Morbus HIV cum "Wasting"syndromate

B22.7

Choroba HIV s následnými rozličnými chorobami zatriedenými inde
Morbus HIV cum morbis multiplicibus, alibi classificatis

B23

Choroba HIV s inými následnými stavmi
Morbus HIV cum statibus adjunctis aliis

B23.0

Syndróm akútnej infekcie HIV
Syndroma HIV infectionis acutum

B23.1

Choroba HIV s následnou (pretrvávajúcou) generalizovanou lymfadenopatiou
Morbus HIV cum lymphadenopathia (persastenti) generali

B23.2

Choroba HIV s následnými hematologickými a imunologickými abnormalitami nezatriedenými inde
Morbus HIV cum immunohaemopathiis non alibi classificatis

B23.8

Choroba HIV s inými následnými, bližšie určenými stavmi
Morbus HIV cum statibus aliis specificatis

B24

Choroba HIV, bližšie neurčená
Morbus HIV, non specificatus

B25-B34

Iné vírusové choroby

B35-B49

Mykózy

B50-B64

Protozoárne choroby

B65-B83

Helmintózy

B85-B89

Zavšivenie [Pedikulóza], svrab [Akarióza] a iné zamorenia

B90-B94

Následky infekčných a parazitových chorôb

B95-B98

Baktérie, vírusy a iní infekční pôvodcovia ako príčina chorôb zatriedených inde

B99-B99

Iné infekčné choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.