MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

A00-A09

Črevné infekčné choroby

A15-A19

Tuberkulóza

A20-A28

Baktériové zoonózy

A30-A49

Iné baktériové choroby

A50-A64

Infekcie s prevažne pohlavným prenosom

A50

Vrodený syfilis [Lues congenita]
Syphilis congenita

A50.0

Včasný vrodený syfilis, symptomatický
Syphilis symptomatica praecox congenita

A50.1

Včasný vrodený syfilis, latentný
Syphilis praecox latens congenita

A50.2

Včasný vrodený syfilis, bližšie neurčený
Syphilis praecox congenita, non specificata

A50.3

Neskorá vrodená syfilitická okulopatia
Oculopathia syphilitica tarda congenita

A50.4

Neskorý vrodený neurosyfilis [Juvenilný neurosyfilis]
Neurosyphilis juvenilis tarda congenita

A50.5

Iný neskorý vrodený syfilis, symptomatický
Syphilides symptomaticae tardae congenitae aliae

A50.6

Neskorý vrodený syfilis, latentný
Syphilis tarda latens, congenita

A50.7

Neskorý vrodený syfilis, bližšie neurčený
Syphilis tarda congenita, non specificata

A50.9

Vrodený syfilis, bližšie neurčený
Syphilis congenita, non specificata

A51

Včasný syfilis
Syphilis recens

A51.0

Primárny genitálny syfilis
Syphilis genitalis primaria

A51.1

Primárny análny syfilis
Syphilis analis primaria

A51.2

Primárny syfilis na inom mieste
Syphilis primaria, locorum alliorum

A51.3

Sekundárny syfilis kože a slizníc
Syphilis cutis et mucosae secundaria

A51.4

Iná forma sekundárneho syfilisu
Syphildes secundariae aliae

A51.5

Včasný syfilis, latentný
Syphilis recens latens

A51.9

Včasný syfilis, bližšie neurčený
Syphilis recens, non specificata

A52

Neskorý syfilis
Syphilis tarda

A52.0

Kardiovaskulárny syfilis
Syphilis cardiovascularis

A52.1

Neurosyfilis, symptomatický
Neurosyphilis symptomatica

A52.2

Neurosyfilis, asymptomatický
Neurosyphilis asymptomatica

A52.3

Neurosyfilis, bližšie neurčený
Neurosyphilis, non specificata

A52.7

Neskorý syfilis, symptomatický, iná forma
Syphilis symptomatica tarda alia

A52.8

Neskorý syfilis, latentný
Syphilis tarda latens

A52.9

Neskorý syfilis, bližšie neurčený
Syphilis tarda, non specificata

A53

Iný a bližšie neurčený syfilis
Syphilides aliae non specificatae

A53.0

Latentný syfilis, bližšie neurčený ako včasný alebo neskorý
Syphilis latens, ut recens sive tarda, non specificata

A53.9

Syfilis, bližšie neurčený
Syphilis, non specificata

A54

Gonokoková infekcia
Infectio gonococcica

A54.0

Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrových alebo predsieňových žliaz
Infectio tractus genitourinarii inferioris gonococcica sine abscessu periurethrali et glandulae accessoriae

A54.1

Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy s abscesom uretrových a predsieňových žliaz
Infectio tractus genitourinarii inferioris gonococcica cum abscessu periurethrali et glandulae accessoriae

A54.2

Gonokoková pelveoperitonitída a iná gonokoková močovopohlavná infekcia
Pelvioperitonitides et infectiones genitourinariae gonococcicae aliae

A54.3

Gonokoková infekcia oka
Infectio oculi gonococcica

A54.4

Gonokoková infekcia svalovo-kostrovej sústavy
Infectio systematis musculosceletalis gonococcica

A54.5

Gonokoková faryngitída
Pharyngitis gonococcica

A54.6

Gonokoková infekcia anusu a rekta
Infectio ani et recti gonococcica

A54.8

Iná gonokoková infekcia
Infectiones gonococcicae aliae

A54.9

Gonokoková infekcia, bližšie neurčená
Infectio gonococcica, non specificata

A55

Lymphogranuloma venereum (chlamýdiový)
Lymphogranuloma per infectionem Chlamydia (venericum)

A56

Iná pohlavne prenosná chlamýdiová choroba
Morbi sexuales alii per Chlamydiam transmissa

A56.0

Chlamýdiová infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy
Infectio tractus genitourinarii inferioris, chlamydialis

A56.1

Chlamýdiová infekcia panvovej pobrušnice a močovopohlavných orgánov
Infectio pelviopernitonaei et organorum genitourinariorum aliorum chlamydialis

A56.2

Chlamýdiová infekcia močovopohlavnej sústavy, bližšie neurčená
Infectio tractus genitourinarii, chlamydialis, non specificata

A56.3

Chlamýdiová infekcia anusu a rekta
Infectio ani et recti chlamydialis

A56.4

Chlamýdiová infekcia faryngu
Infectio pharyngis, chlamydialis

A56.8

Pohlavne prenosná chlamýdiová infekcia na iných miestach
Infectio chlamydialis, modo sexuali transmissa, locorum aliorum

A57

Mäkký vred [ulcus molle]
Ulcus mole

A58

Granuloma venereum (inguinale)
Granuloma inguinale

A59

Trichomonóza
Trichomoniasis

A59.0

Urogenitálna trichomonóza
Trichomoniasis urogenitalis

A59.8

Trichomonóza na iných miestach
Trichomoniasis locorum aliorum

A59.9

Trichomonóza, bližšie neurčená
Trichomoniasis, non specificata

A60

Anogenitálna infekcia herpetickým vírusom [Herpes simplex]
Infectio herpesviralis [herpes simplex] regionis anogenitalis

A60.0

Infekcia genitálií a močovopohlavnej sústavy zapríčinená herpetickým vírusom
Infectio genitaliorum et tractus urogenitalis, herpesviralis

A60.1

Infekcia perianálnej kože a rekta zapríčinená herpetickým vírusom
Infectio cutis perianalis et recti, herpesviralis

A60.9

Anogenitálna infekcia zapríčinená herpetickým vírusom, bližšie neurčená
Infectio anogenitalis herpesviralis, non specificata

A63

Iná prevažne pohlavne prenosná choroba, nezatriedená inde
Morbi praedominanter modo sexuali transmissi alii, non alibi classificati

A63.0

Anogenitálne (venerické) bradavice
Verrucae anogenitales

A63.8

Iná prevažne pohlavne prenosná choroba, bližšie určená
Morbi praedominanter modo sexuali transmissi alii, specificati

A64

Pohlavne prenosná choroba, bližšie neurčená
Morbus modo sexuali transmissus, non specificatus

A65-A69

Iné spirochétové choroby

A70-A74

Iné choroby, zapríčinené chlamýdiami

A75-A79

Riketsiózy

A80-A89

Vírusové infekcie centrálnej nervovej sústavy (A80 – A89)

A90-A99

Vírusová horúčka a vírusová hemoragická horúčka prenášaná článkonožcami

B00-B09

Vírusové infekcie charakterizované poškodením kože a slizníc

B15-B19

Vírusové hepatitídy

B20-B24

Choroba zapríčinená vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [Choroba HIV]

B25-B34

Iné vírusové choroby

B35-B49

Mykózy

B50-B64

Protozoárne choroby

B65-B83

Helmintózy

B85-B89

Zavšivenie [Pedikulóza], svrab [Akarióza] a iné zamorenia

B90-B94

Následky infekčných a parazitových chorôb

B95-B98

Baktérie, vírusy a iní infekční pôvodcovia ako príčina chorôb zatriedených inde

B99-B99

Iné infekčné choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.