MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

A00-A09

Črevné infekčné choroby

A15-A19

Tuberkulóza

A20-A28

Baktériové zoonózy

A30-A49

Iné baktériové choroby

A50-A64

Infekcie s prevažne pohlavným prenosom

A65-A69

Iné spirochétové choroby

A70-A74

Iné choroby, zapríčinené chlamýdiami

A75-A79

Riketsiózy

A80-A89

Vírusové infekcie centrálnej nervovej sústavy (A80 – A89)

A80

Akútna poliomyelitída
Poliomyelitis anterior acuta

A80.0

Akútna paralytická poliomyelitída spojená s očkovaním
Poliomyelitis paralytica acuta, postvaccinalis

A80.1

Akútna paralytická poliomyelitída zapríčinená importovaným divým vírusom
Poliomyelitis paralytica acuta (virus importatum)

A80.2

Akútna paralytická poliomyelitída zapríčinená domácim divým vírusom
Poliomyelitis paralytica acuta (virus autochtonum)

A80.3

Iná akútna paralytická poliomyelitída, bližšie neurčená
Poliomyelitides paralyticae acutae, aliae, non specificatae

A80.4

Akútna neparalytická poliomyelitída
Poliomyelitis acuta, non paralytica

A80.9

Akútna poliomyelitída, bližšie neurčená
Poliomyelitis acuta, non specificata

A81

Pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
Infectiones systematis nervosi centralis virales lentae

A81.0

Creutzfeldtova-Jakobova choroba
Morbus „Creutzfeldt-Jakob“

A81.1

Subakútna sklerotizujúca panencefalitída
Panencephalitis scleroticans subacuta

A81.2

Progresívna multifokálna leukoencefalopatia
Leucoencephalopathia multifocalia progressiva

A81.8

Iná pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
Infectiones systematis nervosi centralis virales lentae aliae

A81.9

Pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená
Infectio systematis nervosi centralis viralis lenta, non specificata

A82

Besnota [rabies, lyssa]
Rabies

A82.0

Besnota, lesný typ
Rabies silvatica

A82.1

Besnota, mestský typ
Rabies urbana

A82.9

Besnota, bližšie neurčená
Rabies, non specificata

A83

Vírusová encefalitída, prenášaná komármi
Encephalitis viralis anophelis transmissa

A83.0

Japonská encefalitída
Encephalitis „japonica“

A83.1

Západná encefalitída koní
Encephalitis equina occidentalis

A83.2

Východná encefalitída koní
Encephalitis equina orientalis

A83.3

Saintlouiská encefalitída
Encephalitis „St. Louis“

A83.4

Austrálska encefalitída
Encephalitis „australiensis“

A83.5

Kalifornská encefalitída
Encephalitis „californiensis“

A83.6

Encefalitída zapríčinená vírusom Rocio
Morbus viralis „Rocio“

A83.8

Iná vírusová encefalitída prenášaná komármi
Encephalitides virales anophelis transmissae aliae

A83.9

Vírusová encefalitída prenášaná komármi, bližšie neurčená
Encephalitis viralis anophelis transmissa, non specificata

A84

Vírusová encefalitída prenášaná kliešťami
Encephalitis viralis ixodibus transmissa

A84.0

Kliešťová encefalitída Ďalekého východu [ruská jarno-letná encefalitída]
Encephalitis Orientis extremi ixodibus transmissa

A84.1

Stredoeurópska kliešťová encefalitída
Encephalitis Europae centralis ixodibus transmissa

A84.8

Iná vírusová encefalitída prenášaná kliešťami
Encephalitides virales ixodibus transmissae aliae

A84.9

Vírusová encefalitída prenášaná kliešťami, bližšie neurčená
Encephalitis viralis ixodibus transmissa, non specificata

A85

Iná vírusová encefalitída, nezatriedená inde
Encephalitides virales aliae, non alibi classificatae

A85.0

Enterovírusová encefalitída (G05.1*)
Encephalitis enteroviralis

A85.1

Adenovírusová encefalitída (G05.1*)
Encephalitis adenoviralis

A85.2

Vírusová encefalitída prenášaná článkonožcami, bližšie neurčená
Encephalitis viralis arthoropodis transmissa, non specificata

A85.8

Iná vírusová encefalitída, bližšie určená
Encephalitides virales aliae, specificatae

A86

Vírusová encefalitída, bližšie neurčená
Encephalitis viralis, non specificata

A87

Vírusová meningitída
Meningitis viralis

A87.0

Enterovírusová meningitída (G02.0*)
Meningitis enteroviralis

A87.1

Adenovírusová meningitída (G02.0*)
Meningitis adenoviralis

A87.2

Lymfocytová choriomeningitída
Choriomeningitis lymphocytica

A87.8

Iná vírusová meningitída
Meningitides virales aliae

A87.9

Vírusová meningitída, bližšie neurčená
Meningitis viralis, non specificata

A88

Iná vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy, nezatriedená inde
Infectiones systematis nervosi centralis virales aliae, non alibi classificatae

A88.0

Enterovírusová exantémová horúčka [Bostonský exantém]
Febris exanthematosa enteroviralis (exanthema Boston)

A88.1

Epidemické vertigo
Vertigo epidemica

A88.8

Iná vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy, bližšie určená
Infectiones systematis nervosi centralis virales aliae, specificatae

A89

Vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená
Infectio systematis nervosi centralis viralis, non specificata

A90-A99

Vírusová horúčka a vírusová hemoragická horúčka prenášaná článkonožcami

B00-B09

Vírusové infekcie charakterizované poškodením kože a slizníc

B15-B19

Vírusové hepatitídy

B20-B24

Choroba zapríčinená vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [Choroba HIV]

B25-B34

Iné vírusové choroby

B35-B49

Mykózy

B50-B64

Protozoárne choroby

B65-B83

Helmintózy

B85-B89

Zavšivenie [Pedikulóza], svrab [Akarióza] a iné zamorenia

B90-B94

Následky infekčných a parazitových chorôb

B95-B98

Baktérie, vírusy a iní infekční pôvodcovia ako príčina chorôb zatriedených inde

B99-B99

Iné infekčné choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.