MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

A00-A09

Črevné infekčné choroby

A15-A19

Tuberkulóza

A20-A28

Baktériové zoonózy

A30-A49

Iné baktériové choroby

A50-A64

Infekcie s prevažne pohlavným prenosom

A65-A69

Iné spirochétové choroby

A70-A74

Iné choroby, zapríčinené chlamýdiami

A75-A79

Riketsiózy

A80-A89

Vírusové infekcie centrálnej nervovej sústavy (A80 – A89)

A90-A99

Vírusová horúčka a vírusová hemoragická horúčka prenášaná článkonožcami

A90

Horúčka dengue [klasická dengue]
Febris dengue

A91

Hemoragická horúčka dengue
Febris dengue haemorrhagica

A92

Iná vírusová horúčka prenášaná komármi
Febres virales anophelis transmissae aliae

A92.0

Vírusová choroba Chikungunya
Morbus viralis Chikungunya

A92.1

Horúčka O'nyong-nyong
Febris „O nyong-nyong“

A92.2

Venezuelská horúčka koní
Febris equina venezuelensis

A92.3

Horúčka Západného Nílu
Febris „West Nile“

A92.4

Horúčka Riftského údolia
Febris „Rift valley“

A92.8

Iná vírusová horúčka prenášaná komármi, bližšie určená
Febres virales anophelis tranamissae aliae, specificatae

A92.9

Vírusová horúčka prenášaná komármi, bližšie neurčená
Febris viralis anophelis transmissa, non specificata

A93

Iná vírusová horúčka prenášaná článkonožcami, nezatriedená inde
Febres virales arthropodis transmissae aliae, non alibi classificatae

A93.0

Choroba zapríčinená vírusom Oropouche
Morbus viralis „Oropouche“

A93.1

Horúčka papatači (prenášaná piesočnými muchami) [sandfly fever]
Febris „Sandfly“

A93.2

Koloradská kliešťová horúčka
Febris ixodica „Colorado“

A93.8

Iná vírusová horúčka prenášaná článkonožcami, bližšie určená
Febres virales arthropodis transmissae aliae, specificatae

A94

Vírusová horúčka prenášaná článkonožcami, bližšie neurčená
Febris viralis arthropodis transmissa, non specificata

A95

Žltá zimnica
Febris flava

A95.0

Žltá zimnica, lesný typ
Febris flava silvatica

A95.1

Žltá zimnica, mestský typ
Febris flava urbana

A95.9

Žltá zimnica, bližšie neurčená
Febris flava, non specificata

A96

Arenavírusová hemoragická horúčka
Febris haemorrhagica arenaviralis

A96.0

Hemoragická horúčka zapríčinená vírusom Junin
Febris haemorrhagica „Junin“

A96.1

Hemoragická horúčka zapríčinená vírusom Machupo
Febris haemorrhagica „Machupo“

A96.2

Horúčka Lassa
Febris lassa

A96.8

Iná arenavírusová hemoragická horúčka
Febres haemorrhagicae arenavirales aliae

A96.9

Arenavírusová hemoragická horúčka, bližšie neurčená
Febris haemorrhagica arenaviralis, non specificata

A98

Iná vírusová hemoragická horúčka, nezatriedená inde
Febres haemorrhagicae virales aliae, non alibi classificatae

A98.0

Krymsko-konžská hemoragická horúčka
Febris haemorrhagica „Crim-Congo“

A98.1

Omská hemoragická horúčka
Febris haemorrhagica „Omsk“

A98.2

Horúčka Kyasanurského lesa
Morbus silvaticus „Kyasanur“

A98.3

Choroba zapríčinená vírusom Marburg
Morbus viralis „Marburg“

A98.4

Choroba zapríčinená vírusom Ebola
Morbus viralis Ebola

A98.5

Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom
Febris haemorrhagica cum syndromate renali

A98.8

Iná vírusová hemoragická horúčka, bližšie určená
Febres haemorrhagicae virales aliae, specificatae

A99

Vírusová hemoragická horúčka, bližšie neurčená
Febris haemorrhagica viralis, non specificata

B00-B09

Vírusové infekcie charakterizované poškodením kože a slizníc

B15-B19

Vírusové hepatitídy

B20-B24

Choroba zapríčinená vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [Choroba HIV]

B25-B34

Iné vírusové choroby

B35-B49

Mykózy

B50-B64

Protozoárne choroby

B65-B83

Helmintózy

B85-B89

Zavšivenie [Pedikulóza], svrab [Akarióza] a iné zamorenia

B90-B94

Následky infekčných a parazitových chorôb

B95-B98

Baktérie, vírusy a iní infekční pôvodcovia ako príčina chorôb zatriedených inde

B99-B99

Iné infekčné choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.