MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

A00-A09

Črevné infekčné choroby

A15-A19

Tuberkulóza

A20-A28

Baktériové zoonózy

A30-A49

Iné baktériové choroby

A50-A64

Infekcie s prevažne pohlavným prenosom

A65-A69

Iné spirochétové choroby

A70-A74

Iné choroby, zapríčinené chlamýdiami

A75-A79

Riketsiózy

A80-A89

Vírusové infekcie centrálnej nervovej sústavy (A80 – A89)

A90-A99

Vírusová horúčka a vírusová hemoragická horúčka prenášaná článkonožcami

B00-B09

Vírusové infekcie charakterizované poškodením kože a slizníc

B15-B19

Vírusové hepatitídy

B20-B24

Choroba zapríčinená vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [Choroba HIV]

B25-B34

Iné vírusové choroby

B35-B49

Mykózy

B50-B64

Protozoárne choroby

B65-B83

Helmintózy

B85-B89

Zavšivenie [Pedikulóza], svrab [Akarióza] a iné zamorenia

B85

Zavšivenie [Pedikulóza a Ftirióza]
Pediculosis et phthiriasis

B85.0

Pedikulóza zapríčinená Pediculus humanus capitis
Pediculosis capitis

B85.1

Pedikulóza zapríčinená Pediculus humanus corporis
Pediculosis corporis

B85.2

Pedikulóza, bližšie neurčená
Pediculosis, non specificata

B85.3

Ftirióza
Pediculosis pubis (phthiriasis)

B85.4

Zmiešaná pedikulóza a ftirióza
Pediculosis et phthiriasis mixta

B86

Scabies
Scabies

B87

Myióza
Myiasis

B87.0

Myióza kože
Myiasis cutanea

B87.1

Myióza rany
Vulnus myiaticum

B87.2

Myióza oka
Myiasis ocularis

B87.3

Myióza nosohltana
Myiasis nasopharyngica

B87.4

Myióza ucha
Myiasis auris

B87.8

Myióza na iných miestach
Myiasis locorum aliorum

B87.9

Myióza, bližšie neurčená
Myiasis, non specificata

B88

Iné zamorenie
Infestationes per arthropodes aliae

B88.0

Iná akarióza
Acariases alliae

B88.1

Tungióza
Tungiasis [sandflea infestatio]

B88.2

Iné zamorenie článkonožcami
Infestationes arthropodis aliae

B88.3

Vonkajšia hirudinóza
Hirudiniasis externa

B88.8

Iné zamorenie, bližšie určenými ektoparazitmi
Infestationes aliae, specificatae

B88.9

Zamorenie bližšie neurčenými ektoparazitmi
Infestatio, non specificata

B89

Parazitová choroba, bližšie neurčená
Morbus parasitarius, non specificatus

B90-B94

Následky infekčných a parazitových chorôb

B95-B98

Baktérie, vírusy a iní infekční pôvodcovia ako príčina chorôb zatriedených inde

B99-B99

Iné infekčné choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.