MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

A00-A09

Črevné infekčné choroby

A15-A19

Tuberkulóza

A20-A28

Baktériové zoonózy

A30-A49

Iné baktériové choroby

A50-A64

Infekcie s prevažne pohlavným prenosom

A65-A69

Iné spirochétové choroby

A70-A74

Iné choroby, zapríčinené chlamýdiami

A75-A79

Riketsiózy

A80-A89

Vírusové infekcie centrálnej nervovej sústavy (A80 – A89)

A90-A99

Vírusová horúčka a vírusová hemoragická horúčka prenášaná článkonožcami

B00-B09

Vírusové infekcie charakterizované poškodením kože a slizníc

B15-B19

Vírusové hepatitídy

B20-B24

Choroba zapríčinená vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [Choroba HIV]

B25-B34

Iné vírusové choroby

B35-B49

Mykózy

B50-B64

Protozoárne choroby

B65-B83

Helmintózy

B65

Schistozomóza [Bilharzióza]
Schistosomiasis (bilharziasis)

B65.0

Schistozomóza zapríčinená Schistosoma haematobium
Schistosomiasis per Schistosoma haematobium (Schistosomiasis urinaria)

B65.1

Schistozomóza zapríčinená Schistosoma mansoni
Schistosomiasis per Schistosoma mansoni (Schistosomiasis intestinalis)

B65.2

Schistozomóza zapríčinená Schistosoma japonicum
Schistosomiasis per Schistosoma japonicum

B65.3

Cerkáriová dermatitída
Dermatitis cercarialis

B65.8

Iné schistozomózy
Schistosomiases aliae

B65.9

Schistozomóza, bližšie neurčená
Schistosomiasis, non specificata

B66

Iná trematodóza
Infectiones trematodicae aliae

B66.0

Opistorchóza
Opisthorchiasis

B66.1

Klonorchóza
Clonorchiasis

B66.2

Dikrocelióza
Dicrocoeliasis

B66.3

Fasciolóza
Fascioliasis

B66.4

Paragonimóza
Paragonimiasis

B66.5

Fasciolopsóza
Fasciolopsiasis

B66.8

Iná infekcia motolicou, bližšie určená
Infectiones trematodicae aliae, specificatae

B66.9

Infekcia motolicou, bližšie neurčená
Infectio trematodica, non specificata

B67

Echinokokóza
Echinococcosis

B67.0

Cystická echinokokóza pečene zapríčinená Echinococcus granulosus
Echinococcosis hepatis

B67.1

Cystická echinokokóza pľúc zapríčinená Echinococcus granulosus
Echinococcosis pulmonum

B67.2

Cystická echinokokóza kostí zapríčinená Echinococcus granulosus
Echinococcosis ossis

B67.3

Cystická echinokokóza zapríčinená Echinococcus granulosus na viacerých a na iných miestach
Echinococcosis locorum aliorum et multiplicium

B67.4

Cystická echinokokóza zapríčinená Echinococcus granulosus, bližšie neurčená
Echinococcosis, non specificata

B67.5

Alveolová echinokokóza pečene zapríčinená Echinococcus multilocularis
Echinococcosis hepatis multilocularis

B67.6

Alveolová echinokokóza zapríčinená Echinococcus multilocularis na iných a na viacerých miestach
Echinococcosis multilocularis, locorum aliorum et multiplicium

B67.7

Alveolová echinokokóza zapríčinená Echinococcus multilocularis, bližšie neurčená
Echinococcosis multilocularis, non specificata

B67.8

Echinokokóza pečene, bližšie neurčená
Echinococcosis hepatis, non specificata

B67.9

Iná echinokokóza, bližšie neurčená
Echinococcosis alia, non specificata

B68

Tenióza
Taeniasis

B68.0

Tenióza zapríčinená Taenia solium
Taeniasis per Taeniam solium

B68.1

Tenióza zapríčinená Taenia saginata
Taeniasis per Taeniam saginatam

B68.9

Tenióza, bližšie neurčená
Taeniasis, non specificata

B69

Cysticerkóza
Cysticercosis

B69.0

Cysticerkóza centrálnej nervovej sústavy
Cysticercosis systematis nervosi centralis

B69.1

Cysticerkóza oka
Cysticercosis oculi

B69.8

Cysticerkóza na iných miestach
Cysticercosis locorum aliorum

B69.9

Cysticerkóza, bližšie neurčená
Cysticercosis, non specificata

B70

Difylobotrióza a sparganóza
Diphyllobothriasis et sparganosis

B70.0

Difylobotrióza
Diphyllobothriasis

B70.1

Sparganóza
Sparganosis

B71

Iná infekcia plochými červami
Infectiones cestodicae aliae

B71.0

Hymenolepóza
Hymenolepiasis

B71.1

Dipylidióza
Dipylidiasis

B71.8

Iná infekcia plochými červami, bližšie určená
Infectiones cestodicae aliae, specificatae

B71.9

Infekcia plochými červami, bližšie neurčená
Infectio cestodica, non specificata

B72

Drakunkulóza
Dracunculiasis

B73

Onchocerkóza
Onchocerciasis

B74

Filarióza
Filariasis

B74.0

Filarióza zapríčinená Wuchereria bancrofti
Filarisis per Wuchereriam bancrofti

B74.1

Filarióza zapríčinená Brugia malayi
Filariasis per Brugiam malayi

B74.2

Filarióza zapríčinená Brugia timori
Filariasis per Brugiam timori

B74.3

Loióza
Loiasis

B74.4

Mansonelóza
Mansonelliasis

B74.8

Iná filarióza
Filariases aliae

B74.9

Filarióza, bližšie neurčená
Filariasis, non specificata

B75

Trichinelóza
Trichinellosis

B76

Ankylostomóza a nekatoróza
Ankylostomiasis

B76.0

Ankylostomóza
Ankylostomiasis

B76.1

Nekatoróza
Necatoriasis

B76.8

Iná ankylostómóza a nekatoróza
Ancylostomiases aliae

B76.9

Ankylostomóza a nekatoróza, bližšie neurčená
Ankylostomiasis non specificata

B77

Askaridóza
Ascariasis

B77.0

Askaridóza s črevnými komplikáciami
Ascariasis cum complicationibus intestini

B77.8

Askaridóza s inými komplikáciami
Ascariasis sine complicationibus

B77.9

Askaridóza, bližšie neurčená
Ascariasis, non specificata

B78

Strongyloidóza
Strongyloidiasis

B78.0

Črevná strongyloidóza
Strongyloidiasis intestinalis

B78.1

Kožná strongyloidóza
Strongyloidiasis cutanea

B78.7

Diseminovaná strongyloidóza
Strongyloidiasis disseminata

B78.9

Strongyloidóza, bližšie neurčená
Strongyloidiasis, non specificata

B79

Trichuridóza
Trichuriasis

B80

Enterobióza
Enterobiasis

B81

Iná črevná helmintóza, nezatriedená inde
Helminthiases intestinales aliae, non alibi classificatae

B81.0

Anisakidóza
Anisakiasis

B81.1

Črevná kapilarióza
Capillariasis intestinalis

B81.2

Trichostrongylóza
Trichostrongyliasis

B81.3

Črevná angiostrongylóza
Angiostrongyliasis intestinalis costaricensis

B81.4

Zmiešaná črevná helmintóza
Heiminthiases intestinales mixtae

B81.8

Iná črevná helmintóza, bližšie určená
Helminthiases intestinales aliae, specificatae

B82

Črevná parazitóza, bližšie neurčená
Infectio intestinalis parasitaria, non specificata

B82.0

Črevná helmintóza, bližšie neurčená
Helminthiasis intestinalis, non specificata

B82.9

Črevná parazitóza, bližšie neurčená
Parasitismus intestinalis, non specificatus

B83

Iná helmintóza
Helminthiases aliae

B83.0

Viscerálna larva migrans
Larva visceralis migrans

B83.1

Gnatostomóza
Gnathostomiasis

B83.2

Angiostrongylóza zapríčinená Parastrongylus cantonensis
Angiostrongyliasis per Parastrongylum cantonensem

B83.3

Syngamidóza
Syngamiasis

B83.4

Vnútorná hirudinóza
Hiridiniasis interna

B83.8

Iná helmintóza, bližšie určená
Helminthiases, specificatae

B83.9

Helmintóza, bližšie neurčená
Helminthiasis, non specificata

B85-B89

Zavšivenie [Pedikulóza], svrab [Akarióza] a iné zamorenia

B90-B94

Následky infekčných a parazitových chorôb

B95-B98

Baktérie, vírusy a iní infekční pôvodcovia ako príčina chorôb zatriedených inde

B99-B99

Iné infekčné choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.