MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

M00-M03

Infekčné artropatie

M05-M14

Zápalové polyartropatie

M15-M19

Artróza

M20-M25

Iné choroby kĺbov

M30-M36

Systémové choroby spojiva

M30

Polyarteriitis nodosa a príbuzné choroby
Polyarteritis nodosa et morbi affines

M30.0

Polyarteriitis nodosa
Polyarteritis nodosa

M30.1

Polyarteritída s postihnutím pľúc
Polyarteritis pulmonum [Churg-Strauss]

M30.2

Juvenilná polyarteritída
Polyarteritis juvenilis

M30.3

Mukokutánny uzlinový syndróm [Kawasakiho choroba]
Syndroma nodi lymphatici mucocutaneum [Kawasaki]

M30.8

Iné choroby príbuzné polyarteriitis nodosa
Status similes cum polyarteritide nodosa alii

M31

Iné nekrotizujúce vaskulopatie
Vasculopathiae necroticae aliae

M31.0

Hypersenzitívna vaskulitída
Angiitis hypersensitiva

M31.1

Trombotická mikroangiopatia
Microangiopathia thrombotica

M31.2

Letálny granulóm strednej čiary
Granuloma centrale letale

M31.3

Wegenerova granulomatóza
Granulomatosis Wegner

M31.4

Syndróm aortálneho oblúka [Takayasu syndrom]
Syndroma arcus aortae [Takayasu]

M31.5

Obrovskobunková arteriitída s polymyalgia rheumatica
Arteritis gigantocellularis cum polymyalgia rheumatica

M31.6

Iná obrovskobunková arteriitída
Arteritis gigantocellularis alia

M31.7

Mikroskopická polyangiitída
Polyangiitis microscopica

M31.8

Iná nekrotizujúca vaskulopatia, bližšie určená
Vasculopathiae necroticae aliae, specificatae

M31.9

Nekrotizujúca vaskulopatia, bližšie neurčená
Vasculopathia necrotica, non specificata

M32

Systémový lupus erythematosus
Lupus erythematosus systemicus

M32.0

Lupus erythematosus, zapríčinený liekmi
Lupus erythematosus systematicus medicamentosus

M32.1

Systémový lupus erythematosus s postihnutím orgánov alebo systémov
Lupus erythematosus systemicus cum organo sive systemate apprehendenti

M32.8

Iná forma systémového lupus erythematosus
Lupus erythematosus systemicus, formae aliae

M32.9

Systémový lupus erythematosus, bližšie neurčený
Lupus erythematosus systemicus, non specificatus

M33

Dermatopolymyozitída
Dermatopolymyositis

M33.0

Juvenilná dermatomyozitída
Dermatomyositis juvenilis

M33.1

Iná dermatomyozitída
Dermatomyositis alia

M33.2

Polymyozitída
Polymyositis

M33.9

Dermatopolymyozitída, bližšie neurčená
Dermatopolymyositis, non specificata

M34

Systémová skleróza
Sclerosis systemica
204
Systémové choroby spojivového tkaniva
Patrí sem:
Sklerodermia
Nepatrí sem:
Lokalizovaná sklerodermia (sclerodermia circumscripta, morphaea) (L94.0)
Sklerodermia novorodencov (P83.8)
Age
Bez obmedzenie veku
Sex
Žiadné obmedzenie podľa pohlavia

M34.0

Progresívna systémová skleróza
Scleroderma progressivum diffusum

M34.1

Syndróm CR(E)ST
Syndroma CREST

M34.2

Systémová skleróza, zapríčinená liekmi alebo chemickými látkami
Sclerosis systemica medicamentosa et chemicaliis

M34.8

Iná forma systémovej sklerózy
Sclerosis systemica, formae aliae

M34.9

Systémová skleróza, bližšie neurčená
Sclerosis systemica, non specificatum

M35

Iné systémové postihnutie spojiva
Morbi textus connexivi systemici alii

M35.0

Sicca syndróm [Sjögren syndrom]
Syndroma sicca [Sjögren]

M35.1

Iné prekrývajúce sa syndrómy
Syndromata flectentes aliae

M35.2

Behçetova choroba
Morbus Behçet

M35.3

Polymyalgia rheumatica
Polymyalgia rheumatica

M35.4

Difúzna (eozinofilná) fasciitída
Fasciitis diffusa (eosinophilica)

M35.5

Multifokálna fibroskleróza
Fibrosclerosis multifocalis

M35.6

Recidivujúca panikulitída [Pfeifer-Weber-Christian choroba]
Panniculitis recidiva [Weber-Christian]

M35.7

Syndróm hypermobility
Syndroma hypermobilitatis

M35.8

Iné systémové postihnutie spojiva, bližšie určené
Morbi textus connexivi systemici alii, specificati

M35.9

Systémové postihnutie spojiva, bližšie neurčené
Morbus textus connexivi systemicus alius, non specificatus

M36

Systémové choroby spojiva pri chorobách zatriedených inde
Morbi textus connexivi systemici in morbis alibi classificatis

M36.0

Dermatomyozitída – polymyozitída pri nádorovej chorobe
Dermato(poly)myositis in morbo neoplastico

M36.1

Artropatia pri nádorovej chorobe
Arthropathia in morbo neoplastico

M36.2

Hemofilická artropatia
Arthropathia haemophilica

M36.3

Artropatia pri iných chorobách krvi zatriedených inde
Arthropathia in morbis sanguinis aliis

M36.4

Artropatia pri hypersenzitívnych reakciách zatriedených inde
Arthropathia in reactionibus hypersensibilitatis alibi classificatis

M36.8

Systémové choroby spojiva pri iných chorobách zatriedených inde
Morbi textus connexivi systemici in morbis aliis alibi classificatis

M40-M43

Deformujúce dorzopatie

M45-M49

Spondylopatie

M50-M54

Iné dorzopatie

M60-M63

(M60 - M63) Choroby svalov

M65-M68

Choroby synoviálnej blany a šľachy

M70-M79

Iné choroby mäkkého tkaniva

M80-M85

Poruchy hustoty a štruktúry kostí

M86-M90

Iné osteopatie

M91-M94

Chondropatie

M95-M99

Iné choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.