Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

V01-V09

Pešaci povređeni u saobraćajnim udesima

V10-V19

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu

V10

Biciklista povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom

V10.0

Biciklista povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V10.1

Biciklista povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V10.2

Biciklista povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, biciklista (nepoznat) povređen u nesaobraćajnom udesu

V10.3

Biciklista povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, osoba povređena u toku penjanja ili silaženja (sa bicikla)

V10.4

Biciklista povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V10.5

Biciklista povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V10.9

Biciklista povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, biciklista (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu

V11

Biciklista povređen u sudaru sa drugim biciklistom

V11.0

Biciklista povređen u sudaru sa drugim biciklistom, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V11.1

Biciklista povređen u sudaru sa drugim biciklistom, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V11.2

Biciklista povređen u sudaru sa drugim biciklistom, biciklista (nepoznat) povređen u nesaobraćajnom udesu

V11.3

Biciklista povređen u sudaru sa drugim biciklistom, osoba povređena u toku penjanja ili silaženja (sa bicikla)

V11.4

Biciklista povređen u sudaru sa drugim biciklistom, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V11.5

Biciklista povređen u sudaru sa drugim biciklistom, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V11.9

Biciklista povređen u sudaru sa drugim biciklistom, biciklista (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu

V12

Biciklista povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka

V12.0

Biciklista povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V12.1

Biciklista povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V12.2

Biciklista povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka, biciklista (nepoznat) povređen u nesaobraćajnom udesu

V12.3

Biciklista povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka, osoba povređena u toku penjanja ili silaženja (sa bicikla)

V12.4

Biciklista povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V12.5

Biciklista povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V12.9

Biciklista povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka, biciklista (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu

V13

Biciklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom

V13.0

Biciklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V13.1

Biciklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V13.2

Biciklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, biciklista (nepoznat) povređen u nesaobraćajnom udesu

V13.3

Biciklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, osoba povređena u toku penjanja ili silaženja (sa bicikla)

V13.4

Biciklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V13.5

Biciklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V13.9

Biciklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, biciklista (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu

V14

Biciklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom

V14.0

Biciklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V14.1

Biciklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V14.2

Biciklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, biciklista (nepoznat) povređen u nesaobraćajnom udesu

V14.3

Biciklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, osoba povređena u toku penjanja ili silaženja (sa bicikla)

V14.4

Biciklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V14.5

Biciklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V14.9

Biciklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, biciklista (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu

V15

Biciklista povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi

V15.0

Biciklista povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V15.1

Biciklista povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V15.2

Biciklista povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, biciklista (nepoznat) povređen u nesaobraćajnom udesu

V15.3

Biciklista povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, osoba povređena u toku penjanja ili silaženja (sa bicikla)

V15.4

Biciklista povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V15.5

Biciklista povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V15.9

Biciklista povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, biciklista (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu

V16

Biciklista povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora

V16.0

Biciklista povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V16.1

Biciklista povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V16.2

Biciklista povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, biciklista (nepoznat) povređen u nesaobraćajnom udesu

V16.3

Biciklista povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, osoba povređena u toku penjanja ili silaženja (sa bicikla)

V16.4

Biciklista povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V16.5

Biciklista povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V16.9

Biciklista povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, biciklista (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu

V17

Biciklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim objektom

V17.0

Biciklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim objektom, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V17.1

Biciklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim objektom, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V17.2

Biciklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim objektom, biciklista (nepoznat) povređen u nesaobraćajnom udesu

V17.3

Biciklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim objektom, osoba povređena u toku penjanja ili silaženja (sa bicikla)

V17.4

Biciklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim objektom, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V17.5

Biciklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim objektom, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V17.9

Biciklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim objektom, biciklista (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu

V18

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara

V18.0

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V18.1

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V18.2

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, biciklista (nepoznat) povređen u nesaobraćajnom udesu

V18.3

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, osoba povređena u toku penjanja ili silaženja (sa bicikla)

V18.4

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V18.5

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V18.9

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, biciklista (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu

V19

Biciklista povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

V19.0

Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V19.1

Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom idesu

V19.2

Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V19.3

Biciklista (svaki) povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu

V19.4

Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V19.5

Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V19.6

Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V19.8

Biciklista (svaki) povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima

V19.9

Biciklista (svaki) povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu

V20-V29

Vozač motocikla povređen u saobraćajnom udesu

V30-V39

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V40-V49

Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu

V50-V59

Putnik u dostavnom vozilu ili kamionu povređen u saobraćajnom udesu

V60-V69

Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V70-V79

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu

V80-V89

Drugi saobraćajni udesi na zemlji

V90-V94

Udesi u vodenom saobraćaju

V95-V97

Udesi u vazdušnom i svemirskom saobraćaju

V98-V99

Drugi i neoznačeni saobraćajni udesi

W00-W19

Padovi

W20-W49

Izlaganje neživim mehaničkim silama

W50-W64

Izlaganje živim mehaničkim silama

W65-W74

Zadesno davljenje i potapanje

W75-W84

Drugi udesi koji ugrožavaju disanje

W85-W99

Izloženost električnoj struji, zračenju i previsokim temperaturama i pritiscima vazduha

X00-X09

Izlaganje dimu, vatri i plamenu

X10-X19

Izlaganje toplim i vrelim materijalima

X20-X29

Kontakt sa otrovnim životinjama i biljkama

X30-X39

Izlaganje prirodnim silama

X40-X49

Slučajna trovanja i izlaganja štetnim supstancama

X50-X57

Prekomeran fizički napor, putovanja i oskudice

X58-X59

Slučajno izlaganje drugim i neoznačenim faktorima

X60-X84

Namerno samopovređivanje

X85-Y09

Nasilje

Y10-Y34

Događaj sa neodređenom namerom

Y35-Y36

Zakonske intervencije i ratne operacije

Y40-Y59

Lekovi, preparati i biološke supstance koje uzrokuju neželjene efekte pri terapijskoj primeni

Y60-Y69

Neželjeni događaji u toku hirurškog i medicinskog lečenja bolesnika

Y70-Y82

Medicinski uređaji povezani sa neželjenim događajima u dijagnostičkoj i terapijskoj primeni

Y83-Y84

Hirurški i drugi medicinski postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasnih komplikacija, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka

Y85-Y89

Posledice spoljašnjih uzroka obolevanja i umiranja

Y90-Y98

Dopunski faktori povezani sa uzrocima obolevanja i umiranja klasifikovani na drugom mestu

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.