Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

V01-V09

Pešaci povređeni u saobraćajnim udesima

V10-V19

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu

V20-V29

Vozač motocikla povređen u saobraćajnom udesu

V30-V39

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V40-V49

Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu

V50-V59

Putnik u dostavnom vozilu ili kamionu povređen u saobraćajnom udesu

V60-V69

Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V70-V79

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu

V80-V89

Drugi saobraćajni udesi na zemlji

V90-V94

Udesi u vodenom saobraćaju

V95-V97

Udesi u vazdušnom i svemirskom saobraćaju

V98-V99

Drugi i neoznačeni saobraćajni udesi

W00-W19

Padovi

W20-W49

Izlaganje neživim mehaničkim silama

W50-W64

Izlaganje živim mehaničkim silama

W65-W74

Zadesno davljenje i potapanje

W65

Davljenje i potapanje u kadi za kupanje

W65.0

Davljenje i potapanje u kadi za kupanje, kuća

W65.1

Davljenje i potapanje u kadi za kupanje, institucija kao prebivalište

W65.2

Davljenje i potapanje u kadi za kupanje, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W65.3

Davljenje i potapanje u kadi za kupanje, mesta za sport i atletiku

W65.4

Davljenje i potapanje u kadi za kupanje, ulica i autoput

W65.5

Davljenje i potapanje u kadi za kupanje, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W65.6

Davljenje i potapanje u kadi za kupanje, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W65.7

Davljenje i potapanje u kadi za kupanje, farma

W65.8

Davljenje i potapanje u kadi za kupanje, ostala specifična mesta

W65.9

Davljenje i potapanje u kadi za kupanje, neoznačena mesta

W66

Davljenje i potapanje posle pada u kadu za kupanje

W66.0

Davljenje i potapanje posle pada u kadu za kupanje, kuća

W66.1

Davljenje i potapanje posle pada u kadu za kupanje, institucija kao prebivalište

W66.2

Davljenje i potapanje posle pada u kadu za kupanje, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W66.3

Davljenje i potapanje posle pada u kadu za kupanje, mesta za sport i atletiku

W66.4

Davljenje i potapanje posle pada u kadu za kupanje, ulica i autoput

W66.5

Davljenje i potapanje posle pada u kadu za kupanje, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W66.6

Davljenje i potapanje posle pada u kadu za kupanje, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W66.7

Davljenje i potapanje posle pada u kadu za kupanje, farma

W66.8

Davljenje i potapanje posle pada u kadu za kupanje, ostala specifična mesta

W66.9

Davljenje i potapanje posle pada u kadu za kupanje, neoznačena mesta

W67

Davljenje i potapanje u bazenu za plivanje

W67.0

Davljenje i potapanje u bazenu za plivanje, kuća

W67.1

Davljenje i potapanje u bazenu za plivanje, institucija kao prebivalište

W67.2

Davljenje i potapanje u bazenu za plivanje, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W67.3

Davljenje i potapanje u bazenu za plivanje, mesta za sport i atletiku

W67.4

Davljenje i potapanje u bazenu za plivanje, ulica i autoput

W67.5

Davljenje i potapanje u bazenu za plivanje, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W67.6

Davljenje i potapanje u bazenu za plivanje, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W67.7

Davljenje i potapanje u bazenu za plivanje, farma

W67.8

Davljenje i potapanje u bazenu za plivanje, ostala specifična mesta

W67.9

Davljenje i potapanje u bazenu za plivanje, neoznačena mesta

W68

Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje

W68.0

Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje, kuća

W68.1

Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje, institucija kao prebivalište

W68.2

Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W68.3

Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje, mesta za sport i atletiku

W68.4

Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje, ulica i autoput

W68.5

Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W68.6

Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W68.7

Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje, farma

W68.8

Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje, ostala specifična mesta

W68.9

Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje, neoznačena mesta

W69

Davljenje i potapanje u vodi u prirodi

W69.0

Davljenje i potapanje u vodi u prirodi, kuća

W69.1

Davljenje i potapanje u vodi u prirodi, institucija kao prebivalište

W69.2

Davljenje i potapanje u vodi u prirodi, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W69.3

Davljenje i potapanje u vodi u prirodi, mesta za sport i atletiku

W69.4

Davljenje i potapanje u vodi u prirodi, ulica i autoput

W69.5

Davljenje i potapanje u vodi u prirodi, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W69.6

Davljenje i potapanje u vodi u prirodi, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W69.7

Davljenje i potapanje u vodi u prirodi, farma

W69.8

Davljenje i potapanje u vodi u prirodi, ostala specifična mesta

W69.9

Davljenje i potapanje u vodi u prirodi, neoznačena mesta

W70

Davljenje i potapanje posle pada u vodu u prirodi

W70.0

Davljenje i potapanje posle pada u vodu u prirodi, kuća

W70.1

Davljenje i potapanje posle pada u vodu u prirodi, institucija kao prebivalište

W70.2

Davljenje i potapanje posle pada u vodu u prirodi, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W70.3

Davljenje i potapanje posle pada u vodu u prirodi, mesta za sport i atletiku

W70.4

Davljenje i potapanje posle pada u vodu u prirodi, ulica i autoput

W70.5

Davljenje i potapanje posle pada u vodu u prirodi, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W70.6

Davljenje i potapanje posle pada u vodu u prirodi, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W70.7

Davljenje i potapanje posle pada u vodu u prirodi, farma

W70.8

Davljenje i potapanje posle pada u vodu u prirodi, ostala specifična mesta

W70.9

Davljenje i potapanje posle pada u vodu u prirodi, neoznačena mesta

W73

Drugo označeno davljenje i potapanje

W73.0

Drugo označeno davljenje i potapanje, kuća

W73.1

Drugo označeno davljenje i potapanje, institucija kao prebivalište

W73.2

Drugo označeno davljenje i potapanje, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W73.3

Drugo označeno davljenje i potapanje, mesta za sport i atletiku

W73.4

Drugo označeno davljenje i potapanje, ulica i autoput

W73.5

Drugo označeno davljenje i potapanje, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W73.6

Drugo označeno davljenje i potapanje, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W73.7

Drugo označeno davljenje i potapanje, farma

W73.8

Drugo označeno davljenje i potapanje, ostala specifična mesta

W73.9

Drugo označeno davljenje i potapanje, neoznačena mesta

W74

Neoznačeno davljenje i potapanje

W74.0

Neoznačeno davljenje i potapanje, kuća

W74.1

Neoznačeno davljenje i potapanje, institucija kao prebivalište

W74.2

Neoznačeno davljenje i potapanje, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W74.3

Neoznačeno davljenje i potapanje, mesta za sport i atletiku

W74.4

Neoznačeno davljenje i potapanje, ulica i autoput

W74.5

Neoznačeno davljenje i potapanje, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W74.6

Neoznačeno davljenje i potapanje, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W74.7

Neoznačeno davljenje i potapanje, farma

W74.8

Neoznačeno davljenje i potapanje, ostala specifična mesta

W74.9

Neoznačeno davljenje i potapanje, neoznačena mesta

W75-W84

Drugi udesi koji ugrožavaju disanje

W85-W99

Izloženost električnoj struji, zračenju i previsokim temperaturama i pritiscima vazduha

X00-X09

Izlaganje dimu, vatri i plamenu

X10-X19

Izlaganje toplim i vrelim materijalima

X20-X29

Kontakt sa otrovnim životinjama i biljkama

X30-X39

Izlaganje prirodnim silama

X40-X49

Slučajna trovanja i izlaganja štetnim supstancama

X50-X57

Prekomeran fizički napor, putovanja i oskudice

X58-X59

Slučajno izlaganje drugim i neoznačenim faktorima

X60-X84

Namerno samopovređivanje

X85-Y09

Nasilje

Y10-Y34

Događaj sa neodređenom namerom

Y35-Y36

Zakonske intervencije i ratne operacije

Y40-Y59

Lekovi, preparati i biološke supstance koje uzrokuju neželjene efekte pri terapijskoj primeni

Y60-Y69

Neželjeni događaji u toku hirurškog i medicinskog lečenja bolesnika

Y70-Y82

Medicinski uređaji povezani sa neželjenim događajima u dijagnostičkoj i terapijskoj primeni

Y83-Y84

Hirurški i drugi medicinski postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasnih komplikacija, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka

Y85-Y89

Posledice spoljašnjih uzroka obolevanja i umiranja

Y90-Y98

Dopunski faktori povezani sa uzrocima obolevanja i umiranja klasifikovani na drugom mestu

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.