Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

V01-V09

Pešaci povređeni u saobraćajnim udesima

V10-V19

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu

V20-V29

Vozač motocikla povređen u saobraćajnom udesu

V30-V39

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V40-V49

Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu

V50-V59

Putnik u dostavnom vozilu ili kamionu povređen u saobraćajnom udesu

V60-V69

Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V70-V79

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu

V80-V89

Drugi saobraćajni udesi na zemlji

V90-V94

Udesi u vodenom saobraćaju

V95-V97

Udesi u vazdušnom i svemirskom saobraćaju

V98-V99

Drugi i neoznačeni saobraćajni udesi

W00-W19

Padovi

W20-W49

Izlaganje neživim mehaničkim silama

W50-W64

Izlaganje živim mehaničkim silama

W65-W74

Zadesno davljenje i potapanje

W75-W84

Drugi udesi koji ugrožavaju disanje

W85-W99

Izloženost električnoj struji, zračenju i previsokim temperaturama i pritiscima vazduha

X00-X09

Izlaganje dimu, vatri i plamenu

X00

Izloženost nekontrolisanom požaru u zgradi ili građevini

X00.0

Izloženost nekontrolisanom požaru u zgradi ili građevini, kuća

X00.1

Izloženost nekontrolisanom požaru u zgradi ili građevini, institucija kao prebivalište

X00.2

Izloženost nekontrolisanom požaru u zgradi ili građevini, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X00.3

Izloženost nekontrolisanom požaru u zgradi ili građevini, mesta za sport i atletiku

X00.4

Izloženost nekontrolisanom požaru u zgradi ili građevini, ulica i autoput

X00.5

Izloženost nekontrolisanom požaru u zgradi ili građevini, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X00.6

Izloženost nekontrolisanom požaru u zgradi ili građevini, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X00.7

Izloženost nekontrolisanom požaru u zgradi ili građevini, farma

X00.8

Izloženost nekontrolisanom požaru u zgradi ili građevini, ostala specifična mesta

X00.9

Izloženost nekontrolisanom požaru u zgradi ili građevini, neoznačena mesta

X01

Izlaganje nekontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine

X01.0

Izlaganje nekontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine, kuća

X01.1

Izlaganje nekontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine, institucija kao prebivalište

X01.2

Izlaganje nekontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X01.3

Izlaganje nekontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine, mesta za sport i atletiku

X01.4

Izlaganje nekontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine, ulica i autoput

X01.5

Izlaganje nekontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X01.6

Izlaganje nekontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X01.7

Izlaganje nekontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine, farma

X01.8

Izlaganje nekontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine, ostala specifična mesta

X01.9

Izlaganje nekontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine, neoznačena mesta

X02

Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi i građevini

X02.0

Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi i građevini, kuća

X02.1

Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi i građevini, institucija kao prebivalište

X02.2

Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi i građevini, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X02.3

Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi i građevini, mesta za sport i atletiku

X02.4

Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi i građevini, ulica i autoput

X02.5

Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi i građevini, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X02.6

Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi i građevini, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X02.7

Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi i građevini, farma

X02.8

Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi i građevini, ostala specifična mesta

X02.9

Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi i građevini, neoznačena mesta

X03

Izlaganje kontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine

X03.0

Izlaganje kontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine, kuća

X03.1

Izlaganje kontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine, institucija kao prebivalište

X03.2

Izlaganje kontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X03.3

Izlaganje kontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine, mesta za sport i atletiku

X03.4

Izlaganje kontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine, ulica i autoput

X03.5

Izlaganje kontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X03.6

Izlaganje kontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X03.7

Izlaganje kontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine, farma

X03.8

Izlaganje kontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine, ostala specifična mesta

X03.9

Izlaganje kontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine, neoznačena mesta

X04

Izlaganje zapaljiivanju od jako zapaljivih materijala

X04.0

Izlaganje zapaljiivanju od jako zapaljivih materijala, kuća

X04.1

Izlaganje zapaljiivanju od jako zapaljivih materijala, institucija kao prebivalište

X04.2

Izlaganje zapaljiivanju od jako zapaljivih materijala, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X04.3

Izlaganje zapaljiivanju od jako zapaljivih materijala, mesta za sport i atletiku

X04.4

Izlaganje zapaljiivanju od jako zapaljivih materijala, ulica i autoput

X04.5

Izlaganje zapaljiivanju od jako zapaljivih materijala, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X04.6

Izlaganje zapaljiivanju od jako zapaljivih materijala, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X04.7

Izlaganje zapaljiivanju od jako zapaljivih materijala, farma

X04.8

Izlaganje zapaljiivanju od jako zapaljivih materijala, ostala specifična mesta

X04.9

Izlaganje zapaljiivanju od jako zapaljivih materijala, neoznačena mesta

X05

Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju noćne odeće

X05.0

Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju noćne odeće, kuća

X05.1

Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju noćne odeće, institucija kao prebivalište

X05.2

Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju noćne odeće, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X05.3

Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju noćne odeće, mesta za sport i atletiku

X05.4

Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju noćne odeće, ulica i autoput

X05.5

Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju noćne odeće, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X05.6

Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju noćne odeće, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X05.7

Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju noćne odeće, farma

X05.8

Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju noćne odeće, ostala specifična mesta

X05.9

Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju noćne odeće, neoznačena mesta

X06

Izlaganje zapaljivanju i pregrejavanju druge odeće i opreme

X06.0

Izlaganje zapaljivanju i pregrejavanju druge odeće i opreme, kuća

X06.1

Izlaganje zapaljivanju i pregrejavanju druge odeće i opreme, institucija kao prebivalište

X06.2

Izlaganje zapaljivanju i pregrejavanju druge odeće i opreme, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X06.3

Izlaganje zapaljivanju i pregrejavanju druge odeće i opreme, mesta za sport i atletiku

X06.4

Izlaganje zapaljivanju i pregrejavanju druge odeće i opreme, ulica i autoput

X06.5

Izlaganje zapaljivanju i pregrejavanju druge odeće i opreme, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X06.6

Izlaganje zapaljivanju i pregrejavanju druge odeće i opreme, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X06.7

Izlaganje zapaljivanju i pregrejavanju druge odeće i opreme, farma

X06.8

Izlaganje zapaljivanju i pregrejavanju druge odeće i opreme, ostala specifična mesta

X06.9

Izlaganje zapaljivanju i pregrejavanju druge odeće i opreme, neoznačena mesta

X08

Izlaganje drugom označenom dimu, vatri i plamenu

X08.0

Izlaganje drugom označenom dimu, vatri i plamenu, kuća

X08.1

Izlaganje drugom označenom dimu, vatri i plamenu, institucija kao prebivalište

X08.2

Izlaganje drugom označenom dimu, vatri i plamenu, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X08.3

Izlaganje drugom označenom dimu, vatri i plamenu, mesta za sport i atletiku

X08.4

Izlaganje drugom označenom dimu, vatri i plamenu, ulica i autoput

X08.5

Izlaganje drugom označenom dimu, vatri i plamenu, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X08.6

Izlaganje drugom označenom dimu, vatri i plamenu, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X08.7

Izlaganje drugom označenom dimu, vatri i plamenu, farma

X08.8

Izlaganje drugom označenom dimu, vatri i plamenu, ostala specifična mesta

X08.9

Izlaganje drugom označenom dimu, vatri i plamenu, neoznačena mesta

X09

Izlaganje neoznačenom dimu, vatri i plamenu

X09.0

Izlaganje neoznačenom dimu, vatri i plamenu, kuća

X09.1

Izlaganje neoznačenom dimu, vatri i plamenu, institucija kao prebivalište

X09.2

Izlaganje neoznačenom dimu, vatri i plamenu, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X09.3

Izlaganje neoznačenom dimu, vatri i plamenu, mesta za sport i atletiku

X09.4

Izlaganje neoznačenom dimu, vatri i plamenu, ulica i autoput

X09.5

Izlaganje neoznačenom dimu, vatri i plamenu, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X09.6

Izlaganje neoznačenom dimu, vatri i plamenu, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X09.7

Izlaganje neoznačenom dimu, vatri i plamenu, farma

X09.8

Izlaganje neoznačenom dimu, vatri i plamenu, ostala specifična mesta

X09.9

Izlaganje neoznačenom dimu, vatri i plamenu, neoznačena mesta

X10-X19

Izlaganje toplim i vrelim materijalima

X20-X29

Kontakt sa otrovnim životinjama i biljkama

X30-X39

Izlaganje prirodnim silama

X40-X49

Slučajna trovanja i izlaganja štetnim supstancama

X50-X57

Prekomeran fizički napor, putovanja i oskudice

X58-X59

Slučajno izlaganje drugim i neoznačenim faktorima

X60-X84

Namerno samopovređivanje

X85-Y09

Nasilje

Y10-Y34

Događaj sa neodređenom namerom

Y35-Y36

Zakonske intervencije i ratne operacije

Y40-Y59

Lekovi, preparati i biološke supstance koje uzrokuju neželjene efekte pri terapijskoj primeni

Y60-Y69

Neželjeni događaji u toku hirurškog i medicinskog lečenja bolesnika

Y70-Y82

Medicinski uređaji povezani sa neželjenim događajima u dijagnostičkoj i terapijskoj primeni

Y83-Y84

Hirurški i drugi medicinski postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasnih komplikacija, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka

Y85-Y89

Posledice spoljašnjih uzroka obolevanja i umiranja

Y90-Y98

Dopunski faktori povezani sa uzrocima obolevanja i umiranja klasifikovani na drugom mestu

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.