Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

V01-V09

Pešaci povređeni u saobraćajnim udesima

V10-V19

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu

V20-V29

Vozač motocikla povređen u saobraćajnom udesu

V30-V39

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V40-V49

Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu

V50-V59

Putnik u dostavnom vozilu ili kamionu povređen u saobraćajnom udesu

V60-V69

Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V70-V79

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu

V80-V89

Drugi saobraćajni udesi na zemlji

V90-V94

Udesi u vodenom saobraćaju

V95-V97

Udesi u vazdušnom i svemirskom saobraćaju

V98-V99

Drugi i neoznačeni saobraćajni udesi

W00-W19

Padovi

W20-W49

Izlaganje neživim mehaničkim silama

W50-W64

Izlaganje živim mehaničkim silama

W65-W74

Zadesno davljenje i potapanje

W75-W84

Drugi udesi koji ugrožavaju disanje

W85-W99

Izloženost električnoj struji, zračenju i previsokim temperaturama i pritiscima vazduha

X00-X09

Izlaganje dimu, vatri i plamenu

X10-X19

Izlaganje toplim i vrelim materijalima

X10

Kontakt sa vrelim pićima, hranom, mastima i uljima za kuvanje

X10.0

Kontakt sa vrelim pićima, hranom, mastima i uljima za kuvanje, kuća

X10.1

Kontakt sa vrelim pićima, hranom, mastima i uljima za kuvanje, institucija kao prebivalište

X10.2

Kontakt sa vrelim pićima, hranom, mastima i uljima za kuvanje, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X10.3

Kontakt sa vrelim pićima, hranom, mastima i uljima za kuvanje, mesta za sport i atletiku

X10.4

Kontakt sa vrelim pićima, hranom, mastima i uljima za kuvanje, ulica i autoput

X10.5

Kontakt sa vrelim pićima, hranom, mastima i uljima za kuvanje, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X10.6

Kontakt sa vrelim pićima, hranom, mastima i uljima za kuvanje, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X10.7

Kontakt sa vrelim pićima, hranom, mastima i uljima za kuvanje, farma

X10.8

Kontakt sa vrelim pićima, hranom, mastima i uljima za kuvanje, ostala specifična mesta

X10.9

Kontakt sa vrelim pićima, hranom, mastima i uljima za kuvanje, neoznačena mesta

X11

Kontakt sa vrelom vodom iz slavine

X11.0

Kontakt sa vrelom vodom iz slavine, kuća

X11.1

Kontakt sa vrelom vodom iz slavine, institucija kao prebivalište

X11.2

Kontakt sa vrelom vodom iz slavine, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X11.3

Kontakt sa vrelom vodom iz slavine, mesta za sport i atletiku

X11.4

Kontakt sa vrelom vodom iz slavine, ulica i autoput

X11.5

Kontakt sa vrelom vodom iz slavine, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X11.6

Kontakt sa vrelom vodom iz slavine, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X11.7

Kontakt sa vrelom vodom iz slavine, farma

X11.8

Kontakt sa vrelom vodom iz slavine, ostala specifična mesta

X11.9

Kontakt sa vrelom vodom iz slavine, neoznačena mesta

X12

Kontakt sa drugim vrelim tečnostima

X12.0

Kontakt sa drugim vrelim tečnostima, kuća

X12.1

Kontakt sa drugim vrelim tečnostima, institucija kao prebivalište

X12.2

Kontakt sa drugim vrelim tečnostima, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X12.3

Kontakt sa drugim vrelim tečnostima, mesta za sport i atletiku

X12.4

Kontakt sa drugim vrelim tečnostima, ulica i autoput

X12.5

Kontakt sa drugim vrelim tečnostima, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X12.6

Kontakt sa drugim vrelim tečnostima, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X12.7

Kontakt sa drugim vrelim tečnostima, farma

X12.8

Kontakt sa drugim vrelim tečnostima, ostala specifična mesta

X12.9

Kontakt sa drugim vrelim tečnostima, neoznačena mesta

X13

Kontakt sa parom i vrelim isparenjima

X13.0

Kontakt sa parom i vrelim isparenjima, kuća

X13.1

Kontakt sa parom i vrelim isparenjima, institucija kao prebivalište

X13.2

Kontakt sa parom i vrelim isparenjima, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X13.3

Kontakt sa parom i vrelim isparenjima, mesta za sport i atletiku

X13.4

Kontakt sa parom i vrelim isparenjima, ulica i autoput

X13.5

Kontakt sa parom i vrelim isparenjima, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X13.6

Kontakt sa parom i vrelim isparenjima, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X13.7

Kontakt sa parom i vrelim isparenjima, farma

X13.8

Kontakt sa parom i vrelim isparenjima, ostala specifična mesta

X13.9

Kontakt sa parom i vrelim isparenjima, neoznačena mesta

X14

Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima

X14.0

Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima, kuća

X14.1

Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima, institucija kao prebivalište

X14.2

Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X14.3

Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima, mesta za sport i atletiku

X14.4

Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima, ulica i autoput

X14.5

Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X14.6

Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X14.7

Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima, farma

X14.8

Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima, ostala specifična mesta

X14.9

Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima, neoznačena mesta

X15

Kontakt sa vrelim uređajima u domaćinstvu

X15.0

Kontakt sa vrelim uređajima u domaćinstvu, kuća

X15.1

Kontakt sa vrelim uređajima u domaćinstvu, institucija kao prebivalište

X15.2

Kontakt sa vrelim uređajima u domaćinstvu, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X15.3

Kontakt sa vrelim uređajima u domaćinstvu, mesta za sport i atletiku

X15.4

Kontakt sa vrelim uređajima u domaćinstvu, ulica i autoput

X15.5

Kontakt sa vrelim uređajima u domaćinstvu, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X15.6

Kontakt sa vrelim uređajima u domaćinstvu, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X15.7

Kontakt sa vrelim uređajima u domaćinstvu, farma

X15.8

Kontakt sa vrelim uređajima u domaćinstvu, ostala specifična mesta

X15.9

Kontakt sa vrelim uređajima u domaćinstvu, neoznačena mesta

X16

Kontakt sa vrelim uređajima za zagrevanje, radijatorima i cevima

X16.0

Kontakt sa vrelim uređajima za zagrevanje, radijatorima i cevima, kuća

X16.1

Kontakt sa vrelim uređajima za zagrevanje, radijatorima i cevima, institucija kao prebivalište

X16.2

Kontakt sa vrelim uređajima za zagrevanje, radijatorima i cevima, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X16.3

Kontakt sa vrelim uređajima za zagrevanje, radijatorima i cevima, mesta za sport i atletiku

X16.4

Kontakt sa vrelim uređajima za zagrevanje, radijatorima i cevima, ulica i autoput

X16.5

Kontakt sa vrelim uređajima za zagrevanje, radijatorima i cevima, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X16.6

Kontakt sa vrelim uređajima za zagrevanje, radijatorima i cevima, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X16.7

Kontakt sa vrelim uređajima za zagrevanje, radijatorima i cevima, farma

X16.8

Kontakt sa vrelim uređajima za zagrevanje, radijatorima i cevima, ostala specifična mesta

X16.9

Kontakt sa vrelim uređajima za zagrevanje, radijatorima i cevima, neoznačena mesta

X17

Kontakt sa vrelim motorima, mašinama i alatom

X17.0

Kontakt sa vrelim motorima, mašinama i alatom, kuća

X17.1

Kontakt sa vrelim motorima, mašinama i alatom, institucija kao prebivalište

X17.2

Kontakt sa vrelim motorima, mašinama i alatom, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X17.3

Kontakt sa vrelim motorima, mašinama i alatom, mesta za sport i atletiku

X17.4

Kontakt sa vrelim motorima, mašinama i alatom, ulica i autoput

X17.5

Kontakt sa vrelim motorima, mašinama i alatom, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X17.6

Kontakt sa vrelim motorima, mašinama i alatom, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X17.7

Kontakt sa vrelim motorima, mašinama i alatom, farma

X17.8

Kontakt sa vrelim motorima, mašinama i alatom, ostala specifična mesta

X17.9

Kontakt sa vrelim motorima, mašinama i alatom, neoznačena mesta

X18

Kontakt sa drugim vrelim metalima

X18.0

Kontakt sa drugim vrelim metalima, kuća

X18.1

Kontakt sa drugim vrelim metalima, institucija kao prebivalište

X18.2

Kontakt sa drugim vrelim metalima, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X18.3

Kontakt sa drugim vrelim metalima, mesta za sport i atletiku

X18.4

Kontakt sa drugim vrelim metalima, ulica i autoput

X18.5

Kontakt sa drugim vrelim metalima, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X18.6

Kontakt sa drugim vrelim metalima, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X18.7

Kontakt sa drugim vrelim metalima, farma

X18.8

Kontakt sa drugim vrelim metalima, ostala specifična mesta

X18.9

Kontakt sa drugim vrelim metalima, neoznačena mesta

X19

Kontakt sa drugim i neoznačenim toplim i vrelim materijama

X19.0

Kontakt sa drugim i neoznačenim toplim i vrelim materijama, kuća

X19.1

Kontakt sa drugim i neoznačenim toplim i vrelim materijama, institucija kao prebivalište

X19.2

Kontakt sa drugim i neoznačenim toplim i vrelim materijama, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X19.3

Kontakt sa drugim i neoznačenim toplim i vrelim materijama, mesta za sport i atletiku

X19.4

Kontakt sa drugim i neoznačenim toplim i vrelim materijama, ulica i autoput

X19.5

Kontakt sa drugim i neoznačenim toplim i vrelim materijama, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X19.6

Kontakt sa drugim i neoznačenim toplim i vrelim materijama, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X19.7

Kontakt sa drugim i neoznačenim toplim i vrelim materijama, farma

X19.8

Kontakt sa drugim i neoznačenim toplim i vrelim materijama, ostala specifična mesta

X19.9

Kontakt sa drugim i neoznačenim toplim i vrelim materijama, neoznačena mesta

X20-X29

Kontakt sa otrovnim životinjama i biljkama

X30-X39

Izlaganje prirodnim silama

X40-X49

Slučajna trovanja i izlaganja štetnim supstancama

X50-X57

Prekomeran fizički napor, putovanja i oskudice

X58-X59

Slučajno izlaganje drugim i neoznačenim faktorima

X60-X84

Namerno samopovređivanje

X85-Y09

Nasilje

Y10-Y34

Događaj sa neodređenom namerom

Y35-Y36

Zakonske intervencije i ratne operacije

Y40-Y59

Lekovi, preparati i biološke supstance koje uzrokuju neželjene efekte pri terapijskoj primeni

Y60-Y69

Neželjeni događaji u toku hirurškog i medicinskog lečenja bolesnika

Y70-Y82

Medicinski uređaji povezani sa neželjenim događajima u dijagnostičkoj i terapijskoj primeni

Y83-Y84

Hirurški i drugi medicinski postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasnih komplikacija, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka

Y85-Y89

Posledice spoljašnjih uzroka obolevanja i umiranja

Y90-Y98

Dopunski faktori povezani sa uzrocima obolevanja i umiranja klasifikovani na drugom mestu

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.