Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

V01-V09

Pešaci povređeni u saobraćajnim udesima

V10-V19

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu

V20-V29

Vozač motocikla povređen u saobraćajnom udesu

V30-V39

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V40-V49

Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu

V50-V59

Putnik u dostavnom vozilu ili kamionu povređen u saobraćajnom udesu

V60-V69

Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V70-V79

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu

V80-V89

Drugi saobraćajni udesi na zemlji

V90-V94

Udesi u vodenom saobraćaju

V95-V97

Udesi u vazdušnom i svemirskom saobraćaju

V98-V99

Drugi i neoznačeni saobraćajni udesi

W00-W19

Padovi

W20-W49

Izlaganje neživim mehaničkim silama

W20

Udarac bačenim, ispaljenim ili padajućim predmetom

W20.0

Udarac bačenim, ispaljenim ili padajućim predmetom, kuća

W20.1

Udarac bačenim, ispaljenim ili padajućim predmetom, institucija kao prebivalište

W20.2

Udarac bačenim, ispaljenim ili padajućim predmetom, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W20.3

Udarac bačenim, ispaljenim ili padajućim predmetom, mesta za sport i atletiku

W20.4

Udarac bačenim, ispaljenim ili padajućim predmetom, ulica i autoput

W20.5

Udarac bačenim, ispaljenim ili padajućim predmetom, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W20.6

Udarac bačenim, ispaljenim ili padajućim predmetom, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W20.7

Udarac bačenim, ispaljenim ili padajućim predmetom, farma

W20.8

Udarac bačenim, ispaljenim ili padajućim predmetom, ostala specifična mesta

W20.9

Udarac bačenim, ispaljenim ili padajućim predmetom, neoznačena mesta

W21

Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita

W21.0

Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita, kuća

W21.1

Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita, institucija kao prebivalište

W21.2

Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W21.3

Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita, mesta za sport i atletiku

W21.4

Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita, ulica i autoput

W21.5

Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W21.6

Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W21.7

Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita, farma

W21.8

Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita, ostala specifična mesta

W21.9

Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita, neoznačena mesta

W22

Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta

W22.0

Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta, kuća

W22.1

Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta, institucija kao prebivalište

W22.2

Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W22.3

Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta, mesta za sport i atletiku

W22.4

Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta, ulica i autoput

W22.5

Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W22.6

Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W22.7

Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta, farma

W22.8

Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta, ostala specifična mesta

W22.9

Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta, neoznačena mesta

W23

Uhvaćen, prignječen, zaglavljen ili uštinut u ili između objekata

W23.0

Uhvaćen, prignječen, zaglavljen ili uštinut u ili između objekata, kuća

W23.1

Uhvaćen, prignječen, zaglavljen ili uštinut u ili između objekata, institucija kao prebivalište

W23.2

Uhvaćen, prignječen, zaglavljen ili uštinut u ili između objekata, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W23.3

Uhvaćen, prignječen, zaglavljen ili uštinut u ili između objekata, mesta za sport i atletiku

W23.4

Uhvaćen, prignječen, zaglavljen ili uštinut u ili između objekata, ulica i autoput

W23.5

Uhvaćen, prignječen, zaglavljen ili uštinut u ili između objekata, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W23.6

Uhvaćen, prignječen, zaglavljen ili uštinut u ili između objekata, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W23.7

Uhvaćen, prignječen, zaglavljen ili uštinut u ili između objekata, farma

W23.8

Uhvaćen, prignječen, zaglavljen ili uštinut u ili između objekata, ostala specifična mesta

W23.9

Uhvaćen, prignječen, zaglavljen ili uštinut u ili između objekata, neoznačena mesta

W24

Kontakt sa uređajima za dizanje i prenošenje, neklasifikovan na drugom mestu

W24.0

Kontakt sa uređajima za dizanje i prenošenje, neklasifikovan na drugom mestu, kuća

W24.1

Kontakt sa uređajima za dizanje i prenošenje, neklasifikovan na drugom mestu, institucija kao prebivalište

W24.2

Kontakt sa uređajima za dizanje i prenošenje, neklasifikovan na drugom mestu, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W24.3

Kontakt sa uređajima za dizanje i prenošenje, neklasifikovan na drugom mestu, mesta za sport i atletiku

W24.4

Kontakt sa uređajima za dizanje i prenošenje, neklasifikovan na drugom mestu, ulica i autoput

W24.5

Kontakt sa uređajima za dizanje i prenošenje, neklasifikovan na drugom mestu, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W24.6

Kontakt sa uređajima za dizanje i prenošenje, neklasifikovan na drugom mestu, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W24.7

Kontakt sa uređajima za dizanje i prenošenje, neklasifikovan na drugom mestu, farma

W24.8

Kontakt sa uređajima za dizanje i prenošenje, neklasifikovan na drugom mestu, ostala specifična mesta

W24.9

Kontakt sa uređajima za dizanje i prenošenje, neklasifikovan na drugom mestu, neoznačena mesta

W25

Kontakt sa razbijenim staklom

W25.0

Kontakt sa razbijenim staklom, kuća

W25.1

Kontakt sa razbijenim staklom, institucija kao prebivalište

W25.2

Kontakt sa razbijenim staklom, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W25.3

Kontakt sa razbijenim staklom, mesta za sport i atletiku

W25.4

Kontakt sa razbijenim staklom, ulica i autoput

W25.5

Kontakt sa razbijenim staklom, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W25.6

Kontakt sa razbijenim staklom, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W25.7

Kontakt sa razbijenim staklom, farma

W25.8

Kontakt sa razbijenim staklom, ostala specifična mesta

W25.9

Kontakt sa razbijenim staklom, neoznačena mesta

W26

Kontakt sa nožem, mačem ili bodežom

W26.0

Kontakt sa nožem, mačem ili bodežom, kuća

W26.1

Kontakt sa nožem, mačem ili bodežom, institucija kao prebivalište

W26.2

Kontakt sa nožem, mačem ili bodežom, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W26.3

Kontakt sa nožem, mačem ili bodežom, mesta za sport i atletiku

W26.4

Kontakt sa nožem, mačem ili bodežom, ulica i autoput

W26.5

Kontakt sa nožem, mačem ili bodežom, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W26.6

Kontakt sa nožem, mačem ili bodežom, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W26.7

Kontakt sa nožem, mačem ili bodežom, farma

W26.8

Kontakt sa nožem, mačem ili bodežom, ostala specifična mesta

W26.9

Kontakt sa nožem, mačem ili bodežom, neoznačena mesta

W27

Kontakt sa ručnim alatom bez motora

W27.0

Kontakt sa ručnim alatom bez motora, kuća

W27.1

Kontakt sa ručnim alatom bez motora, institucija kao prebivalište

W27.2

Kontakt sa ručnim alatom bez motora, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W27.3

Kontakt sa ručnim alatom bez motora, mesta za sport i atletiku

W27.4

Kontakt sa ručnim alatom bez motora, ulica i autoput

W27.5

Kontakt sa ručnim alatom bez motora, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W27.6

Kontakt sa ručnim alatom bez motora, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W27.7

Kontakt sa ručnim alatom bez motora, farma

W27.8

Kontakt sa ručnim alatom bez motora, ostala specifična mesta

W27.9

Kontakt sa ručnim alatom bez motora, neoznačena mesta

W28

Kontakt sa motornom kosačicom trave

W28.0

Kontakt sa motornom kosačicom trave, kuća

W28.1

Kontakt sa motornom kosačicom trave, institucija kao prebivalište

W28.2

Kontakt sa motornom kosačicom trave, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W28.3

Kontakt sa motornom kosačicom trave, mesta za sport i atletiku

W28.4

Kontakt sa motornom kosačicom trave, ulica i autoput

W28.5

Kontakt sa motornom kosačicom trave, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W28.6

Kontakt sa motornom kosačicom trave, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W28.7

Kontakt sa motornom kosačicom trave, farma

W28.8

Kontakt sa motornom kosačicom trave, ostala specifična mesta

W28.9

Kontakt sa motornom kosačicom trave, neoznačena mesta

W29

Kontakt sa drugim motornim ručnim alatima i kućnim aparatima

W29.0

Kontakt sa drugim motornim ručnim alatima i kućnim aparatima, kuća

W29.1

Kontakt sa drugim motornim ručnim alatima i kućnim aparatima, institucija kao prebivalište

W29.2

Kontakt sa drugim motornim ručnim alatima i kućnim aparatima, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W29.3

Kontakt sa drugim motornim ručnim alatima i kućnim aparatima, mesta za sport i atletiku

W29.4

Kontakt sa drugim motornim ručnim alatima i kućnim aparatima, ulica i autoput

W29.5

Kontakt sa drugim motornim ručnim alatima i kućnim aparatima, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W29.6

Kontakt sa drugim motornim ručnim alatima i kućnim aparatima, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W29.7

Kontakt sa drugim motornim ručnim alatima i kućnim aparatima, farma

W29.8

Kontakt sa drugim motornim ručnim alatima i kućnim aparatima, ostala specifična mesta

W29.9

Kontakt sa drugim motornim ručnim alatima i kućnim aparatima, neoznačena mesta

W30

Kontakt sa poljoprivrednim mašinama

W30.0

Kontakt sa poljoprivrednim mašinama, kuća

W30.1

Kontakt sa poljoprivrednim mašinama, institucija kao prebivalište

W30.2

Kontakt sa poljoprivrednim mašinama, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W30.3

Kontakt sa poljoprivrednim mašinama, mesta za sport i atletiku

W30.4

Kontakt sa poljoprivrednim mašinama, ulica i autoput

W30.5

Kontakt sa poljoprivrednim mašinama, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W30.6

Kontakt sa poljoprivrednim mašinama, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W30.7

Kontakt sa poljoprivrednim mašinama, farma

W30.8

Kontakt sa poljoprivrednim mašinama, ostala specifična mesta

W30.9

Kontakt sa poljoprivrednim mašinama, neoznačena mesta

W31

Kontakt sa drugom i neoznačenom mašinom

W31.0

Kontakt sa drugom i neoznačenom mašinom, kuća

W31.1

Kontakt sa drugom i neoznačenom mašinom, institucija kao prebivalište

W31.2

Kontakt sa drugom i neoznačenom mašinom, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W31.3

Kontakt sa drugom i neoznačenom mašinom, mesta za sport i atletiku

W31.4

Kontakt sa drugom i neoznačenom mašinom, ulica i autoput

W31.5

Kontakt sa drugom i neoznačenom mašinom, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W31.6

Kontakt sa drugom i neoznačenom mašinom, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W31.7

Kontakt sa drugom i neoznačenom mašinom, farma

W31.8

Kontakt sa drugom i neoznačenom mašinom, ostala specifična mesta

W31.9

Kontakt sa drugom i neoznačenom mašinom, neoznačena mesta

W32

Opaljivanje iz revolvera

W32.0

Opaljivanje iz revolvera, kuća

W32.1

Opaljivanje iz revolvera, institucija kao prebivalište

W32.2

Opaljivanje iz revolvera, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W32.3

Opaljivanje iz revolvera, mesta za sport i atletiku

W32.4

Opaljivanje iz revolvera, ulica i autoput

W32.5

Opaljivanje iz revolvera, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W32.6

Opaljivanje iz revolvera, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W32.7

Opaljivanje iz revolvera, farma

W32.8

Opaljivanje iz revolvera, ostala specifična mesta

W32.9

Opaljivanje iz revolvera, neoznačena mesta

W33

Opaljivanje iz puške, sačmare i većeg vatrenog oružja

W33.0

Opaljivanje iz puške, sačmare i većeg vatrenog oružja, kuća

W33.1

Opaljivanje iz puške, sačmare i većeg vatrenog oružja, institucija kao prebivalište

W33.2

Opaljivanje iz puške, sačmare i većeg vatrenog oružja, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W33.3

Opaljivanje iz puške, sačmare i većeg vatrenog oružja, mesta za sport i atletiku

W33.4

Opaljivanje iz puške, sačmare i većeg vatrenog oružja, ulica i autoput

W33.5

Opaljivanje iz puške, sačmare i većeg vatrenog oružja, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W33.6

Opaljivanje iz puške, sačmare i većeg vatrenog oružja, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W33.7

Opaljivanje iz puške, sačmare i većeg vatrenog oružja, farma

W33.8

Opaljivanje iz puške, sačmare i većeg vatrenog oružja, ostala specifična mesta

W33.9

Opaljivanje iz puške, sačmare i većeg vatrenog oružja, neoznačena mesta

W34

Opaljivanje iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja

W34.0

Opaljivanje iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja, kuća

W34.1

Opaljivanje iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja, institucija kao prebivalište

W34.2

Opaljivanje iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W34.3

Opaljivanje iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja, mesta za sport i atletiku

W34.4

Opaljivanje iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja, ulica i autoput

W34.5

Opaljivanje iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W34.6

Opaljivanje iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W34.7

Opaljivanje iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja, farma

W34.8

Opaljivanje iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja, ostala specifična mesta

W34.9

Opaljivanje iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja, neoznačena mesta

W35

Eksplozija i pucanje bojlera

W35.0

Eksplozija i pucanje bojlera, kuća

W35.1

Eksplozija i pucanje bojlera, institucija kao prebivalište

W35.2

Eksplozija i pucanje bojlera, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W35.3

Eksplozija i pucanje bojlera, mesta za sport i atletiku

W35.4

Eksplozija i pucanje bojlera, ulica i autoput

W35.5

Eksplozija i pucanje bojlera, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W35.6

Eksplozija i pucanje bojlera, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W35.7

Eksplozija i pucanje bojlera, farma

W35.8

Eksplozija i pucanje bojlera, ostala specifična mesta

W35.9

Eksplozija i pucanje bojlera, neoznačena mesta

W36

Eksplozija i pucanje boce sa gasom

W36.0

Eksplozija i pucanje boce sa gasom, kuća

W36.1

Eksplozija i pucanje boce sa gasom, institucija kao prebivalište

W36.2

Eksplozija i pucanje boce sa gasom, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W36.3

Eksplozija i pucanje boce sa gasom, mesta za sport i atletiku

W36.4

Eksplozija i pucanje boce sa gasom, ulica i autoput

W36.5

Eksplozija i pucanje boce sa gasom, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W36.6

Eksplozija i pucanje boce sa gasom, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W36.7

Eksplozija i pucanje boce sa gasom, farma

W36.8

Eksplozija i pucanje boce sa gasom, ostala specifična mesta

W36.9

Eksplozija i pucanje boce sa gasom, neoznačena mesta

W37

Eksplozija i pucanje gume, cevi ili creva pod pritiskom

W37.0

Eksplozija i pucanje gume, cevi ili creva pod pritiskom, kuća

W37.1

Eksplozija i pucanje gume, cevi ili creva pod pritiskom, institucija kao prebivalište

W37.2

Eksplozija i pucanje gume, cevi ili creva pod pritiskom, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W37.3

Eksplozija i pucanje gume, cevi ili creva pod pritiskom, mesta za sport i atletiku

W37.4

Eksplozija i pucanje gume, cevi ili creva pod pritiskom, ulica i autoput

W37.5

Eksplozija i pucanje gume, cevi ili creva pod pritiskom, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W37.6

Eksplozija i pucanje gume, cevi ili creva pod pritiskom, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W37.7

Eksplozija i pucanje gume, cevi ili creva pod pritiskom, farma

W37.8

Eksplozija i pucanje gume, cevi ili creva pod pritiskom, ostala specifična mesta

W37.9

Eksplozija i pucanje gume, cevi ili creva pod pritiskom, neoznačena mesta

W38

Eksplozija i pucanje drugih označenih uređaja pod pritiskom

W38.0

Eksplozija i pucanje drugih označenih uređaja pod pritiskom, kuća

W38.1

Eksplozija i pucanje drugih označenih uređaja pod pritiskom, institucija kao prebivalište

W38.2

Eksplozija i pucanje drugih označenih uređaja pod pritiskom, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W38.3

Eksplozija i pucanje drugih označenih uređaja pod pritiskom, mesta za sport i atletiku

W38.4

Eksplozija i pucanje drugih označenih uređaja pod pritiskom, ulica i autoput

W38.5

Eksplozija i pucanje drugih označenih uređaja pod pritiskom, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W38.6

Eksplozija i pucanje drugih označenih uređaja pod pritiskom, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W38.7

Eksplozija i pucanje drugih označenih uređaja pod pritiskom, farma

W38.8

Eksplozija i pucanje drugih označenih uređaja pod pritiskom, ostala specifična mesta

W38.9

Eksplozija i pucanje drugih označenih uređaja pod pritiskom, neoznačena mesta

W39

Vatromet

W39.0

Vatromet, kuća

W39.1

Vatromet, institucija kao prebivalište

W39.2

Vatromet, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W39.3

Vatromet, mesta za sport i atletiku

W39.4

Vatromet, ulica i autoput

W39.5

Vatromet, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W39.6

Vatromet, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W39.7

Vatromet, farma

W39.8

Vatromet, ostala specifična mesta

W39.9

Vatromet, neoznačena mesta

W40

Eksplozija drugih sredstava

W40.0

Eksplozija drugih sredstava, kuća

W40.1

Eksplozija drugih sredstava, institucija kao prebivalište

W40.2

Eksplozija drugih sredstava, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W40.3

Eksplozija drugih sredstava, mesta za sport i atletiku

W40.4

Eksplozija drugih sredstava, ulica i autoput

W40.5

Eksplozija drugih sredstava, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W40.6

Eksplozija drugih sredstava, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W40.7

Eksplozija drugih sredstava, farma

W40.8

Eksplozija drugih sredstava, ostala specifična mesta

W40.9

Eksplozija drugih sredstava, neoznačena mesta

W41

Izlaganje mlazu visokog pritiska

W41.0

Izlaganje mlazu visokog pritiska, kuća

W41.1

Izlaganje mlazu visokog pritiska, institucija kao prebivalište

W41.2

Izlaganje mlazu visokog pritiska, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W41.3

Izlaganje mlazu visokog pritiska, mesta za sport i atletiku

W41.4

Izlaganje mlazu visokog pritiska, ulica i autoput

W41.5

Izlaganje mlazu visokog pritiska, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W41.6

Izlaganje mlazu visokog pritiska, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W41.7

Izlaganje mlazu visokog pritiska, farma

W41.8

Izlaganje mlazu visokog pritiska, ostala specifična mesta

W41.9

Izlaganje mlazu visokog pritiska, neoznačena mesta

W42

Izlaganje buci

W42.0

Izlaganje buci, kuća

W42.1

Izlaganje buci, institucija kao prebivalište

W42.2

Izlaganje buci, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W42.3

Izlaganje buci, mesta za sport i atletiku

W42.4

Izlaganje buci, ulica i autoput

W42.5

Izlaganje buci, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W42.6

Izlaganje buci, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W42.7

Izlaganje buci, farma

W42.8

Izlaganje buci, ostala specifična mesta

W42.9

Izlaganje buci, neoznačena mesta

W43

Izlaganje vibraciji

W43.0

Izlaganje vibraciji, kuća

W43.1

Izlaganje vibraciji, institucija kao prebivalište

W43.2

Izlaganje vibraciji, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W43.3

Izlaganje vibraciji, mesta za sport i atletiku

W43.4

Izlaganje vibraciji, ulica i autoput

W43.5

Izlaganje vibraciji, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W43.6

Izlaganje vibraciji, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W43.7

Izlaganje vibraciji, farma

W43.8

Izlaganje vibraciji, ostala specifična mesta

W43.9

Izlaganje vibraciji, neoznačena mesta

W44

Strano telo koje je ušlo ili prošlo kroz oko ili prirodni otvor

W44.0

Strano telo koje je ušlo ili prošlo kroz oko ili prirodni otvor, kuća

W44.1

Strano telo koje je ušlo ili prošlo kroz oko ili prirodni otvor, institucija kao prebivalište

W44.2

Strano telo koje je ušlo ili prošlo kroz oko ili prirodni otvor, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W44.3

Strano telo koje je ušlo ili prošlo kroz oko ili prirodni otvor, mesta za sport i atletiku

W44.4

Strano telo koje je ušlo ili prošlo kroz oko ili prirodni otvor, ulica i autoput

W44.5

Strano telo koje je ušlo ili prošlo kroz oko ili prirodni otvor, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W44.6

Strano telo koje je ušlo ili prošlo kroz oko ili prirodni otvor, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W44.7

Strano telo koje je ušlo ili prošlo kroz oko ili prirodni otvor, farma

W44.8

Strano telo koje je ušlo ili prošlo kroz oko ili prirodni otvor, ostala specifična mesta

W44.9

Strano telo koje je ušlo ili prošlo kroz oko ili prirodni otvor, neoznačena mesta

W45

Strano telo ili predmet koje je ušlo kroz kožu

W45.0

Strano telo ili predmet koje je ušlo kroz kožu, kuća

W45.1

Strano telo ili predmet koje je ušlo kroz kožu, institucija kao prebivalište

W45.2

Strano telo ili predmet koje je ušlo kroz kožu, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W45.3

Strano telo ili predmet koje je ušlo kroz kožu, mesta za sport i atletiku

W45.4

Strano telo ili predmet koje je ušlo kroz kožu, ulica i autoput

W45.5

Strano telo ili predmet koje je ušlo kroz kožu, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W45.6

Strano telo ili predmet koje je ušlo kroz kožu, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W45.7

Strano telo ili predmet koje je ušlo kroz kožu, farma

W45.8

Strano telo ili predmet koje je ušlo kroz kožu, ostala specifična mesta

W45.9

Strano telo ili predmet koje je ušlo kroz kožu, neoznačena mesta

W46

Kontakt sa hipodermalnom iglom

W46.0

Kontakt sa hipodermalnom iglom, kuća

W46.1

Kontakt sa hipodermalnom iglom, institucija kao prebivalište

W46.2

Kontakt sa hipodermalnom iglom, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W46.3

Kontakt sa hipodermalnom iglom, mesta za sport i atletiku

W46.4

Kontakt sa hipodermalnom iglom, ulica i autoput

W46.5

Kontakt sa hipodermalnom iglom, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W46.6

Kontakt sa hipodermalnom iglom, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W46.7

Kontakt sa hipodermalnom iglom, farma

W46.8

Kontakt sa hipodermalnom iglom, ostala specifična mesta

W46.9

Kontakt sa hipodermalnom iglom, neoznačena mesta

W49

Izlaganje drugim i neoznačenim neživim mehaničkim silama

W49.0

Izlaganje drugim i neoznačenim neživim mehaničkim silama, kuća

W49.1

Izlaganje drugim i neoznačenim neživim mehaničkim silama, institucija kao prebivalište

W49.2

Izlaganje drugim i neoznačenim neživim mehaničkim silama, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W49.3

Izlaganje drugim i neoznačenim neživim mehaničkim silama, mesta za sport i atletiku

W49.4

Izlaganje drugim i neoznačenim neživim mehaničkim silama, ulica i autoput

W49.5

Izlaganje drugim i neoznačenim neživim mehaničkim silama, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W49.6

Izlaganje drugim i neoznačenim neživim mehaničkim silama, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W49.7

Izlaganje drugim i neoznačenim neživim mehaničkim silama, farma

W49.8

Izlaganje drugim i neoznačenim neživim mehaničkim silama, ostala specifična mesta

W49.9

Izlaganje drugim i neoznačenim neživim mehaničkim silama, neoznačena mesta

W50-W64

Izlaganje živim mehaničkim silama

W65-W74

Zadesno davljenje i potapanje

W75-W84

Drugi udesi koji ugrožavaju disanje

W85-W99

Izloženost električnoj struji, zračenju i previsokim temperaturama i pritiscima vazduha

X00-X09

Izlaganje dimu, vatri i plamenu

X10-X19

Izlaganje toplim i vrelim materijalima

X20-X29

Kontakt sa otrovnim životinjama i biljkama

X30-X39

Izlaganje prirodnim silama

X40-X49

Slučajna trovanja i izlaganja štetnim supstancama

X50-X57

Prekomeran fizički napor, putovanja i oskudice

X58-X59

Slučajno izlaganje drugim i neoznačenim faktorima

X60-X84

Namerno samopovređivanje

X85-Y09

Nasilje

Y10-Y34

Događaj sa neodređenom namerom

Y35-Y36

Zakonske intervencije i ratne operacije

Y40-Y59

Lekovi, preparati i biološke supstance koje uzrokuju neželjene efekte pri terapijskoj primeni

Y60-Y69

Neželjeni događaji u toku hirurškog i medicinskog lečenja bolesnika

Y70-Y82

Medicinski uređaji povezani sa neželjenim događajima u dijagnostičkoj i terapijskoj primeni

Y83-Y84

Hirurški i drugi medicinski postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasnih komplikacija, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka

Y85-Y89

Posledice spoljašnjih uzroka obolevanja i umiranja

Y90-Y98

Dopunski faktori povezani sa uzrocima obolevanja i umiranja klasifikovani na drugom mestu

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.