Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

V01-V09

Pešaci povređeni u saobraćajnim udesima

V10-V19

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu

V20-V29

Vozač motocikla povređen u saobraćajnom udesu

V30-V39

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V40-V49

Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu

V50-V59

Putnik u dostavnom vozilu ili kamionu povređen u saobraćajnom udesu

V60-V69

Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V70-V79

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu

V80-V89

Drugi saobraćajni udesi na zemlji

V90-V94

Udesi u vodenom saobraćaju

V95-V97

Udesi u vazdušnom i svemirskom saobraćaju

V98-V99

Drugi i neoznačeni saobraćajni udesi

W00-W19

Padovi

W20-W49

Izlaganje neživim mehaničkim silama

W50-W64

Izlaganje živim mehaničkim silama

W65-W74

Zadesno davljenje i potapanje

W75-W84

Drugi udesi koji ugrožavaju disanje

W85-W99

Izloženost električnoj struji, zračenju i previsokim temperaturama i pritiscima vazduha

X00-X09

Izlaganje dimu, vatri i plamenu

X10-X19

Izlaganje toplim i vrelim materijalima

X20-X29

Kontakt sa otrovnim životinjama i biljkama

X20

Kontakt sa otrovnim zmijama i gušterima

X20.0

Kontakt sa otrovnim zmijama i gušterima, kuća

X20.1

Kontakt sa otrovnim zmijama i gušterima, institucija kao prebivalište

X20.2

Kontakt sa otrovnim zmijama i gušterima, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X20.3

Kontakt sa otrovnim zmijama i gušterima, mesta za sport i atletiku

X20.4

Kontakt sa otrovnim zmijama i gušterima, ulica i autoput

X20.5

Kontakt sa otrovnim zmijama i gušterima, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X20.6

Kontakt sa otrovnim zmijama i gušterima, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X20.7

Kontakt sa otrovnim zmijama i gušterima, farma

X20.8

Kontakt sa otrovnim zmijama i gušterima, ostala specifična mesta

X20.9

Kontakt sa otrovnim zmijama i gušterima, neoznačena mesta

X21

Kontakt sa otrovnim paucima

X21.0

Kontakt sa otrovnim paucima, kuća

X21.1

Kontakt sa otrovnim paucima, institucija kao prebivalište

X21.2

Kontakt sa otrovnim paucima, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X21.3

Kontakt sa otrovnim paucima, mesta za sport i atletiku

X21.4

Kontakt sa otrovnim paucima, ulica i autoput

X21.5

Kontakt sa otrovnim paucima, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X21.6

Kontakt sa otrovnim paucima, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X21.7

Kontakt sa otrovnim paucima, farma

X21.8

Kontakt sa otrovnim paucima, ostala specifična mesta

X21.9

Kontakt sa otrovnim paucima, neoznačena mesta

X22

Kontakt sa škorpionima

X22.0

Kontakt sa škorpionima, kuća

X22.1

Kontakt sa škorpionima, institucija kao prebivalište

X22.2

Kontakt sa škorpionima, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X22.3

Kontakt sa škorpionima, mesta za sport i atletiku

X22.4

Kontakt sa škorpionima, ulica i autoput

X22.5

Kontakt sa škorpionima, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X22.6

Kontakt sa škorpionima, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X22.7

Kontakt sa škorpionima, farma

X22.8

Kontakt sa škorpionima, ostala specifična mesta

X22.9

Kontakt sa škorpionima, neoznačena mesta

X23

Kontakt sa stršljenima, osama i pčelama

X23.0

Kontakt sa stršljenima, osama i pčelama, kuća

X23.1

Kontakt sa stršljenima, osama i pčelama, institucija kao prebivalište

X23.2

Kontakt sa stršljenima, osama i pčelama, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X23.3

Kontakt sa stršljenima, osama i pčelama, mesta za sport i atletiku

X23.4

Kontakt sa stršljenima, osama i pčelama, ulica i autoput

X23.5

Kontakt sa stršljenima, osama i pčelama, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X23.6

Kontakt sa stršljenima, osama i pčelama, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X23.7

Kontakt sa stršljenima, osama i pčelama, farma

X23.8

Kontakt sa stršljenima, osama i pčelama, ostala specifična mesta

X23.9

Kontakt sa stršljenima, osama i pčelama, neoznačena mesta

X24

Kontakt sa stonogama i otrovnim gusenicama (tropskim)

X24.0

Kontakt sa stonogama i otrovnim gusenicama (tropskim), kuća

X24.1

Kontakt sa stonogama i otrovnim gusenicama (tropskim), institucija kao prebivalište

X24.2

Kontakt sa stonogama i otrovnim gusenicama (tropskim), škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X24.3

Kontakt sa stonogama i otrovnim gusenicama (tropskim), mesta za sport i atletiku

X24.4

Kontakt sa stonogama i otrovnim gusenicama (tropskim), ulica i autoput

X24.5

Kontakt sa stonogama i otrovnim gusenicama (tropskim), mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X24.6

Kontakt sa stonogama i otrovnim gusenicama (tropskim), prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X24.7

Kontakt sa stonogama i otrovnim gusenicama (tropskim), farma

X24.8

Kontakt sa stonogama i otrovnim gusenicama (tropskim), ostala specifična mesta

X24.9

Kontakt sa stonogama i otrovnim gusenicama (tropskim), neoznačena mesta

X25

Kontakt sa drugim otrovnim artropodama

X25.0

Kontakt sa drugim otrovnim artropodama, kuća

X25.1

Kontakt sa drugim otrovnim artropodama, institucija kao prebivalište

X25.2

Kontakt sa drugim otrovnim artropodama, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X25.3

Kontakt sa drugim otrovnim artropodama, mesta za sport i atletiku

X25.4

Kontakt sa drugim otrovnim artropodama, ulica i autoput

X25.5

Kontakt sa drugim otrovnim artropodama, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X25.6

Kontakt sa drugim otrovnim artropodama, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X25.7

Kontakt sa drugim otrovnim artropodama, farma

X25.8

Kontakt sa drugim otrovnim artropodama, ostala specifična mesta

X25.9

Kontakt sa drugim otrovnim artropodama, neoznačena mesta

X26

Kontakt sa otrovnim morskim životinjama i biljkama

X26.0

Kontakt sa otrovnim morskim životinjama i biljkama, kuća

X26.1

Kontakt sa otrovnim morskim životinjama i biljkama, institucija kao prebivalište

X26.2

Kontakt sa otrovnim morskim životinjama i biljkama, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X26.3

Kontakt sa otrovnim morskim životinjama i biljkama, mesta za sport i atletiku

X26.4

Kontakt sa otrovnim morskim životinjama i biljkama, ulica i autoput

X26.5

Kontakt sa otrovnim morskim životinjama i biljkama, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X26.6

Kontakt sa otrovnim morskim životinjama i biljkama, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X26.7

Kontakt sa otrovnim morskim životinjama i biljkama, farma

X26.8

Kontakt sa otrovnim morskim životinjama i biljkama, ostala specifična mesta

X26.9

Kontakt sa otrovnim morskim životinjama i biljkama, neoznačena mesta

X27

Kontakt sa drugim označenim otrovnim životinjama

X27.0

Kontakt sa drugim označenim otrovnim životinjama, kuća

X27.1

Kontakt sa drugim označenim otrovnim životinjama, institucija kao prebivalište

X27.2

Kontakt sa drugim označenim otrovnim životinjama, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X27.3

Kontakt sa drugim označenim otrovnim životinjama, mesta za sport i atletiku

X27.4

Kontakt sa drugim označenim otrovnim životinjama, ulica i autoput

X27.5

Kontakt sa drugim označenim otrovnim životinjama, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X27.6

Kontakt sa drugim označenim otrovnim životinjama, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X27.7

Kontakt sa drugim označenim otrovnim životinjama, farma

X27.8

Kontakt sa drugim označenim otrovnim životinjama, ostala specifična mesta

X27.9

Kontakt sa drugim označenim otrovnim životinjama, neoznačena mesta

X28

Kontakt sa drugim označenim otrovnim biljkama

X28.0

Kontakt sa drugim označenim otrovnim biljkama, kuća

X28.1

Kontakt sa drugim označenim otrovnim biljkama, institucija kao prebivalište

X28.2

Kontakt sa drugim označenim otrovnim biljkama, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X28.3

Kontakt sa drugim označenim otrovnim biljkama, mesta za sport i atletiku

X28.4

Kontakt sa drugim označenim otrovnim biljkama, ulica i autoput

X28.5

Kontakt sa drugim označenim otrovnim biljkama, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X28.6

Kontakt sa drugim označenim otrovnim biljkama, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X28.7

Kontakt sa drugim označenim otrovnim biljkama, farma

X28.8

Kontakt sa drugim označenim otrovnim biljkama, ostala specifična mesta

X28.9

Kontakt sa drugim označenim otrovnim biljkama, neoznačena mesta

X29

Kontakt sa neoznačenom otrovnom životinjom ili biljkom

X29.0

Kontakt sa neoznačenom otrovnom životinjom ili biljkom, kuća

X29.1

Kontakt sa neoznačenom otrovnom životinjom ili biljkom, institucija kao prebivalište

X29.2

Kontakt sa neoznačenom otrovnom životinjom ili biljkom, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X29.3

Kontakt sa neoznačenom otrovnom životinjom ili biljkom, mesta za sport i atletiku

X29.4

Kontakt sa neoznačenom otrovnom životinjom ili biljkom, ulica i autoput

X29.5

Kontakt sa neoznačenom otrovnom životinjom ili biljkom, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X29.6

Kontakt sa neoznačenom otrovnom životinjom ili biljkom, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X29.7

Kontakt sa neoznačenom otrovnom životinjom ili biljkom, farma

X29.8

Kontakt sa neoznačenom otrovnom životinjom ili biljkom, ostala specifična mesta

X29.9

Kontakt sa neoznačenom otrovnom životinjom ili biljkom, neoznačena mesta

X30-X39

Izlaganje prirodnim silama

X40-X49

Slučajna trovanja i izlaganja štetnim supstancama

X50-X57

Prekomeran fizički napor, putovanja i oskudice

X58-X59

Slučajno izlaganje drugim i neoznačenim faktorima

X60-X84

Namerno samopovređivanje

X85-Y09

Nasilje

Y10-Y34

Događaj sa neodređenom namerom

Y35-Y36

Zakonske intervencije i ratne operacije

Y40-Y59

Lekovi, preparati i biološke supstance koje uzrokuju neželjene efekte pri terapijskoj primeni

Y60-Y69

Neželjeni događaji u toku hirurškog i medicinskog lečenja bolesnika

Y70-Y82

Medicinski uređaji povezani sa neželjenim događajima u dijagnostičkoj i terapijskoj primeni

Y83-Y84

Hirurški i drugi medicinski postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasnih komplikacija, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka

Y85-Y89

Posledice spoljašnjih uzroka obolevanja i umiranja

Y90-Y98

Dopunski faktori povezani sa uzrocima obolevanja i umiranja klasifikovani na drugom mestu

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.