Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

V01-V09

Pešaci povređeni u saobraćajnim udesima

V10-V19

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu

V20-V29

Vozač motocikla povređen u saobraćajnom udesu

V30-V39

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V30

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom

V30.0

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V30.1

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V30.2

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V30.3

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u nesaobraćajnom udesu

V30.4

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, osoba povređena u toku penjanja ili silaženja

V30.5

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V30.6

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V30.7

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V30.9

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V31

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklom

V31.0

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklom, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V31.1

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklom, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V31.2

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklom, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V31.3

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklom, putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u nesaobraćajnom udesu

V31.4

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklom, osoba povređena u toku penjanja ili silaženja

V31.5

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklom, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V31.6

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklom, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V31.7

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklom, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V31.9

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklom, putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V32

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka

V32.0

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V32.1

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V32.2

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V32.3

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u nesaobraćajnom udesu

V32.4

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, osoba povređena u toku penjanja ili silaženja

V32.5

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V32.6

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V32.7

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V32.9

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V33

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom

V33.0

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V33.1

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V33.2

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V33.3

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u nesaobraćajnom udesu

V33.4

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, osoba povređena u toku penjanja ili silaženja

V33.5

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V33.6

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V33.7

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V33.9

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V34

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom

V34.0

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V34.1

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V34.2

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V34.3

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u nesaobraćajnom udesu

V34.4

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, osoba povređena u toku penjanja ili silaženja

V34.5

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V34.6

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V34.7

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V34.9

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V35

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi

V35.0

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V35.1

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V35.2

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V35.3

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u nesaobraćajnom udesu

V35.4

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, osoba povređena u toku penjanja ili silaženja

V35.5

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V35.6

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V35.7

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V35.9

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V36

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora

V36.0

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V36.1

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V36.2

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V36.3

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u nesaobraćajnom udesu

V36.4

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, osoba povređena u toku penjanja ili silaženja

V36.5

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V36.6

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V36.7

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V36.9

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V37

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom

V37.0

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V37.1

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V37.2

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V37.3

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u nesaobraćajnom udesu

V37.4

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, osoba povređena u toku penjanja ili silaženja

V37.5

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V37.6

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V37.7

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V37.9

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V38

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara

V38.0

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V38.1

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V38.2

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V38.3

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u nesaobraćajnom udesu

V38.4

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, osoba povređena u toku penjanja ili silaženja

V38.5

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V38.6

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V38.7

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V38.9

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V39

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

V39.0

Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V39.1

Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u nesaobraćajnom udesu

V39.2

Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u nesaobraćajnom udesu

V39.3

Putnik (svaki) motornog vozila sa tri točka povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu

V39.4

Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u saobraćajnom udesu

V39.5

Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u saobraćajnom udesu

V39.6

Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u saobraćajnom udesu

V39.8

Putnik (svaki) motornog vozila sa tri točka povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima

V39.9

Putnik (svaki) motornog vozila sa tri točka povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu

V40-V49

Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu

V50-V59

Putnik u dostavnom vozilu ili kamionu povređen u saobraćajnom udesu

V60-V69

Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V70-V79

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu

V80-V89

Drugi saobraćajni udesi na zemlji

V90-V94

Udesi u vodenom saobraćaju

V95-V97

Udesi u vazdušnom i svemirskom saobraćaju

V98-V99

Drugi i neoznačeni saobraćajni udesi

W00-W19

Padovi

W20-W49

Izlaganje neživim mehaničkim silama

W50-W64

Izlaganje živim mehaničkim silama

W65-W74

Zadesno davljenje i potapanje

W75-W84

Drugi udesi koji ugrožavaju disanje

W85-W99

Izloženost električnoj struji, zračenju i previsokim temperaturama i pritiscima vazduha

X00-X09

Izlaganje dimu, vatri i plamenu

X10-X19

Izlaganje toplim i vrelim materijalima

X20-X29

Kontakt sa otrovnim životinjama i biljkama

X30-X39

Izlaganje prirodnim silama

X40-X49

Slučajna trovanja i izlaganja štetnim supstancama

X50-X57

Prekomeran fizički napor, putovanja i oskudice

X58-X59

Slučajno izlaganje drugim i neoznačenim faktorima

X60-X84

Namerno samopovređivanje

X85-Y09

Nasilje

Y10-Y34

Događaj sa neodređenom namerom

Y35-Y36

Zakonske intervencije i ratne operacije

Y40-Y59

Lekovi, preparati i biološke supstance koje uzrokuju neželjene efekte pri terapijskoj primeni

Y60-Y69

Neželjeni događaji u toku hirurškog i medicinskog lečenja bolesnika

Y70-Y82

Medicinski uređaji povezani sa neželjenim događajima u dijagnostičkoj i terapijskoj primeni

Y83-Y84

Hirurški i drugi medicinski postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasnih komplikacija, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka

Y85-Y89

Posledice spoljašnjih uzroka obolevanja i umiranja

Y90-Y98

Dopunski faktori povezani sa uzrocima obolevanja i umiranja klasifikovani na drugom mestu

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.