Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

V01-V09

Pešaci povređeni u saobraćajnim udesima

V10-V19

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu

V20-V29

Vozač motocikla povređen u saobraćajnom udesu

V30-V39

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V40-V49

Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu

V50-V59

Putnik u dostavnom vozilu ili kamionu povređen u saobraćajnom udesu

V60-V69

Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V70-V79

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu

V80-V89

Drugi saobraćajni udesi na zemlji

V90-V94

Udesi u vodenom saobraćaju

V95-V97

Udesi u vazdušnom i svemirskom saobraćaju

V98-V99

Drugi i neoznačeni saobraćajni udesi

W00-W19

Padovi

W20-W49

Izlaganje neživim mehaničkim silama

W50-W64

Izlaganje živim mehaničkim silama

W65-W74

Zadesno davljenje i potapanje

W75-W84

Drugi udesi koji ugrožavaju disanje

W85-W99

Izloženost električnoj struji, zračenju i previsokim temperaturama i pritiscima vazduha

X00-X09

Izlaganje dimu, vatri i plamenu

X10-X19

Izlaganje toplim i vrelim materijalima

X20-X29

Kontakt sa otrovnim životinjama i biljkama

X30-X39

Izlaganje prirodnim silama

X40-X49

Slučajna trovanja i izlaganja štetnim supstancama

X50-X57

Prekomeran fizički napor, putovanja i oskudice

X58-X59

Slučajno izlaganje drugim i neoznačenim faktorima

X60-X84

Namerno samopovređivanje

X85-Y09

Nasilje

Y10-Y34

Događaj sa neodređenom namerom

Y35-Y36

Zakonske intervencije i ratne operacije

Y40-Y59

Lekovi, preparati i biološke supstance koje uzrokuju neželjene efekte pri terapijskoj primeni

Y40

Antibiotici koji deluju na pojedine sisteme

Y40.0

Penicilini

Y40.1

Cefalosporini i drugi beta-laktamski antibiotici

Y40.2

Grupa hloramfenikola

Y40.3

Makrolidi

Y40.4

Tetraciklini

Y40.5

Aminoglikozidi

Y40.6

Rifamicini

Y40.7

Antifungicidni antibiotici, primenjeni sistemski

Y40.8

Drugi antibiotici koji deluju na pojedine sisteme

Y40.9

Antibiotik koji deluje na pojedine sisteme, neoznačen

Y41

Drugi antiinfektivni i antiparazitarni lekovi koji deluju na pojedine sisteme

Y41.0

Sulfonamidi

Y41.1

Antimikobakterijski lekovi

Y41.2

Antimalarici i lekovi koji deluju na druge protozoe u krvi

Y41.3

Drugi lekovi koji deluju protiv protozoa

Y41.4

Antihelmintici

Y41.5

Antivirusni lekovi

Y41.8

Druga označena antiinfektivna i antiparazitarna sredstva koja deluju na sisteme

Y41.9

Antiinfektivna i antiparazitarna sredstva koja deluju na sisteme, neoznačena

Y42

Hormoni i njihove sintetičke zamene i antagonisti, neklasifikovani na drugom mestu

Y42.0

Glikokortikoidi i sintetički analozi

Y42.1

Tireoidni hormoni i njihove zamene

Y42.2

Antitireoidni lekovi

Y42.3

Insulin i oralni hipoglikemijski lekovi [antidijabetici]

Y42.4

Kontraceptivna sredstva za oralnu primenu

Y42.5

Drugi estrogeni i progesteroni

Y42.6

Antigonadotropini, antiestrogeni, antiandrogeni, neklasifikovani na drugom mestu

Y42.7

Androgeni i drugi anabolici

Y42.8

Drugi i neoznačeni hormoni i njihove sintetičke zamene

Y42.9

Drugi i neoznačeni antagonisti hormona

Y43

Sredstva koja deluju primarno sistemski

Y43.0

Antialergijski i antiemetički lekovi

Y43.1

Antimetaboliti za lečenje neoplazmi

Y43.2

Prirodni proizvodi za lečenje neoplazmi

Y43.3

Drugi lekovi za lečenje neoplazmi

Y43.4

Imunosupresivna sredstva

Y43.5

Acidifikantna i alkalizantna sredstva

Y43.6

Enzimi, neklasifikovani na drugom mestu

Y43.8

Druga sredstva koja deluju primarno sistemski, neklasifikovana na drugom mestu

Y43.9

Sredstvo koje deluje primarno sistemski, neoznačeno

Y44

Sredstva koja primarno deluju na sastojke krvi

Y44.0

Preparati gvožđa i drugi preparati koji deluju protiv hipohromne anemije

Y44.1

Vitamin B12, folna kiselina i drugi preparati koji deluju protiv magaloblastne anemije

Y44.2

Antikoagulansi

Y44.3

Antagonisti antikoagulanata, vitamin K i drugi koagulansi

Y44.4

Antitrombocitni lekovi [inhibitori agregacije trombocita]

Y44.5

Trombolitički lekovi

Y44.6

Prirodna krv i produkti krvi

Y44.7

Zamene plazme

Y44.9

Druga i neoznačena sredstva koja deluju na sastojke krvi

Y45

Analgetici, antipiretici i antiinflamatorni lekovi

Y45.0

Opiodi i srodni analgetici

Y45.1

Salicilati

Y45.2

Derivati propionske kiseline

Y45.3

Drugi nesteroidni antiinflamatorni lekovi [NSAIL]

Y45.4

Antireumatici

Y45.5

Derivati 4-aminofenola

Y45.8

Drugi analgetici i antipiretici

Y45.9

Analgetik, antipiretik i drugi antiinflamatorni lek, neoznačen

Y46

Antiepileptici i antiparkisonični lekovi

Y46.0

Sukcinimidi

Y46.1

Oksazolidinedioni

Y46.2

Derivati hidantoina

Y46.3

Deoksibarbiturati

Y46.4

Iminostilbeni

Y46.5

Valproička kiselina

Y46.6

Drugi i neoznačeni antiepileptici

Y46.7

Antiparkisonični lekovi

Y46.8

Antispazmolitički lekovi

Y47

Sedativi, hipnotici i anksiolitici

Y47.0

Barbiturati, neklasifikovani na drugom mestu

Y47.1

Benzodiazepini

Y47.2

Derivati hlorala

Y47.3

Paraldehid

Y47.4

Jedinjenja broma

Y47.5

Mešavine sedativa i hipnotika, neklasifikovane na drugom mestu

Y47.8

Drugi sedativi, hipnotici i anksiolitici

Y47.9

Sedativ, hipnotik i anksiolitik, neoznačen

Y48

Anestetici i terapijski gasovi

Y48.0

Inhalacioni anestetici

Y48.1

Parenteralni anestetici

Y48.2

Drugi i neoznačeni opšti anestetici

Y48.3

Lokalni anestetici

Y48.4

Anestetik, neoznačen

Y48.5

Terapijski gasovi

Y49

Psihotropni lekovi, neklasifikovani na drugom mestu

Y49.0

Triciklični i tetraciklični antidepresivi

Y49.1

Inhibitori monoamino-oksidaze antidepresivi

Y49.2

Drugi i neoznačeni antidepresivi

Y49.3

Fenotiazinski antipsihotici i neuroleptici

Y49.4

Butirofenonski i tioksantenski neuroleptici

Y49.5

Drugi antipsihotici i neuroleptici

Y49.6

Psihodisleptici [halucinogeni]

Y49.7

Psihostimulansi sa sposobnošću stvaranja zavisnosti

Y49.8

Drugi psihotropni lekovi, neklasifikovani na drugom mestu

Y49.9

Psihotropni lek, neoznačen

Y50

Stimulatori centralnog nervnog sistema, neklasifikovani na drugom mestu

Y50.0

Analeptici

Y50.1

Antagonisti opioidnih receptora

Y50.2

Metilksantini, neklasifikovani na drugom mestu

Y50.8

Drugi stimulatori centralnog nervnog sistema

Y50.9

Stimulator centralnog nervnog sistema, neoznačen

Y51

Lekovi koji primarno deluju na autonomni nervni sistem

Y51.0

Antiholinesterazna sredstva

Y51.1

Drugi parasimpatikomimetici [holinergici]

Y51.2

Ganglijski blokatori, neklasifikovani na drugom mestu

Y51.3

Drugi parasimpatikolitici [antiholinergici i antimuskarinici] i spazmolitici, neklasifikovani na drugom mestu

Y51.4

Pretežno alfa-adrenoreceptorski agonisti, neklasifikovani na drugom mestu

Y51.5

Pretežno beta-adrenoreceptorski agonisti, neklasifikovani na drugom mestu

Y51.6

Antagonisti alfa-adrenoreceptora, neklasifikovani na drugom mestu

Y51.7

Antagonisti beta-adrenoreceptora, neklasifikovani na drugom mestu

Y51.8

Sredstva koja deluju centralno i blokatori adrenergičkih neurona, neklasifikovani na drugom mestu

Y51.9

Drugi i neoznačeni lekovi koji primarno deluju na autonomni nervni sistem

Y52

Sredstva koja primarno deluju na kardiovaskularni sistem

Y52.0

Glikozidi koji stimulišu srce i lekovi sličnog delovanja

Y52.1

Blokatori kalcijumskih kanala

Y52.2

Drugi antiaritmički lekovi, neklasifikovani na drugom mestu

Y52.3

Koronarni vazodilatatori, neklasifikovani na drugom mestu

Y52.4

Inhibitori angiotenzin-konvertujućeg enzima

Y52.5

Drugi antihipertenzivni lekovi, neklasifikovani na drugom mestu

Y52.6

Lekovi koji deluju protiv hiperlipidemije i arterioskleroze

Y52.7

Periferni vazodilatatori

Y52.8

Antivarikozni lekovi, uključujući sklerozirajuća sredstva

Y52.9

Druga i neoznačena sredstva koja primarno deluju na kardiovaskularni sistem

Y53

Sredstva koja primarno deluju na gastrointestinalni sistem

Y53.0

Antagonisti histaminskih H2- receptora

Y53.1

Drugi antacidi i lekovi koji deluju protiv sekrecije želuca

Y53.2

Stimulantni laksativi

Y53.3

Soni i osmotski laksativi

Y53.4

Drugi laksativi

Y53.5

Digestivi

Y53.6

Lekovi protiv proliva

Y53.7

Emetici

Y53.8

Druga sredstva koja primarno deluju na gastrointestinalni sistem

Y53.9

Sredstvo koje primarno deluje na gastrointestinalni sistem, neoznačeno

Y54

Sredstva koja primarno deluju na ravnotežu vode i minerala i metabolizam mokraćne kiseline

Y54.0

Mineralokortikoidi

Y54.1

Antagonisti mineralokortikoida [antagonisti aldosterona]

Y54.2

Inhibitori karboanhidraze

Y54.3

Derivati benzotiadiazina

Y54.4

Diuretici sa brzim i snažnim delovanjem

Y54.5

Drugi diuretici

Y54.6

Elektrolitici, kalorici i sredstva koja deluju na ravnotežu vode

Y54.7

Sredstva koja deluju na kalcifikaciju

Y54.8

Sredstva koja deluju na metabolizam mokraćne kiseline

Y54.9

Mineralne soli, neklasifikovane na drugom mestu

Y55

Sredstva koja primarno deluju na glatke i skeletne mišiće i na respiratorni sistem

Y55.0

Oksitocički lekovi

Y55.1

Relaksanti skeletnih mišića [nervno-mišićni blokatori]

Y55.2

Druga i neoznačena sredstva koja primarno deluju na mišiće

Y55.3

Antitusici

Y55.4

Ekspektoransi

Y55.5

Lekovi protiv prehlade

Y55.6

Antiasmatici, neklasifikovani na drugom mestu

Y55.7

Druga i neoznačena sredstva koja primarno deluju na respiratorni sistem

Y56

Lokalna sredstva koja primarno deluju na kožu i sluznicu i lekovi za lečenje oka, uha, grla, nosa i usta

Y56.0

Lokalni antifungicidi, antiinfektivni i antiinflamatorni lekovi, neklasifikovani na drugom mestu

Y56.1

Antipruritici

Y56.2

Lokalni astrigenti i lokalni deterdženti

Y56.3

Sredstva za omekšavanje (emolijencije, demulcencije) i zaštitu

Y56.4

Keratolitici, keratoplastici i drugi lekovi i preparati koji deluju na dlaku

Y56.5

Oftalmološki lekovi i preparati

Y56.6

Otorinolaringološki lekovi i preparati

Y56.7

Stomatološki lekovi koji se primenjuju lokalno

Y56.8

Druga sredstva koja se primenjuju lokalno

Y56.9

Lokalno sredstvo, neoznačeno

Y57

Drugi i neoznačeni lekovi i medikamenti

Y57.0

Sredstva koja smanjuju apetit [anorektici]

Y57.1

Lipotropni lekovi

Y57.2

Antidoti i helirajući agensi, neklasifikovani na drugom mestu

Y57.3

Sredstva koja izazivaju odbojnost prema alkoholu

Y57.4

Farmaceutski ekscipijenti

Y57.5

Kontrastna sredstva za X-zračenje

Y57.6

Druga dijagnostička sredstva

Y57.7

Vitamini, neklasifikovani na drugom mestu

Y57.8

Drugi lekovi i preparati

Y57.9

Lek ili preparat, neoznačen

Y58

Vakcine protiv bakterija

Y58.0

BCG vakcina

Y58.1

Vakcina protiv trbušnog tifusa i paratifusa

Y58.2

Vakcina protiv kolere

Y58.3

Vakcina protiv kuge

Y58.4

Vakcina protiv tetanusa

Y58.5

Vakcina protiv difterije

Y58.6

Vakcina protiv pertusisa, uključujući i kombinacije sa komponentama pertusisa

Y58.8

Mešane bakterijske vakcine, izuzev kombinovanih vakcina sa komponentom pertusisa

Y58.9

Druge i neoznačene bakterijske vakcine

Y59

Druge i neoznačene vakcine i biološke supstance

Y59.0

Vakcine protiv virusa

Y59.1

Vakcine protiv rikecija

Y59.2

Vakcine protiv protozoa

Y59.3

Imunoglobulin

Y59.8

Druge označene vakcine i biološke supstance

Y59.9

Vakcina ili biološka supstanca, neoznačena

Y60-Y69

Neželjeni događaji u toku hirurškog i medicinskog lečenja bolesnika

Y70-Y82

Medicinski uređaji povezani sa neželjenim događajima u dijagnostičkoj i terapijskoj primeni

Y83-Y84

Hirurški i drugi medicinski postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasnih komplikacija, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka

Y85-Y89

Posledice spoljašnjih uzroka obolevanja i umiranja

Y90-Y98

Dopunski faktori povezani sa uzrocima obolevanja i umiranja klasifikovani na drugom mestu

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.