Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

V01-V09

Pešaci povređeni u saobraćajnim udesima

V10-V19

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu

V20-V29

Vozač motocikla povređen u saobraćajnom udesu

V30-V39

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V40-V49

Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu

V50-V59

Putnik u dostavnom vozilu ili kamionu povređen u saobraćajnom udesu

V50

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom

V50.0

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V50.1

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V50.2

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V50.3

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, putnik (nepoznat) dostavnog vozila ili kamiona povređen u nesaobraćajnom udesu

V50.4

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja

V50.5

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V50.6

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V50.7

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V50.9

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom, putnik (nepoznat) dostavnog vozila ili kamiona povređen u saobraćajnom udesu

V51

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa biciklom

V51.0

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa biciklom, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V51.1

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa biciklom, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V51.2

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa biciklom, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V51.3

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa biciklom, putnik (nepoznat) dostavnog vozila ili kamiona povređen u nesaobraćajnom udesu

V51.4

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa biciklom, osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja

V51.5

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa biciklom, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V51.6

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa biciklom, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V51.7

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa biciklom, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V51.9

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa biciklom, putnik (nepoznat) dostavnog vozila ili kamiona povređen u saobraćajnom udesu

V52

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka

V52.0

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V52.1

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V52.2

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V52.3

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, putnik (nepoznat) dostavnog vozila ili kamiona povređen u nesaobraćajnom udesu

V52.4

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja

V52.5

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V52.6

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V52.7

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V52.9

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka, putnik (nepoznat) dostavnog vozila ili kamiona povređen u saobraćajnom udesu

V53

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom

V53.0

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V53.1

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V53.2

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V53.3

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, putnik (nepoznat) dostavnog vozila ili kamiona povređen u nesaobraćajnom udesu

V53.4

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja

V53.5

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V53.6

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V53.7

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V53.9

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom, putnik (nepoznat) dostavnog vozila ili kamiona povređen u saobraćajnom udesu

V54

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom

V54.0

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V54.1

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V54.2

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V54.3

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, putnik (nepoznat) dostavnog vozila ili kamiona povređen u nesaobraćajnom udesu

V54.4

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja

V54.5

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V54.6

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V54.7

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V54.9

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom, putnik (nepoznat) dostavnog vozila ili kamiona povređen u saobraćajnom udesu

V55

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi

V55.0

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V55.1

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V55.2

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V55.3

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, putnik (nepoznat) dostavnog vozila ili kamiona povređen u nesaobraćajnom udesu

V55.4

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja

V55.5

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V55.6

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V55.7

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V55.9

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi, putnik (nepoznat) dostavnog vozila ili kamiona povređen u saobraćajnom udesu

V56

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora

V56.0

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V56.1

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V56.2

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V56.3

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, putnik (nepoznat) dostavnog vozila ili kamiona povređen u nesaobraćajnom udesu

V56.4

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja

V56.5

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V56.6

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V56.7

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V56.9

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora, putnik (nepoznat) dostavnog vozila ili kamiona povređen u saobraćajnom udesu

V57

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom

V57.0

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V57.1

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V57.2

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V57.3

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, putnik (nepoznat) dostavnog vozila ili kamiona povređen u nesaobraćajnom udesu

V57.4

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja

V57.5

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V57.6

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V57.7

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V57.9

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom, putnik (nepoznat) dostavnog vozila ili kamiona povređen u saobraćajnom udesu

V58

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u saobraćajnom udesu bez sudara

V58.0

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, vozač povređen u nesaobraćajnom udesu

V58.1

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, prolaznik povređen u nesaobraćajnom udesu

V58.2

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, osoba van vozila povređena u nesaobraćajnom udesu

V58.3

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, putnik (nepoznat) dostavnog vozila ili kamiona povređen u nesaobraćajnom udesu

V58.4

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja

V58.5

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, vozač povređen u saobraćajnom udesu

V58.6

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, prolaznik povređen u saobraćajnom udesu

V58.7

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu

V58.9

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u saobraćajnom udesu bez sudara, putnik (nepoznat) dostavnog vozila ili kamiona povređen u saobraćajnom udesu

V59

Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

V59.0

Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u nesaobraćajnom udesu

V59.1

Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u nesaobraćajnom udesu

V59.2

Neoznačeni putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u nesaobraćajnom udesu

V59.3

Putnik [svaki] dostavnog vozila ili kamiona povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu

V59.4

Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u saobraćajnom udesu

V59.5

Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u saobraćajnom udesu

V59.6

Putnik (nepoznat) dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u saobraćajnom udesu

V59.8

Putnik (svaki) dostavnog vozila ili kamiona povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima

V59.9

Putnik (svaki) dostavnog vozila ili kamiona povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu

V60-V69

Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V70-V79

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu

V80-V89

Drugi saobraćajni udesi na zemlji

V90-V94

Udesi u vodenom saobraćaju

V95-V97

Udesi u vazdušnom i svemirskom saobraćaju

V98-V99

Drugi i neoznačeni saobraćajni udesi

W00-W19

Padovi

W20-W49

Izlaganje neživim mehaničkim silama

W50-W64

Izlaganje živim mehaničkim silama

W65-W74

Zadesno davljenje i potapanje

W75-W84

Drugi udesi koji ugrožavaju disanje

W85-W99

Izloženost električnoj struji, zračenju i previsokim temperaturama i pritiscima vazduha

X00-X09

Izlaganje dimu, vatri i plamenu

X10-X19

Izlaganje toplim i vrelim materijalima

X20-X29

Kontakt sa otrovnim životinjama i biljkama

X30-X39

Izlaganje prirodnim silama

X40-X49

Slučajna trovanja i izlaganja štetnim supstancama

X50-X57

Prekomeran fizički napor, putovanja i oskudice

X58-X59

Slučajno izlaganje drugim i neoznačenim faktorima

X60-X84

Namerno samopovređivanje

X85-Y09

Nasilje

Y10-Y34

Događaj sa neodređenom namerom

Y35-Y36

Zakonske intervencije i ratne operacije

Y40-Y59

Lekovi, preparati i biološke supstance koje uzrokuju neželjene efekte pri terapijskoj primeni

Y60-Y69

Neželjeni događaji u toku hirurškog i medicinskog lečenja bolesnika

Y70-Y82

Medicinski uređaji povezani sa neželjenim događajima u dijagnostičkoj i terapijskoj primeni

Y83-Y84

Hirurški i drugi medicinski postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasnih komplikacija, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka

Y85-Y89

Posledice spoljašnjih uzroka obolevanja i umiranja

Y90-Y98

Dopunski faktori povezani sa uzrocima obolevanja i umiranja klasifikovani na drugom mestu

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.