Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

V01-V09

Pešaci povređeni u saobraćajnim udesima

V10-V19

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu

V20-V29

Vozač motocikla povređen u saobraćajnom udesu

V30-V39

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V40-V49

Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu

V50-V59

Putnik u dostavnom vozilu ili kamionu povređen u saobraćajnom udesu

V60-V69

Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V70-V79

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu

V80-V89

Drugi saobraćajni udesi na zemlji

V90-V94

Udesi u vodenom saobraćaju

V95-V97

Udesi u vazdušnom i svemirskom saobraćaju

V98-V99

Drugi i neoznačeni saobraćajni udesi

W00-W19

Padovi

W20-W49

Izlaganje neživim mehaničkim silama

W50-W64

Izlaganje živim mehaničkim silama

W65-W74

Zadesno davljenje i potapanje

W75-W84

Drugi udesi koji ugrožavaju disanje

W85-W99

Izloženost električnoj struji, zračenju i previsokim temperaturama i pritiscima vazduha

X00-X09

Izlaganje dimu, vatri i plamenu

X10-X19

Izlaganje toplim i vrelim materijalima

X20-X29

Kontakt sa otrovnim životinjama i biljkama

X30-X39

Izlaganje prirodnim silama

X40-X49

Slučajna trovanja i izlaganja štetnim supstancama

X40

Slučajno trovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima

X40.0

Slučajno trovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima, kuća

X40.1

Slučajno trovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima, institucija kao prebivalište

X40.2

Slučajno trovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X40.3

Slučajno trovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima, mesta za sport i atletiku

X40.4

Slučajno trovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima, ulica i autoput

X40.5

Slučajno trovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X40.6

Slučajno trovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X40.7

Slučajno trovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima, farma

X40.8

Slučajno trovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima, ostala specifična mesta

X40.9

Slučajno trovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima, neoznačena mesta

X41

Slučajno trovanje ili izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu

X41.0

Slučajno trovanje ili izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, kuća

X41.1

Slučajno trovanje ili izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, institucija kao prebivalište

X41.2

Slučajno trovanje ili izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X41.3

Slučajno trovanje ili izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, mesta za sport i atletiku

X41.4

Slučajno trovanje ili izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, ulica i autoput

X41.5

Slučajno trovanje ili izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X41.6

Slučajno trovanje ili izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X41.7

Slučajno trovanje ili izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, farma

X41.8

Slučajno trovanje ili izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, ostala specifična mesta

X41.9

Slučajno trovanje ili izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, neoznačena mesta

X42

Slučajno trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu

X42.0

Slučajno trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu, kuća

X42.1

Slučajno trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu, institucija kao prebivalište

X42.2

Slučajno trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X42.3

Slučajno trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu, mesta za sport i atletiku

X42.4

Slučajno trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu, ulica i autoput

X42.5

Slučajno trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X42.6

Slučajno trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X42.7

Slučajno trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu, farma

X42.8

Slučajno trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu, ostala specifična mesta

X42.9

Slučajno trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu, neoznačena mesta

X43

Slučajno trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem

X43.0

Slučajno trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, kuća

X43.1

Slučajno trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, institucija kao prebivalište

X43.2

Slučajno trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X43.3

Slučajno trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, mesta za sport i atletiku

X43.4

Slučajno trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, ulica i autoput

X43.5

Slučajno trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X43.6

Slučajno trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X43.7

Slučajno trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, farma

X43.8

Slučajno trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, ostala specifična mesta

X43.9

Slučajno trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, neoznačena mesta

X44

Slučajno trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama

X44.0

Slučajno trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama, kuća

X44.1

Slučajno trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama, institucija kao prebivalište

X44.2

Slučajno trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X44.3

Slučajno trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama, mesta za sport i atletiku

X44.4

Slučajno trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama, ulica i autoput

X44.5

Slučajno trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X44.6

Slučajno trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X44.7

Slučajno trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama, farma

X44.8

Slučajno trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama, ostala specifična mesta

X44.9

Slučajno trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama, neoznačena mesta

X45

Slučajno trovanje i izlaganje alkoholu

X45.0

Slučajno trovanje i izlaganje alkoholu, kuća

X45.1

Slučajno trovanje i izlaganje alkoholu, institucija kao prebivalište

X45.2

Slučajno trovanje i izlaganje alkoholu, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X45.3

Slučajno trovanje i izlaganje alkoholu, mesta za sport i atletiku

X45.4

Slučajno trovanje i izlaganje alkoholu, ulica i autoput

X45.5

Slučajno trovanje i izlaganje alkoholu, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X45.6

Slučajno trovanje i izlaganje alkoholu, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X45.7

Slučajno trovanje i izlaganje alkoholu, farma

X45.8

Slučajno trovanje i izlaganje alkoholu, ostala specifična mesta

X45.9

Slučajno trovanje i izlaganje alkoholu, neoznačena mesta

X46

Slučajno trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama

X46.0

Slučajno trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, kuća

X46.1

Slučajno trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, institucija kao prebivalište

X46.2

Slučajno trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X46.3

Slučajno trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, mesta za sport i atletiku

X46.4

Slučajno trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, ulica i autoput

X46.5

Slučajno trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X46.6

Slučajno trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X46.7

Slučajno trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, farma

X46.8

Slučajno trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, ostala specifična mesta

X46.9

Slučajno trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, neoznačena mesta

X47

Slučajno trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama

X47.0

Slučajno trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, kuća

X47.1

Slučajno trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, institucija kao prebivalište

X47.2

Slučajno trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X47.3

Slučajno trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, mesta za sport i atletiku

X47.4

Slučajno trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, ulica i autoput

X47.5

Slučajno trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X47.6

Slučajno trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X47.7

Slučajno trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, farma

X47.8

Slučajno trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, ostala specifična mesta

X47.9

Slučajno trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, neoznačena mesta

X48

Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima

X48.0

Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima, kuća

X48.1

Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima, institucija kao prebivalište

X48.2

Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X48.3

Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima, mesta za sport i atletiku

X48.4

Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima, ulica i autoput

X48.5

Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X48.6

Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X48.7

Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima, farma

X48.8

Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima, ostala specifična mesta

X48.9

Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima, neoznačena mesta

X49

Slučajno trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama

X49.0

Slučajno trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama, kuća

X49.1

Slučajno trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama, institucija kao prebivalište

X49.2

Slučajno trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

X49.3

Slučajno trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama, mesta za sport i atletiku

X49.4

Slučajno trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama, ulica i autoput

X49.5

Slučajno trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

X49.6

Slučajno trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

X49.7

Slučajno trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama, farma

X49.8

Slučajno trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama, ostala specifična mesta

X49.9

Slučajno trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama, neoznačena mesta

X50-X57

Prekomeran fizički napor, putovanja i oskudice

X58-X59

Slučajno izlaganje drugim i neoznačenim faktorima

X60-X84

Namerno samopovređivanje

X85-Y09

Nasilje

Y10-Y34

Događaj sa neodređenom namerom

Y35-Y36

Zakonske intervencije i ratne operacije

Y40-Y59

Lekovi, preparati i biološke supstance koje uzrokuju neželjene efekte pri terapijskoj primeni

Y60-Y69

Neželjeni događaji u toku hirurškog i medicinskog lečenja bolesnika

Y70-Y82

Medicinski uređaji povezani sa neželjenim događajima u dijagnostičkoj i terapijskoj primeni

Y83-Y84

Hirurški i drugi medicinski postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasnih komplikacija, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka

Y85-Y89

Posledice spoljašnjih uzroka obolevanja i umiranja

Y90-Y98

Dopunski faktori povezani sa uzrocima obolevanja i umiranja klasifikovani na drugom mestu

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.