Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

V01-V09

Pešaci povređeni u saobraćajnim udesima

V10-V19

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu

V20-V29

Vozač motocikla povređen u saobraćajnom udesu

V30-V39

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V40-V49

Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu

V50-V59

Putnik u dostavnom vozilu ili kamionu povređen u saobraćajnom udesu

V60-V69

Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V70-V79

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu

V80-V89

Drugi saobraćajni udesi na zemlji

V80

Jahač životinje ili putnik koji se nalazi u vozilu koje vuče životinja povređen u saobraćajnom udesu

V80.0

Jahač ili putnik povređen padom ili guranjem sa životinje ili vozila koje vuče životinja u udesu bez sudara

V80.1

Jahač ili putnik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom

V80.2

Jahač ili putnik povređen u sudaru sa biciklom

V80.3

Jahač ili putnik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka

V80.4

Jahač ili putnik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom, kamionom, teškim transportnim vozilom ili autobusom

V80.5

Jahač ili putnik povređen u sudaru sa drugim označenim motornim vozilom

V80.6

Jahač ili putnik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi

V80.7

Jahač ili putnik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora

V80.8

Jahač ili putnik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom

V80.9

Jahač ili putnik povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

V81

Putnik voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u saobraćajnom udesu

V81.0

Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u sudaru sa drugim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V81.1

Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u sudaru sa motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V81.2

Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u sudaru sa odronom ili pri udaru odrona

V81.3

Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u sudaru sa drugim predmetom

V81.4

Osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja u ili iz železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi

V81.5

Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen padom u vozu ili u vozilu na železničkoj pruzi

V81.6

Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen padom iz voza ili vozila na železničkoj pruzi

V81.7

Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen pri iskakanju voza iz šina bez prethodnog sudara

V81.8

Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u drugim označenim železničkim udesima

V81.9

Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u neoznačenom železničkom udesu

V82

Putnik tramvaja povređen u saobraćajnom udesu

V82.0

Putnik tramvaja povređen u sudaru sa motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V82.1

Putnik tramvaja povređen u sudaru sa motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V82.2

Putnik tramvaja povređen u sudaru sa odronom ili pri udaru odrona

V82.3

Putnik tramvaja povređen u sudaru sa drugim predmetom

V82.4

Osoba povređena pri ulasku ili izlasku iz tramvaja

V82.5

Putnik tramvaja povređen padom u tramvaju

V82.6

Putnik tramvaja povređen padom iz tramvaja

V82.7

Putnik tramvaja povređen tokom iskakanja iz šina bez prethodnog sudara

V82.8

Putnik tramvaja povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima

V82.9

Putnik tramvaja povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu

V83

Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u industrijskim postrojenjima povređen u saobraćajnom udesu

V83.0

Vozač specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V83.1

Putnik specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V83.2

Osoba van i na specijalnom industrijskom vozilu povređena u saobraćajnom udesu

V83.3

Putnik (nepoznat) specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V83.4

Osoba povređena pri ulasku ili izlasku iz specijalnog industrijskog vozila

V83.5

Vozač specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu

V83.6

Putnik specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu

V83.7

Osoba van i na specijalnom industrijskom vozilu povređena u nesaobraćajnom udesu

V83.9

Putnik (nepoznat) specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu

V84

Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u poljoprivredi povređen u saobraćajnom udesu

V84.0

Vozač specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V84.1

Putnik specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V84.2

Osoba van i na specijalnom poljoprivrednom vozilu povređena u saobraćajnom udesu

V84.3

Putnik (nepoznat) specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V84.4

Osoba povređena tokom ulaženja ili izlaženja iz specijalnog poljoprivrednog vozila

V84.5

Vozač specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu

V84.6

Putnik specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu

V84.7

Osoba van i na specijalnom poljoprivrednom vozilu povređena u nesaobraćajnom udesu

V84.9

Putnik (nepoznat) specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu

V85

Putnik vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu

V85.0

Vozač vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu

V85.1

Putnik vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu

V85.2

Osoba van i na vozilu specijalne konstrukcije povređena u saobraćajnom udesu

V85.3

Putnik (nepoznat) vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu

V85.4

Osoba povređena tokom ulaska ili izlaska iz vozila specijalne konstrukcije

V85.5

Vozač vozila specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu

V85.6

Putnik vozila specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu

V85.7

Osoba van i na vozilu specijalne konstrukcije povređena u nesaobraćajnom udesu

V85.9

Putnik (nepoznat) vozila specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu

V86

Putnik specijalnog vozila za sve terene ili drugog motornog vozila namenjenog prvenstveno za korišćenje van puteva, povređen u saobraćajnom udesu

V86.0

Vozač vozila za sve terene ili drugog motornog vozila za korišćenje van puteva povređen u saobraćajnom udesu

V86.1

Putnik vozila za sve terene ili drugog motornog vozila za korišćenje van puteva povređen u saobraćajnom udesu

V86.2

Osoba van i na vozilu za sve terene ili drugom motornom vozilu za korišćenje van puteva povređena u saobraćajnom udesu

V86.3

Putnik (nepoznat) vozila za sve terene ili drugog motornog vozila za korišćenje van puteva povređen u saobraćajnom udesu

V86.4

Osoba povređena tokom ulaska ili izlaska iz vozila za sve terene ili drugog motornog vozila za korišćenje van puteva

V86.5

Vozač vozila za sve terene ili drugog motornog vozila za korišćenje van puteva povređen u nesaobraćajnom udesu

V86.6

Putnik vozila za sve terene ili drugog motornog vozila za korišćenje van puteva povređen u nesaobraćajnom udesu

V86.7

Osoba na i van vozila za sve terene ili drugom motornom vozilu za korišćenje van puteva povređena u nesaobraćajnom udesu

V86.9

Putnik (nepoznat) vozila za sve terene ili drugog motornog vozila za korišćenje van puteva povređen u nesaobraćajnom udesu

V87

Saobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat

V87.0

Osoba povređena u sudaru između automobila i motornog vozila sa dva ili tri točka (u saobraćaju)

V87.1

Osoba povređena u sudaru između drugog motornog vozila i motornog vozila sa dva ili tri točka (u saobraćaju)

V87.2

Osoba povređena u sudaru između automobila i dostavnog vozila ili kamiona (u saobraćaju)

V87.3

Osoba povređena u sudaru između automobila i autobusa (u saobraćaju)

V87.4

Osoba povređena u sudaru između automobila i teškog transportnog vozila (u saobraćaju)

V87.5

Osoba povređena u sudaru između teškog transportnog vozila i autobusa (u saobraćaju)

V87.6

Osoba povređena u sudaru između železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi i automobila (u saobraćaju)

V87.7

Osoba povređena u sudaru između drugih označenih motornih vozila (u saobraćaju)

V87.8

Osoba povređena u drugim označenim saobraćajnim udesima bez sudara u kojima je učestvovalo motorno vozilo (u saobraćaju)

V87.9

Osoba povređena u drugim označenim (sa sudarom) (bez sudara) saobraćajnim udesima u kojima je učestvovalo vozilo bez motora (u saobraćaju)

V88

Nesaobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat

V88.0

Osoba povređena u sudaru između automobila i motornog vozila sa dva ili tri točka, van saobraćaja

V88.1

Osoba povređena u sudaru između drugog motornog vozila i motornog vozila sa dva ili tri točka, van saobraćaja

V88.2

Osoba povređena u sudaru između automobila i dostavnog vozila ili kamiona, van saobraćaja

V88.3

Osoba povređena u sudaru između automobila i autobusa, van saobraćaja

V88.4

Osoba povređena u sudaru između automobila i teškog transportnog vozila, van saobraćaja

V88.5

Osoba povređena u sudaru između teškog transportnog vozila i autobusa, van saobraćaja

V88.6

Osoba povređena u sudaru između železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi i automobila, van saobraćaja

V88.7

Osoba povređena u sudaru između drugih označenih motornih vozila, van saobraćaja

V88.8

Osoba povređena u drugim označenim saobraćajnim udesima bez sudara u kojima je učestvovalo motorno vozilo, van saobraćaja

V88.9

Osoba povređena u drugim označenim saobraćajnim udesima (sa sudarom) (bez sudara) u kojima je učestvovalo vozilo bez motora, van saobraćaja

V89

Udes motornog vozila ili vozila bez motora, tip vozila neoznačen

V89.0

Osoba povređena u udesu neoznačenog motornog vozila, van saobraćaja

V89.1

Osoba povređena u udesu neoznačenog vozila bez motora, van saobraćaja

V89.2

Osoba povređena u udesu neoznačenog motornog vozila, u saobraćaju

V89.3

Osoba povređena u neoznačenom udesu vozila bez motora u saobraćaju

V89.9

Osoba povređena u udesu neoznačenog vozila

V90-V94

Udesi u vodenom saobraćaju

V95-V97

Udesi u vazdušnom i svemirskom saobraćaju

V98-V99

Drugi i neoznačeni saobraćajni udesi

W00-W19

Padovi

W20-W49

Izlaganje neživim mehaničkim silama

W50-W64

Izlaganje živim mehaničkim silama

W65-W74

Zadesno davljenje i potapanje

W75-W84

Drugi udesi koji ugrožavaju disanje

W85-W99

Izloženost električnoj struji, zračenju i previsokim temperaturama i pritiscima vazduha

X00-X09

Izlaganje dimu, vatri i plamenu

X10-X19

Izlaganje toplim i vrelim materijalima

X20-X29

Kontakt sa otrovnim životinjama i biljkama

X30-X39

Izlaganje prirodnim silama

X40-X49

Slučajna trovanja i izlaganja štetnim supstancama

X50-X57

Prekomeran fizički napor, putovanja i oskudice

X58-X59

Slučajno izlaganje drugim i neoznačenim faktorima

X60-X84

Namerno samopovređivanje

X85-Y09

Nasilje

Y10-Y34

Događaj sa neodređenom namerom

Y35-Y36

Zakonske intervencije i ratne operacije

Y40-Y59

Lekovi, preparati i biološke supstance koje uzrokuju neželjene efekte pri terapijskoj primeni

Y60-Y69

Neželjeni događaji u toku hirurškog i medicinskog lečenja bolesnika

Y70-Y82

Medicinski uređaji povezani sa neželjenim događajima u dijagnostičkoj i terapijskoj primeni

Y83-Y84

Hirurški i drugi medicinski postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasnih komplikacija, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka

Y85-Y89

Posledice spoljašnjih uzroka obolevanja i umiranja

Y90-Y98

Dopunski faktori povezani sa uzrocima obolevanja i umiranja klasifikovani na drugom mestu

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.