Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

V01-V09

Pešaci povređeni u saobraćajnim udesima

V10-V19

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu

V20-V29

Vozač motocikla povređen u saobraćajnom udesu

V30-V39

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu

V40-V49

Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu

V50-V59

Putnik u dostavnom vozilu ili kamionu povređen u saobraćajnom udesu

V60-V69

Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V70-V79

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu

V80-V89

Drugi saobraćajni udesi na zemlji

V90-V94

Udesi u vodenom saobraćaju

V95-V97

Udesi u vazdušnom i svemirskom saobraćaju

V98-V99

Drugi i neoznačeni saobraćajni udesi

W00-W19

Padovi

W00

Pad na istom nivou na ledu i snegu

W00.0

Pad na istom nivou na ledu i snegu, kuća

W00.1

Pad na istom nivou na ledu i snegu, institucija kao prebivalište

W00.2

Pad na istom nivou na ledu i snegu, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W00.3

Pad na istom nivou na ledu i snegu, mesta za sport i atletiku

W00.4

Pad na istom nivou na ledu i snegu, ulica i autoput

W00.5

Pad na istom nivou na ledu i snegu, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W00.6

Pad na istom nivou na ledu i snegu, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W00.7

Pad na istom nivou na ledu i snegu, farma

W00.8

Pad na istom nivou na ledu i snegu, ostala specifična mesta

W00.9

Pad na istom nivou na ledu i snegu, neoznačena mesta

W01

Pad na istom nivou zbog okliznuća, saplitanja i posrtanja

W01.0

Pad na istom nivou zbog okliznuća, saplitanja i posrtanja, kuća

W01.1

Pad na istom nivou zbog okliznuća, saplitanja i posrtanja, institucija kao prebivalište

W01.2

Pad na istom nivou zbog okliznuća, saplitanja i posrtanja, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W01.3

Pad na istom nivou zbog okliznuća, saplitanja i posrtanja, mesta za sport i atletiku

W01.4

Pad na istom nivou zbog okliznuća, saplitanja i posrtanja, ulica i autoput

W01.5

Pad na istom nivou zbog okliznuća, saplitanja i posrtanja, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W01.6

Pad na istom nivou zbog okliznuća, saplitanja i posrtanja, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W01.7

Pad na istom nivou zbog okliznuća, saplitanja i posrtanja, farma

W01.8

Pad na istom nivou zbog okliznuća, saplitanja i posrtanja, ostala specifična mesta

W01.9

Pad na istom nivou zbog okliznuća, saplitanja i posrtanja, neoznačena mesta

W02

Pad sa klizaljkama za led, skijama, koturaljkama ili daskom sa točkovima

W02.0

Pad sa klizaljkama za led, skijama, koturaljkama ili daskom sa točkovima, kuća

W02.1

Pad sa klizaljkama za led, skijama, koturaljkama ili daskom sa točkovima, institucija kao prebivalište

W02.2

Pad sa klizaljkama za led, skijama, koturaljkama ili daskom sa točkovima, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W02.3

Pad sa klizaljkama za led, skijama, koturaljkama ili daskom sa točkovima, mesta za sport i atletiku

W02.4

Pad sa klizaljkama za led, skijama, koturaljkama ili daskom sa točkovima, ulica i autoput

W02.5

Pad sa klizaljkama za led, skijama, koturaljkama ili daskom sa točkovima, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W02.6

Pad sa klizaljkama za led, skijama, koturaljkama ili daskom sa točkovima, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W02.7

Pad sa klizaljkama za led, skijama, koturaljkama ili daskom sa točkovima, farma

W02.8

Pad sa klizaljkama za led, skijama, koturaljkama ili daskom sa točkovima, ostala specifična mesta

W02.9

Pad sa klizaljkama za led, skijama, koturaljkama ili daskom sa točkovima, neoznačena mesta

W03

Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe

W03.0

Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe, kuća

W03.1

Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe, institucija kao prebivalište

W03.2

Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W03.3

Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe, mesta za sport i atletiku

W03.4

Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe, ulica i autoput

W03.5

Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W03.6

Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W03.7

Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe, farma

W03.8

Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe, ostala specifična mesta

W03.9

Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe, neoznačena mesta

W04

Pad u toku nošenja ili pridržavanja od strane drugih osoba

W04.0

Pad u toku nošenja ili pridržavanja od strane drugih osoba, kuća

W04.1

Pad u toku nošenja ili pridržavanja od strane drugih osoba, institucija kao prebivalište

W04.2

Pad u toku nošenja ili pridržavanja od strane drugih osoba, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W04.3

Pad u toku nošenja ili pridržavanja od strane drugih osoba, mesta za sport i atletiku

W04.4

Pad u toku nošenja ili pridržavanja od strane drugih osoba, ulica i autoput

W04.5

Pad u toku nošenja ili pridržavanja od strane drugih osoba, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W04.6

Pad u toku nošenja ili pridržavanja od strane drugih osoba, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W04.7

Pad u toku nošenja ili pridržavanja od strane drugih osoba, farma

W04.8

Pad u toku nošenja ili pridržavanja od strane drugih osoba, ostala specifična mesta

W04.9

Pad u toku nošenja ili pridržavanja od strane drugih osoba, neoznačena mesta

W05

Pad iz invalidskih kolica

W05.0

Pad iz invalidskih kolica, kuća

W05.1

Pad iz invalidskih kolica, institucija kao prebivalište

W05.2

Pad iz invalidskih kolica, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W05.3

Pad iz invalidskih kolica, mesta za sport i atletiku

W05.4

Pad iz invalidskih kolica, ulica i autoput

W05.5

Pad iz invalidskih kolica, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W05.6

Pad iz invalidskih kolica, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W05.7

Pad iz invalidskih kolica, farma

W05.8

Pad iz invalidskih kolica, ostala specifična mesta

W05.9

Pad iz invalidskih kolica, neoznačena mesta

W06

Pad sa kreveta

W06.0

Pad sa kreveta, kuća

W06.1

Pad sa kreveta, institucija kao prebivalište

W06.2

Pad sa kreveta, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W06.3

Pad sa kreveta, mesta za sport i atletiku

W06.4

Pad sa kreveta, ulica i autoput

W06.5

Pad sa kreveta, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W06.6

Pad sa kreveta, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W06.7

Pad sa kreveta, farma

W06.8

Pad sa kreveta, ostala specifična mesta

W06.9

Pad sa kreveta, neoznačena mesta

W07

Pad sa stolice

W07.0

Pad sa stolice, kuća

W07.1

Pad sa stolice, institucija kao prebivalište

W07.2

Pad sa stolice, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W07.3

Pad sa stolice, mesta za sport i atletiku

W07.4

Pad sa stolice, ulica i autoput

W07.5

Pad sa stolice, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W07.6

Pad sa stolice, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W07.7

Pad sa stolice, farma

W07.8

Pad sa stolice, ostala specifična mesta

W07.9

Pad sa stolice, neoznačena mesta

W08

Pad sa druge vrste nameštaja

W08.0

Pad sa druge vrste nameštaja, kuća

W08.1

Pad sa druge vrste nameštaja, institucija kao prebivalište

W08.2

Pad sa druge vrste nameštaja, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W08.3

Pad sa druge vrste nameštaja, mesta za sport i atletiku

W08.4

Pad sa druge vrste nameštaja, ulica i autoput

W08.5

Pad sa druge vrste nameštaja, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W08.6

Pad sa druge vrste nameštaja, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W08.7

Pad sa druge vrste nameštaja, farma

W08.8

Pad sa druge vrste nameštaja, ostala specifična mesta

W08.9

Pad sa druge vrste nameštaja, neoznačena mesta

W09

Pad sa sprava na terenu za rekreaciju

W09.0

Pad sa sprava na terenu za rekreaciju, kuća

W09.1

Pad sa sprava na terenu za rekreaciju, institucija kao prebivalište

W09.2

Pad sa sprava na terenu za rekreaciju, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W09.3

Pad sa sprava na terenu za rekreaciju, mesta za sport i atletiku

W09.4

Pad sa sprava na terenu za rekreaciju, ulica i autoput

W09.5

Pad sa sprava na terenu za rekreaciju, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W09.6

Pad sa sprava na terenu za rekreaciju, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W09.7

Pad sa sprava na terenu za rekreaciju, farma

W09.8

Pad sa sprava na terenu za rekreaciju, ostala specifična mesta

W09.9

Pad sa sprava na terenu za rekreaciju, neoznačena mesta

W10

Pad na i sa stepeništa i stepenika

W10.0

Pad na i sa stepeništa i stepenika, kuća

W10.1

Pad na i sa stepeništa i stepenika, institucija kao prebivalište

W10.2

Pad na i sa stepeništa i stepenika, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W10.3

Pad na i sa stepeništa i stepenika, mesta za sport i atletiku

W10.4

Pad na i sa stepeništa i stepenika, ulica i autoput

W10.5

Pad na i sa stepeništa i stepenika, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W10.6

Pad na i sa stepeništa i stepenika, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W10.7

Pad na i sa stepeništa i stepenika, farma

W10.8

Pad na i sa stepeništa i stepenika, ostala specifična mesta

W10.9

Pad na i sa stepeništa i stepenika, neoznačena mesta

W11

Pad na i sa merdevina

W11.0

Pad na i sa merdevina, kuća

W11.1

Pad na i sa merdevina, institucija kao prebivalište

W11.2

Pad na i sa merdevina, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W11.3

Pad na i sa merdevina, mesta za sport i atletiku

W11.4

Pad na i sa merdevina, ulica i autoput

W11.5

Pad na i sa merdevina, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W11.6

Pad na i sa merdevina, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W11.7

Pad na i sa merdevina, farma

W11.8

Pad na i sa merdevina, ostala specifična mesta

W11.9

Pad na i sa merdevina, neoznačena mesta

W12

Pad na i sa građevinske skele

W12.0

Pad na i sa građevinske skele, kuća

W12.1

Pad na i sa građevinske skele, institucija kao prebivalište

W12.2

Pad na i sa građevinske skele, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W12.3

Pad na i sa građevinske skele, mesta za sport i atletiku

W12.4

Pad na i sa građevinske skele, ulica i autoput

W12.5

Pad na i sa građevinske skele, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W12.6

Pad na i sa građevinske skele, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W12.7

Pad na i sa građevinske skele, farma

W12.8

Pad na i sa građevinske skele, ostala specifična mesta

W12.9

Pad na i sa građevinske skele, neoznačena mesta

W13

Pad sa, iz ili kroz zgradu ili građevinu

W13.0

Pad sa, iz ili kroz zgradu ili građevinu, kuća

W13.1

Pad sa, iz ili kroz zgradu ili građevinu, institucija kao prebivalište

W13.2

Pad sa, iz ili kroz zgradu ili građevinu, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W13.3

Pad sa, iz ili kroz zgradu ili građevinu, mesta za sport i atletiku

W13.4

Pad sa, iz ili kroz zgradu ili građevinu, ulica i autoput

W13.5

Pad sa, iz ili kroz zgradu ili građevinu, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W13.6

Pad sa, iz ili kroz zgradu ili građevinu, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W13.7

Pad sa, iz ili kroz zgradu ili građevinu, farma

W13.8

Pad sa, iz ili kroz zgradu ili građevinu, ostala specifična mesta

W13.9

Pad sa, iz ili kroz zgradu ili građevinu, neoznačena mesta

W14

Pad sa drveta

W14.0

Pad sa drveta, kuća

W14.1

Pad sa drveta, institucija kao prebivalište

W14.2

Pad sa drveta, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W14.3

Pad sa drveta, mesta za sport i atletiku

W14.4

Pad sa drveta, ulica i autoput

W14.5

Pad sa drveta, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W14.6

Pad sa drveta, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W14.7

Pad sa drveta, farma

W14.8

Pad sa drveta, ostala specifična mesta

W14.9

Pad sa drveta, neoznačena mesta

W15

Pad sa litice

W15.0

Pad sa litice, kuća

W15.1

Pad sa litice, institucija kao prebivalište

W15.2

Pad sa litice, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W15.3

Pad sa litice, mesta za sport i atletiku

W15.4

Pad sa litice, ulica i autoput

W15.5

Pad sa litice, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W15.6

Pad sa litice, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W15.7

Pad sa litice, farma

W15.8

Pad sa litice, ostala specifična mesta

W15.9

Pad sa litice, neoznačena mesta

W16

Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu, a ne davljenje ili potapanje

W16.0

Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu, a ne davljenje ili potapanje, kuća

W16.1

Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu, a ne davljenje ili potapanje, institucija kao prebivalište

W16.2

Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu, a ne davljenje ili potapanje, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W16.3

Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu, a ne davljenje ili potapanje, mesta za sport i atletiku

W16.4

Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu, a ne davljenje ili potapanje, ulica i autoput

W16.5

Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu, a ne davljenje ili potapanje, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W16.6

Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu, a ne davljenje ili potapanje, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W16.7

Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu, a ne davljenje ili potapanje, farma

W16.8

Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu, a ne davljenje ili potapanje, ostala specifična mesta

W16.9

Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu, a ne davljenje ili potapanje, neoznačena mesta

W17

Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi

W17.0

Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi, kuća

W17.1

Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi, institucija kao prebivalište

W17.2

Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W17.3

Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi, mesta za sport i atletiku

W17.4

Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi, ulica i autoput

W17.5

Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W17.6

Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W17.7

Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi, farma

W17.8

Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi, ostala specifična mesta

W17.9

Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi, neoznačena mesta

W18

Drugi padovi na istom nivou

W18.0

Drugi padovi na istom nivou, kuća

W18.1

Drugi padovi na istom nivou, institucija kao prebivalište

W18.2

Drugi padovi na istom nivou, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W18.3

Drugi padovi na istom nivou, mesta za sport i atletiku

W18.4

Drugi padovi na istom nivou, ulica i autoput

W18.5

Drugi padovi na istom nivou, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W18.6

Drugi padovi na istom nivou, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W18.7

Drugi padovi na istom nivou, farma

W18.8

Drugi padovi na istom nivou, ostala specifična mesta

W18.9

Drugi padovi na istom nivou, neoznačena mesta

W19

Pad, neoznačen

W19.0

Pad, neoznačen, kuća

W19.1

Pad, neoznačen, institucija kao prebivalište

W19.2

Pad, neoznačen, škola, druga institucija i javna administrativna mesta

W19.3

Pad, neoznačen, mesta za sport i atletiku

W19.4

Pad, neoznačen, ulica i autoput

W19.5

Pad, neoznačen, mesta za obavljanje trgovine i uslužnih delatnosti

W19.6

Pad, neoznačen, prostori za obavljanje industrijske i građevinske delatnosti

W19.7

Pad, neoznačen, farma

W19.8

Pad, neoznačen, ostala specifična mesta

W19.9

Pad, neoznačen, neoznačena mesta

W20-W49

Izlaganje neživim mehaničkim silama

W50-W64

Izlaganje živim mehaničkim silama

W65-W74

Zadesno davljenje i potapanje

W75-W84

Drugi udesi koji ugrožavaju disanje

W85-W99

Izloženost električnoj struji, zračenju i previsokim temperaturama i pritiscima vazduha

X00-X09

Izlaganje dimu, vatri i plamenu

X10-X19

Izlaganje toplim i vrelim materijalima

X20-X29

Kontakt sa otrovnim životinjama i biljkama

X30-X39

Izlaganje prirodnim silama

X40-X49

Slučajna trovanja i izlaganja štetnim supstancama

X50-X57

Prekomeran fizički napor, putovanja i oskudice

X58-X59

Slučajno izlaganje drugim i neoznačenim faktorima

X60-X84

Namerno samopovređivanje

X85-Y09

Nasilje

Y10-Y34

Događaj sa neodređenom namerom

Y35-Y36

Zakonske intervencije i ratne operacije

Y40-Y59

Lekovi, preparati i biološke supstance koje uzrokuju neželjene efekte pri terapijskoj primeni

Y60-Y69

Neželjeni događaji u toku hirurškog i medicinskog lečenja bolesnika

Y70-Y82

Medicinski uređaji povezani sa neželjenim događajima u dijagnostičkoj i terapijskoj primeni

Y83-Y84

Hirurški i drugi medicinski postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasnih komplikacija, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka

Y85-Y89

Posledice spoljašnjih uzroka obolevanja i umiranja

Y90-Y98

Dopunski faktori povezani sa uzrocima obolevanja i umiranja klasifikovani na drugom mestu

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.